NVSV

Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging

Algemene Voorwaarden, Regels en Informatie

De complete Algemene Voorwaarden, versie april 2018, zijn hier als PDF beschikbaar: Algemene Voorwaarden NVSV april 2018

Inhoudsopgave
Algemeen


Deze algemene voorwaarden en regels hebben betrekking op door de Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging, hierna te noemen ‘de vereniging’ of ‘NVSV’, te organiseren wintersportreizen, activiteiten en evenementen in Nederland.

Activiteiten in Nederland zijn onder andere: lessen, een kennismakingsdag, begeleidersdagen en het wintersportweekend in Landgraaf. Deze lijst is niet uitputtend. De lessen, activiteiten en evenementen worden op diverse lokaties gefaciliteerd.

Voor de goede orde wijzen wij alle deelnemers aan NVSV-wintersportreizen er op dat wintersporten een bewegingssport in de vrije natuur is, waarbij sportongevallen en blessures kunnen voorkomen. Deze risico’s zijn niet significant anders dan bij andere bewegingsporten als voetballen, fietsen, hardlopen, turnen, etc. en zijn mede sterk afhankelijk van de geoefendheid en algemene sportieve conditie van de deelnemer.
Meer informatie over voorkomen van sportblessures en veiligheid tijdens sporten kun je ook vinden op de website : www.veiligheid.nl/sportblessures/preventie-per-sport/skien.

Volwassenen reizen


Deze reizen zijn primair gericht op volwassen visueel beperkten : alpine skiërs, snowboarders, langlaufers en/of wandelaars.
De NVSV zal zorg dragen voor voldoende begeleiders om elke dag één-op-één begeleiding te realiseren.
De mogelijkheid bestaat dat ziende partners, vrienden, etc. met een reis mee gaan. Deze ‘medereizigers’ kunnen geen aanspraak maken op begeleiding of anderszins hulp bij het wintersporten. In geval van benodigde skilessen kan de NVSV bemiddelen, maar is de medereiziger zelf verantwoordelijk voor de afspraken met en betaling van de lokale skischolen. Medereizigers kunnen natuurlijk wel dagelijks met de NVSV groep gezamenlijk wintersporten.
Bij deze reizen is het uitgangspunt dat de deelnemers zelfstandig reizen naar de opstapplaatsen, zijnde treinstations, opstapplaatsen van pendelbussen of vliegvelden. Vaak worden tijdens de reizendag (= pré-unie in november/december voorafgaande aan de reis) afspraken gemaakt tussen deelnemers onderling en/of deelnemers en begeleiders met betrekking tot het eventueel gezamenlijk reizen van huis naar de diverse opstapplaatsen. Tijdens de reis van de opstapplaatsen naar de plaats van bestemming zal de NVSV zorgen voor voldoende begeleiders om de groep op een verantwoorde manier te begeleiden.
Tijdens de vakantie zal de NVSV dagelijks zorg dragen voor één-op-één begeleiding door NVSV begeleiders of, in voorkomende gevallen, een ski-, snowboard- of langlaufleraar. Ervaring in het verleden heeft geleerd dat de meest optimale methode is om elke dag andere koppels ‘visueel beperkte – begeleider/leraar’ te vormen. Op deze wijze hebben zowel de visueel beperkte deelnemers als de begeleiders en leraren de kans elke dag nieuwe ervaringen op te doen.
De NVSV vraagt deelnemers, die voor het eerst gaan wintersporten, om vooraf lessen in Nederland te nemen. Behoort dit, om welke reden dan ook, niet tot de mogelijkheden, dan verwacht de NVSV van beginners dat ze tijdens de reis skilessen nemen. De kosten daarvan zijn voor rekening van de deelnemer. Van begeleiders kan en mag niet verwacht worden dat ze skilessen geven. Gaarne adviseren wij over de verschillende mogelijkheden op skibanen in Nederland, zowel voor alpine skiërs, snowboarders als langlaufers.
Overigens geldt de aanbeveling om vooraf skilessen te nemen ook voor de meer ervaren deelnemers. Hoe beter de skitechniek en conditie is, hoe meer plezier je beleeft aan het wintersporten.
De dagelijkse begeleiding geschiedt primair vanaf het moment van vertrek bij het hotel ‘s morgens tot het moment van terugkeer aan het eind van de skidag. Uiteraard zullen begeleiders in voorkomende gevallen ook behulpzaam zijn bij maaltijden, bijvoorbeeld in geval van een ontbijtbuffet of salade buffet, etc. Ook kan een beroep worden gedaan op begeleiders voor hulp bij boodschappen, geld pinnen, etc. Begeleiders zijn niet verplicht te begeleiden tijdens après-skiën en/of uitgaan ‘s avonds. E.e.a. gaat altijd in goed overleg met elkaar.

Van een visueel beperkte verwachten wij een grote mate van zelfstandigheid. Heb je meer hulp of verzorging nodig dan adviseren wij om hiervoor zelf een medereiziger mee te nemen. Een medereiziger begeleidt niet tijdens het wintersporten, daartoe zijn alleen geteste begeleiders bevoegd. Natuurlijk kun je ook voor de gezelligheid je eigen partner, kinderen, vrienden of verwanten als medereiziger meenemen. Als het beschikbare aantal plaatsen dit toelaat en als dit niet ten koste gaat van het deelnemen van een visueel beperkte, kun je een medereiziger meenemen. Visueel beperkten en begeleiders hebben altijd voorrang op een medereiziger bij toewijzingen van reizen.

Gezinnen reizen

Deze reizen zijn gericht op gezinnen met visueel beperkte gezinsleden (kinderen en/of ouders).
In principe reizen gezinnen zelfstandig met eigen auto van huis naar de plaats van bestemming. Indien gewenst kan de NVSV het vervoer (trein, pendelbus, vliegtuig, etc.) regelen. De heen- en terugreis geschiedt geheel op eigen verantwoordelijkheid en kosten.
De NVSV verzorgt privé-skilessen (één-op-één) door gekwalificeerde Nederlands sprekende skileraren gedurende het grootste deel van de vakantie. De overige tijd worden de visueel beperkte deelnemers één-op-één begeleid door NVSV begeleiders. De verdeling van het percentage tijd door skileraren en begeleiders is afhankelijk van beschikbare menskracht en sponsorgelden.
De kosten voor de één-op-één skilessen en begeleiding van de visueel beperkte deelnemers zijn hoger dan die van groepslessen bij de lokale skischolen, maar zijn aanzienlijk lager dan die van privé-skilessen bij de lokale skischolen. Ook hier is er een relatie met de ontvangen sponsorgelden.
Voor ziende gezinsleden (ouders, broers, zussen, e.a.) kan, indien gewenst, de NVSV bemiddelen bij de lokale skischolen. Tijdens de reizendag en andere voorbereidingen zal hierover nader worden afgestemd met de deelnemende gezinnen.
De skileraren en begeleiders zijn in principe verantwoordelijk voor de begeleiding van de visueel beperkte deelnemers van het moment van vertrek bij het hotel tot het moment van terugkeer bij het hotel. Met ouders kan echter worden afgesproken dat zij hun visueel beperkte kind ‘s morgens begeleiden naar de skipiste en/of in de namiddag begeleiden vanaf de skipiste naar het hotel. Ook afspraken over begeleiding tijdens de lunchpauzes en afrekenen van de lunchkosten worden ter plekke gemaakt. Deze afspraken kunnen per dag verschillend zijn, afhankelijk van wat tussen ouders en skileraren/begeleiders wordt afgesproken. Voor de goede orde: de NVSV is geen ‘oppasdienst’.
De NVSV zal vooraf communiceren wie de gekwalificeerde skileraren en wie de NVSV begeleiders zijn. Voor de goede orde: NVSV begeleiders zijn geen skileraren. Zie verder onder ‘Begeleiding’.
Voor alle deelnemende kinderen (tot en met 17 jaar) is het dragen van een adequate skihelm verplicht. Dit om de veiligheid voor de deelnemende kinderen optimaal te maken. Hiermee zijn we in lijn met de wettelijke verplichtingen in sommige wintersportlanden en/of de voorschriften van de meeste lokale skischolen.
De minimumleeftijd voor deelname aan een NVSV gezinnenreis is 5 jaar, zowel voor visueel beperkte als voor ziende kinderen. In het geval dat er jongere kinderen meereizen, zijn de ouders zelf verantwoordelijk voor begeleiding van deze kinderen gedurende de gehele reis. Ziende kinderen, jonger dan 5 jaar, kunnen mogelijk (deels) worden ondergebracht bij een lokale skischool of kinderopvang.
Tijdens de reizendag en andere voorbereidingen van de reizen kan worden afgestemd of de NVSV een inzet kan en zal leveren t.a.v. skilessen en/of het begeleiden van ziende kinderen en/of ouders. Indien hiertoe in onderling overleg wordt besloten en er skileraren en begeleiders voor dit doel beschikbaar zijn, zullen hier kosten aan zijn verbonden. Begeleiders en skileraren hebben overigens een vrije keus om wel of niet ziende kinderen en/of ouders te begeleiden.

Begeleiding / lessen

De NVSV zorgt gedurende de gehele vakantie voor voldoende en gekwalificeerde begeleiding. Hierbij wordt (tenzij bij de reis anders staat vermeld) uitgegaan van een verhouding visueel beperkte / begeleider van één-op-één.

NVSV-begeleiders nemen verlof op en betalen de reis- en verblijfkosten zelf, minus een begeleidersubsidie, welke is vastgesteld op € 150,- per begeleider per reis.
Begeleiders zijn ervaren en enthousiaste wintersporters, die door de NVSV vooraf zijn getest en zij zijn in het bezit van of lopen stage voor het door de NSkiV, NOC*NSF en ministerie van VWS erkende ‘Ski- of Snowboardinstructeur niveau 2, deelkwalificatie wintersport assistent – vísuele beperking‘. De NVSV-begeleiders zijn geen ski-/snowboardleraar of langlaufinstructeur.
Eerstejaars begeleiders volgen, na een test, een stage om zich te certificeren. NVSV-begeleiders staan als zodanig ingeschreven bij de NVSV.
NVSV-begeleiders vinden het leuk om met een groep op vakantie te gaan en visueel beperkten tijdens het wintersporten te begeleiden en waar nodig een helpende hand te bieden tijdens de wintersportreis.
Begeleiders zijn echter geen leraar, arts, verpleegkundige of kinderoppas. Zij geven géén ski-, snowboard- of langlaufles en verrichten geen verzorgende taken. In voorkomende gevallen kunnen begeleiders enige aanwijzingen geven op de piste of in de loipe. Tevens kan een visueel beperkte deelnemer natuurlijk een beroep doen op een begeleider bij het lopend buffet in een hotel, bij het opnemen van geld bij een bank of postkantoor, bij het boodschappen doen, bij het schrijven van kaarten, enz. Je kunt echter géén aanspraak maken op een vaste begeleider, ook niet tijdens het wintersporten. Voor diegene, die naast een visuele beperking ook een auditieve of andere beperking heeft, kan hierop eventueel een uitzondering worden gemaakt. Je kunt bij boeking aangeven, dat je op grond van een meervoudige beperking een beroep wilt doen op een vaste begeleider. Indien je als visueel beperkte uitsluitend door een eigen partner begeleid wilt worden, dient dit bij boeking kenbaar gemaakt te worden, met opgave van de uitzonderlijke reden. Voorwaarde hierbij is wel dat deze partner als begeleider is geregistreerd bij de vereniging.

NVSV-leraren zijn gediplomeerde ski-/snowboardleraren of langlaufinstructeurs, die met goed gevolg een opleiding hebben gevolgd in Nederland of buitenland en een certificaat hebben ontvangen. Zij geven de lessen op vrijwillige basis, d.w.z. ze ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. De NVSV betaalt hun reis- en verblijfkosten, waarvoor aan de leden die lessen ontvangen een dagvergoeding wordt doorberekend.
Tijdens de lessen treden de leraren natuurlijk ook op als begeleider van de visueel beperkte deelnemer, zoals hiervoor omschreven
Als de NVSV-wintersportreis de mogelijkheid biedt van skilessen, dan zal dat per reis worden bekend gemaakt en dan zijn aan deze privé skilessen aparte kosten verbonden. Zie daarvoor de beschrijving per reis. Als er bij een NVSV-wintersportreis geen melding wordt gemaakt van de mogelijkheid van skilessen en de daaraan verbonden skilessen, kunnen er ter plaatse bij de skischolen altijd privé skilessen worden geregeld. Echter, daarvan zullen de kosten zeer aanzienlijk zijn, denk aan € 180,- tot € 200,- per persoon per dag.

Skihelm bij alpine skiën en snowboarden

Alle deelnemers, begeleiders, leraren en medereizigers, bevelen wij zeer dringend aan om een skihelm te dragen op de piste. Skischolen in de meeste landen stellen het dragen van een helm verplicht tijdens de lessen.
De drukte op de skipisten neemt toe en, met name door de carve ski en de snowboards, ook de gemiddelde snelheid. Een skihelm kan ernstig hoofdletsel in de meeste gevallen voorkomen. Meer informatie kun je ook vinden op de websites: www.veiligheid.nl/sportblessures/preventie-per-sport/skien  .

Herkenbaarheid op de piste en loipe

Om de aandacht te vestigen op de herkenbaarheid van visueel beperkten en begeleiders op de piste en in de loipe wordt gebruik gemaakt van herkenningsmateriaal. Voor de visueel beperkte deelnemers is het een opvallend geel hesje met opdruk ‘BLIND‘ en het internationale teken met de drie zwarte stippen. Voor de begeleiders en leraren is er een opvallend geel hesje met opdruk ‘GUIDE‘ en een gevarendriehoek erop. Tijdens het wintersporten is het dragen van deze hesjes verplicht voor zowel deelnemers als begeleiders. Alle leden van de vereniging ontvangen een hesje in eigendom bij inschrijving. Begeleiders krijgen een hesje in bruikleen dat na afloop van de reis dient te worden ingeleverd. Niet ingeleverde hesjes zullen in rekening worden gebracht.

Verwachtingen van deelnemers

Alle NVSV vakanties zijn groepsreizen. Dat wil niet zeggen dat er altijd met de gehele groep gelanglauft, geskied en/of gesnowboard wordt. Het betekent wel dat je met een groep op vakantie bent. Je dient dus met elkaar rekening te houden. Wij verwachten van je dat je jezelf houdt aan de door de reisleiding gegeven aanwijzingen, gemaakte afspraken (bijv. over verzamelplaatsen en tijdstippen), adviezen (bijv. over de minimale groepsgrootte waarmee je die dag er op uit wilt trekken) en dat je jezelf flexibel opstelt bijv. als de groepsgenoten een bepaalde route willen volgen of een ander tempo hebben dan jezelf.
De NVSV verwacht van de begeleiders dat zij de skipas, loipegelden, huur van ski- of langlaufuitrusting, lunch en drankjes zelf betalen. Van begeleiders kan echter niet verwacht worden dat zij kosten maken voor excursies. Wil je persoonlijk aan een betaalde excursie of andere activiteit deelnemen, is het billijk dat je ook (in overleg) de kosten van de begeleider betaalt.

Prijswijzigingen voorbehouden

De NVSV behoudt zich het recht voor om de in de gids vermelde voorlopige reissom te wijzigen, indien wijzigingen in de inkoopprijzen bij touroperators, BTW, vervoerskosten, brandstofprijzen, verschuldigde heffingen, wijzigingen in verzekeringspremies, toepasselijke wisselkoersen en/of gemaakte drukfouten daartoe aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten zullen daarbij netto, zonder opslag, aan je worden doorberekend. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen zoals deze bij ons bekend waren tijdens het samenstellen van dit wintersportprogramma. Indien treinreizen in het programma zijn opgenomen, zijn de tarieven voor het vervoer per trein voor de komende winter pas bij het uitkomen van de nieuwe dienstregeling in oktober bekend. Bovendien zijn de prijzen van de treinreis en van de reis met minibus afhankelijk van het aantal reisdeelnemers. Voor vliegreizen geldt de definitieve prijs op het moment van boeken, begin oktober. De in de reizengids weergegeven reissommen zijn dus richtprijzen. Wijzigingen in de diverse tarieven kunnen alsnog aan je worden doorberekend.
Eventuele prijswijzigingen als gevolg van het aantal deelnemers zullen uiterlijk begin oktober aan de deelnemers en begeleiders worden meegedeeld. Betekent deze wijziging van de reissom een verhoging van meer dan 10 procent per persoon, dan heeft de deelnemer, begeleider en/of medereiziger het recht de overeenkomst binnen tien dagen na ontvangst van de mededeling van deze verhoging te ontbinden, met aanspraak op restitutie van de reeds betaalde gelden.

Boekingsprocedure

Als je wilt deelnemen aan één van de in dit reizenprogramma opgenomen reizen kun je jezelf hiervoor vanaf het verschijnen van de gids tot en met de in de gids vermelde uiterste datum aanmelden. Dit kan middels een e-mail naar boeking@nvsv.nl of telefonisch bij één der leden van de reizencommissie.
Je dient tevens het vermelde aanbetalingbedrag per persoon per reis te storten op de bankrekening van de NVSV: IBAN NL60 RABO 0115 6965 98 t.n.v. NVSV onder vermelding van : aanbetaling wintersportreis, met vermelding van het reisdoel.
Wij adviseren je met klem om zo spoedig mogelijk te boeken. Als je jezelf na het verstrijken van de boekingstermijn aanmeldt, kunnen wij niet garanderen dat de boeking nog geaccepteerd kan worden. Er zal eerst geïnformeerd moeten worden bij het betreffende hotel of verhuurbedrijf van chalets/appartementen of er nog plaatsen beschikbaar zijn en/of bij de vervoermaatschappij of er nog plaatsen beschikbaar zijn in de trein, bus, etc. Bovendien moet er nog aanvullende begeleiding geregeld worden. Alle eventueel extra gemaakte kosten die hiermee verband houden worden je in dat geval in rekening gebracht.

Geldigheid inschrijving / reservering / doorgaan van de reis

Een inschrijving (via e-mail of telefonisch) wordt eerst formeel als zodanig erkend als de bijbehorende aanbetaling op de bankrekening van de NVSV is bijgeschreven en de toegestuurde inschrijvingsbevestiging is terugontvangen bij de NVSV, eventueel voorzien van correcties.
Er wordt dan een plaats voor je gereserveerd bij de reis van keuze. Het aantal plaatsen dat beschikbaar is, verschilt per reis. Zie daarvoor de beschrijving per reis. Als er voor een reis meer belangstelling is dan er plaatsen beschikbaar zijn, zal voor toewijzing van de plaatsen worden gekeken naar de valutadatum van de aanbetalingen en de datum van ontvangst van de boekingsgegevens. Bij gelijke ontvangstdata van bovengenoemde inschrijving en aanbetaling van visueel beperkte deelnemers, zal er eventueel tussen de visueel beperkte deelnemers geloot moeten worden.
Vanzelfsprekend geldt ook voor begeleiders en medereizigers dat de aanmelding pas geldig is wanneer wij de inschrijving én de aanbetaling (niet voor leraren) hebben ontvangen.
Bij de definitieve keuze van begeleiders per reis, behoudt het bestuur zich het recht voor om de keuze niet uitsluitend te laten bepalen door de volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Rekening houdend met de groepssamenstelling (leeftijd, beginners / gevorderden) kan het bestuur ervoor kiezen om een begeleider, die zich later heeft aangemeld, aan een reis te laten deelnemen. Wanneer het bestuur hiervoor kiest, neemt de begeleiderscoördinator medio oktober contact met je op om je hierover te informeren. Natuurlijk waarderen wij het als je jezelf als begeleider snel aanmeldt voor een reis. Wanneer het bestuur het noodzakelijk vindt om een afwijkende keuze te maken, zullen wij vanzelfsprekend in overleg met je nagaan of je als begeleider aan een van de andere reizen kunt deelnemen.
Indien de bestemming van jouw eerste keuze is volgeboekt, nemen wij contact met je op. Indien je in gebreke blijft met de aanbetaling kan er helaas geen plaats voor je worden gereserveerd. Wij zullen je hiervan op de hoogte stellen. Je loopt dan het risico dat de gewenste reis inmiddels is volgeboekt.
Een reis vindt pas doorgang als door de vereniging is bevestigd dat de reis zal plaatsvinden.

Reisovereenkomst

De reisovereenkomst komt definitief tot stand zodra de aanmelding is ontvangen én de aanbetaling is bijgeschreven op de rekening van de vereniging én je vervolgens een boekingsbevestiging hebt terugontvangen. Alle deelnemers en begeleiders ontvangen hierover van de vereniging een schrijven, per e-mail of post. Voor het betalen van de resterende reissom wordt een restantfactuur toegestuurd per e-mail of per post. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de NVSV. Indien de deelnemer of begeleider binnen 6 weken voor aanvang van de reis heeft geboekt, dient per ommegaande de gehele reissom te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kan, na sommatie, de reisovereenkomst door de vereniging worden opgezegd. In dat geval worden reeds betaalde gelden niet gerestitueerd. Bij sommatie kan de nog verschuldigde reissom worden verhoogd met € 10,- administratiekosten.

Reisdocumenten

Het is niet toegestaan om met een verlopen reisdocument naar het buitenland te reizen. Het reisdocument (paspoort of ID-kaart) moet gedurende de gehele reis geldig zijn inclusief de dag van terugkeer in Nederland. Voor meer informatie zie de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken/ onder ‘Landen en reisdocumenten‘. Deelnemers en/of begeleiders van niet-Nederlandse nationaliteit dienen zelf zorg te dragen voor geldige reispapieren en eventueel benodigde visa en/of inentingsbewijzen.

OV-begeleiderskaart

Een visueel beperkte deelnemer dient tijdens de reis in het bezit te zijn van een geldige OV-begeleiderskaart voor openbaar vervoer. De OV-begeleiderskaart maakt het (deels) kosteloos vervoer middels openbaar vervoer van een begeleider mogelijk Tijdens reizen met de NVSV kan de OV-begeleiderskaart worden gebruikt bij het reizen middels openbaar vervoer naar de centrale opstapplaatsen en tijdens sommige reizen die per internationale trein worden gemaakt.
Tevens is de OV-begeleiderskaart soms nodig om korting op de skipassen te verkrijgen.
Visueel beperkte deelnemers dienen direct aan de vereniging kenbaar te maken indien na boeking de OV-begeleiderskaart wordt ingetrokken. De beschikbare OV-begeleiderskaarten zullen worden aangewend voor begeleiders en niet voor medereizigers. Een medereiziger heeft niet het voordeel van het reizen met een OV-begeleiderskaart, tenzij er voldoende OV-begeleiderskaarten beschikbaar zijn.

Reisduur en reisdata

De reisduur is in hele dagen vermeld. De dag van vertrek en terugkomst zijn als hele dagen meegerekend. De vertrek- en afreisdag staan vast en de tijdstippen van vertrek worden door de betreffende vervoersmaatschappij bepaald.

Vervoer per trein, (pendel)bus of per vliegtuig

Indien in ons reisprogramma trein-/vliegreizen zijn opgenomen, zijn deze inclusief zitplaats reservering, eventueel treincouchette reservering en transfer naar de verblijfsaccommodatie. Idem voor de terugreis.
De maaltijden en consumpties tijdens de heen- en terugreis zijn niet inbegrepen, tenzij in de reisbeschrijving anders staat vermeld. Een definitief reisschema kunnen wij trein-/vliegtuigreizigers pas geven, nadat de nieuwe dienstregeling bekend is en nadat de trein-/vliegtuigreservering is geslaagd. De informatie over de trein-/vliegreis ontvang je ruimschoots voor vertrek. Alle in deze gids vermelde routes, opstapplaatsen en tijden zijn een indicatie en onder voorbehoud.
De meeste busreizen zijn nachtpendels of gaan met een door de NVSV volledig gehuurde bus.
De nachtpendels kennen een centraal verzamelpunt, waar de reis officieel meestal op vrijdag begint en een week later op zondag eindigt. Bij zogenaamde midweekreizen zijn vertrek en aankomstdag beide op zaterdag. Koffie, thee en frisdrank zijn in de bus tegen betaling verkrijgbaar en voor de nacht wordt soms een deken en een kussen uitgereikt.
Om problemen op de centrale verzamelpunten, stations of vliegvelden te voorkomen, verwachten wij dat een visueel beperkte tezamen met een begeleider of geholpen door een wegbrengende kennis/familielid opstapt en dat de bagage goed herkenbaar is en voorzien is van de gele stickers of labels. Het gebruik en het invullen van de reislabels is verplicht. Vul op reislabels buiten aan de koffer niet het adres maar alleen naam en GSM-nummer in.
Op het inschrijfformulier kun je jouw voorkeur voor een treinstation of busopstapplaats kenbaar maken. Op de reizendag worden nadere afspraken gemaakt over het samen reizen en bepaalt de contactpersoon samen met jou en met de andere deelnemers en/of begeleiders waar je definitief op zult stappen.
In geval van ‘eigen’ bus(sen) worden opstapplaatsen afgestemd met de deelnemers. Indien er sprake is van 9-persoons minibus(sen) zonder voorzieningen (koffie, thee, frisdrank, toilet, video, etc.) worden pauzes in onderling overleg geregeld.

Vervoer per eigen auto (gezinnenreis)

De meeste deelnemers aan de gezinnenreis reizen met het gezin met de eigen auto. Voor de goede orde delen wij hierbij mede dat alle verantwoordelijkheden voor deze heen- en terugreis bij de deelnemers zelf ligt. Er dient voor de juiste uitrusting van de auto te worden gezorgd: sneeuwkettingen en winterbanden (verplicht in wintersportlanden!), juiste smeerolie, ruitensproeiervulling, rubbers van de portieren ingesmeerd/ingespoten, etc. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de reizencommissie. Tevens kan bij de ANWB een informatie over autorijden tijdens de wintersport worden verkregen: www.anwb.nl/auto/onderhoud-en-reparatie/onderhoud-doe-het-zelf/winterklaar-maken.
Bovendien dienen de autopapieren in orde te zijn voor een reis naar het buitenland (groene kaart, etc.).

Reissom

De gepubliceerde reissom geldt per persoon. Tenzij bij de betreffende reis anders is vermeld, is de reissom berekend op basis van:

 • Overnachtingen in een 2-persoons kamer met douche en toilet (volwassenenreizen) of op een 2-/3-p kamer met douche en toilet (gezinnenreizen);
  Voor 1-persoons kamers en voor kamers met meer luxe of ruimte gelden toeslagen;
 • Halfpension verzorging, te beginnen met het diner op de dag van aankomst en eindigend met het ontbijt op de dag van vertrek;
 • Soms zijn extra ontbijt/brunch op dag van aankomst en extra diner op dag van vertrek bij de reissom inbegrepen.

In de reissom zijn uitsluitend de diensten en voorzieningen inbegrepen zoals vermeld bij de betreffende reis in het reizen programma.

Niet bij de prijs inbegrepen

Tenzij anders vermeld in de tekst zijn de navolgende kosten niet bij de prijs inbegrepen: skiliftpassen, loipegelden, ski- of langlaufles, huur ski- of langlaufuitrusting, excursies, lunches, fooien, consumpties en overige persoonlijke uitgaven. Houd er rekening mee dat de totale kosten van de wintersportvakantie nog behoorlijk kunnen oplopen, afhankelijk van de activiteiten en het persoonlijke uitgavenpatroon.

Kamers

Tijdens de NVSV-reizen maken wij standaard gebruik van 2-persoons kamers. Wanneer je echt gebruik wilt maken van een 1-persoons kamer, kun je bij aanmelding jouw voorkeur voor een 1-persoons kamer aangeven, waaraan altijd meerkosten zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat wij je met de gewenste kamer tevreden kunnen stellen. Er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de voorkeuren. Als er een oneven aantal reisdeelnemers is, kan in voorkomende gevallen gekozen worden voor een 3-persoons kamer in plaats van een betrekkelijk dure 2-persoons kamer voor 1 persoon. Dit werkt kostenbesparend en bovendien zijn 3-persoons kamers vaak eenvoudiger te reserveren dan 1-persoons kamers. De eventuele minderprijs voor een 3-persoons kamer of de meerprijs voor een 1-persoons kamer zal worden verrekend in de reissom.
Indien je niet op een 1- of 2-persoons kamer wordt ingedeeld en je voorkeur wijkt af van de toegewezen kamer, zal hierover contact met je worden opgenomen.
Als je voorkeur hebt voor een bepaalde kamergenoot, dan kun je dit ook bij inschrijving aan ons doorgeven.
Tijdens de reizendag zal een voorlopige kamerindeling worden gecommuniceerd op basis van de op dat moment bij ons bekende informatie omtrent beschikbare kamers in de hotels/appartementen/etc.
Voor de gezinnenreis is de reissom gebaseerd op ‘standaard gezinskamers’. Voor kamers met meer comfort (ruimte, luxe, etc.) zal een toeslag gelden.

Meerkosten voor deelnemers en begeleidersubsidie

Door middel van een standaard berekeningsmethode wordt voor iedere reis een basisprijs berekend. Aan begeleiders wordt een begeleidersubsidie verleend. Deze begeleidersubsidie wordt in principe hoofdelijk omgeslagen op de reiskosten van de visueel beperkte deelnemers. Door sponsorbijdragen zijn wij in staat om deze meerkosten voor de deelnemers geheel of gedeeltelijk te elimineren (zie ‘ledensubsidie’).
De bijdrage van een begeleider wordt bepaald door de basisprijs met de begeleidersubsidie te verminderen.
De reissom voor een medereiziger (partner, vriend/vriendin) is gelijk aan de ledenprijs.

Ledensubsidie

Jaarlijks zullen het op de reizen behaalde resultaat en de inkomsten uit donaties, giften en sponsoring worden ondergebracht in een fonds ‘voorzieningen reizen’. Per wintersportseizoen zal een significant deel hiervan beschikbaar worden gesteld als tegemoetkoming in de doorbelaste meerkosten. Het beschikbare bedrag zal worden toegewezen aan die visueel beperkten die het komend winterseizoen deelnemen aan een door de NVSV georganiseerde reis en die per afgelopen 1 mei van dit jaar als lid bij de vereniging staan ingeschreven. Het bestuur streeft er naar om de bovengenoemde meerkosten te bekostigen uit dit fonds, waardoor de leden geen of slechts geringe meerkosten ten opzichte van de basisprijs behoeven te betalen. Bij de vaststelling van de in de reizengids genoemde reissom is aangenomen dat die meerkosten nul zijn. Het definitieve subsidiebedrag per deelnemer wordt pas na sluiting van de inschrijftermijn vastgesteld. Indien het aantal inschrijvingen zeer hoog is, kan de situatie zich voordoen dat een deel van de meerkosten toch in rekening dient te worden gebracht bij de leden die aan een reis deelnemen.

Lidmaatschap van de NVSV

Mede om redenen van juridische aansprakelijkheid dienen alle deelnemers (visueel beperkte, begeleider, skileraar én medereiziger/gezinslid) aan een door de NVSV georganiseerde reis lid te zijn van de vereniging. De kosten van een jaarlijks lidmaatschap zijn vermeld op deze website bij lid worden.
Derhalve zullen alle niet-leden bij boeking automatisch als nieuw lid van de vereniging worden ingeschreven.
Nieuwe leden zijn tevens eenmalig een introductiebedrag verschuldigd. Het introductiebedrag is opgebouwd uit de kosten voor een hesje, administratiekosten, kosten inschrijving Nederlandse Ski Vereniging, etc.
Voor de gezinnen die deelnemen aan de ‘gezinnenreis’ geldt hetzelfde, met dien verstande dat voor het gehele gezin eenmalig het introductiebedrag benodigd is.
Indien je als visueel beperkt (junior)lid na een wintersportreis niet lid van de NVSV wenst te blijven, dien je dit voor 1 mei volgend op de reis te melden bij het secretariaat, omdat anders het lidmaatschap doorloopt in het volgende verenigingsjaar, dat loopt van 1 mei tot 30 april.
Naast visueel beperkte (junior)leden kent de vereniging: begeleiders, skileraren, medereizigers en gezinsleden. Voor nadere beschrijving van deze diverse typen leden zie de betreffende pagina’s op deze website.

Contactpersoon en Senior Begeleider

Voor elke NVSV reis verzoekt het bestuur bij voorkeur aan één van de visueel beperkte deelnemers om als contactpersoon op te treden. Als coördinator van de begeleiders en skileraren wordt één der begeleiders gevraagd. Vanaf de reizendag, tot de terugkomst in Nederland, zijn de contactpersoon en de seniorbegeleider de eerste aanspreekpunten voor de deelnemers. De contactpersoon en seniorbegeleider onderhouden de contacten met het bestuur en handelen als vertegenwoordiger van de vereniging.

Aansprakelijkheid

Deelname aan een NVSV-wintersportreis geschiedt voor eigen risico van de reisdeelnemers. Als je gaat wintersporten accepteer je impliciet de risico’s die deze bewegingssport met zich meebrengt.

De NVSV beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering dekt gebeurtenissen aan derden welke tijdens verenigingsactiviteiten worden veroorzaakt door begeleiders, leraren, bestuursleden en de vereniging als rechtspersoon primair en de gebeurtenissen tijdens verenigingsactiviteiten veroorzaakt door leden van de vereniging secundair. Dit laatste houdt in dat op het moment dat een lid door derden aansprakelijk wordt gesteld voor een gebeurtenis tijdens een verenigingsactiviteit er eerst gekeken wordt of het lid zelf over een aansprakelijkheidsverzekering beschikt. Is dit niet het geval, dan kan een beroep worden gedaan op de aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging. Om een beroep te kunnen doen op deze verzekering moet de benadeelde wel kunnen aantonen dat de vereniging of één van haar leden dan wel begeleiders daadwerkelijk aansprakelijk is voor de geleden schade.
De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid welke niet wordt gedekt door de aansprakelijkheids-verzekering van de vereniging.

De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel, berokkend aan de reisdeelnemer, door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan. Evenmin aanvaardt de vereniging aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen.
Dit alles tast overigens niet de eventuele aansprakelijkheid aan van de vervoersmaatschappijen (spoorweg-maatschappijen, luchtvaartmaatschappijen, busondernemingen, autoverhuurbedrijven, etc.) en de hoteliers, volgens geldende internationale verdragen en/of lokale wetgeving.

Verplichte/benodigde verzekeringen

Alle deelnemers (visueel beperkten, begeleiders, leraren, medereizigers) zijn verplicht een adequate reis- én annuleringsverzekering af te sluiten.

De kosten (7 procent van de reissom, incl. premie, assurantiebelasting en poliskosten) van de verplichte annuleringsverzekering zal op de factuur van de reissom worden vermeld, tenzij de visueel beperkte deelnemer, medereiziger of begeleider heeft aangegeven zelf een (doorlopende) annuleringsverzekering te hebben.

De kosten van de verplichte reisverzekering worden rechtstreeks door de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) in rekening gebracht als de reisverzekering wordt aangegaan via de NSkiV bij de Europeesche Verzekeringen.
Als NVSV-leden reeds eerder een reisverzekering hebben afgesloten als hoofd- of gezinslid van de NSkiV (zie vermelding op de NSkiV lidmaatschapskaart), zullen zij voor de reisverzekering rechtstreeks van de NSkiV een prolongatienota ontvangen. Alle overige NVSV leden, die soms reeds via de NVSV als clublid zijn aangesloten bij de NSkiV, zullen, indien gewenst, bij inschrijving voor een reis door ons worden aangemeld voor een reisverzekering bij de NSkiV. De nota daarvoor wordt vervolgens rechtstreeks door de NSkiV toegestuurd.
NVSV reisdeelnemers die zelf een (doorlopende) reisverzekering hebben afgesloten, ontvangen hun nota van de eigen verzekeringsmaatschappij.
Let op: uitsluitend een ziektekostenverzekering is niet voldoende (zie onder ‘Reisverzekering’).

Reisverzekering

Als je in het buitenland na een wintersportongeval geneeskundige hulp nodig hebt, dan ben je daarvoor op basis van je eigen ziektekostenverzekering niet voldoende verzekerd. Kosten van vervoer van de skipiste naar het ziekenhuis met skibob, helikopter, etc. worden uitsluitend door een adequate reisverzekering met uitgebreide wintersport-dekking gedekt. Bovendien zijn de kosten van repatriëring, bagageverlies, diefstal, enzovoort niet inbegrepen in een ziektekostenverzekering. Ook omdat het wintersportrisico voor visueel beperkten niet door alle verzekeraars wordt gedekt, is het voor visueel beperkte deelnemers raadzaam om de reisverzekering af te sluiten via de NSkiV bij de Europeesche Verzekeringen. Wanneer je zelf geen lid bent van de Nederlandse Ski Vereniging, sluiten wij deze reisverzekering voor je af. Het eventuele clublidmaatschap bij de Nederlandse Ski Vereniging wordt dan omgezet in een hoofdlidmaatschap. Of een gezinslidmaatschap voor op hetzelfde adres wonende partners of gezinsleden.
Van visueel beperkte deelnemers met een ‘niet-NSkiV’ reisverzekering dient de verzekeringsmaatschappij en het polisnummer bij ons bekend te zijn. Tevens dien je zelf te checken of deze reisverzekering de risico’s van wintersporten door visueel beperkten accepteert.

Wanneer je als begeleider, leraar of medereiziger opgeeft zelf geen reisverzekering te hebben afgesloten, sluit de NVSV ook voor jou een reisverzekering af via de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV). Als je reeds verzekerd bent als hoofd- of gezinslid van de NSkiV dient tijdens een reis je lidmaatschapsnummer van de NSkiV bekend te zijn. Van begeleiders, leraren en medereizigers met een ‘niet-NSkiV’ reisverzekering dient de verzekeringsmaatschappij en het polisnummer bij ons bekend te zijn.

De premie van de NSkiV-reisverzekering bedraagt dit seizoen € 48,-, excl. de contributie van het NSkiV-lidmaatschap van € 35,- voor een hoofdlid, € 17,50 voor een op hetzelfde adres wonende partner, volwassen gezinsleden en jeugdleden van 5 – 27 jaar of € 0,- voor kinderen van 0 – 5 jaar. Voor dit bedrag ben je vanaf het moment van afsluiten van de verzekering een jaar lang lid van NSkiV en verzekerd voor alle vakanties (zomer en winter) in Europa (inclusief Nederland), met dekking voor hulpverlening, bagage, rechtsbijstand, ongevallen en ziektekosten. Wereldwijde dekking is ook mogelijk tegen een meerprijs van € 7,50 per jaar.
Tevens ontvang je het NSkiV clubblad ‘Ski Magazine’ gedurende een jaar. Voor gezinnen van 4 of meer personen gelden speciale tarieven.
Als je meerdere keren per jaar met vakantie gaat is het meestal interessant om een doorlopende reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
Meer gedetailleerde informatie over de diverse verzekeringspakketten van de NSkiV kun je bij het secretariaat verkrijgen of zelf inzien op de website van de NSkiV : https://www.wintersport.nl/verzekering/reisverzekering.

Alle visueel beperkte leden van de NVSV ontvangen een pasje van de NSkiV (Nederlandse Ski Vereniging). Dat geldt ook voor begeleiders, leraren en medereizigers die zelfstandig lid zijn van de NSkiV. Op het NSkiV pasje staat vermeld of je clublid, hoofdlid of gezinslid bent en, in geval van hoofd- of gezinslid, of je een reisverzekering hebt afgesloten. Ook de einddatum van de verzekering staat op het pasje vermeld. Als er ‘basis’ op het pasje van de NSkiV staat ben je een hoofd- of gezinslid zonder reisverzekering.
Als je hoofd- of gezinslid bent ontvang je rechtstreeks van de NSkiV een prolongatienota.
Als je geen verzekerd hoofd- of gezinslid van de NSkiV bent en met een NVSV wintersportreis meegaat, dient er alsnog een reisverzekering te worden afgesloten. Indien je de door ons aanbevolen reisverzekering via de NSkiV bij de Europeesche Verzekeringen wilt afsluiten zullen wij je aanmelden bij de NSkiV.

Als er tijdens de reis onverhoopt een beroep moet worden gedaan op de reisverzekering zal in overleg met de betrokken deelnemer actie worden ondernomen door de contactpersoon en/of de senior begeleider van de reis. Zij beschikken over de verzekeringsgegevens van de deelnemers, eventueel te waarschuwen contacten in Nederland en zijn bekend met de te volgen procedures. Houd er rekening mee dat je soms in eerste instantie de doktersrekeningen zelf moet voorschieten en later wordt afgerekend door de verzekeringsmaatschappij.

Uitsluitingen

De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de contactpersoon van een reis en de coördinerende seniorbegeleider ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door zijn/haar ongeoorloofde gedragingen.
De deelnemer of begeleider die hinder of overlast oplevert of kan leveren, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door de vereniging van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer of begeleider.

Speciale wensen of diëten

Om de keuken van de verblijfsaccommodatie tijdig op de hoogte te kunnen stellen van eventuele dieetwensen dien je deze reeds bij boeking kenbaar te maken. Wanneer hieraan extra kosten verbonden zijn, voldoe je deze ter plaatse. Wij kunnen er niet voor instaan dat je het gewenste dieet krijgt. Met jouw dieet- of andere speciale wensen wordt echter wel zoveel mogelijk rekening gehouden. Vegetarisch is meestal wel mogelijk.

Geschiktheid van de reis

Als je eraan twijfelt of een reis geschikt voor je is, kun je altijd contact opnemen met één der leden van de reizencommissie. In overleg met het bestuur zal dan een advies worden gegeven. Een deelnemer die naast een visuele beperking een andere zintuiglijke, lichamelijke of geestelijke beperking heeft, dient dit bij boeking te melden. Wij kunnen dan bij twijfel overleggen of de gewenste reis een juiste keuze is. Bij boeking dien je alle bijzonderheden op te geven die van belang zijn voor het slagen van een reis. Te denken valt aan een dieet, medicijnen, ziekten die acuut kunnen worden, speciale wensen met betrekking tot het begeleiden, enz. Wees bij de opgave hiervan zo volledig mogelijk. Dit is zowel in jouw belang als in het belang van de overige reisdeelnemers. Mocht tijdens de reis blijken dat je belangrijke informatie niet hebt doorgegeven, dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor eigen rekening.
Het bestuur van de NVSV behoudt zich het recht voor om een boeking te weigeren, bijvoorbeeld als er een grote kans is dat het belang van andere deelnemers wordt geschaad. De betrokkene zal hiervan, met opgaaf van redenen, in kennis worden gesteld. In overleg met de betrokkene kan er naar een alternatief worden gezocht.

Medische zaken

Iedere deelnemer is verplicht om de NVSV alle informatie omtrent de gezondheidstoestand te verstrekken die redelijkerwijze nodig is om te beoordelen of wintersportactiviteiten een verhoogd risico met zich meebrengen.

De NVSV beveelt visueel beperkte deelnemers dringend aan om een medische sportkeuring te ondergaan in de volgende situaties:

 • Wanneer het een deelnemer betreft van 65 jaar of ouder;
 • Wanneer de visuele beperking samen gaat met andere lichamelijke beperkingen;
 • Wanneer redelijkerwijze mag worden aangenomen dat het beoefenen van de wintersport voor een deelnemer mogelijk een groot risico met zich mee kan brengen, zoals onder meer in de volgende gevallen:
  • Neiging tot netvliesloslating, lensfluxatie, bloedingen;
  • Aandoeningen van de gewrichten, hart, longen, evenwichtsstoornissen;
  • Recent trauma;
  • Epilepsie.

Deze opsomming is vanzelfsprekend niet uitputtend. De kosten voor een dergelijke keuring komen voor rekening van de betrokken deelnemer.

Het is voor alle deelnemers (visueel beperkt én ziend) raadzaam om tijdens de reis een medische informatiekaart bij je te dragen, waarop gegevens over gezondheid en medicijngebruik vermeld staan. Deze medische informatiekaart is verkrijgbaar bij de apotheek of huisarts. Als je deze informatie bij je draagt wordt voorkomen dat je bij een ongeval of bij medische problemen verkeerde injecties en/of medicijnen, toegediend krijgt.
Benodigdheden voor de medische verzorging dien je zelf mee te nemen.

Medische problemen tijdens de vakantie

Het kan voorkomen dat één van de reisdeelnemers tijdens de vakantie in een ziekenhuis wordt opgenomen, waardoor deze deelnemer niet met de groep naar Nederland kan terugkeren. In een dergelijke situatie zijn onze begeleiders nooit verplicht om bij de deelnemer te blijven. Wanneer één van de begeleiders bereid is om met de zieke deelnemer achter te blijven, dient te worden nagegaan of de extra kosten door de verzekering worden gedekt. Die kosten die onder dergelijke omstandigheden niet gedekt worden, kunnen nooit op de NVSV worden verhaald. Deze kosten komen altijd voor rekening van de deelnemer voor wie de begeleider achterblijft. Reisverzekeringen vergoeden meestal niet de volledige kosten van een langer verblijf. De reden hiervan is onder andere dat mensen die niet op vakantie zijn ook kosten voor maaltijden moeten maken.

Eigen reisgroepen (niet in de NVSV reizengids opgenomen)

Eigen reisgroepen kunnen gebruik maken van de aansprakelijkheidsverzekering van de NVSV. Deze mogelijkheid om met een eigen reisgroep van de aansprakelijkheidsverzekering gebruik te maken, bestaat uitsluitend als de reizen die door de eigen reisgroepen georganiseerd worden als verenigingsactiviteit kunnen worden getypeerd. Er is sprake van een verenigingsactiviteit onder de volgende voorwaarden:

 • Alle visueel beperkte deelnemers zijn lid van de NVSV;
 • Alle begeleiders of leraren zijn afkomstig uit het begeleidersbestand van de NVSV en zijn minimaal gecertificeerd als ‘Wintersportbegeleider 1 – Skiërs met een visuele beperking’;
 • Het bestuur dient uiterlijk een maand voor vertrek schriftelijk (brief + handtekening of e-mail) op de hoogte te worden gesteld van :
  • Voor- en achternamen van alle visueel beperkte deelnemers en NVSV-begeleiders/NVSV-leraren;
  • Bestemming;
  • Wijze van vervoer;
  • Touroperator;
  • Te beoefenen wintersport(en);
  • Vertrekdatum;
  • Datum van terugkomst in Nederland.

De eigen reisgroep kan alleen aanspraak op de aansprakelijkheidsverzekering van de NVSV maken, als de reisgroep voor het vertrek van het bestuur een ontvangstbevestiging heeft ontvangen, waarin staat dat deze reis door het bestuur als verenigingsactiviteit kan worden aangemerkt.
Voor alle overige verzekeringen dienen eigen reisgroepen zelf te zorgen. Indien je voor het vinden van begeleiding een beroep wilt doen op de vereniging zal voor iedere begeleider € 25,- bemiddelingskosten in rekening worden gebracht. Stickers en kofferlabels zijn verkrijgbaar bij het secretariaat. Hiervoor ben je een kleine vergoeding verschuldigd. Herkenningshesjes voor begeleiders kunnen door het secretariaat tegen een borgsom in bruikleen worden verstrekt. Niet geretourneerde begeleiderhesjes zullen in rekening worden gebracht (à € 15,- per hesje).
Eventuele extra hesjes voor visueel beperkten zijn te koop (à € 15,- per hesje of € 25,- per set, plus eventuele verzendkosten) bij het secretariaat, zolang de voorraad strekt.

Gebruik portofoons

De vereniging beschikt over een beperkt aantal portofoonsets. Deze kunnen door de leden worden gehuurd. De huurprijs bedraagt € 50,- voor 10 dagen. Je dient zelf te zorgen voor eventueel benodigde batterijen en het aangetekend terugzenden van de portofoons. Indien je tijdens het wintersporten gebruik wilt maken van deze portofoons kun je dit bij boeking kenbaar maken. Indien er meer belangstelling is voor de portofoons dan er in de periode beschikbaar zijn, krijgen auditief beperkten voorrang op visueel beperkten en deelnemers aan NVSV reizen krijgen voorrang op door deelnemers zelf georganiseerde reizen.

Korting skipassen

In vele alpine skigebieden slaagt de NVSV er in om voor visueel beperkte deelnemers en begeleiders/leraren aanzienlijke kortingen op de skipassen te bedingen. De verkregen korting wordt gelijk verdeeld over de visueel beperkte deelnemers en de begeleiders.
Het lukt niet altijd om ook voor de ziende medereizigers kortingen te verkrijgen. Die zullen in dat geval de normale skipas tarieven moeten betalen.

Eventueel buitengewoon verlof voor begeleiders

Indien je voor het deelnemen als begeleider aan een van onze reizen in aanmerking kunt komen voor buitengewoon verlof, verzoeken wij je de adresgegevens en contactpersoon van de werkgever bij de inschrijving te vermelden. De werkgever wordt dan door het secretariaat schriftelijk benaderd met een verzoek voor het verlenen van buitengewoon verlof voor het deelnemen als begeleider aan een NVSV-reis. Het is aan de werkgever om dit te honoreren of af te wijzen.

Wijziging boeking

Indien je na de definitieve boekingsbevestiging nog wijzigingen wilt aanbrengen in de geboekte reis of als je wilt omboeken naar een andere reis, zijn tot maximaal € 25,- wijzigingskosten verschuldigd.
Ook bestaat de mogelijkheid dat er extra kosten in rekening worden gebracht in verband met (aangescherpte) voorwaarden van vervoersmaatschappijen en/of hotels.

Niet doorgaan of wijziging van de reis

Indien wegens onvoldoende deelname of door onvoorziene omstandigheden door het bestuur van de vereniging wordt besloten dat een reis niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen zullen worden aangebracht, is het bestuur van de vereniging verplicht tot onverwijlde kennisgeving aan de reisdeelnemers. Voorts gelden in die gevallen de volgende regels:

 • Bij niet doorgaan van de reis geldt de reisovereenkomst als ontbonden en reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissommen worden onmiddellijk terugbetaald;
 • Bij wijziging in de verblijfsaccommodatie heeft de reisdeelnemer geen recht op annulering, als de vervangende accommodatie is gelegen op een redelijke afstand van de eerst aangeboden voorziening en deze gelijkwaardig is aan of beter is dan deze eerste voorziening zonder verhoging van de reissom. De redelijke afstand en de gelijkwaardigheid is ter beoordelen vanuit het standpunt van de gemiddelde reiziger naar deze bestemming.
Annulering van de reis

Indien je een bevestigde reis na 1 november annuleert ben je toch de gehele reissom verschuldigd.
Omdat bij het boeken van jouw reis een annuleringsverzekering wordt afgesloten of indien je een doorlopende annuleringsverzekering hebt, kunnen de bovengenoemde annuleringskosten geheel of gedeeltelijk bij de verzekeringsmaatschappij worden geclaimd mits jouw reis vanwege gewichtige redenen wordt geannuleerd. In geval van ziekte of blessure dien je een doktersverklaring te overleggen.
Bij tussentijdse terugkeer naar Nederland kan vaak een deel van de reissom en kosten van skipassen, etc. worden terugontvangen van de annuleringsverzekering voor de niet genoten vakantiedagen.
De voorwaarden kunnen per maatschappij verschillen.

Algemeen voorbehoud

Overmacht ontheft de vereniging van al haar verplichtingen. Onder overmacht moet mede worden verstaan alle omstandigheden die de vereniging niet of niet geheel heeft kunnen voorzien of heeft kunnen voorkomen.
De vereniging aanvaardt geen verantwoordelijkheden voor voorlichtingsmateriaal (folders, foto’s, internetsites, etc.) voor zover deze door derden worden uitgegeven, zelfs indien deze via de vereniging of leden van de vereniging worden verstrekt.
Prijsindicaties, offertes, vergoedingen, leden-/begeleidersubsidies, genoemd door leden van de vereniging zijn uitsluitend indicatief. Alleen schriftelijke bevestigingen door de vereniging zijn bindend.
De vereniging is gerechtigd, zonder opgave van reden, een aanmelding te weigeren.

Regeling rond ongewenste intimiteiten / sexuele intimidatie

Binnen de Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging (NVSV) willen we zo goed mogelijk zorgen dat de activiteiten van de vereniging in een veilige omgeving plaatsvinden. Er zijn de afgelopen jaren in ons land incidenten geweest met betrekking tot ongewenste intimiteiten en/of seksuele intimidatie. Het bestuur voelt zich aan haar leden verplicht specifiek beleid te ontwikkelen om dit soort incidenten binnen de vereniging zoveel mogelijk te voorkomen. Bovendien heeft de overheid regels opgesteld, waaraan organisaties moeten voldoen op dit gebied. Tot nu toe zijn er bij de NVSV geen signalen geweest van incidenten waarbij seksuele intimidatie een rol speelde. Echter ieder geval van seksuele intimidatie is er een te veel; de gevolgen voor zowel het slachtoffer als de sportomgeving zijn te ingrijpend en onacceptabel. Onze regeling is, deels, gebaseerd op deze landelijke afspraken: https://www.wintersport.nl/vereniging/sportiviteit-respect .

De complete tekst van het beleid van de NVSV en hoe te handelen in voorkomende gevallen is hier te downloaden als PDF document: NVSV-beleidsplan-seksuele-intimidatie-november-2017

Er zijn vertrouwenspersonen aangewezen en er is een klachtencommissie ingesteld. Via de bestuursleden kunnen de contactgegevens worden opgevraagd.

Privacystatement

De NVSV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. In het kader van de ledenadministratie legt de NVSV persoonsgegevens van haar leden vast. Deze worden door de NVSV gebruikt voor het onderhouden van contacten met de leden per email, telefonisch en/of per post. Op verzoek zullen wij u inzage verschaffen in uw persoonsgegevens zoals wij die geregistreerd hebben en indien noodzakelijk deze gegevens aanpassen.

De complete tekst van het privacybeleid van de NVSV is hier te downloaden als PDF document: NVSV-privacybeleid-v10-april 2018