NVSV

Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging

Bestuur

NVSV-bestuur (met ingang van de ALV van december 2023)

 

Rol Naam Telefoon Mobiel E-mail Einde termijn
Voorzitter Floris Ephraim 06 4610 0545 voorzitter@nvsv.nl 2026
Secretaris Kees Toxopeus 06 2421 7961 secretariaat@nvsv.nl 2024
Penningmeester Lorenz Kenter 06 8358 0652 penningmeester@nvsv.nl 2024
Coördinator Reizen Jac de Geus 0172 588 358 06 5120 2161 boeking@nvsv.nl 2025
Coördinator Activiteiten in Nederland

vacature, tijdelijk:

Adri van der Plas

evenementen@nvsv.nl
Coördinator Begeleiders & Leraren Adri van der Plas 06 3735 5778 begeleiding@nvsv.nl 2024
Coördinator Publiciteit &
Financiële ondersteuning
Roel van der Vegte 06 2853 8321 publiciteit@nvsv.nl 2025

Zie de Contactpagina voor ons postadres, KvK nummer en rekeningnummer en de e-mailadressen voor de skilessen op indoorbanen, de Vertrouwenspersoon en de Klachtencommissie.

Alle bestuursleden (en begeleiders en leraren) zijn vrijwilligers en worden niet betaald voor werkzaamheden die zij voor de NVSV uitvoeren. Bestuursleden ontvangen wel een jaarlijkse onkostenvergoeding (die zij niet allemaal aannemen, dit blijft dan in kas als ‘gift’).

Vacature(s): eind 2024 lopen onder andere de termijnen van de secretaris en de penningsmeester af, dus hiervoor zal er bij de ALV in december 2024 een stemming worden gekozen.
Zie artikel 13 (Bestuur) van de statuten: https://nvsv.nl/statuten/#bestuur
Daarin staat dat een bestuurslid zich herkiesbaar kan stellen. Nieuwe kandidaten kunnen door het bestuur worden aangedragen, of men kan zich kandidaat stellen met steun van tenminste drie leden van de vereniging.