NVSV

Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging

Bestuur

NVSV-bestuur (seizoen 2019-2020)

 

Rol Naam Telefoon Mobiel E-mail
Voorzitter Vacant, ALV op 12-12-2020 voorzitter@nvsv.nl
Secretaris Kees Toxopeus 06 2421 7961 secretariaat@nvsv.nl
Penningmeester Harry Klünnen 06 2726 8416 penningmeester@nvsv.nl
Coördinator Reizen Jac de Geus 0172 588 358 06 5120 2161 boeking@nvsv.nl
Coördinator Activiteiten in Nederland Helen van der Sluijs 06 2293 6468 evenementen@nvsv.nl
Coördinator Begeleiders & Leraren Marc van Heijningen 06 4486 8797 begeleiding@nvsv.nl
Coördinator Publiciteit &
Sponsoring
Roel van der Vegte 06 2853 8321 publiciteit@nvsv.nl

Zie de Contactpagina voor ons postadres, KvK nummer en rekeningnummer.

Alle bestuursleden (en begeleiders en leraren) zijn vrijwilligers en worden niet betaald voor werkzaamheden die zij voor de NVSV uitvoeren. Bestuursleden ontvangen wel een jaarlijkse onkostenvergoeding (die zij niet allemaal aannemen, dit blijft dan in kas als ‘gift’).

De huidige voorzitter is per direct gestopt. Er is al een mogelijke opvolger gevonden. De voordracht is op de algemene ledenvergadering op 12 december 2020.