NVSV

Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging

Voorwoord van de voorzitter

Beste NVSVér,

Wij kijken terug op een prachtig winterseizoen met een recordaantal deelnemers. Ik wil iedereen bedanken die lef heeft getoond om met een of meerdere reizen mee te gaan afgelopen seizoen. Een speciaal woord van dank aan alle nieuwe begeleiders en leraren die voor het eerst mee zijn gegaan en dit seizoen waren dat er best veel. De verhalen die ik heb gehoord tijdens mijn reis naar Bramberg waren heel positief en hoop dat jullie ook volgend jaar mee willen gaan. Een quote van een begeleider die voor het eerst mee is gegaan vond ik heel mooi: “Het vertrouwen dat jullie gelijk hebben in ons, terwijl wij elkaar helemaal niet kennen vind ik enorm bijzonder”.

De werkgroep ‘Prijsbeleid NVSV reizen’, waarvan tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering besloten is om die op te starten, is begonnen met inventariseren van ideeën en mogelijkheden. Wij kijken uit naar wat de werkgroep aan ons gaat voorstellen. De penningmeester verteld hier ook meer over in zijn bijdrage aan deze nieuwsbrief.

Nu de lente langzaam probeert door te komen zijn wij alvast bezig met volgend winterseizoen. Wij willen weer een bijeenkomst organiseren voor begeleiders en leeraren zodat zij ons nog beter kunnen begeleiden op de piste en daarbuiten.

Anneke Berkhout heeft een In memoriam geschreven voor Marianne Huijben en Jan Karssiens.

Ik wil jullie allemaal veel goeds wensen voor de komende tijd en hopelijk tot snel.

Met vriendelijke groet,
Floris Ephraim

Voorzitter

In memoriam van twee NVSV-leden

Twee mensen die onze aandacht verdienen.

Marianne Huijben:
Marianne overleed eind december op 58-jarige leeftijd. Door haar enorme (sportieve) drive nam ze meermalen deel aan de paralympics (zwemmen 1980, goalball 2000 en 2004). De NVSV-reizen trokken haar aandacht en zo ontdekte ze de passie voor langlaufen en biathlon, die ze op topsportniveau heeft beoefend evenals roeien. Ondanks dat zij de laatste 20 levensjaren met kanker te maken had bleef ze reizen en alles uit het leven halen.

Jan Karssiens:
Jan is eind maart, een week voor zijn 97e verjaardag overleden. Jan was vooral in de jaren 80 van de vorige eeuw een van de bekendste langlaufbegeleiders die er zijn hand niet voor om draaide om drie mensen tegelijk veilig te begeleiden. Jan was geliefd vanwege zijn sportiviteit, vrolijkheid en omdat hij van elke vakantie een feestje maakte door na de wintersport de avonden nog leuker te maken door het organiseren van kegelcompetities. Jan is op 90-jarige leeftijd zelfs nog bij ons 40-jarig lustrum geweest en kende ook toen nog alle namen van de oudgedienden waarmee hij op vakantie geweest was.

Lieve Marianne en Jan: de NVSV zal jullie nooit vergeten.

Anneke Berkhout.

Nieuws van de penningmeester

Hierbij ook een kort berichtje van uw penningmeester. Het is voor mij een drukke tijd, en niet alleen met de financiën van de NVSV.

getekende boekhouder met rekenmachine

Wat die financiën betreft is het drukke betalings- en ontvangstseizoen achter de rug (we hebben meer dan 700 transacties gehad, met een omzet van meer dan €250.000), en het is nu tijd voor de correcte financiële verslaglegging. Dit wordt zoals altijd in nauw overleg met Jac gedaan, zodat zijn administratie overeenkomt met de mijne.

afbeelding van geld

afbeelding van geld

Naast deze werkzaamheden zijn we ook gestart met de werkgroep ‘Prijsbeleid NVSV reizen’. De opties worden nu geïnventariseerd, en eind april is er een eerste vergadering. Daarna hopen we snel met een voorstel voor het prijsbeleid te komen, zodat deze het komende seizoen al (wellicht gedeeltelijk) kan worden geïmplementeerd.

Al met al, een drukke maand in het verschiet. Gelukkig heb ik twee weken mei-vakantie.

Lorenz Kenter
Penningmeester NVSV

Nieuws van de Begeleiderscommissie

De begeleiderscommissie kijkt terug op goede vakantieweken!

Dankzij de inzet van veel van onze vrijwilligers is het gelukt om alle reizen te vullen met voldoende leraren en begeleiders en hebben wij ook 23 nieuwe begeleiders en leraren mee kunnen nemen en verder opleiden tijdens de Bramberg reizen. Goed om te vermelden dat tijdens de jongerenreis 6 studenten een perfecte match hebben gevonden met de jongere deelnemers en daar krijgen wij goede feedback over. Deze “nieuwelingen” waren zeer welkom en hebben op alle overige reizen een onuitwisbare indruk achtergelaten. Wat zijn wij trots op deze nieuwe groep! Zonder hen hadden minder deelnemers op vakantie gekund, dus applaus!

Zelfs op de dubbele reisdagen hebben wij de puzzel kunnen leggen. Wel even doorpakken maar door de goede samenwerking is het goed gekomen!

Gelukkig lukt het ons ieder jaar weer om nieuwe begeleiders en leraren aan te trekken en wij doen ons uiterste best om hen te behouden. Samen met onze vaste “crew” zorgen wij voor goede en veilige lessen en begeleiding. Ook voor de vaste crew Skihelm af: wat een energie geven deze groep vrijwilligers al jaren om de reizen succesvol te maken. Superdank!

Dit jaar verzorgen wij voor het eerst een terugkomdag voor onze nieuwelingen om de juiste feedback te krijgen over onze opleiding om zodoende dit deel te kunnen verbeteren.

Over feedback gesproken: binnenkort ontvang jullie vanuit het secretariaat een verzoek om feedback te geven over de reizen: hoe meer jullie ons feedback geven hoe meer wij de reizen op maat kunnen organiseren.

In juni testen wij alweer een nieuwe groep, zij hebben zich aangemeld omdat er inmiddels enthousiaste verhalen over onze vereniging door het land zoemen. Heel mooi en zegt het voort.

Kort na de zomer staat een trainingsdag voor onze leraren en begeleiders op het programma. Noteer en reserveer alvast 14 september. Tijdens deze dag weer aandacht voor Veiligheid en Ontwikkeling. Uiteraard zorgen wij ook voor Plezier!

BeLe weekend oefenen bij SnowWorld met een simulatiebril

BeLe weekend oefenen bij SnowWorld met een simulatiebril

Namens de begeleiderscommissie wensen wij jullie een mooie lente en zomer en wij hebben nu al zin in de komende winter!

De evenementencommissie wordt sinds halverwege het seizoen ook door de begeleiderscommissie waargenomen en wij broeden nu op een programma voor na de zomer om onze lessen en trainingen vorm te geven.

Wij hebben er zin in!
Floor, Martijn, Marc, Roel en Adri

Nieuws van de Reizencommissie

Het NVSV-reizenseizoen 2023-2024 zit er weer op.

Van het Reizenprogramma 2024 zijn alle 9 geprogrammeerde reizen doorgegaan.

Het is ook weer gelukt om voldoende begeleiders en leraren beschikbaar te hebben voor alle reizen, mede door de niet aflatende inzet van de begeleiders-/lerarencommissie. Een uitdaging daarbij is het relatief grote aantal nieuwe begeleiders en leraren.

Na de afgelasting tijdens corona en enige aarzeling bij NVSV’ers in het na-corona jaar heeft de stijging van deelnemers van voor corona zich weer doorgezet. Het aantal deelnemers aan NVSV-reizen het afgelopen seizoen een nieuw record. Voor beide langlaufreizen was er dit jaar ook goede belangstelling. Wandelen begint ook een vast onderdeel van sommige reizen te worden.

In totaal hebben we voor ruim 331 visueel beperkten, medereizigers, gezinsleden, NVSV-begeleiders en NVSV-leraren de 9 wintersportreizen georganiseerd.

deelnemers medereizigers gezinsleden begeleiders leraren totaal
  (vis.beperkt) (ziend) (ziend)
Jongeren 21 3 11 11 48
Pertisau 7 1 8 16
Bramberg 1 4 2 4 2 13
Bramberg 2 9 7 4 7 2 27
Bramberg 3 12 2 3 9 7 34
Bramberg 4 25 4 15 10 56
Passo Pordoi 13 5 15 33
Kamben 5 2 7 14
Gezinnenreis 17 5 42 11 13 90
totaal 113 31 49 90 48 331

De totalen zijn inclusief coördinator(en) bij de grote reizen, de Jongerenreis is inclusief 5 CALO-studenten in het kader van een studieproject, de reizen Bramberg 2 en 3 en gedeeltelijk Bramberg 1 vonden in dezelfde week plaats. Dat heeft voor behoorlijke organisatorische uitdagingen gezorgd.

Bij alle NVSV-reizen proberen we 1-2 meer begeleiders/leraren extra mee te hebben. Bij enkele reizen zijn dat er meer in verband met begeleiders in opleiding, dagen afwezigheid, les aan ziende kinderen bij de gezinnenreis, e.a.

De belangstelling voor kortere dan 10-daagse reizen is duidelijk gebleken. Daarom was er afgelopen seizoen ook de mogelijkheid van een 8-daagse reis met 6 dagen skiën (Bramberg 2) en een 6-daagse reis met 4 dagen wintersporten (Bramberg 1), naast de bekende 10-daagse reizen met 8 dagen wintersporten.

Nieuws van de PR & Financiële bijdragen commissie

Het deel hieronder herkennen jullie wellicht nog van de vorige nieuwsbrief. Dit blijft actueel, vandaar dat ik het hier herhaal.

Steeds meer werkgevers zijn actief met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor het ondersteunen van vrijwilligerswerk. Voor begeleiders en leraren is een voorbeeldbrief opgesteld die gebruikt kan worden om te kijken of de vakantiedagen vergoed kunnen worden en of een financiële bijdrage mogelijk is: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de vorm van (financieel) ondersteunen van mijn vrijwilligerswerk voor de NVSV.

Voor deelnemers is een licht aangepaste versie beschikbaar: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de vorm van financiële ondersteuning van de NVSV.

Een extra motivatie voor een bedrijf om de NVSV financieel te ondersteunen kan zijn als dit gecombineerd wordt met een teambuilding clinic voor het personeel:

NVSV Teambuilding mogelijkheden

NVSV Teambuilding mogelijkheden

Vervolg NVSV Teambuilding mogelijkheden

Vervolg NVSV Teambuilding mogelijkheden

Via Facebook en Instagram zijn jullie misschien al een QR-code tegengekomen die naar een pagina van de Rabobank leidt voor het simpel geven van een financiële bijdrage (je kan ook op het plaatje klikken):

QR-code om een bijdrage te kunnen doen

QR-code om een bijdrage te kunnen doen

Met vriendelijke groet,

Annouk van Nunen, Roel van der Vegte en Harry Poelgeest
We zijn alle drie bereikbaar via donateurs@nvsv.nl

Voorwoord van de voorzitter

Beste NVSVér,

Als eerst wil ik iedereen namens het hele bestuur een goed sportief en vooral gezond 2024 wensen. Ik hoop velen van jullie in 2024 te zien en te ontmoeten. Laten we er met zijn allen een mooi jaar van maken.

Afgelopen december was de algemene ledenvergadering. Hier werden verschillende zaken besproken.  Voordat ik inga op de inhoud van de vergadering wil ik iedereen bedanken voor de steun dat ik ook de komende drie jaar voorzitter mag zijn van deze bijzondere en mooie vereniging.  Ik ga mij met veel plezier en passie inzetten voor de vereniging.

Tijdens de vergadering was een belangrijk punt de financiën en de toekomst daarvan. De belangrijkste vraag is hoe we elk jaar genoeg geld binnenkrijgen om de kosten van de leraren begeleiders te dekken. Er zijn de nodige ideeën en meningen binnen de vereniging hoe we dit kunnen verbeteren. Uiteindelijk is er besloten dat er een werkgroep wordt opgericht om samen met leden en het bestuur te bekijken hoe we dit gaan verbeteren. De uitkomst hiervan wordt voor de zomer bekendgemaakt door het bestuur zodat iedereen het weet voordat de reizengids van volgend seizoen bekend is.

Terwijl de meeste reizen nog moeten beginnen is de eerste reis van het seizoen alweer geweest. Dat was de jongerereis in de week voor kerst. Wat ik ervan vernomen heb was het weer een top week met uitstekende condities. Ik hoop dat ook de andere reizen een toptijd gaan beleven met goede condities. Zelf ga ik dit jaar mee met de reis naar Bramberg 3 en kijk ik er naar uit om jullie te zien en te ontmoeten voor wie ik nog niet ken. 

Louis Zadelaar heeft besloten om zich terug te trekken als bestuurslid. Ik wil via deze weg Louis bedanken voor zijn inzet als bestuurslid, gelukkig blijft Louis nog actief als commissielid voor de binnenlandse activiteiten en als leraar.

Als laatste wil ik jullie allen nogmaals een goed 2024 wensen!

Met vriendelijke groet,
Floris Ephraim

Voorzitter

Nieuws van de begeleiderscommissie

Ook van de begeleidingcommissie : Floor, Martijn, Marc, Roel en Adri veel geluk en gezondheid voor al onze deelnemers, begeleiders en leraren.

Als ik dit schrijf is de jongerenreis achter de rug en het was een super goede week. De eerste dagen volop kaiserwetter en top condities. Gerlosplatte was een topdag!!

Onze nieuwe feestcommissie was op volle toeren actief met après-ski, ‘t galadiner, de bonte avond en als toetje schaatsen in de sporthal in Zell am See.

Traditiegetrouw waren alle liften weer dicht op de laatste dag maar de feestcommissie had een geweldig alternatief en zo werd de laatste dag volledig in het teken van de wintersport gevuld.

Onze studenten van de Calo/Windesheim waren ook super en zorgden voor een fantastische aanvulling op ons begeleiders bestand. Toppers worden Blijvers!

Zes Calo-studenten met een NVSV T-shirt

Zes Calo-studenten met een NVSV T-shirt

Voor de komende reizen gaan weer veel vrijwilligers mee als BeLe (begeleider of leraar) in alle wintersportvariaties die wij als NVSV aanbieden. Meer dan 20 nieuwe BeLe’s gaan hun eerste (kilo)meters maken en wij proberen hen zo goed mogelijk op te leiden zodat ook hier geldt: Nieuwe Bele’s worden Toppers en worden Blijvers.

De nieuwe opleidingen worden goed gevolgd en dat betekent meer gecertificeerde BeLe’s!

Binnen de commissie zijn de taken goed verdeeld en dat helpt de kwaliteit te verbeteren.

Tijdens de ALV is afgesproken dat het bestuur een commissie zal inrichten die advies gaat voorbereiden hoe om te gaan met de 30%/70% korting op de reissom voor respectievelijk begeleiders en leraren. Daar spelen veel factoren die gevolgen hebben en die willen wij goed in kaart brengen om te voorkomen dat onze reizen verlies leiden en dat ons eigen vermogen daardoor vermindert.

Vanuit het bestuur gaan Lorenz Kenter en Adri van der Plas het voortouw nemen om deze commissie te vormen en bij deze de oproep om deel te nemen aan het in kaart brengen van de mogelijke oplossingen. Er komt een werkgroep die de voorstellen en gevolgen gaat uitwerken en er komt een toetsingscommissie die om feedback wordt gevraagd op deze voorstellen en gevolgen. Wij plannen de eerste bijeenkomst in de buurt van het station in Amersfoort zodat een ieder vanuit het land makkelijk deze locatie kan bereiken. Doel is om deze eerste bijeenkomst na de volwassenreizen en voor de gezinnenreis te organiseren. Begin maart dus! Wil je meedenken in een van de twee commissie dan heel graag en geef je dan voor 12 februari op via begeleiding@nvsv.nl

Inmiddels is Lorenz bezig om de eerste agendapunten op te stellen zodat wij goed voorbereid aan de slag kunnen.

Wil je meer informatie dan mag je bellen of mailen met Adri op 0637355778 of atrois@live.nl

Wij hebben er zin in!
Floor, Martijn, Marc, Roel en Adri

Nieuws van de PR & Financiële bijdragen commissie

Na een moeizame start is 2023 gelukkig toch een goed jaar geworden waarin via allerlei financiële bijdragen bijna 40.000 is ontvangen waarmee we de tegemoetkoming in de kosten van begeleiders en leraren kunnen betalen.

Helaas is er geen enkele garantie dat dit ook dit jaar weer gaat lukken. In de bijdrage van de begeleiderscommissie is hier al aandacht aan besteed, maar ook hier de oproep om vooral jullie ideeën en voorstellen met ons te delen.

Steeds meer werkgevers zijn actief met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor het ondersteunen van vrijwilligerswerk. Voor begeleiders en leraren is een voorbeeldbrief opgesteld die gebruikt kan worden om te kijken of de vakantiedagen vergoed kunnen worden en of een financiële bijdrage mogelijk is: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de vorm van (financieel) ondersteunen van mijn vrijwilligerswerk voor de NVSV.

Voor deelnemers is een licht aangepaste versie beschikbaar: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de vorm van financiële ondersteuning van de NVSV.

Via Facebook en Instagram zijn jullie misschien al een QR-code tegengekomen die naar een pagina van de Rabobank leidt voor het simpel geven van een financiële bijdrage (je kan ook op het plaatje klikken):

QR-code om een bijdrage te kunnen doen

QR-code om een bijdrage te kunnen doen

Nu het winterseizoen in volle gang is zullen we via Facebook en Instagram regelmatig nieuwtjes delen en jullie voorzien van handige tips. Hieronder een eerste tip voor het goed aantrekken van skischoenen.

Skischoen met vier schnallen

Skischoen met vier schnallen

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=gc0BVO9Ba8w

Stap voor stap uitleg aantrekken van skischoenen:

– Zorg dat je skischoenen warm zijn, dan kom je er makkelijk in en begin je de dag in ieder geval met warme voeten. Laat ze dus niet in de auto of skibox liggen.

–  Zitten je sokken goed?

–  Open de schnallen en trek de tong van de schoen opzij, niet naar voren. Je krijgt dan ruimte komt bij de flappen.

–  Ga staan, buig je knie en duw je voet naar binnen. Bij een stijve schoen kan dit best even duwen en wrikken zijn.

–  Ga weer zitten, check of alle onderdelen goed zitten en doe de bovenste twee schnallen als eerste vast.

–  Ga weer staan en buig in de skihouding, hierdoor komt je hak goed achter in de schoen. Maak vervolgens de andere schnallen vast en stel de bovenste eventueel wat bij.

– Hoe strak doe je de schnallen? Normaal gesproken met twee vingers je schnall sluiten, zeker niet te strak en de schoen mag niet vervormen. Past de schoen goed, dan hoeven – zeker de onderste schnallen – niet zo strak. Ze houden alleen de schoen in vorm.

– Powerstrap goed vastdoen. Dit is eigenlijk je 5e schnall.

– Gedurende de skidag kun je altijd een beetje bijstellen en strakker stellen. Maak hierbij ook gebruik van de micro-instelling van de schnallen.

– Veel gemaakte fouten: te los (geen controle) of te strak (afknellen), vaak als gevolg een verkeerd passende skischoen. Hierdoor heb je geen controle tijdens het skiën.

– Uitrekken op dezelfde manier, hand achter je kuit en duw de schoen naar beneden.

En ook heel belangrijk: laat je schoenen goed drogen (eventueel de binnenschoen en het voetbed eruit). De schnallen altijd dichtdoen na gebruik. Zo start je de volgende dag met warme voeten, blijven je schoenen in vorm en gaan ze langer mee!

Met vriendelijke groet,

Annouk van Nunen, Roel van der Vegte en Harry Poelgeest
We zijn alle drie bereikbaar via donateurs@nvsv.nl

Voorwoord van de voorzitter

Beste NVSVér

De inschrijvingen voor de reizen zijn inmiddels gesloten en wij zijn blij met de hoeveelheid inschrijvingen van deelnemers, familieleden, medereizigers, begeleiders en leraren. Momenteel komen we uit op meer inschrijvingen dan voor Corona en daar zijn we erg blij mee. Wel zoeken we nog enkele begeleiders voor Bramberg 3, mocht je toevallig nog iemand kennen of ben je als begeleider zelf beschikbaar, dan horen we dat graag.

In september hadden wij onze start van het winterseizoen waar gelukkig heel veel van jullie kwamen opdagen. De ene ging voor het eerst kennismaken met ons en de ander had weer zin om te gaan skiën of te gaan snowboarden. We ruiken deze dag al aan de sneeuw terwijl buiten de zon scheen met temperaturen van rond de 30 graden. Laten we hopen dat we zulke temperaturen niet krijgen straks. De eerste sneeuw ligt al op de bergen en de sneeuwkanonnen staan klaar om te starten of zijn dat al.

Op zaterdag 9 december is het tijd voor de algemene leden vergadering en de reizendag. Hier hebben jullie al de nodige informatie over gehad, maar hou deze dag vrij in je agenda. Jullie krijgen hiervoor nog een uitnodiging. Zoals jullie hebben gezien stel ik mij her-verkiesbaar als voorzitter van de NVSV en hoop uiteraard op jullie steun.

Doordat de prijzen van alle reizen helaas steeds meer om hoog zijn gegaan en wij graag voor elke reis meer dan genoeg begeleiders willen meenemen, hebben wij steeds meer financiële bijdragen nodig. Dit geldt nu al, maar zeker voor in de toekomst. Weet of ken jij een organisatie die ons zou willen helpen met een bijdrage om makkelijker de reizen mogelijk te maken, dan vernemen dat graag. Op onze sociale kanalen hebben wij een QR-code geplaatst. Het zou heel tof zijn als jullie deze QR-code willen delen, elk bedrag is welkom. De QR-code komt ook in deze nieuwsbrief te staan.

Ik hoop jullie allen te zien op 9 december.

Met vriendelijke groet,
Floris Ephraim

Voorzitter

Nieuws van de begeleiderscommissie

Naar aanleiding van de contacten met de CALO en HBO Windesheim in Zwolle en onze begeleiding commissie zijn 3 studenten gestart met een minor studie. Nienke, Tessa en Robin gaan binnenkort de deelnemers aan de jongerenreis benaderen met hun vragenlijst. Zij hebben een vragenlijst opgesteld waaruit wij als NVSV kunnen leren om deze reizen (nog) beter af te stemmen op hun wensen en behoeftes. Daarnaast onderzoeken zij de effecten op het sociaal welbevinden van onze leden.
Ook hebben zij een Instagram account gemaakt zodat wij een bredere herkenbaarheid bereiken. Wij denken vooral aan financiële bijdrages en het werven van nieuwe begeleiders en leraren. Als tegenprestatie hebben wij een kennismakingsdag voor alle minor studenten van Windesheim georganiseerd en na deze dag hebben ook twee skileraressen zich gemeld om mee te gaan op de jongerenreis. De jongerenreis wordt dus versterkt met 5 jonge BeLe’s (BeLe’s staat voor begeleiders en leraren)!

Op nvsv_skivereniging_ kun je ons volgen en dit graag zoveel mogelijk delen!

NVSV Instagram account

NVSV Instagram account

Na een paar keer goed met de NSkiV te hebben afgestemd is de opleiding voor de nieuwe begeleiders en leraren compleet. De nieuwe groep BeLe’s van dit voorjaar krijgen allemaal hun certificaat Aangepast Wintersportbegeleider 1.
De komende winter gaan de nieuwe BeLe’s deze opleiding ook volgen en het bestuur is aan het nadenken om vanaf volgend seizoen iedereen die aan een reis meegaat deze opleiding te laten volgen. Ook zijn wij met de NSkiV in overleg om voor onze langlauf begeleiders een op langlaufen afgestemde module te ontwikkelen.

Zowel voor de langlauf begeleiders (Vielen Dank Roel) als voor de alpine BeLe’s (Vielen Dank Pieter, Denis. Louis en Floor) zijn in oktober trainingsdagen georganiseerd ter voorbereiding op de komende winter. Beide trainingen zijn druk bezocht, stonden in het teken van eigen vaardigheden en er is flink getraind. Onze kern waarden Veiligheid – Plezier – Ontwikkeling blijven de uitgangspunten voor onze vrijwilligers.

Het testen van nieuwe BeLe’s gaat ook door, een flink aantal nieuwelingen gaat mee op één van de reizen. Onze verslaglegging van de testen is via een nieuw formulier (Vielen Dank Martijn) ge update. De VOG-procedure hebben wij onder controle (Vielen Dank Marc). Via de CALO zullen ook een aantal skileraren meegaan op onze jongerenreis. Wij hopen met deze samenwerking ook jongere leraren voor een langere tijd aan onze vereniging te binden.

In de vorige nieuwsbrief maakten wij melding van de enquête. Dit heeft tot gevolg dat ongeveer 50 begeleiders/leraren hebben aangegeven niet meer in ons bestand te willen worden opgenomen vanwege zeer uiteenlopende redenen. Wij hebben dus nu een zuiver bestand en dat leert ons meteen dat wij continu moeten blijven zoeken naar nieuwe vrijwilligers.

Vanuit Veiligheid – Plezier – Ontwikkeling hadden wij graag willen starten met het deelproject boeien – binden – belonen. Naast wat kleine acties om geld op te halen van onze kant, voelen we ons gesteund door het initiatief van de PR & Financiële bijdragen commissie (zie voor meer informatie over dit initiatief de nieuwsbrief bijdrage van deze commissie).
Dat zal hopelijk ook het (nu nog) te kort aan begeleiders en leraren verkleinen en dan kunnen we volgend seizoen nog meer inhoud aan geven aan boeien-binden-belonen.

Wij hebben er zin in!
Floor, Martijn, Marc, Roel en Adri

Nieuws van de PR & Financiële bijdragen commissie

De NVSV ontvangt jaarlijks financiële bijdragen van verschillende fondsen, maar toch is dat onvoldoende om onze begeleiders 30% en onze leraren 70% tegemoetkoming in de kosten te kunnen geven. Voor een gemiddeld seizoen is daarvoor minimaal € 40.000 nodig. Als er onvoldoende geld binnenkomt gaan we verder interen op onze reserves. Vandaar dat we nu meer aandacht besteden aan het vinden van voldoende financiële steun.

De naam van deze commissie is dit jaar aangepast van PR & Sponsoring naar PR & Financiële bijdragen. Zo willen we vanaf nu ook naar buiten toe bekend zijn. Het niet gebruiken van het woord Sponsoring kan in sommige gevallen schelen met de belastingregels.

Annouk van Nunen helpt al langer mee en kent veel fondsen uit de tijd dat ze actief was voor de Usher-stichting. Zij en haar gezin gaan al jaren mee met de gezinnenreis.

Vorige maand is Harry Poelgeest ook toegetreden tot deze commissie. Hij is nu vier jaar begeleider bij de jongeren- en de gezinnenreis.

Harry gaat zich richten op de Rotaryclubs in Nederland en is nu eerst leden aan het benaderen die bij een Rotaryclub in hun omgeving een presentatie willen verzorgen. Onze visueel beperkte deelnemers kunnen vaak heel goed vertellen wat wintersport via de NVSV voor hen betekent. Daarnaast hebben we een PowerPointpresentatie gemaakt en uiteraard hopen we aan het eind van een presentatie op een financiële bijdrage.

Harry heeft al 15 personen bereidt gevonden een presentatie te geven bij een Rotaryclub in de omgeving. Wil jij daar ook bij helpen dan horen we het graag. Ook als je liever niet voor een groep staat zou je ook kunnen helpen als chauffeur. Of wellicht ken je mensen bij Rotaryclubs, wat helpt om contact te leggen.

De PR kant van deze commissie houdt zich bezig met bijvoorbeeld deze nieuwsbrief en natuurlijk onze uitingen op social media. Dat gaat voornamelijk via Facebook, heel soms via Twitter (wat nu X heet, maar wij blijven het Twitter noemen) en nauwelijks via LinkedIn.

Sinds kort is daar nu een NVSV-Instagram kanaal bij gekomen, dat is als volgt te vinden: https://www.instagram.com/nvsv_skivereniging_/

Via Facebook en Instagram zijn jullie misschien al een QR-code tegengekomen die naar een pagina van de Rabobank leidt voor het simpel geven van een financiële bijdrage (je kan ook op het plaatje klikken):

QR-code om een bijdrage te kunnen doen

QR-code om een bijdrage te kunnen doen

Indien jullie nog suggesties of ideeën hebben met betrekking tot financiële steun voor onze vereniging, dan horen wij dit graag! Je kan daarbij denken aan de VMO (verantwoord maatschappelijk ondernemen) afdeling van je werkgever, een donatie rond een verjaardag of jubileum, een sponsorevenement, noem maar op!

Mocht je willen meewerken aan het verzorgen van een of meerdere presentaties bij Rotaryclubs tussen november 2023 en maart 2024, meld je dan bij Harry. Alle hulp is welkom.

Met vriendelijke groet,

Annouk van Nunen, Roel van der Vegte en Harry Poelgeest
We zijn alle drie bereikbaar via donateurs@nvsv.nl

Nieuws van de penningmeester

Zoals u al hebt kunnen lezen in de begeleidende stukken voor de ALV ben ik druk bezig met het opstellen van de financiële rapportage over het afgelopen boekjaar. Dit is niet alleen een papieren exercitie, maar omvat ook overleg met de accountant en de kascommissie. Als we alles hebben doorgesproken en als we hebben bepaald welke financiële koers de vereniging wil varen kan de accountant beginnen aan de jaarrekening, die we op de ALV hopen te presenteren.
In mijn voorlopige balansoverzicht in de ALV-stukken is door een van onze leden een fout ontdekt: de bedragen voor de reserves per 30 juni 2022 waren foutief overgenomen, deze bedragen moesten €26.000 (bestemmingsreserve) en €67.602 (overige reserves) zijn, met een totaal van €93.602 (totaal reserves). Mijn excuses voor deze fout.
 
Wat wel duidelijk blijkt is dat we aan het interen zijn op onze reserves: we geven meer uit aan de reizen dan we aan sponsorgelden binnenkrijgen. Ik wil daarom aan eenieder de oproep doen om eens na te denken over manieren om meer sponsorgelden binnen te krijgen. Deze ideeën kunnen we dan op de ALV bespreken.
 
Tenslotte zijn nu de voorbereidingen voor het winterseizoen echt op gang gekomen, er komen veel (aan)betalingen binnen en er gaan veel reiskosten uit. Dat, samen met de kick-off en begeleidersdag bij SnowWorld, zorgt ervoor dat bij mij de wintersport-voorpret al volop begonnen is. Ik hoop bij u ook.
 
Lorenz Kenter
Penningmeester NVSV

Meer uitleg over het ledenportaal

In de vorige nieuwsbrief is al aandacht besteed aan het ledenportaal.

Hier volgt nog wat meer uitleg:

 • Vorig jaar zijn we begonnen met het nieuwe ledenportaal. Dat wordt voornamelijk gebruikt voor het kunnen aanmelden voor een reis en het kunnen bijhouden van de wensen voor die reis (wel of geen lessen, wel of geen portofoon, het soort kamer enzovoort).
 • Mocht je je eigen account nog niet geactiveerd hebben, dan hoort dat in principe als volgt te we werken: Bekijk instructiefilm . Als het goed is kun je aanmelden met het emailadres waarop je ook deze nieuwsbrief ontvangt. Lukt dat niet, dan graag een mail sturen naar één van de NVSV-mailadressen op deze pagina: https://nvsv.nl/bestuur/
 • Betalingen gaan (nog) niet via dit portaal, dus zul je daar geen overzicht van nog openstaande bedragen of al gedane betalingen vinden. Die optie willen we uiteindelijk wel gaan gebruiken.

Een deel van je eigen gegevens kun je zelf bijhouden. Ik beschrijf ze hieronder veld voor veld. Ik geef ook aan welke velden verplicht zijn, maar de overige details zijn ook nuttig.

NVSV Ledensite eigen gegevens

NVSV Ledensite eigen gegevens

Bij de Persoonsgegevens gaat het om: Initialen, Roepnaam (verplicht), Tussenvoegsel, Achternaam (verplicht), Geslacht, Straat, Huisnummer, Postcode, Woonplaats, Geboortedatum, Email (verplicht en dit is het emailadres waarmee je inlogt op het portaal), Communicatie email (voor het geval je ander emailadres gebruikt dan het inlog emailadres), Telefoonnummer vast, Telefoonnummer mobiel.

Na je persoonsgegevens kun je het Nederlandse Skivereniging Lidnummer en voor deelnemers het OV-Begeleiderskaartnummer invullen (niet verplicht, al is het lidmaatschap van de NSkiV wel verplicht om mee te kunnen gaan op onze reizen).

Daaronder kun je de door jou beoefende sporten aanvinken: Skiën, Langlaufen, Snowboarden, Wandelen.

En dan een nieuwe optie: Beperking met als keuzemogelijkheden: Onbekend, Blind, Slechtziend, Blind en slechthorend, Slechtziend en slechthorend, Anders (in dat geval graag even contact met ons opnemen) en als laatste optie: Geen.

En tot slot de Reisinformatie (allemaal niet verplicht, maar wel nuttige informatie): Paspoort voornaam, Paspoort achternaam, Paspoortnummer, Paspoort Geldig Tot, Zorgverzekeringsbedrijf, Zorgverzekeringsnummer, Reisverzekeringsbedrijf, Reisverzekeringsnummer, Annuleringsverzekeringsbedrijf, Annuleringsverzekeringsnummer.

En last but not least de details voor Noodgevallen: Naam noodpersoon, Telefoonnummer noodpersoon.

Voorwoord van de voorzitter

In deze zomer van zon en veel regen denken wij stiekem al aan de sneeuw. De afgelopen tijd heeft de reiscommissie een mooi veelzijdig programma gemaakt waar jullie je allemaal weer voor kunnen inschrijven voor een reis of meerdere reizen. Daar doen we het allemaal voor.

In juni hebben wij een groep potentiële nieuwe begeleiders getest ter voorbereiding op het komend winterseizoen en de meeste van deze groep waren heel enthousiast! Dus wie weet zien we ze bij een van de reizen komend seizoen. Nu je straks kunt inschrijven voor een reis vragen wij ook of jullie toevallig mensen kennen die mee willen als begeleider. Dit omdat wij altijd opzoek zijn naar nieuwe geschikte mensen. Mocht je toevallig iemand weten dan vernemen wij dat uiteraard graag.

In mijn vakantie heb ik nagedacht over een aantal zaken waaronder dat mijn termijn als voorzitter in december afloopt en ik heb besloten om mij herverkiesbaar te stellen als voorzitter van deze mooie vereniging. Ben overtuigd dat ik een goede bijdrage kan leveren aan deze mooie vereniging. In een later stadium ga ik verder in op mijn motivatie. Ik wilde jullie dit alvast tijdig laten weten.

In de vorige nieuwsbrief staat een uitleg over NVSV-verkiezingen.

Hoop dat jullie allemaal een fijne zomer hebben gehad en nog gaan krijgen. Hoop velen van jullie 10 september te zien bij de start van het winterseizoen bij SnowWorld Zoetermeer. Hiervoor kun je je nog steeds aanmelden, zie hiervoor de Activiteitenpagina.

Met vriendelijke groet, Floris Ephraim

Voorzitter.

De Reizengids 2024 staat online en de inschrijving staat open

Voor wie al langer met onze reizen meegaat zal onderstaande inleiding bekend voorkomen, waarbij dit uiteraard de huidige inleiding is:

“Beste deelnemers, begeleiders, leraren, medereizigers, gezinsleden, sponsoren en andere belangstellenden van de NVSV, hierbij presenteren wij het reizenprogramma 2024.”

We beginnen in december met de Jongerenreis en dat gaat een feestje worden, verderop in deze nieuwsbrief kun je daar mee over lezen.

De combi volwassenenreizen (skiën, snowboarden, langlaufen, wandelen) in januari naar Bramberg kennen dit jaar deze varianten:

 • De eerste reis is een lang weekeinde met vertrek op donderdagavond 11 januari, dan vier dagen de sneeuw in en je bent dinsdagochtend 16 januari weer thuis.
 • De tweede reis is een midweek: vertrek op zondagavond 14 januari, zes dagen wintersport en je bent zondagochtend 21 januari weer thuis.
 • In diezelfde week een normale 10-daagse reis met vertrek op vrijdagavond 12 januari, acht dagen wintersport en terug op zondagochtend 21 januari.
 • En tot slot een tweede 10-daagse reis van 19 tot 28 januari naar Bramberg.

De langlaufers kunnen in januari kiezen tussen een reis naar Pertisau in Oostenrijk of naar Kamben in Noorwegen. Deze reis brengt ons terug naar het begin van de vereniging.

Passo Pordoi in Italië bij de Sellaronde is ondertussen een vaste bestemming. Deze keer rond 1 maart.

De Gezinnenreis is ook niet meer weg te denken, uiteraard in maart.

En eveneens in maart een niet door de NVSV georganiseerde sneeuwschoenwandeltocht via Coomans Coaching, bij enkelen van ons al bekend van wandelweken in september.

Genoeg variatie voor iedereen. Hierbij nogmaals de link naar de Reizengids 2024 en inschrijven gaat via het ledenportaal.

Uitleg over het ledenportaal

Het ledenportaal dat vorig jaar in gebruik is genomen voor het inschrijven voor de reizen is op verschillende punten verbeterd. Veel van die aanpassingen zijn bedoeld voor het beheer, maar we hebben ook een paar wijzigingen doorgevoerd voor de leden.

Voor je je in kan schrijven op een reis moet je eerst je account geactiveerd hebben. Dat is een eenmalige actie, dus als je dit vorig jaar hebt gedaan hoeft dat uiteraard niet meer.

Op https://mijn.nvsv.nl staan linksonder twee filmpjes met uitleg over het activeren van je account en hoe je in kan schrijven op een reis:

Schermprint van de Ledenportaal inlogpagina met de twee filmpjes

Schermprint van de Ledenportaal inlogpagina met de twee filmpjes

Een filmpje over het Activeren van een account en een filmpje over Inschrijven op een reis.

Nadat je ingelogd bent kom je op een scherm met de volgende opties: een knop om naar de Reizen te gaan, een knop voor Mijn gegevens en een knop om naar je inschrijvingen te gaan:

Schermprint Ledensite Dashboard

Schermprint Ledensite Dashboard

Via Mijn gegevens krijg je een scherm te zien met twee opties: Wijzig gegevens en Wachtwoord wijzigen:

Schemrprint Ledensite knop Mijn gegevens

Schermprint Ledensite knop Mijn gegevens

Via Wijzig gegevens kom je uit bij de pagina waar je zelf deze gegevens kan bijhouden: je naam, geslacht, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s) (vast en mobiel), je lidmaatschapsnummer van de skivereniging, eventueel je OV-begeleiderskaartnummer, je beoefende sporten (skiën, langlaufen, snowboarden, wandelen) en je reisinformatie (paspoortnummer, reisverzekeringsdetails, naam en nummer voor noodgevallen).

En een nieuw veld onder je Email-adres voor je Communicatie email-adres.

Het veld met je Email-adres is je inlognaam, dat is niet meer te wijzigen, vandaar dit Communicatie email-adres, voor het geval dat afwijkt van je inlog email-adres.

Voor diegenen die hun account nog niet geactiveerd hebben: probeer het met het e-mailadres waarop je deze nieuwsbrief ontvangt. Lukt dat niet, dan kunnen de bestuursleden helpen.

Voor gezinnen is er nu ook een Hoofdboeker email-adres. Dat kan alleen door een beheerder worden bijgehouden. Hiermee is het voor de hoofdboeker makkelijk om het hele gezin aan te melden voor een reis. Hiervoor graag even contact opnemen met Jac, dan kan hij de hoofdboeker netjes opnemen in het systeem.

De Jongerenreis in december wordt een feestje!

Servus wintersporters!!

Zalig die zomerse temperaturen maar verlangen jullie ook al naar die vers krakende sneeuw onder je voeten? De suizende wind als je de piste af knalt? Of zelfs naar die slechte Après-ski muziek?

De voorbereidingen voor een nieuwe jongere reis zijn in volle gang. Dit jaar willen we er een extra leuke wintersportVAKANTIEreis van maken met leuke activiteiten. Want naast dat we focussen op het verbeteren van de ski-en snowboard technieken wordt het ook een toffe week om veel plezier met elkaar te beleven. Wat extra activiteiten in de middag en avond maken het feest compleet.

We vertrekken op zondagavond 17 december en komen vol nieuwe ervaringen, maar vast iets vermoeider, terug op zaterdagmorgen 23 december.

We slapen in Wolkenstein met hotelkamers voor max 4 personen om je even terug te kunnen trekken. Het zit op loopafstand van de skilift en op kruipafstand van de Après-ski.

De pistes in Bramberg zijn zeer vermakelijk maar je kan je ook opgeven voor de skisafari waarbij je ‘s-ochtends met de bus naar een skigebied in de buurt gaat. Vervelen zul je je dus niet. 

Geef je dus op en ontvang begin december extra informatie over deze jongerenreis!

Nieuws van de begeleiderscommissie

Momenteel (5 augustus) zit ik (Adri) in Oostenrijk en men verwacht vandaag en morgen boven de 1800 meter 30/40 centimeter Neuschee!

Hieronder een update van de projecten waar de begeleiders commissie voor de zomer is gestart:

 1. Alle in begeleiders en leraren hebben in het voorjaar een mail van de commissie ontvangen met daarin het verzoek om te reageren op een aantal vragen. Een van de vragen was om aan te geven of zij nog actief willen blijven als begeleider of leraar. Velen hebben geantwoord en wij hopen de komende tijd nog meer reacties te ontvangen.
  Een aantal heeft gevraagd om te worden gebeld en dat pakken wij na de zomervakantie meteen op.
  Doel is om op het ledenportaal de juiste BeLe’s met de juiste gegevens te vermelden
 2. De Feestcommissie voor de jongerenreis is bij elkaar geweest en heeft een programma voor de jongerenreis opgesteld. Zodra de inschrijvingen binnen komen gaan wij met een aantal jongeren contact opnemen en het programma met hen doornemen. Puntjes op de -i-
 3. In het voorjaar heeft de commissie weer een aantal nieuwe BeLe’s kunnen testen. Een aantal is geslaagd en direct enthousiast om de komende winter tijdens een van de reizen mee te gaan.
 4. In nauwe samenwerking met een aantal leraren wordt in oktober een trainingsdag voor BeLe’s georganiseerd met een aantal clinics in het kader van Veiligheid voor onze deelnemers en Ontwikkeling voor onze BeLe’s. Inschrijven kan via de mail die eerder aan de BeLe’s is verstuurd (zie ook punt 1).
 5. De nieuwe NSkiV opleidingsmodule heeft helaas nog een aantal haperingen die te maken hebben met de ict systemen. Na de vakantie pakken de contactpersoon van de NSkiV en wij het weer op met als doel om de komende winter een goed werkend opleidingssysteem te hebben. Wij zijn er bijna, maar nog niet helemaal…
 6. Met de Calo in Zwolle hebben de eerste gesprekken geleid tot twee projecten:
  • Project a: een aantal ski leraren kunnen studiepunten verdienen als zij als leraar (na ons assessment in Snow) met de jongeren- of de gezinnenreis meegaan. Wij zetten in op 5 leraren die dan extra mee kunnen gaan zodat wij onze bestaande BeLe’s ook in het deelproject: binden-boeien-belonen iets extra’s kunnen bieden.
  • Project b: Floor en Adri hebben een minor geschreven en deze heeft een Go gekregen van het HBO Windesheim. Studenten die een minor gaan doen kunnen kiezen voor deze minor. Wij hebben een aantal hoofddoelen en subdoelen omschreven en hopen op deze wijze een aantal bevindingen te vernemen die onze vereniging verder kan helpen op de reeds ingeslagen weg.

Natuurlijk zijn wij beschikbaar voor vragen, opmerkingen en toelichting. Op de kick-off en op de trainingsdag maat ook via Adri op atrois@live.nl op 06 3735 5778.

Tot snel, het gaat sneeuwen…

Floor, Marc, Martijn, Roel en Adri