NVSV

Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging

Voorwoord van de voorzitter

Beste NVSV-er

Het is alweer oktober, de winter komt er al bijna aan. De eerste sneeuw is al gevallen in de Alpen. De inschrijving voor het komende winterseizoen is inmiddels gesloten. Blij om te zien dat velen van jullie zich weer hebben aangemeld. Ik hoop dat het aanmelden via de nieuwe ledensite goed is gegaan. Voor de reizen zijn wij nog wel opzoek naar begeleiders en of leraren.

In september stonden wij op de Ziezo Beurs in Utrecht. Ik ben van mening dat we zeker een aantal mensen hebben laten zien dat wintersport prima kan met een visuele beperking. Sterker nog, een aantal mensen die wij hebben gesproken zijn ook direct lid geworden en aangemeld voor een reis. Ik vond het ook erg leuk om een aantal bekenden te spreken op die dag.

Nu de winter steeds dichterbij komt, komen de binnenlandse activiteiten ook steeds dichterbij. We beginnen 6 november met de start van het seizoen. Op deze dag is ook de kennismakingsdag voor geïnteresseerden die kennis willen maken met skiën of snowboarden. Natuurlijk kan jij je ook aanmelden voor een uurtje skiën of snowboarden. Hiervoor volgt spoedig een uitnodiging.

Daarnaast gaan we in november weer drie lessen skiën in SnowWorld organiseren, hiervoor volgt ook een uitnodiging.

Een belangrijke dag om in je agenda te zetten is zaterdag 10 december. Dan vindt de algemene ledenvergadering plaats en de reizendag. Dit vindt weer plaats in Rotterdam. Uiteraard krijgen jullie hiervoor het jaarverslag en de gelegenheid om vragen te stellen aan ons als bestuur.

Hopelijk zien we jou op 6 november in Zoetermeer en 10 december in Rotterdam. Voor nu wil ik jullie alle goeds wensen en hou in gedachten: het is bijna winter!

Met vriendelijke groet,

Floris Ephraim
Voorzitter

Nieuws van de reizencommissie

De inschrijving voor de reizen van komend seizoen verloopt positief. Voor vrijwel alle reizen zijn er voldoende aanmeldingen om ze te laten doorgaan.

Voor de reis naar Le Corbier, Frankrijk is het aantal aanmeldingen helaas te laag om deze reis te laten doorgaan. De ingeschrevenen zijn in overleg overgeboekt naar één der andere reizen.

De reis naar Äkäslompolo, Finland kent nog enkele onzekerheden in verband met de geopolitieke situatie ter plekke. Vooralsnog gaan we er van uit dat de reis in maart a.s. kan doorgaan.

Route van Schiphol naar Äkäslompolo via vliegveld Kittala

Route van Schiphol naar Äkäslompolo via vliegveld Kittala

Nieuws van de begeleiderscommissie

Vanwege de vele aanmeldingen voor de reizen komen we begeleiders en leraren tekort voor diverse reizen. Dus heb je je nog niet aangemeld als begeleider of leraar, doe dit dan alsnog! En ken je mensen die misschien ook begeleider willen worden of als leraar mee willen met een van onze reizen, laat het ons dat weten. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich melden via begeleiding@nvsv.nl en zijn ook welkom op de kennismakingsdag op zondag 6 november in Snowworld Zoetermeer. Onze bestaande begeleiders en leraren kunnen contact opnemen met Jac de Geus via boeking@nvsv.nl.

Sinds enige jaren vragen wij onze vrijwilligers om een (gratis) VOG aan te vragen voor hun activiteiten bij de NVSV. Wij hanteren een geldigheid van 4 jaar voor zo’n VOG. Aangezien de eerste VOGs in 2018 zijn aangevraagd zullen we een aantal VOGs moeten vernieuwen. Je hoeft daar zelf nog geen actie voor te ondernemen, maar mogelijk krijg je binnenkort een uitnodiging om een nieuwe VOG aan te vragen.

Helaas zijn er ook begeleiders die om diverse reden hun lidmaatschap opzeggen. We zijn deze begeleiders natuurlijk dankbaar voor hun inzet in de afgelopen jaren en hopen dat zij met plezier terugkijken op hun NVSV-tijd. Afgelopen periode hebben we opzegging ontvangen van Jan Brouwer en Henk van Assen.

Nieuws van de commissie binnenlandse activiteiten

De voorbereidingen zijn afgerond en we kunnen jullie nu het volgende aanbieden:

Op 8 en 9 oktober organiseerde het bestuur van de NVSV een trainingsweekend voor de leraren en begeleiders (BeLe’s) van de NVSV.

De afgelopen jaren zijn, ondanks de lockdowns, een aantal wintersportreizen doorgegaan en hebben wij kunnen skiën en snowboarden in goede omstandigheden op heel rustige pistes.

Tijdens en na deze reizen hebben wij drie pijlers benoemd om onze reizen inhoud te geven: Veiligheid-Plezier-Ontwikkeling. Uit deze evaluaties is inmiddels een BeLe tips and tricks kaart samengesteld en gepubliceerd op de NVSV-website.

De komende winter verwachten wij meer drukte op de pistes en dus is de noodzaak om aandacht te geven aan de eerste pijler: Veiligheid.

Namens het bestuur heeft Adri een commissie samengesteld waarin Ilva van den Noordt, Floor Jurriens, Pieter de Lange en Adri van der Plas zitting hebben genomen. Alle bij ons geregistreerde BeLe’s werden door de commissie uitgenodigd en 56 BeLe’s reageerden positief, waaronder een aantal nieuwe, om deel te nemen. Hieronder een verslag.

Voorafgaande aan het weekend is aan de BeLe’s gevraagd wat zij verstaan onder veiligheid in relatie tot onze visueel beperkte deelnemers. Dezelfde vraag hebben wij ook aan 14 visueel beperkte deelnemers gevraagd. Veel overeenkomsten, maar ook wel verschillen, waardoor de commissie in staat was om een passend programma te maken.

Op zaterdag startte de training met een maaltijd waarbij groepjes van drie personen werden gevormd. De eerste werd visueel beperkt “gemaakt” d.m.v. een aangepaste bril, de tweede ander ging begeleiden en de derde ging observeren en met name letten op de vragen en informatie van de begeleider. In de loop van de maaltijd ruilden de groepsleden van rol. Dit leverde al veel inzichten op.

BeLe weekend oefenen bij een lopend buffet met een simulatiebril

BeLe weekend oefenen bij een lopend buffet met een simulatiebril

 

Na de maaltijd volgde een interactieve presentatie, waarbij het thema communicatie centraal stond. Wat vertel je wel of juist niet, maar vooral: hoe komt de BeLe erachter wat de visueel beperkte wintersporter wil/kan/nodig heeft om veilig en met plezier te skiën/boarden? In dit onderdeel werd ook de kern van het zondagochtendprogramma benadrukt.

Op zondagmorgen stonden de BeLe’s op de skibanen van SnowWorld en gingen wederom in groepjes met wisselende rolverdeling skiën met simulatiebril/begeleiden/observeren. Ook hier werden weer nieuwe inzichten en ervaringen opgedaan.

BeLe weekend oefenen bij SnowWorld met een simulatiebril

BeLe weekend oefenen bij SnowWorld met een simulatiebril

Tot slot is aan de BeLe’s gevraagd om aan de hand van een aantal vragen hun observaties, bevindingen en verbeterpunten te benoemen. Dat leverde zeer waardevolle informatie op en een aantal bevindingen kunnen wij meteen toepassen.

Tevens staan we op het punt om vanuit de evaluaties drie projecten te starten waardoor wij menen dat dit weekend uitermate geslaagd is, mede door de hoge opkomst en de enthousiaste reacties:

 1. Opleiding/instructie nieuwe begeleiders en leraren in samenwerking met de NSkiV.
 2. Praktijktrainingen en permanente educatie bestaande BeLe’s.
 3. Tips and Tricks kaart actualiseren aan de hand van feed back uit dit weekend.

Al met al een zeer waardevol weekend waarin wij enerzijds permanente educatie hebben kunnen laten plaatsvinden, nieuwe BeLe’s hebben gerekruteerd en genoeg aanmeldingen om onze reizen doorgang te laten vinden!

Namens Ilva, Floor en Pieter

Adri

Voorwoord van de voorzitter

Beste NVSV-er

De zomerse temperaturen vliegen ons om de oren. Boven de 30 graden is voor mij al snel te heet, daarom denken wij alvast aan de winter. Binnenkort komt de reizengids online. Het aanmelden van reizen gaat dit keer anders dan de afgelopen jaren, dit gaat gebeuren via de nieuwe Ledensite. Hier volgt nog uitleg over. Wat ik wel kan vertellen is dat de site door een aantal leden getest is op toegankelijkheid.

NVSV ledensite voorpagina

NVSV ledensite voorpagina

Het heeft even geduurd, maar wij hebben een positieve reactie gehad van de kascommissie over het boekjaar 2020-2021. De kascommissie is tot de conclusie gekomen dat over het boekjaar 2020-2021 bij de aankomende ledenvergadering décharge wordt gevraagd aan de leden. De brief van kascommissie en de notulen van de afgelopen vergadering is al verstuurd aan alle leden. Lorenz, onze penningmeester, zal er in deze nieuwsbrief nog meer over vertellen.

Marc van Heijningen, bestuurslid begeleiders, heeft bij de afgelopen ledenvergadering aangegeven dat hij na dit jaar gaat stoppen als bestuurslid. Adri van der Plas, nu bestuurslid binnenlandse activiteiten, gaat de rol van Marc overnemen. Hierdoor komt de functie van Adri vrij. Over de inhoud van de functie vertelt Adri meer. Mocht je interesse hebben in de functie meld je dan bij ons.

Op de Ziezo Beurs, die voor veel leden wel bekend is, zijn wij dit jaar ook aanwezig. De Ziezo Beurs vindt dit jaar plaats op 30 september en 1 oktober. Kom gerust even langs op de stand van de NVSV.

Logo ZieZo Beurs

Logo ZieZo Beurs

Wij gaan een weekend organiseren alleen voor begeleiders en leraren met aandacht voor veilig en verantwoord begeleiden. Wij hopen dat dit een win-win situatie op gaat leveren voor de begeleiders, leraren en de deelnemers.

Voor nu wil ik jullie allen nog een fijne zomer wensen en hoop ieder snel weer te zien. Mochten jullie vragen hebben aan een van ons neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Floris Ephraim
Voorzitter

Bericht van de penningmeester

Beste leden,

Zoals Floris al heeft opgemerkt in het voorwoord zijn we wat de jaarrekening 2020-2021 rond met de kascommissie. De opmerkingen van de kascommissie zijn besproken en er zijn enkele verbeterpunten opgevolgd. Er is in overleg bepaald dat de jaarrekening niet zal worden aangepast. De kascommissie heeft nu een positief advies gegeven richting de leden, over de décharge zal zoals door Floris is aangegeven worden gestemd tijdens de volgende ledenvergadering in december.

Ondertussen is het boekjaar 2021-2022 afgesloten en is de eerste stap in de nieuwe controleprocedure gestart. De boekingen zijn aan de (nieuwe) kascommissie aangeleverd en er zal daar een eerste controle worden uitgevoerd. De verschillende stappen in de controleprocedure lopen tot 15 november, waarna de jaarrekening aan de leden wordt aangeboden. We hebben daarbij veel profijt van ons abonnement op het boekhoudpakket Exact, waardoor we zelf overzichten kunnen maken en verbeteringen kunnen aanbrengen, zonder tussenkomst van de boekhouder en/of accountant.

Graag zie ik jullie op de ALV in december, of al eerder op het begeleidersweekend.

 

Nieuws van de commissie binnenlandse activiteiten

Om alvast in de winterse sferen te komen onderstaand een samenvatting waar wij momenteel mee bezig zijn en wat jullie de komende maanden in de agenda kunnen zetten:

 1. Wij pakken de draad weer op om lessen te laten verzorgen bij de indoor rolskibanen. Wij zijn hen deze zomer aan het benaderen en zo nodig (weer) instructie te geven voordat onze leden weer kunnen inschrijven.
 2. De contacten en contracten met SnowWorld zijn weer ververst en op basis van de voorgaande afspraken gaan wij verder! Een belangrijk punt waar wij nog met hen over in gesprek zijn is de plek waar de geleidehonden kunnen rusten als wij de baan op zijn, wordt vervolgd!
 3. Wij willen ook dit jaar weer de gevorderden groepslessen gaan aanbieden, over inschrijven en data ontvangen jullie t.z.t bericht.
 4. Begin oktober organiseren wij een avond en ochtend voor onze leraren en begeleiders waarin de theorie en praktijk over veiligheid in het algemeen maar NVSV-veiligheid in het bijzonder wordt behandeld en getraind.
 5. Tijdens de ZieZo beurs op 30 september en 1 oktober zijn wij aanwezig met een stand en bemensing.
 6. De voorbereidingen voor de NVSV kick-off dag zijn inmiddels ook opgestart, ook daarover na de zomervakantie meer nieuws.
 7. Zoals jullie hebben kunnen lezen in het voorwoord zal ik Marc zijn taken en bestuur portefeuille geleidelijk overnemen en gaan wij op zoek naar een bestuurslid die dan mijn taken kan overnemen. Als je informatie of interesse hebt mag je mij altijd bellen of mailen: atrois@live.nl / +31 6 3735 5778. Tot die tijd zal ik beide functies combineren in nauw overleg met Marc.
 8. Een aantal leden zijn al begonnen met individuele trainingen in Snow World, dat kan uiteraard en bel of app mij en dan coördineer ik de huur en baantoegang. Uiteraard ben je vrij in de keuze van je leraar of begeleider.

  Dan hieronder de kalender met belangrijke data:

  30 september – 1 oktober                           ZieZo beurs, Jaarbeurs Utrecht

  8 en 9 oktober                                               Trainen begeleiders en leraren

  6 november                                                   Kick off NVSV wintersport in SnowWorld Zoetermeer

  10 december                                                 ALV en reizen dag, “onze” locatie in Rotterdam

  Hartelijke groet

  Adri

  atrois@live.nl

  0637355778

  Voorlopig Reizenprogramma seizoen 2022-2023

  Dit jaar duurt het samenstellen van het reizenprogramma langer dan voorgaande jaren. Vele bestemmingen en vervoerders wachten nog met afgeven van beschikbaarheid voor groepen, prijzen, etc. Dit wordt volgens eigen zeggen veroorzaakt door de vele onzekerheden voor komend seizoen met betrekking tot nog een mogelijke volgende Covid-golf, de situatie in verband met de oorlog in Oekraïne én de ontwikkeling van de kosten in verband de huidige hoge inflatiegolf en energieprijzen.

  Het voorlopige NVSV-programma voor komend seizoen ziet er als volgt uit:

  vertrek / terug doelgroep bestemming type reis duur vervoer
             
  zon. 18 – zat. 24 dec. Jongeren Bramberg alpine 7 dgn bus (hele week) / royal class
  vrij. 13 – zon. 22 jan. Volwassenen Pertisau langlauf 10 dgn nachtslaaptrein + transfer
  vrij. 13 – zon. 22 jan. Volwassenen Bramberg combinatie 10 dgn nachtpendelbus / 1st class
  vrij. 20 – zon. 29 jan. Volwassenen Bramberg combinatie 10 dgn nachtpendelbus / 1st class
  zat. 28 jan. – zat. 4 feb. Volwassenen Maria Alm alpine 8 dgn nachtpendelbus / royal class
  vrij.  17 – zon. 26 mrt. Volwassenen La Rosière alpine 10 dgn nachtpendelbus / royal class
  vrij. 3 – zon. 12 mrt. Volwassenen Passo Pordoi alpine 10 dgn nachtpendelbus / 1st class
  zat. 18 – zat. 25 mrt ?? Volwassenen Äkäslompolo langlauf 10 dgn vliegen +  transfer
  zon. 19 – zon. 26 mrt. Gezinnen Bramberg alpine 8 dgn eigen vervoer

  Zekere data zijn de Volwassenreizen naar Pertisau, Bramberg en Maria Alm, alle drie in Oostenrijk, Passo Pordoi in Italië en La Rosière in Frankrijk. Die kun je eventueel plannen in je agenda,

  • Voor de Jongerenreis zijn we in onderhandeling om te verschuiven naar de week van 1 – 7 januari. Dit in verband met de schoolvakanties, die pas zaterdag 17 december beginnen. Echter, die week plannen vele Nederlandse scholen die 2 jaar niet naar de wintersport zijn geweest.
  • Voor de Gezinnenreis zijn we nog in gesprek om te verschuiven naar een week eerder in verband met de proefwerkweken in de nu geplande week.
  • Voor de langlaufreis naar Scandinavië zijn de exacte data en de bestemming nog niet definitief. Het kan ook nog Noorwegen i.p.v. Finland worden.

  De exacte prijzen van de verschillende reizen zijn waarschijnlijk eind augustus bekend en worden vermeld in de Reizengids 2023 die naar verwachting ook eind augustus online beschikbaar zal zijn. Reken op verhogingen van >5% ten opzichte van afgelopen seizoen voor vergelijkbare reizen.

  Voorwoord van de voorzitter

  Beste NVSV’ers

  Helaas is het winterseizoen voor ons voorbij. Bijna alle reizen konden doorgaan. En wat een geluk hebben alle reizen gehad met de weersomstandigheden. Veel mooie leuke verhalen heb ik vernomen van verschillende deelnemers en begeleiders. Na de drie Bramberg reizen ging een groep naar Frankrijk, Italië, Finland en weer een reis naar Bramberg.

  Ikzelf mocht genieten van de Italiaanse zon, eten en de piste.

  Het Sella massief bij Passo Pordoi

  Het Sella massief bij Passo Pordoi

  Helaas bleek dat voor mij maar vier dagen, want ik viel verkeerd en heb zodoende mijn sleutelbeen gebroken. Het geluk voor mij was dat ik die dag met een begeleider was die met de auto naar Italië was gekomen, waardoor hij met mij naar de dokter kon gaan. Daarnaast had hij ook een verpleegkundige achtergrond. Een geluk bij een ongeluk.

  Ik wil alle deelnemers, begeleiders en leraren heel erg bedanken voor het maken van deze reizen. Op naar het volgende winterseizoen.

  De kans is aanwezig dat aantal leden wachten op de vervolg stappen naar aanleiding van de algemene ledenvergadering. Wij wachten nog op een nieuwe reactie van de accountant op vragen van de kascommissie. Wij hopen jullie zo snel mogelijk hierover een update te geven.

  Nu de lente langzaam naar voren komt gaan wij als bestuur ook vrolijk weer aan de slag. Wij proberen de ledensite af te ronden zodat een aantal leden de site kunnen gaan testen op toegankelijkheid. Uiteindelijk willen we deze site gebruiken voor de inschrijvingen voor de reizen van komend winterseizoen.

  Voor nu wens ik jullie alle goeds.

  Met vriendelijke groet,

  Floris Ephraim
  Voorzitter

  Bericht van de penningmeester

  Het winterseizoen loopt ten einde, en daarmee ook de drukste periode voor uw penningmeester. Het is een tijd van het invoeren en categoriseren van alle binnenkomende en uitgaande betalingen, en een consolidatie met de gegevens van Jac en de reis-coördinatoren. En daaruit blijkt dat alles rond de reizen financieel prima georganiseerd en geregistreerd is. Gelukkig hebben we geen grote corona-annuleringen gehad zoals twee jaar terug, dat scheelt een hoop in de financiële afhandeling.

  Zoals Floris al heeft aangegeven zijn we nog bezig met de kascommissie en de accountant over de vorige jaarrekening. De opmerkingen van de kascommissie zijn besproken, we moeten alleen nog bepalen of we de jaarrekening op deze punten nog laten aanpassen. Er is aan de accountant een offerte hiervoor gevraagd. Ook is er afgesproken dat ik een procedure zal opstellen met betrekking tot de controle van de kascommissie, zodat de kascommissie opmerkingen kan plaatsen vóórdat de jaarrekening definitief wordt.

  Voor wat betreft het nieuwe ledenportaal ben ik bezig met het aansluiten van het portaal op de financiële verslaglegging, zodat we de facturering in de toekomst meer kunnen automatiseren.

  Tot slot kan ik melden dat onze vereniging er financieel goed voor staat, mede door sponsoring en enkele giften. Onze dank aan alle personen die dit mogelijk hebben gemaakt.

   

  Nieuws van de begeleiderscommissie

  De NVSV-reizen zijn inmiddels achter de rug en voor de nieuwe begeleiders en leraren die mee zijn geweest zal de certificering afgerond gaan worden. Zoals al gemeld gaat dit proces vanaf volgend seizoen waarschijnlijk wijzigen, maar daarover zijn we nog in gesprek met de Nederlandse Ski Vereniging.

  Zoals aangekondigd tijdens de laatste ALV ga ik (Marc van Heijningen) eind van dit seizoen stoppen als coördinator van de begeleiderscommissie, en daarmee ga ik na 6 jaar ook het bestuur verlaten. Maar ik blijf nog wel actief in de begeleiderscommissie om te zorgen voor continuïteit in het testen en certificeren van nieuwe begeleiders. Als bestuur zijn we momenteel in gesprek met een mogelijke opvolger.

  Tijdens de ALV is ook gevraagd of we voortaan kunnen laten weten welke begeleiders of leraren gestopt zijn, indien de desbetreffende personen daar ook mee akkoord zijn. Dus kan ik nu melden dat na heel veel “dienstjaren”, eerst bij privéreizen en later ook bij veel NVSV-reizen, Gea Schaaphok besloten heeft te stoppen als begeleider. Ze was vooral actief bij de reizen voor gevorderde skiërs, waar haar onbeperkte energie goed tot recht kwam. We danken Gea hartelijk voor haar inzet in al die jaren.

  Nieuws van de commissie binnenlandse activiteiten

  De reizenperiode dit seizoen is geëindigd en wij kijken terug op geslaagde reizen. Goede voorbereiding en trainingen voorafgaande aan het wintersportseizoen heeft zeker een positieve invloed op het skiën en boarden op de pistes en langlaufen in de loipes.

  Ook voor het komende seizoen willen wij weer voldoende oefen- en trainingsmogelijkheden aanbieden. Zo zal het oefenen op de indoorbanen met een jaar worden verlengd en zullen trainingen weer worden georganiseerd op de skibanen van SnowWorld.

  Skilessen SnowWorld

  De complete lesgroep krijgt instructies onderaan piste 3.

  Tevens zijn er plannen om met de begeleiders en skileraren een trainingsweekend te organiseren waarin wij onze kwaliteit van lessen en begeleiden zullen proberen te optimaliseren. Tevens is dat een mogelijkheid om onze nieuwe begeleiders en leraren mee te nemen in de voorbereiding naar hun testdag.

  Kortom: wij staan al in de startblokken om het nieuwe seizoen vorm te geven!

  NVSV-wintersportreizen afgelopen seizoen

  Eind maart was de laatste NVSV-wintersportreis. Daarmee is het seizoen 2021/22 succesvol afgesloten.

  Bij alle reizen bleek dat de deelnemende NVSV’ers weer stonden te trappelen om te genieten van sneeuw, zon en ander wintersportplezier na één en voor sommigen twee jaar geen reis in verband met de corona-perikelen.

  Helaas is de reis naar Sankt Ulrich niet doorgegaan in verband met te weinig inschrijvingen. Maar bij alle andere reizen waren er voldoende tot veel inschrijvingen. We zijn blij dat vele deelnemers de in het najaar nog heersende corona-maatregelen hebben getrotseerd en de mogelijke risico’s van niet doorgaan voor lief hebben genomen.

  In december en januari waren er nog redelijk zware corona-maatregelen, welke echter het wintersportplezier nauwelijks tot niet hebben bedorven. In tegendeel soms, want de drukte op de skipisten was deze winter aanzienlijk minder dan voorgaande jaren.

  Rustige pistes boven Zell am See

  Rustige pistes boven Zell am See

  Gelukkig heeft in januari niemand behoeven af te zeggen vanwege de vereiste negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud. In Oostenrijk hebben nog twee leraren in hun quarantainekamer een week lang balend naar het prachtige weer buiten moeten kijken. Terug in Nederland bleken toch enkele deelnemers Covid-positief, maar gelukkig geen ernstige verschijnselen, voor zover wij weten. In februari en maart werden de corona-maatregelen langzaam afgebouwd.

  Van de ruim 240 deelnemers aan alle reizen zijn er toch enkele ‘ongelukken’ (criterium is dokter- of ziekenhuisbezoek) gebeurd, variërend van gekneusde schouder tot botbreuk. Gelukkig is bij NVSV-reizen het aantal sportongelukken nog steeds aanzienlijk lager dan overall gemiddeld op pisten en loipen.

  En wat was het mooi weer bij de meeste reizen. Tijdens de gezinnenreis hebben we op donderdag voor het eerst een klein wolkje aanschouwt als een soort ‘natuurwonder’. Verder strakblauwe luchten de gehele week.

  Ook de langlaufreis in Finland heeft kunnen genieten van het prachtige weer, met alleen op donderdagochtend wat lichte sneeuwval. En op meerdere avonden kon er genoten worden van het noorderlicht.

  Noorderlicht Finland

  Noorderlicht Finland

  Ook tijdens deze reis heeft een begeleider in zelfisolatie gezeten en thuis bleek een deel van de groep positief, maar ook hier waren er nauwelijks klachten.

  Kortom, we zijn blij dat we in november 2021 hebben besloten de reizen te laten doorgaan en we kunnen stellen dat alle deelnemers volop hebben kunnen genieten van sneeuw, zon en ander wintersportplezier. Corona-maatregelen als mondkapjes dragen werden hoogstens als een ‘beetje gedoe’ ervaren.

  Langlaufopties voor de komende jaren

  Tijdens de langlaufreis in Finland bleek dat die bestemming een goed alternatief was voor Rauhala. In Äkäslompolo is het wat drukker, maar dat heeft als voordeel dat de loipes beter gespoord worden en je wat meer voorzieningen hebt.

  Dat was ook de aanleiding om te kijken naar andere bestemmingen. De reis naar Sankt Ullrich ging dit seizoen niet door bij gebrek aan belangstelling en enkele deelnemers willen ook graag weer naar andere gebieden. Daarom hebben alle langlaufers een mail gehad met het de vraag waar zijn graag naar toe zouden gaan (en of ze eventueel een reis naar dat gebied willen organiseren).

  Tot nu toe zijn deze reacties binnengekomen, maar meer voorstellen zijn altijd welkom:

  • Kamben Noorwegen
   Kamben Høyfjellshotel ligt op ca. 1000 m, op een afstand van 20 km van het plaatsje Gol. In de directe nabijheid bevinden zich een aantal privéhutten van Noren, veelal nog onbewoond op dat moment. Het ski/langlauf hoogseizoen voor de Noren is vooral de weken rondom Pasen. Het gebergte is een middengebergte, zowel glooiend als ook geaccidenteerd met prachtige vergezichten. Het loipenet omvat zo’n 150 km, de loipes worden getrokken afhankelijk van het seizoen dan wel weekdagen/weekend. Het hotel wordt gerund door de 3e generatie fam. Brekke. Een aantal deelnemers had goede (zelfs romantische) herinneringen aan het hotel, waar men ook 32 jaar geleden verbleef met een eerdere reis van de NVSV. Dit heeft mede de keuze van reis bepaald. De organisatie was in handen van KETA ski, gespecialiseerd in reizen naar Noorwegen.
  • Ramsau, Sant Johan, Sant Ullrich zijn gebieden die goede loipes hebben.
  • Leutasch dal. Sneeuwzeker gebied niet al te moeilijk en via Seefeld makkelijk met de trein aan te reizen.
  • Reit im Winkl. Leuk dorp met zowel langlauf als alpine mogelijkheden. Ligt wel iets lager dan Leutasch maar vanaf half jan tot eind feb altijd wel sneeuwzeker.
  • Zuoz in het Engadin dal in Zwitserland. Perfecte omstandigheden, je moet wel altijd een stukje lopen vanuit het dorp naar de loipes. Het kan er ook erg koud zijn. Het is wel Zwitserland dus duurder. Zuoz is daarentegen wel een stuk goedkoper dan het iets verderop gelegen St Moritz.
  • Livigno in Italië. Een zeer sneeuwzeker gebied op 1800m. Uitdaging hier is hoe er te komen met de groep.
  • Bad Mittendorf. Een leuk dorp met goede mogelijkheden. Bij weinig sneeuw kan je altijd een keer de Tauplitzalm op.
  • Voor ons was Lapland een toplocatie. Dus graag weer naar Äkäslompolo omdat daar ook mogelijkheden tot wandelen is en er een leuk inkoop centrum en info centrum bij zit.
   Nog een voordeel van Äkäslompolo is dat als er skiërs mee willen dit ook mogelijk is. De ski-bus stopt voor de deur, alleen duurt het wel 30 min voordat je er bent.
  • Saalfeld of Werfenweng.
  • Klein Walsertal. Dit is Oostenrijk, maar alleen bereikbaar via Oberstdorf in Duitsland. Daar zijn vakantiehuizen te huur om met de hele groep te verblijven en wellicht ook zelf te koken.
  • Toblach en omgeving in Italië, Süd-Tirol.
  • Boheemse woud, Tsjechië.

  Niet al deze bestemmingen zijn goed bereikbaar met een (nacht)trein. Vaak zal een overstap nodig zijn. De trein heeft wel de voorkeur van veel langlaufers.

  Genoeg input om mee aan het werk te gaan.

   

  Blinde Hein Noortman beklimt met een Oostenrijkse Bergführer de top van de Wildkogel in Bramberg

  Tijdens de Brambergreis is een filmteam in Bramberg geweest om met Hein Noortman de top van de Wildkogel te beklimmen met een Oostenrijkse Bergführer. Wij hebben e.e.a. gefaciliteerd. Deze opnamen zijn een onderdeel van een documentaire over het ongeluk van Hein Noortman: val van 15 meter hoog op een betonnen vloer, zijn jarenlange revalidatie, waar skiën een onderdeel in vormt en zijn voorbereidingen op de beklimming van een echte hoge berg, waar deze beklimming van de Wildkogel een onderdeel van vormt.

  Dit is een bericht van de makers van deze documentaire:

  “Afgelopen skireis waren wij een paar dagen mee voor een bijzondere reden: wij maken een documentaire over Hein. Mocht je benieuwd zijn geworden naar onze documentaire en het proces, bekijk dan onze site met alle info: https://www.voordekunst.nl/projecten/13762-between-summits-documentaire

  Hieronder wat mooie foto’s van de klimtocht op de Wildkogel!

  Hein samen met een berggids op weg naar de top van de Wildkogel

  Hein samen met een berggids op weg naar de top van de Wildkogel

  Hein op de top van de Wildkogel

  Hein op de top van de Wildkogel

  Hein daalt af onder begeleiding van de berggids

  Hein daalt af onder begeleiding van de berggids

  Mochten jullie vragen hebben, laat het vooral weten via de mail of onderstaand telefoonnummer.

  Vriendelijke groeten,

  Ilse Lavell (0644988583) & Roeland Wendel

  Between Summits logo

  Between Summits logo

  Voorwoord van de voorzitter

  Beste NVSV’ers

  Als eerste wil ik iedereen een mooi en vooral een gezond nieuwjaar wensen. Dat het op alle fronten in je leven wat goeds gaat brengen. Voor allen die op wintersport gaan een fijne tijd gewenst.

  In december vond de algemene ledenvergadering (ALV) plaats, voor mij was dat de eerste vergadering dat ik als voorzitter optrad. In de vergadering kwam onder andere naar voren van verschillende leden dat het bestuur meer open en transparanter naar de leden mag zijn. Ik wil mij ervoor inzetten dat het bestuur meer transparanter gaat worden.

  Op deze dag vond ook de reizendag plaats. Dit was een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

  Vlak voor kerst vond de jongerenreis voor de tweede keer plaats. Ik was een van de gelukkigen die meeging en wat hebben wij ontzettend mazzel gehad met de weeromstandigheden, de perfecte pistes en alleen maar blauwe lucht. Ik hoop voor alle wintersportreizen dat jullie dezelfde weeromstandigheden krijgen. Dit is mijn verslag van deze reis.

  Floris klaar om te gaan skiën

  Floris klaar om te gaan skiën

  De jongerenreis had gelukkig nog geen last van de strengere Corona-maatregelen van Oostenrijk voor Nederlanders. Bramberg 1 en 2 hebben hier wel mee te maken. Verderop in deze nieuwsbrief vinden jullie een overzicht van de huidige maatregelen per land.

  In het bericht van de penningmeester vinden jullie de vervolgstappen die wij als bestuur hebben genomen en nog gaan nemen naar aanleiding van de algemene ledenvergadering.

  Tot slot wil ik zeggen maak er mooi jaar van, wij als bestuur gaan dat ook doen.

  Met vriendelijke groet,

  Floris Ephraim
  Voorzitter

  Bericht van de (nieuwe) penningmeester

  Voor de personen die ik niet heb ontmoet op de ALV wil ik mij graag nog even voorstellen. Ik ben Lorenz Kenter, en ik zal de komende tijd de rol van penningmeester voor de vereniging op mij nemen. Ik heb meer dan 30 jaar in de financiële wereld gewerkt, en ben sinds 2 jaar overgestapt naar het onderwijs. Ik ben met enkele NVSV-reizen mee geweest als begeleider, voor het eerst 4 jaar geleden naar Passo Pordoi. Ik ga proberen de financiële zaken van de NVSV zo goed mogelijk te beheren, en zal u daarvan ook regelmatig op de hoogte houden.

  Algemene Ledenvergadering

  Algemene Ledenvergadering

  Bij de ALV heeft de kascommissie een aantal kanttekeningen geplaatst bij hun kascontrole voor het vorige boekjaar. De kascommissie kon toen niet met een positief advies komen over haar controle, er moesten eerst een aantal zaken verder worden bekeken en door het bestuur worden afgehandeld. De ALV is derhalve ook niet om een decharge gevraagd, en het bestuur is aan de slag gegaan om de punten van de kascommissie te adresseren. Wij voorzien het volgende pad richting de decharge:

  • Het oppakken en terugmelden van de punten van de kascommissie (in gang gezet, gedeeltelijk afgerond);
  • Het vragen van een hernieuwd advies van de kascommissie;
  • Het richting de leden publiceren van de communicatie met de kascommissie, alsmede hun advies;
  • Het online stemmen over decharge voor het bestuur.

  In de tussentijd hebben we samen met de accountant de financiële gegevens van de vereniging in Exact opgenomen. Er is een zodanige inrichting in Exact gemaakt dat we een goed overzicht hebben over de financiën van elke afzonderlijke reis, en dat we dat in de toekomst gemakkelijk kunnen koppelen aan de nieuwe ledenwebsite. Zo hopen we het aantal handmatige acties rond alle reizen te verminderen.

  Logo Exact

  Logo Exact

   

  Nieuws van de begeleiderscommissie

  Afgelopen najaar zijn weer een aantal nieuwe begeleiders en leraren getest en goed bevonden om mee te gaan op hun eerste NVSV-reis. En inmiddels hebben de eerste nieuwe begeleider en leraar hun reis (de jongerenreis) alweer achter de rug, en zijn enthousiast teruggekomen. Binnenkort gaan er ook weer nieuwe begeleiders en leraren mee met de twee Bramberg reizen.

  Zoals elk jaar gaan wij nu ook aan het eind van het seizoen voor deze nieuwe begeleiders en leraren hun certificaat voor assistent bij aangepaste wintersporten aanvragen. Voor het volgende seizoen (2022-2023) is het nog even afwachten hoe het proces dan gaat lopen, want de Nederlandse Ski Vereniging is bezig om hun opleiding voor aangepaste wintersporten opnieuw vorm te geven. De NVSV is regelmatig in gesprek met de ski vereniging om ervoor te zorgen dat deze nieuwe opleiding goed blijft aansluiten bij de behoefte van onze begeleiders.

  Nieuws van de commissie binnenlandse activiteiten

  Als eerste even voorstellen. Afgelopen ALV ben ik als bestuurslid aangetreden en had voor de ALV in samenspraak met Helen een aantal taken op mij genomen.

  Mijn naam is Adri van der Plas en sinds ik aangepast skileraar ben bij de NVSV ben ik absoluut ook fan van de sfeer en de pistes in het Salzburgerland.

  Ik heb de skileraar opleiding in Tirol gedaan en daar heb ik de afgelopen jaren skiles gegeven, voornamelijk in het Stubaital.

  De NVSV is een fantastische vereniging en ik draag graag een steentje bij om alles te organiseren binnen het bestuur, mijn aandachtpunt is het organiseren van de binnenlandse activiteiten onder het motto: met elkaar voor elkaar! Sinds 2015 ben ik betrokken bij de NVSV als skileraar en nu dan ook als bestuurslid.

  Tussen alle lockdown maatregelen hebben wij een aantal evenementen kunnen organiseren:

  • Zo was in oktober de leraren- en begeleidersdag en daarna hebben de trainingen en skilessen voor de groepen en individuele skiërs en snowboarders als voorbereiding op de wintersport reizen plaatsgevonden. Zowel in SnowWorld als op de indoorskibanen hebben onze leden daar gebruik van gemaakt.
  • In november organiseerden wij een clinic voor CIOS studenten om hen bekend te maken met het begeleiden en skiles geven aan mensen met een visuele beperking. Namens de NVSV hebben Floris, Kees, Jan, Jolanda, Ramona en Susan de studenten een onvergetelijke sessie bezorgd waarin de studenten veel geleerd hebben, hun feedback was enorm positief!
  • Ook de ALV en de reizen kennismakingsdag hebben wij, rekening houdend met de maatregelen, verantwoord kunnen organiseren.

  In de planning staat nog een reünie reizendag in april, maar dat is natuurlijk sterk afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de lockdown.

  Aan het einde van dit seizoen gaan wij alle evenementen, voor zowel leraren/begeleiders en deelnemers, evalueren.

  Ik wil dan graag een aantal van jullie benaderen om naar jullie ervaringen te vragen en dat meenemen in de planning voor het komende seizoen. Als je dit leest of hoort en je hebt feedback dan hoor/lees ik graag van je! Je mag mij bellen of afspreken in Bramberg, of via evenementen@nvsv.nl

  NVSV-wintersportreizen 2021-2022

  Ondanks de hectische situatie in coronatijd gaan de NVSV-reizen door.

  De Jongerenreis eind december 2021 naar Bramberg in Oostenrijk was een groot succes. Bij optimaal weer (strakblauwe luchten) en fantastische pistes hebben we enorm genoten van de wintersport. Deze reis omvatte een skisafari voor de ervaren skiërs en snowboarders. Zij hebben geskied in de gebieden Wildkogel Arena, Gerlos/Königsleiten, Kitzbühel en Zell am See. De minder ervaren skiërs hebben genoten op de pistes van de Wildkogel Arena en de Gerlosplatte. Ook waren in deze groep een aantal muzikale talenten van hoog niveau aanwezig, die ons met keyboard, gitaar en andere instrumenten hebben laten genieten. Zie hier het verslag van deze reis door deelnemer (en voorzitter) Floris.

  De tweede helft van januari staan twee Brambergreizen in Oostenrijk gepland. Ondanks de beperkende maatregelen gaan weer twee enthousiaste groepen NVSV’ers genieten van de wintersport.

  IJs en weder dienende volgen in februari Morzine in Frankrijk en in maart Passo Pordoi in Italië, Rauhala in Finland en de Gezinnenreis in Bramberg, Oostenrijk.

  Alle deelnemers wordt aangeraden de laatste ontwikkelingen m.b.t. de maatregelen te volgen op:

  Algemeen:

  – Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie

  – Nederlandse Ski Vereniging: https://www.wintersport.nl/themas/gezondheid/corona

  Specifiek per land:

  – Oostenrijk: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/oostenrijk/reizen/reisadvies

  – Frankrijk: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/frankrijk/reizen/reisadvies

  – Italië: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/italie/reizen/reisadvies

  – Finland: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/finland/reizen/reisadvies

  Met name de eisen m.b.t. vaccinatie, coronapas, boosterprik en eventueel een negatieve PCR-test vlak voor aankomst in het betreffende land dienen nauwlettend nagevolgd te worden.

  Overzicht van de nu geldende Corona-maatregelen per wintersportland waar de NVSV-reizen heen gaan:

  Oostenrijk:

  • Je moet een Booster hebben gehad.
  • Een negatieve PCR-test die maximaal 48 uur oud is bij aankomst in Oostenrijk.
  • In alle binnenruimtes moet je een FFP2 mondkapje op hebben, dit geldt ook voor gesloten skiliften (gondels en stoeltjesliften met een windkap).
  • Ook buiten moet je een FFP2 mondkapje dragen als 2 meter afstand houden niet mogelijk is.

  Frankrijk:

  • Vanaf 15 januari geldt in Frankrijk de 2G regel:
   Volledig gevaccineerd of een herstelbewijs dat niet ouder is dan 180 dagen.
  • Vanaf 15 februari moet je tweede vaccin in de afgelopen vier maanden gezet zijn anders moet je een Boosterprik gehad hebben.
  • Net als in Oostenrijk moet je FFP2 mondkapje dragen.

  Italië:

  • In Italië geldt de 2G regel:
   Volledig gevaccineerd (maximaal 6 maanden geleden) of een herstelbewijs dat niet ouder is dan 180 dagen.
  • Mondkapjes zijn binnen en buiten verplicht. In gondelliften is een FFP2 mondkapje verplicht.
  • Een negatieve PCR-test die maximaal 48 uur oud is bij aankomst in Italië.

  Finland:

  • Minimaal 7 dagen of langer geleden volledig gevaccineerd, of een herstelbewijs dat niet ouder is dan 6 maanden.
  • En een negatieve PCR-test die maximaal 48 uur oud is bij aankomst in Finland.

  Allen die nog op reis gaan wensen wij een gezonde, veilige en mooie wintersportvakantie.

  Voorwoord van de voorzitter

  Beste NVSV’er

  De wintersport komt steeds dichterbij en begint bij mij ook steeds meer te kriebelen. Zeker nadat ik zelf al op de ski’s heb mogen staan in SnowWorld en nu we weer activiteiten mogen gaan organiseren. Ik kijk uit om jullie te zien op de eerste activiteit op 10 oktober op de kennismaking, openingsdag en voor de bijeenkomst voor begeleiders en leraren.

  Wij zijn aanwezig geweest bij de bijeenkomst van de Nederlandse Ski Vereniging over het komende winterseizoen. Hier is het voornamelijk gegaan over de maatregelen in verband met het Corona virus. Wij zijn blij dat er tijdig duidelijkheid is over de Corona-maatregelen in Oostenrijk, Italië en verwachten dat Frankrijk spoedig volgt. We zien ook een toename van aanmeldingen nadat de maatregelen van Oostenrijk en Italië bekend zijn gemaakt. Er is zeker nog plek en je kan je tot en met 24 oktober inschrijven voor een reis: Reizengids 2022.

  Sinds kort is Adri van der Plas toegetreden tot het bestuur. Adri gaat zich bezighouden met de binnenlandse activiteiten. Adri stelt zichzelf voor na dit voorwoord.

  En direct na dit voorwoord een zeer dringende oproep: we zoeken nu echt een nieuwe penningmeester!

  Tot slot hoop ik velen van jullie te zien op 10 oktober.

  Groet,

  Floris Ephraim
  Voorzitter

  Zeer dringend: vacature penningmeester NVSV

  De huidige penningmeester heeft op tijd meerdere oproepen gedaan voor een opvolger, helaas tot nu toe zonder resultaat. We vragen jullie nu allemaal om te helpen een geschikte opvolger te vinden. Dat kan iemand zijn die al actief is bij de NVSV, maar dat hoeft niet. Affiniteit met het voeren van een boekhouding voor een vereniging is voldoende.

  Dus ken je iemand in je omgeving die ons zou kunnen helpen, dan horen we dat graag.

  getekende boekhouder met rekenmachine

  Het boekjaar loopt in 2021 iets langer door, naar aanleiding van een aanpassing in de statuten. Het nieuwe boekjaar start op 1 juli 2021.

  Wat houdt de functie als penningmeester o.a. in:
  – Het verzorgen van de financiën binnen de NVSV in de ruimste zin
  – Het beheer van de bank- en spaarrekening van de NVSV
  – Het administreren van de ontvangsten en het betalen van de verplichtingen
  – Het opstellen van de Winst- en Verliesrekening met daaraan gekoppeld de balans
  – Het opstellen van de begroting per jaar
  – Coördinatie met de kascontrole commissie

  Door middel van deze oproep doet het bestuur nogmaals een dringend beroep op u als lid om u aan te melden voor de bestuursfunctie als penningmeester.

  Logo Exact

  Logo Exact

  Sinds januari jl. werken wij als NVSV nauw samen met een administratie/accountantskantoor waarmee wij met het boekhoudpakket Exact de maandelijkse financiële verwerking afwikkelen.
  Het opstellen van de jaarrekening wordt in nauwe samenwerking met dit kantoor verzorgd.
  De jaarcontrole van de kascontrolecommissie zal hierdoor veel effectiever kunnen plaatsvinden.

  Dus heb je cijfermatig inzicht en wil je de NVSV op dit vlak ondersteunen, meld je dan aan op onderstaande mailadres:
  secretariaat@nvsv.nl

  Wil je eerst meer informatie van de huidige penningmeester, laat dat dan weten via dit mailadres:
  penningmeester@nvsv.nl

  Nieuws van de begeleiderscommissie

  De eerste nieuwe begeleiders voor komend seizoen zijn alweer getest in Snowworld, en er staan nog meer nieuwe begeleiders en leraren op de planning om getest te worden, want de interesse om mee te gaan met onze reizen is gelukkig weer groot. De aanmeldingen voor de begeleiders- en lerarendag (in combinatie met de kennismakingsdag op 10 oktober) lopen ook goed, en ik ben blij veel mensen sinds lange tijd weer te kunnen ontmoeten. Het gaat een leerzame en gezellige middag worden.

  Vera met twee begeleiders - piste 3 SnowWorld

  Vera met twee begeleiders – piste 3 SnowWorld

  Verder kan ik nog melden dat er een kleine wijziging is binnen de begeleiderscommissie: Agnita Bok heeft aangegeven te gaan stoppen als contactpersoon voor de leraren en haar plek wordt nu ingevuld door Adri van der Plas. Hierbij wil ik Agnita bedanken voor haar inzet van de afgelopen jaren voor de NVSV.

  Nieuws van de commissie binnenlandse activiteiten

  Even voorstellen,

  Een Gruss Gott aan allen, daarmee geef ik meteen aan dat ik mijn skileraaropleiding in Tirol heb gedaan en daar heb ik de afgelopen jaren skiles gegeven, voornamelijk in het Stubaital.

  Mijn naam is Adri van der Plas en sinds ik aangepast skileraar ben bij de NVSV ben ik absoluut ook fan van de sfeer en de pistes in het Salzburgerland.

  Vanaf 2014 ben ik betrokken bij de NVSV en ben inmiddels met veel reizen naar Bramberg meegeweest. Nu ik ben gevraagd om binnen het bestuur te helpen bij binnenlandse evenementen hoop ik een extra steen bij te dragen aan allen die zich op deze evenementen voorbereiden op de vakantiereizen van de NVSV onder het motto: met elkaar – voor elkaar!

  Ik hoop velen van jullie te ontmoeten op 10 oktober en/of in de sneeuw deze winter en ik ben via mail bereikbaar op: evenementen@nvsv.nl 

  En in de vorige nieuwsbrief werden de ski- en snowboardlessen al aangekondigd. Alle details zijn te vinden op de Activiteitenpagina.

  Gezocht: een beheerder van onze communicatie systemen (de portofoons)

  Om de verstaanbaarheid tijdens het wintersporten makkelijker te maken gebruiken we al jaren communicatie systemen van Axiwi (de portofoons).

  Axiwi koffer met communicatie systeem

  Wit koffertje met een Axiwi communicatie systeem.

  Deze moeten natuurlijk netjes beheerd worden en daarvoor zoeken we nu een nieuwe beheerder.  Als beheerder doe je het volgende:

  • Zorgen dat iedere koffer een complete set bevat
  • Deze sets (laten) bezorgen bij degenen die een set besteld hebben
  • Bijhouden wie er een set heeft en of deze tijdig terug komt
  • De penningmeester doorgeven wie een set heeft gehuurd, zodat dit netjes verrekend kan worden
  • Bij beschadigingen kijken of dit te verhalen is op de gebruiker
  • Een heel enkele keer is een software update gewenst, dit wordt bij Axiwi gedaan

  Tips voor beginnende en ervaren wintersporters over wat je mee kan en moet nemen voor een geslaagde wintersportvakantie

  Op Snowplaza staat veel wintersportnieuws en af en toe wordt een artikel gedeeld op onze Facebookpagina.

  Deze keer aandacht voor de wintersportpaklijst:
  https://www.snowplaza.nl/weblog/1297-wat-neem-jij-mee-paklijst-wintersportvakantie/

  Hier alvast wat details uit dat artikel:

  Qua skikleding is het belangrijk dat je rekening houdt met het zogenaamde drie-lagen-systeem: een onderlaag (thermo ondergoed), een isolatielaag of midlayer (fleece, dons of iets anders) en een beschermende buitenlaag tegen wind, regen en sneeuw (jas of hardshell). Met in het artikel bij Snowplaza een handige lijst.

  Daarna een lijst met zaken voor op de piste met als tweede item een helm, heel belangrijk voor je veiligheid!

  Voor een goede verstaanbaarheid op de piste komt daar voor ons ook vaak een communicatiesysteem bij.

  Axiwi zender/ontvanger met uitleg

  De Axiwi zender/ontvanger met uitleg van alle knoppen en lampjes.

  Axiwi koffer met communicatie systeem

  Wit koffertje met een Axiwi communicatie systeem.

   

  Dan nog lijstjes voor wat er in je toilettas zou moeten zitten, wat algemene spullen en de laatste lijsten zijn gericht op mensen die naar een appartement gaan en/of met de auto gaan (zoals de deelnemers aan de gezinnenreis).

  Doe er je voordeel mee!

  Voorwoord van de voorzitter

  Beste NVSV’er

  Het zomerse weer is steeds vaker bij ons, terwijl wij stiekem vooruitkijken naar de komende winter. Dit doen we zeker nu er steeds meer versoepelingen zijn van de Coronamaatregelen. Hierdoor is het sinds kort weer mogelijk om te gaan skiën of snowboarden in bijvoorbeeld SnowWorld. We weten nog niet of we in het najaar nog een Corona golf krijgen met eventuele maatregelen, toch hebben we wel al een reisprogramma klaar staan voor komend winterseizoen.

  Wij hebben ook een aantal vragen gekregen over of we weer lessen gaan organiseren in oktober en november. Verderop in deze nieuwsbrief staat hier meer over.

  Het reisprogramma is hetzelfde programma als afgelopen winter. In augustus gaat het reisprogramma online en kan iedereen zich aanmelden voor een reis. De data voor komend seizoen staan verderop in deze nieuwsbrief.

  Het aanmelden voor de reizen gaat gebeuren via de nieuwe leden website. Op deze manier gaat het voor iedereen makkelijker. Je kan dan direct je wensen aangeven zoals: kamers, dieetwensen, huur van materialen of lessen.

  De skihallen zijn weer open hierdoor is het mogelijk om weer begeleid te gaan skiën of te gaan snowboarden. Dit geldt ook voor individuele lessen.

  Zoals in de twee vorige nieuwsbrieven aangegeven zijn wij nog steeds opzoek naar een nieuwe penningmeester. Hiervoor doen wij nog een keer een oproep aan jullie. Mocht je zelf interesse hebben of ken jij iemand, laat het ons weten. Het kan toch niet zo zijn dat onze vereniging zonder penningmeester komt te zitten?

  Ten slot wens ik iedereen een fijne zomer toe.

  Groet,

  Floris Ephraim
  Voorzitter

  Financiële consequenties van onze aansluiting bij de SGR

  In de nieuwsbrief van april 2021 heeft het bestuur van de NVSV uitgelegd dat de NVSV zich aansluit bij de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) en dat de NVSV dient te voldoen aan de wettelijke solvabiliteitseisen.

  logo sgr

  Logo Stichting Garantiefonds Reisgelden

  De inschatting in april jl. was dat ten gevolge hiervan een contributieverhoging benodigd zou zijn naar € 60 (was € 38) voor volwassen leden en naar € 40 (was € 25) voor jeugdleden en dat de reizen 10-20% duurder zouden worden.

  Voortschrijdend inzicht heeft ons de mogelijkheid geboden om te concluderen dat deze verhogingen aanzienlijk minder drastisch kunnen zijn. De nieuwe cijfers voor het komend seizoen zijn als volgt:

  • Voor het verenigingsjaar 2021-2022 stelt het bestuur nu voor een contributie van € 50 voor volwassen leden en € 33 voor jeugdleden. Over deze contributieverhoging zal worden gestemd in de algemene ledenvergadering in het 4e kwartaal 2021.
  • Bovendien zal de SGR-Solvabiliteitstoeslag € 50 (i.p.v. € 100) voor volwassen reisdeelnemers en € 25 (i.p.v. € 50) voor jeugd tot 18 jaar bedragen. Deze toeslag is inclusief de vanaf voorjaar 2021 weer verplichte SGR-afdracht per reisdeelnemer naar aanleiding van de corona-pandemie. Daarmee worden de NVSV-reizen 4-6% duurder in plaats van de eerder ingeschatte 10-20%.

  Tot ons genoegen kunnen wij meedelen dat onze leveranciers (accommodaties, vervoerders, e.a.) voor komend seizoen geen extra prijsverhogingen doorvoeren buiten de normale aanpassingen als gevolg van o.a. de inflatie, waardoor deze verhoging van de reiskosten beperkt zal blijven tot 1-3%, variërend per bestemming en land.

  Nieuws van de begeleiderscommissie

  Afgelopen seizoen hebben we helaas geen reizen kunnen organiseren, en zijn er dus ook geen nieuwe begeleiders bijgekomen. Maar we hebben wel een lijst met mensen die afgelopen seizoen aangegeven hebben interesse te hebben om begeleider of leraar te worden bij onze vereniging. Voor deze potentiële begeleiders en leraren gaan we dit najaar weer een kennismakingsdag organiseren in SnowWorld Zoetermeer. De datum is nu nog niet bekend, hierover volgt later meer informatie.

  Mocht je zelf nog mensen kennen die begeleider willen worden, of als leraar meewillen met een van onze wintersportreizen, laat dat dan weten via begeleiding@nvsv.nl

  Een van onze enthousiaste skileraren (tevens duikinstructeur), Louis Zadelaar, is sinds kort ook EHBO-instructeur en bied een 1-daagse EHBO-cursus aan. Als je interesse hebt in zo’n cursus kan je rechtstreeks contact opnemen met Louis. Meer informatie is te vinden in dit PDF-document: NVSV DAN First Aid
  .

  En als laatste, nogmaals de oproep: heb je ideeën voor een begeleiders- en lerarendag en wil je ook meehelpen in de uitvoering hiervan, laat dit dan weten via begeleiding@nvsv.nl

  Nieuws van de commissie binnenlandse activiteiten

  Nu de sneeuwbanen weer open zijn is het mogelijk om weer begeleid te skiën/snowboarden of losse skilessen te volgen. Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen via indoorski@nvsv.nl

  Daarnaast is het ook mogelijk om met korting lessen te boeken op een van de indoorrollerbanen. Deze gaan in september weer open en informatie over deze lessen is ook te krijgen via indoorski@nvsv.nl en op de Activiteitenpagina: https://nvsv.nl/activiteiten/#rolbaan2020

  Verder zal in het najaar weer een lessencyclus in SnowWorld Zoetermeer georganiseerd worden. Meer informatie hierover volgt later.

  Voorlopig reizenprogramma voor het komende seizoen

  Medio augustus verwachten we de reizengids online te zetten. In tegenstelling tot eerdere jaren gaat het inschrijven via een nieuwe leden website.

  Periode Aantal dagen wintersport Doelgroep Soort wintersport Locatie Vervoer
  Zaterdag 18 – vrijdag 24 december 2021 5 Jongerenreis Alpine, Snowboard Bramberg am Wildkogel ‘eigen’ bus
  Vrijdag 7 – zondag 16 januari 2022 8 Volwassenen Langlauf Sankt Ulrich am Pillersee Nachttrein
  Vrijdag 14 – zondag 23 januari 2022 8 Volwassenen Combinatie Bramberg am Wildkogel Pendelbus
  Vrijdag 21 – zondag 30 januari 2022 8 Volwassenen Combinatie Bramberg am Wildkogel Pendelbus
  Vrijdag 4 – zondag 13 februari 2022 8 Volwassenen Alpine, Snowboard Morzine, Frankrijk Pendelbus
  Vrijdag 4 – zondag 13 maart 2022 8 Volwassenen Alpine, Snowboard Passo Pordoi, Italië Pendelbus
  Zaterdag 19 – zondag 27 maart 2022 7 Volwassenen Langlauf Rauhala, Finland Vliegen
  Zondag 20 – zondag 27 maart 2022 6 Gezinnen Alpine e.a. Bramberg am Wildkogel Eigen auto’s

  Vacature penningmeester NVSV

  Medio vorig boekjaar heeft de penningmeester aangegeven zijn werkzaamheden per einde boekjaar 2020-2021 te stoppen.

  Meerdere malen is er een algemene oproep gedaan voor een nieuwe penningmeester via de nieuwsbrief en sociale media maar helaas voor de NVSV zonder resultaat.

  getekende boekhouder met rekenmachine

  Het boekjaar loopt in 2021 iets langer door, naar aanleiding van een aanpassing in de statuten. Het nieuwe boekjaar start op 1 juli 2021.

  Wat houdt de functie als penningmeester o.a. in:
  – Het verzorgen van de financiën binnen de NVSV in de ruimste zin
  – Het beheer van de bank- en spaarrekening van de NVSV
  – Het administreren van de ontvangsten en het betalen van de verplichtingen
  – Het opstellen van de Winst- en Verliesrekening met daaraan gekoppeld de balans
  – Het opstellen van de begroting per jaar
  – Coördinatie met de kascontrole commissie

  Door middel van deze oproep doet het bestuur nogmaals een dringend beroep op u als lid om u aan te melden voor de bestuursfunctie als penningmeester.

  Logo Exact

  Logo Exact

  Sinds januari jl. werken wij als NVSV nauw samen met een administratie/accountantskantoor waarmee wij met het boekhoudpakket Exact de maandelijkse financiële verwerking afwikkelen.
  Het opstellen van de jaarrekening wordt in nauwe samenwerking met dit kantoor verzorgd.
  De jaarcontrole van de kascontrolecommissie zal hierdoor veel effectiever kunnen plaatsvinden.

  Dus heb je cijfermatig inzicht en wil je de NVSV op dit vlak ondersteunen, meld je dan aan op onderstaande mailadres:
  secretariaat@nvsv.nl

  Wil je eerst meer informatie van de huidige penningmeester, laat dat dan weten via dit mailadres:
  penningmeester@nvsv.nl

  Een eerste blik op de nieuwe leden website van de NVSV

  Om het inschrijven voor reis makkelijker te maken en om dit hele proces ook voor het beheer door de vereniging overzichtelijker te maken zijn we vorig jaar begonnen met een nieuwe leden website. Vanwege de Coronacrisis is de invoering hiervan met een jaar uitgesteld.

  Op dit moment zijn we nog aan het testen, maar het is de bedoeling dat iedereen zich kan inschrijven op deze website en via die website kun je je aanmelden voor een of meerdere reizen.

  De plaatjes hieronder geven een eerste indruk. Deze komen van de testsite, dus let niet teveel op details als reisdata en prijzen.

  NVSV ledensite startpagina

  Dit is het dashboard van de NVSV ledensite

  NVSV ledensite reisoverzicth

  Op deze pagina staat het reizenprogramma

  NVSV ledensite reisdetails

  Details van een reis

  NVSV ledensite - overzicht inschrijvingen

  Een overzicht van de reizen waarvoor je je hebt ingeschreven

  Oproep voor project HandyFly – indoor skydiven

  Tot slot nog deze oproep van Kees-Jan van der Klooster. Let op: dit is geen NVSV-activiteit:

  Hallo

  Voor een internationaal project HandyFly – indoor skydiven zoeken wij mensen met diverse handicaps. Wij zijn ook nog op zoek naar sportieve mensen met een visuele beperking die graag willen mee dingen naar een plek in een selectie die mee gaat doen in 2022 aan een internationale wedstrijd.

  Ervaring is niet nodig, heb je aanleg dan zal die persoon getraind worden. De dagen die we nog beschikbaar hebben zijn 7 juli, 2 augustus en 2 september 2021.

  Mensen met interesse mogen zich aanmelden door naam, geboortedatum en mate van visus beperking en hun motivatie te sturen naar info@wheelchairskillsteam.nl

  Meer informatie over het project is te lezen op de site https://cityskydive.nl/nl/handifly/74

  Logo HandiFly

  Logo HandiFly

  Vliegen is een eeuwenoude droom van de mens en kan inmiddels al op verschillende manieren verwezenlijkt worden. Deze vrijheid van het vliegen gaan we nu ook op grotere schaal mogelijk maken voor mensen met een beperking. Mensen met een beperking hebben al de mogelijkheid om te vliegen, denk aan een tandemsprong uit een vliegtuig, een duo vlucht aan een paraglider en het vliegen onder begeleiding in een windtunnel.

  Het HandiFly project gaat mensen met een beperking nu ook zelfstandig/autonoom laten vliegen, door gebruik te maken van een “best practice” instructie programma door 9 windtunnels uit heel Europa. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de beste hulpmiddelen die beschikbaar zijn of ontwikkeld kunnen worden ter ondersteuning voor mensen met een dwarslaesie om autonoom te kunnen vliegen.

  Skydiven in een windtunnel

  Skydiven in een windtunnel

  Voorwoord van de voorzitter

  Beste NVSV’er

  Afgelopen winterseizoen konden helaas geen reizen doorgaan. Al was de winter wel even naar Nederland gekomen in februari. Ik hoop dat jullie toch een beetje wintergevoel hebben gehad. Het Coronavirus is helaas nog onder ons met alle maatregelen die hierbij horen. Ik hoop dat ieder van jullie en jullie naasten gezond zijn.

  Sinds ik ben aangetreden als nieuwe voorzitter van de NVSV, zijn wij als bestuur bezig geweest met: het onderzoeken of het handig is om ons aan te sluiten bij een garantiefonds, testen van de nieuwe leden website en daarnaast zijn wij bezig met een andere opzet over vergoedingen voor begeleiders en leraren.

  Naar aanleiding van de geannuleerde reizen van vorig seizoen is duidelijk geworden dat wij ons aan moeten sluiten bij een garantiefonds, zoals de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). Wat wij momenteel weten over wat de SGR voor ons kan betekenen is dat zij alleen uitbetalen als wij onverhoopt failliet zouden gaan, of anderszins niet aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. De SGR is er in eerste instantie niet als een reis niet door kan gaan. 
  Meer informatie hierover vinden jullie verderop in deze nieuwsbrief.

  Wij zijn bezig met een nieuwe leden-website, de bedoeling hiervan is dat deelnemers aan reizen zich via deze website gaan aanmelden voor de reizen, inclusief opties zoals 1-persoonskamers, dieetwensen, skilessen enzovoort. De betaling moet ook via deze website gaan verlopen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze website afgelopen jongerenreis zouden gaan testen. De komende tijd gaan wij een aantal leden benaderen of zij de website willen testen op toegankelijkheid.

  Zoals jullie hebben kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief, zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester.
  Onze huidige penningmeester Harry gaat er binnenkort mee stoppen. Mocht jij interesse hebben of iemand kennen die hiervoor interesse heeft, laat het ons weten.

  Over de nieuwe opzet van vergoedingen voor begeleiders en leraren volgt zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid.

  Sinds afgelopen maart is Helen van der Sluijs geen bestuurslid meer. Ik wil haar erg bedanken voor haar inzet van de afgelopen jaren voor de NVSV.

   

  Tot slot wil ik jullie de komende tijd alle goeds wensen en laten we hopen dat we snel weer vooruit kunnen kijken naar de sneeuw.

  Groeten,
  Floris Ephraim
  Voorzitter

  Aansluiten bij de SGR

  Aanpassing juridisch en financieel kader van de NVSV-wintersportreizen

  Sinds 2018 zijn de Nieuwe Richtlijn en Wet Pakketreizen van kracht. Deze wet beschrijft de rechten en plichten van Reisbedrijven en Reisconsumenten. Tevens beschrijft deze wet dat van een Pakketreis sprake is als van minimaal twee reisdiensten die gekoppeld worden aangeboden en gefactureerd.

  De NVSV organiseert al ruim 40 jaar wintersportreizen voor visueel beperkten zonder winstoogmerk, gericht op een specifieke groep reisdeelnemers (NVSV-leden) en een beperkt aantal reizen. Alle NVSV-reizen worden jaarlijks georganiseerd met financieel verlies dat vanuit sponsorbijdragen wordt bekostigd. Het NVSV-bestuur heeft de afgelopen jaren ingeschat dat de eisen van die nieuwe wet voor een vereniging als de NVSV niet zo’n vaart zouden lopen. Dat blijkt in de praktijk anders te zijn.

  In maart 2020 konden twee NVSV-wintersportreizen door overheidsmaatregelen geen doorgang vinden. Naar aanleiding daarvan hebben een beperkt aantal reisdeelnemers financiële claims ingediend bij de NVSV op basis van genoemde Wet op de Pakketreizen.

  Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur van de NVSV juridisch advies ingewonnen teneinde de totale omvang van de implicaties van de Wet Pakketreizen te evalueren. Daaruit zijn twee belangrijke aspecten naar voren gekomen:

  1. De door de NVSV georganiseerde wintersportreizen vallen onder de in de wet genoemde uitzondering: geen winstoogmerk, voor beperkte doelgroep en beperkt aantal reizen. Daarom zijn NVSV-wintersportreizen niet als pakketreizen aan te merken en behoeft de NVSV niet te voldoen aan de vele in de wet genoemde stringente verplichtingen. Bijvoorbeeld ten aanzien van annulering van reizen in geval van een calamiteit als de corona-crisis.
  2. De NVSV dient echter wel te voldoen aan de verplichtingen ten aanzien van solvabiliteit. Dat betekent dat er financiële voorzieningen dienen te worden getroffen om reisdeelnemers schadeloos te stellen indien de vereniging failliet gaat of anderszins niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Dat betekent enerzijds een financiële reserve opbouwen die in geval van een calamiteit de reisdeelnemers schadeloos kan stellen en anderzijds de verplichting om aan te sluiten bij een garantiefonds als de SGR (Stichting Garantiefonds Reizen), welke bij een faillissement of anderszins in gebreke blijven van de NVSV, de reisdeelnemers schadeloos kan stellen.

  Het bestuur van de NVSV heeft op basis van de juridische adviezen besloten om aan te sluiten bij de SGR. Dat betekent echter nogal wat. De SGR stelt hele scherpe eisen aan de financiële administratie en eist dat er bankgaranties worden afgegeven, waardoor een significant bedrag geblokkeerd wordt. De kosten van de administratieve eisen zullen wij moeten verdisconteren in een contributie-verhoging en de vereiste financiële buffer om calamiteiten op te vangen zullen wij moeten verdisconteren in de reissommen van de NVSV-reizen in de komende jaren.

  Voordeel van de administratieve eisen is een meer professionele boekhouding en een jaarlijkse accountantsverklaring, waardoor de controle door de kascommissie eenvoudiger wordt.

  Voor het komende verenigingsjaar 2022 stelt het bestuur voor een contributie van € 60 (was € 38) voor volwassen leden en € 40 (was € 25) voor jeugdleden. Over deze contributieverhoging zal worden gestemd in de algemene ledenvergadering in het 4e kwartaal 2021.

  De NVSV-reizen zullen 10-20% duurder worden om de vereiste bankgaranties te realiseren en de financiële reserve in de komende jaren te kunnen opbouwen.  Deze verhoging van de reissommen zal reeds in het reizenprogramma van 2022 moeten worden gerealiseerd.

  Nieuws van de begeleiderscommissie

  Zoals jullie wellicht weten wordt er gewerkt aan een nieuw systeem voor kortingen en vergoedingen voor begeleiders en leraren die meegaan op onze wintersportreizen. Het plan was om dit nieuwe systeem vorig seizoen al in praktijk te brengen, maar vanwege Corona en het niet doorgaan van de reizen is dit toen nog niet gebeurd. Zoals al gemeld in de antwoorden op vragen bij de ALV, zal dit nieuwe systeem komend seizoen wel in praktijk gebracht worden. Momenteel wordt hier nog aan gewerkt, en in een volgende nieuwsbrief zal de uitwerking gepubliceerd worden, zodat de nieuwe regels voor het uitkomen van de reizengids duidelijk zijn.

  Het project voor de skilessen op de indoorrolbaan heeft helaas ook last gehad van de Corona-maatregelen. Momenteel zijn de binnenbanen nog steeds gesloten, alhoewel de eerste pilots voor versoepeling wel in gang zijn gezet. Zodra de indoorbanen weer open mogen zijn jullie van harte welkom bij een van de geselecteerde indoorskibanen.
  Zie hiervoor het eerdere nieuwsbericht “Trainingen op de indoorrolbaan”.

  De Nederlandse Ski Vereniging is bezig met een nieuwe opleiding voor instructeurs voor aangepaste wintersporten. Het is de bedoeling dat deze niveau-2 opleiding ook verplicht gaat worden voor de certificering van nieuwe NVSV-begeleiders en -leraren. Komend wintersportseizoen loopt er eerst een pilot van deze nieuwe opleiding, specifiek gericht op zitskiërs. Het seizoen daarna (2022-2023) zal deze opleiding ook voor het begeleiden van visueel beperkte skiërs beschikbaar zijn.

  Het is alweer lang geleden dat we een begeleiders- en lerarendag georganiseerd hebben. Voorlopig kunnen we ook niet met een grote groep mensen bij elkaar komen, maar we hopen dat dit in het najaar wel mogelijk zal zijn. Voor de invulling van zo’n dag hebben we momenteel de optie om een EHBO-cursus aan te bieden, maar extra ideeën zijn ook welkom. Dus heb je ideeën voor een begeleiders- en lerarendag en wil je ook meehelpen in de uitvoering hiervan, laat dit dan weten via begeleiding@nvsv.nl .