NVSV

Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging

Voorwoord van de voorzitter

Het is inmiddels mei en langzaam komt de lente tevoorschijn, al mag het van mij wel weer iets warmer worden. Hiermee is ook het winterseizoen met alle reizen afgelopen. Wij hopen dat iedereen weer onwijs heeft genoten van de sneeuw tijdens het skiën, snowboarden, langlaufen of wandelen. Hierbij wil ik alle deelnemers, begeleiders, leraren en medereizigers ontzettend bedanken voor hun deelname aan een of meerdere reizen.

Wij zijn erachter gekomen dat het niet duidelijk is wie en hoe je iemand kan benaderen van de vertrouwenspersonen of klachtencommissie als dat nodig is. Natuurlijk hopen wij dat het niet nodig is om een vertrouwenspersoon of iemand van de klachtencommissie te spreken, maar mocht je daar om wat voor reden dan ook gebruik van willen maken, dan kun je de e-mailadressen vinden op de Contact-pagina.

Tijdens de afgelopen leden vergadering kwam ter sprake dat het voor aantal leden niet helemaal duidelijk is wanneer de termijnen van bestuursleden aflopen en hoe men zich (her)verkiesbaar kan stellen. Daarom hebben we op de website onder het kopje bestuur opgenomen wanneer de termijnen van de bestuursleden aflopen. Als voorbeeld mijn termijn als voorzitter loopt dit jaar af en later besluit ik of ik mij herverkiesbaar zal stellen. Mocht ik dat doen laat ik jullie dit uiteraard tijdig weten.

Jullie hebben allemaal een mail gehad over de evaluatie van de afgelopen reizen en ik wil jullie vragen als je mee bent geweest om dit in te vullen als je dit nog niet gedaan hebt. Wij proberen als bestuur de tips en feedback mee te nemen.

Begin april kregen aantal jongeren van stichting Bartiméus de kans om te ervaren hoe het is om te kunnen skiën met weinig of geen zicht in SnowWorld Zoetermeer. Ze vonden het superleuk en er komen wellicht nieuwe aanmeldingen voor de jongerenreis. Daarnaast zijn we met de voorbereidingen begonnen voor het nieuwe winterseizoen en als we hierover nieuws hebben communiceren we dat met jullie.

Ik hoop dat het met jullie allen de komende tijd goed gaat.

Met vriendelijke groet, Floris Ephraim

Voorzitter.

Waarom de NVSV Maaike Bennink financieel ondersteunt met een eenmalige bijdrage

Wat hebben topsporter Maaike Bennink en de Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging met elkaar te maken?

Maaike was al een fietsster van reputatie toen ze begon aan haar ski-carrière. En dat deed ze bij NVSV.

Maaike Bennink met NVSV-hesje

Maaike Bennink met NVSV-hesje

Het skivirus kreeg haar al snel te pakken. Omdat ze zo snel vooruitgang boekte (je bent sporter of niet) en duidelijk ambitie had, konden haar skivaardigheden sneller dan gebruikelijk naar een serieus niveau getild worden. Het verbaasde dan ook niemand dat zij in korte tijd opstoomde naar wedstrijdskiën (slalom en Super-G), in eerste instantie binnen Nederland, maar als snel was ze op het hoogste internationale niveau actief en met enig succes. Haar doel is meedoen aan de Paralympische winterspelen.

Maaike Bennink met een medaille

Maaike Bennink met een medaille

Maar op topniveau skiën is kostbaar en fondsen moeten geworven worden, via crowdfunding of anderszins. Omdat het contact tussen Maaike en NVSV altijd hartelijk is gebleven, vindt NVSV dat een bijdrage aan deze slechtziende topsporter uit ons midden een welkom duwtje in de rug betekent.

Wij wensen Maaike alle succes!

Wil je meer weten? Die is haar eigen website: Maaike Bennink Foundation.

Uitleg over de NVSV-verkiezingen

Op de komende ALV zijn er meerdere verkiezingen, waarvoor belangstellenden zich kunnen aanmelden.

Als eerste de verkiezing van de voorzitter. Zoals Floris in zijn voorwoord heeft aangegeven laat hij tijdig weten of hij zich her verkiesbaar stelt. Uiteraard kunnen ook andere kandidaten zich aanmelden. Volgens artikel 13.3 van de statuten kan het bestuur iemand kandidaat stellen of iemand kan zichzelf kandidaat stellen met steun van minimaal drie leden.

En er zijn ook verkiezingen nodig voor verplichte commissies. In onze vereniging gaat het dan om de leden van de Kascommissie en de Continuïteitscommissie. Deze laatste commissie is nu verplicht op basis van de WBTR. Artikel 14.8 zegt hierover het volgende: “Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie of bij door deze commissie aan te wijzen personen.”

Kandidaten kunnen zich uiterlijk twee maanden voor de ALV melden bij het bestuur.

Als hier vragen over zijn horen wij het graag.

NVSV-wintersportreizen 2022-2023

Het NVSV-reizenseizoen 2022-2023 zit er weer op.

Van het Reizenprogramma 2023 zijn 8 van de 9 geprogrammeerde reizen doorgegaan. De reis naar Frankrijk hebben we in verband met onvoldoende aanmeldingen helaas moeten annuleren.

Alle overige reizen zijn doorgegaan met ruim voldoende tot een groot aantal deelnemers.

Het is ook weer gelukt om voldoende begeleiders en leraren beschikbaar te hebben voor vrijwel alle reizen, mede door de niet aflatende inzet van de begeleiders-/lerarencommissie. Slechts in drie gevallen hebben we, vanwege uitval van een begeleider, ter plaatse een skileraar van de lokale skischool moeten inhuren. Twee dagen tijdens een volwassenenreis, 4 dagen tijdens de gezinnenreis en de hele week tijdens de reis naar Maria Alm.

We merken dat in de na-coronatijd de reiswereld hectischer en meer onzeker is geworden. Mede daardoor en in verband met de huidige hoge inflatie stijgen de kosten aanzienlijk.

Maar wij prijzen ons gelukkig dat het aantal deelnemers aan NVSV-reizen het afgelopen seizoen weer bijna op het niveau van vóór corona was. Na 2020 met annuleringen in maart, totale uitval in 2021 en nog aarzelingen bij diverse deelnemers in 2022 blijkt dat de vraag naar wintersportreizen voor visueel beperkten weer op het oude niveau zijn. Voor beide langlaufreizen was er dit jaar ook goede belangstelling.

In totaal hebben we voor ruim 300 visueel beperkten, medereizigers, gezinsleden, NVSV-begeleiders en NVSV-leraren de 8 reizen georganiseerd.

deelnemers medereizigers gezinsleden begeleiders leraren totaal
(vis.beperkt) (ziend) (ziend)
Jongeren 18 5 10 10 43
Pertisau 4 1 4 9
Bramberg 1 19 9 12 10 50
Bramberg 2 19 4 16 7 46
Maria Alm 11 1 9 2 23
Passo Pordoi 10 1 12 23
Enontekiö 8 2 11 21
Gezinnenreis 15 7 41 9 15 87
totaal 104 30 41 83 44 302

 

N.b. Bij alle NVSV-reizen proberen we 1-2 meer begeleiders/leraren extra mee te hebben. Bij enkele reizen zijn dat er meer in verband met begeleiders in opleiding, dagen afwezigheid, les aan ziende kinderen bij de gezinnenreis, e.a.

Momenteel evalueren wij de van deelnemers ontvangen evaluaties. Een veel terugkerend commentaar betreft vervoer met nachtpendelbus en/of nachttrein. Tegenover het verre van comfortabel zijn van nachtelijk vervoer staat het voordeel dat er twee dagen meer voor wintersporten beschikbaar zijn voor vrijwel dezelfde kosten dan bij vervoer overdag. Nog los van minder verkeersdrukte en files bij vervoer ’s nachts. Voor volgend jaar onderzoeken we de mogelijkheid van meer reizen met vervoer overdag.

Tevens blijkt er belangstelling te bestaan voor kortere dan 10-daagse reizen. We onderzoeken momenteel ook de mogelijkheid van 8-daagse reizen met 6 dagen skiën en/of 6-daagse reizen met 4 dagen wintersporten, naast de bekende 10-daagse reizen met 8 dagen wintersporten.

Van de commissie begeleiding

Beste deelnemers, begeleiders en leraren en iedereen die dit leest,

Als eerste een hartelijk dankwoord aan alle bestaande begeleiders en leraren (BeLe’s) die het afgelopen winterseizoen meegewerkt hebben aan het begeleiden en lesgeven aan onze wintersporters, lopend, langlaufend, skiënd of boardend. In de bergen of op de flanken van de SnowWorld locaties.

Wij zijn jullie zeer dankbaar voor jullie inzet en enthousiasme!

Afgelopen winterseizoen hebben 21 nieuwe begeleiders en leraren voor het eerst hun kennis en kunde getoond tijdens onze wintersportreizen. Na de testdag zijn zij meegegaan op een van onze reizen.

Ook hebben 3 nieuwe langlaufbegeleiders hun eerste (kilo)meters met de visueel beperkte deelnemers kunnen maken.

Het lijkt een flink aantal maar toch merken wij dat wij meer moeten zoeken en investeren in nieuwe, en dan met name jongere, begeleiders en leraren.

Tijdens de reizen hebben wij drie keer gebruik moeten maken van de lokale skischool om ons te ondersteunen met de bezetting, hopelijk levert dit nieuwe BeLe’s op.

De nieuwe BeLe’s zijn meteen gestart met het opleiding traject van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) waarbij zij een onlinetheorie module volgen en met een vragenlijst afronden. Tevens moeten zij hun portfolio digitaal inleveren bij de NSkiV waarna zij, na goedkeuring door de NSkiV, het certificaat van aangepast wintersport begeleider ontvangen.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen al gestart en is de begeleidingscommissie op 15 april bij elkaar gekomen.

De commissie is versterkt met Floor Jurriens die de afgelopen jaren al op de achtergrond tijdens de Bramberg reizen veel ondersteunende taken op haar heeft genomen en nu “officieel” aan de slag is. De commissie bestaat nu uit Marc van Heijningen, Martijn van Klink, Floor Jurriens, Roel van der Vegte en Adri van der Plas.

Vorig jaar hebben wij de pijlers Veiligheid, Plezier en Ontwikkeling als kernpunten voor onze BeLe’s benoemd en zijn wij gestart met onder andere een trainingsweekend met Veiligheid als thema. De ontwikkeling en totstandkoming van de BeLe kaart is daar een mooi gevolg van.

Het komend jaar willen wij ons richten op Plezier (de jongerenreis komt daar als eerste mee in aanraking) en Ontwikkeling met als subthema’s: boeien-binden-belonen.

Om daar mee aan de slag te gaan staan de volgende (voorbereidende) activiteiten van onze commissie op de kalender:

 1. Testdag nieuwe begeleiders op 17 juni in Snow World Zoetermeer: er zijn onlangs kandidaten uitgenodigd die te kennen hebben gegeven mee te willen gaan op een van de reizen 2023-2024 en deze willen wij nog voor de zomer gaan testen.
 2. Screening en update van het huidige BeLe bestand
 3. Trainingsmoment voor de BeLe’s: na het succes van het trainingsweekend van afgelopen oktober organiseren wij wederom een training voor onze BeLe’s.

Zet alvast in je agenda: op 8 oktober organiseert de NVSV een trainingsdag voor begeleiders en leraren.

Alle BeLe’s die de afgelopen jaren zijn mee geweest met een reis zijn welkom in SnowWorld Zoetermeer om 10 uur inloop, start 10.30 uur. Het inhoudelijke programma volgt kort na de zomer.

 1. Evaluatie opleidingsstraat voor onze BeLe’s met de NSkiV en het vastleggen van dit proces in onze procesbeschrijvingen.
 2. Onderzoek naar de opleidingsstraat voor langlauf begeleiders
 3. Onderzoek naar de samenwerking met CALO
 4. Gewenste BeLe bezetting per reis
 5. Jongerenreis 2.0

Voldoende activiteiten waar onze commissie de schouders onder wil zetten en waarbij wij weer invulling willen geven aan mooie wintersportreizen in het seizoen 2023-2024.

Geniet van de lente en de zomer en daarna snel weer naar de sneeuw

Floor-Martijn-Marc-Roel-Adri

 

 

Langlaufopties voor de komende jaren

Dit artikel heeft een jaar geleden ook in de nieuwsbrief gestaan. We plaatsen het nu weer om te kijken of er naast de hieronder genoemde opties nog anderen gebieden zijn waar jullie als langlaufers naar toe willen. Of spreek je voorkeur uit voor de al genoemde gebieden.

We hebben in 2022 deze gebieden van jullie doorgekregen:

 • Kamben Noorwegen: helaas lijkt het hotel hier gesloten te zijn.
 • Ramsau, Sant Johan en Sant Ullrich zijn gebieden die goede loipes hebben.
 • Leutasch dal: sneeuwzeker gebied, niet al te moeilijk en via Seefeld makkelijk met de trein aan te reizen.
 • Reit im Winkl: leuk dorp met zowel langlauf als alpine mogelijkheden. Ligt wel iets lager dan Leutasch maar vanaf half jan tot eind feb altijd wel sneeuwzeker.
 • Zuoz in het Engadin dal in Zwitserland: perfecte omstandigheden. Je moet wel altijd een stukje lopen vanuit het dorp naar de loipes. Het kan er ook erg koud zijn. Het is wel Zwitserland dus duurder. Zuoz is daarentegen wel een stuk goedkoper dan het iets verderop gelegen St Moritz.
 • Livigno in Italië: een zeer sneeuwzeker gebied op 1800m. Uitdaging hier is hoe er te komen met de groep.
 • Bad Mittendorf: een leuk dorp met goede mogelijkheden. Bij weinig sneeuw kan je altijd een keer de Tauplitzalm op.
 • Voor ons was Lapland een toplocatie. Dus graag weer naar Äkäslompolo omdat daar ook mogelijkheden tot wandelen is en er een leuk inkoop centrum en info centrum bij zit.
  Nog een voordeel van Äkäslompolo is dat als er skiërs mee willen dit ook mogelijk is. De ski-bus stopt voor de deur, alleen duurt het wel 30 min voordat je er bent.
 • Saalfeld of Werfenweng.
 • Klein Walsertal: dit is Oostenrijk, maar alleen bereikbaar via Oberstdorf in Duitsland. Daar zijn vakantiehuizen te huur om met de hele groep te verblijven en wellicht ook zelf te koken.
 • Toblach en omgeving in Italië, Süd-Tirol.
 • Boheemse woud, Tsjechië.

Niet al deze bestemmingen zijn goed bereikbaar met een (nacht)trein. Vaak zal een overstap nodig zijn. De trein heeft wel de voorkeur van veel langlaufers.

We horen ook dit jaar graag wat jullie voorkeur heeft.

 

Voorwoord van de voorzitter

Allereerst wil ik jullie allen een gelukkig, gezond en sportief nieuwjaar wensen met hopelijk veel wintersportplezier. In december was de eerste wintersportreis van het seizoen. Toen vond de jongerereis plaats in Bramberg. Een groep van bijna 20 jongeren genoot van de sneeuw en van de gezelligheid. Van deze reis is ook een reisverslag van gemaakt. Ondertussen is de eerste langlaufgroep terug en is de eerste week van de volwassenenreizen in Bramberg.

Ik wens ieder daar veel plezier mee.

Afgelopen december vond de algemene leden vergadering plaats in Rotterdam. Hier kwam onder andere naar voren dat leden het prettig vinden als tijdig bekend wordt als de periode van een bestuurslid aflopend is. Wij hebben afgesproken dat deze informatie op de website komt en een maand voor de vergadering ook een mail naar jullie wordt gestuurd hierover.

Daarnaast kwam de vraag naar boven hoe de schriftelijke stemming plaats gaat vinden voor bestuursleden die zich (her)verkiesbaar stellen. Hiervoor hebben we een procedure op papier gezet en deze wordt spoedig meegestuurd met de notulen van de algemene vergadering. De afgelopen jaren hebben we verkiezingen voor bestuursleden altijd mondeling gedaan, echter is het zo dat dat niet correct is volgens de statuten waar een lid ons op wees. Met de procedure proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met de toegankelijkheid voor iedereen.

Ik wens alle deelnemers, begeleiders, leraren en medereizigers een veilige en gezellige wintersportreis toe.

Met vriendelijke groet, Floris Ephraim

Voorzitter.

Verslag Jongerenreis, december 2022

Door deelnemer Kristina Misiūnaitė

Zondagmiddag, de week voor Kerst. De voorpret is allang begonnen in onze WhatsAppgroep, want wie neemt welke (braille)spelletjes mee? De laatste dingen inpakken en uiteraard vergeten wat je eventueel nog zou kunnen vergeten mee te nemen. Dan op naar Leiden, Alphen aan den Rijn of Ede/Wageningen, om in de bus te springen, met als eindbestemming het Oostenrijkse toneel waar een geweldige, onvergetelijke ski week zou plaatsvinden. Na een flink pauzetje van tien jaar stond ik weer op de latten: beetje wennen en in pizzapunt eerst, maar al snel probeerde ik steeds meer parallel te skiën en gedurende de week zelfs even mijn skistokken kunnen gebruiken waar ze voor bedoeld zijn, in plaats van je krampachtig aan op te trekken bij iedere bocht.

Wat een gek gevoel was het om ’s nachts in Duitsland met z’n allen aan de Heise choco te zitten rond een uurtje of drie en toch echt iets onder onze voeten te voelen dat op sneeuw leek! Gezellig opgepropt in de bus, met al onze wintersportspullen plus genoeg eten en drinken voor onderweg, wat eigenlijk te veel bleek te zijn achteraf. En niet te vergeten een kussentje, om toch een poging te wagen een dutje te doen in de bus, want bij aankomst gingen we na het huren van spullen meteen de piste op! Eenmaal aan je voeten was je hartstikke blij met dat schoeisel en zo, al kwam de ontdekking dat de bindingen van mijn skischoenen verkeerd zaten waardoor ik pijn had aan mijn schenen, stiekem wel een paar daagjes te laat. Opbergen en terugvinden van die spullen bleek af en toe ook een vak apart, maar altijd mooi om van elkaar te leren dat er vele verschillende manieren zijn om te zien en te kijken: met ogen, via goed onthouden of een museum-achtige speurtocht om al voelend jouw materialen terug te vinden de volgende dag. Een ski verliezen in de stoeltjeslift of een snowboard dat onherroepelijk het bos in vliegt zonder boardster, geeft gewoon nog een extra challenge, maar is zeker niet onoverkomelijk 😊.

Wat hebben we allemaal ontzettend genoten, gelachen, gezongen, gedanst tijdens de après-ski en nog veel vaker… Wat geeft het onbeschrijfelijk veel vertrouwen en een kik om gewoon zelf de berg af te kunnen gaan, gehuld in zo’n knalgeel hesje met wat begeleidersaanwijzingen hier en daar indien nodig, ieder op zijn/haar eigen niveau en tempo. Je kunt letterlijk vaak zo veel meer dan je aanvankelijk denkt misschien. Als skisafarigangers deden wij naast Bramberg nog twee andere skigebieden aan, ook vol prachtige brede pistes en heerlijk eten en drinken tussendoor. Het ene gebied was voor mij een oude bekende en zeer geliefd, te weten de Gerlos Platte.

Groepsfoto Jongerenreis 2022 op het terras van het restaurant bij de Gerlos Platte met een piste op de achtergrond

Groepsfoto Jongerenreis 2022 op het terras van het restaurant bij de Gerlos Platte met een piste op de achtergrond

Het andere vertaalde zowel Siri als de dicteerfunctie steevast met zalmzee, dus als lezer moet je maar zelf even bedenken waar we die dag zijn geweest (zalmzee = Zell am See). Ook de bonte muziekavond mag niet onbenoemd blijven, natuurlijk niet! Onvergetelijk mooie zelfgeschreven liedjes over de Bramberg reizen Kerstavond passeerden de revue. Ook kon ik het niet laten om in een poëtische uitspatting te proberen in woorden te vatten hoe bijzonder deze reis is geweest. Eigenlijk is dat toch ‘mission impossible’ hoor.

Durf te zijn wie je bent, ga letterlijk en figuurlijk af en toe flink breeduit zitten: in gondel of stoeltjeslift, niet op de piste, want remmen in de spagaat gaat net niet helemaal lukken, weet ik toevallig uit ervaring ☹

Enorm dankbaar ben ik voor deze ervaring en alle leuke contacten die ik aan deze reis heb overgehouden. Laten we elkaar blijven helpen en volgend jaar gewoon weer meegaan.

Nieuws van de begeleiderscommissie

Net geïnstalleerd als nieuw bestuurslid begeleiding mag ik het stokje overnemen van Marc van Heijningen die geen mooiere legacy had kunnen organiseren dan 14 nieuwe begeleiders en/of leraren langlauf/skiën/snowboard/wandelen over te dragen. De snowboard/ski “nieuwelingen” zijn getest tijdens onze evenementen, maar ook op afspraak met dank aan onze visueel beperkte leden die daar tijd voor vrij willen en kunnen maken.

Op een enkeling na gaan deze nieuwe begeleiders/leraren ook mee op onze reizen naar de sneeuw!

@Marc: superdank voor deze legacy!

Tijdens de jongerenreis mochten wij al 4 van deze rookies verwelkomen en dat is supergoed gegaan, niet alleen op de piste met lesgeven en begeleiden maar ook tijdens hun spetterende Queen optreden tijdens de bonte avond: welkom bij de NVSV: Anneke, Lonneke, Sjoerd en Muuk.

Tijdens de jongerenreis gebeurde nog meer ontwikkelingen op het begeleidingsfront: spontaan uit de Anwärter opleiding meldde zich een Nederlandse skileraar uit Neukirchen die tijdens de opleiding van Frank had gehoord wat de NVSV doet en omdat zijn seizoen nog niet was begonnen hebben wij hem “ingewerkt” en BAM: weer een leraar erbij!

En of het niet genoeg is: op de Gerloslatte hebben wij drie medereizigers kennis laten maken met het begeleiden van visueel beperkten op de latten en ook zij kloppen aan de poort om mee te gaan met een van onze reizen!! Anneke heeft zich aangemeld voor de gezinnenreis!

Zodoende gaan op de Bramberg 1 en 2 reizen, en op de gezinnenreis veel nieuwe gezichten mee op de eerste praktijkafdalingen met onze deelnemers te maken.

Veel aanmeldingen dus, maar wij blijven op zoek naar “verse” begeleiders/leraren, met name zoeken wij jongere leraren/begeleiders, dus als je na het lezen van dit stuk nog iemand weet: laat het ons weten!

In overleg met de NSkiV krijgen de nieuwe BeLe’s (Begeleiders/Leraren) een opleiding aangeboden tot Aangepast Wintersportbegeleider. In deze module worden zij online getest op een aantal theorie onderdelen en maken zij een praktijk portfolio wat door de afdeling opleidingen van de NSkiV wordt beoordeeld.

Als zij de module met succes hebben beëindigd ontvangen zij een certificaat. Wij hopen in de volgende nieuwsbrief de geslaagden te kunnen feliciteren.

Wat staat er nog meer op de agenda?

Natuurlijk de komende reizen waarin wij een flink aantal nieuwe BeLe’s verwelkomen maar ook organiseren wij op 12 februari een kennismakingsbijeenkomst in SnowWorld Zoetermeer voor onze gezinnenreis.

Tijdens deze bijeenkomst verwelkomen en informeren wij niet alleen nieuwe gezinnen maar bieden ook de gelegenheid om weer even in te komen voor de gezinnen die in maart meegaan op de gezinnenreis.

Ook testen wij weer twee nieuwe skibegeleiders die graag meegaan op de gezinnenreis.

Als je (ge)zin hebt om mee te doen meldt je aan op begeleiding@nvsv.nl en wij sturen je begin februari het programma.

Uiteraard zijn ook BeLe’s van harte welkom.

 

Namens de Begeleiderscommissie

Adri

Nieuws van de Commissie binnenlandse activiteiten

Ik ben Louis Zadelaar, NSkiV skileraar en skileraar aangepast. Maar ik houd ook van boarden, langlaufen en bergklimmen.

Louis Zadelaar, maar dan niet in zijn skikleding

Louis Zadelaar, maar dan niet in zijn skikleding

Vooral leuk aan skiën in NVSV-verband is het bedenken van oplossingen, zodat iedereen kan sneeuwsporten.

Maar er wordt niet alleen in de Alpen geskied. In Nederland zijn er vele mogelijkheden om op indoorbanen te lessen, ook in de zomer, als het heel rustig is.

Kan niet bestaat niet. Mijn motto is: Het kan lekker wel!

De NVSV in de Vakantiespecial 2022 van Passend lezen: ‘Prikkel je zintuigen’

De Voorste Kamer heeft op de valreep van 2022 een vakantiespecial uitgebracht, met daarin onder andere informatie over stedentrips en actieve- en zonvakanties. Maar er is ook aandacht voor wintersport. Denk aan een beeldbeschrijving van een Oostenrijkse alm en de nodige reistips.

Maar ook: twee interviews met de NVSV. Je kunt ze hieronder beluisteren, maar als je de volledige special wil bestellen, kan dat via deze link naar Passend Lezen

Dit is een MP3 met algemene informatie over de NVSV:

En er is een MP3 interview met een deelneemster:

Oorkonde voor Jac de Geus voor zijn jarenlange inzet voor het tourisme in Bramberg

Jac de Geus is door de burgemeester van Bramberg en door de voorzitter van het Tourismus verband verrast en gehuldigd voor zijn jarenlange onvoorwaardelijke inzet voor het tourisme in Bramberg en zijn trouwe band met de familie van het Smaragdhotel Tauernblick.

Na het diner is hij door zowel de burgemeester als voorzitter toegesproken waarin heel veel waardering en dank de boventoon voerde.

Oorkonde voor Jac de Geus in Bramberg

Oorkonde voor Jac de Geus in Bramberg

 

Voorwoord van de voorzitter

Beste NVSV-er

Het is alweer oktober, de winter komt er al bijna aan. De eerste sneeuw is al gevallen in de Alpen. De inschrijving voor het komende winterseizoen is inmiddels gesloten. Blij om te zien dat velen van jullie zich weer hebben aangemeld. Ik hoop dat het aanmelden via de nieuwe ledensite goed is gegaan. Voor de reizen zijn wij nog wel opzoek naar begeleiders en of leraren.

In september stonden wij op de Ziezo Beurs in Utrecht. Ik ben van mening dat we zeker een aantal mensen hebben laten zien dat wintersport prima kan met een visuele beperking. Sterker nog, een aantal mensen die wij hebben gesproken zijn ook direct lid geworden en aangemeld voor een reis. Ik vond het ook erg leuk om een aantal bekenden te spreken op die dag.

Nu de winter steeds dichterbij komt, komen de binnenlandse activiteiten ook steeds dichterbij. We beginnen 6 november met de start van het seizoen. Op deze dag is ook de kennismakingsdag voor geïnteresseerden die kennis willen maken met skiën of snowboarden. Natuurlijk kan jij je ook aanmelden voor een uurtje skiën of snowboarden. Hiervoor volgt spoedig een uitnodiging.

Daarnaast gaan we in november weer drie lessen skiën in SnowWorld organiseren, hiervoor volgt ook een uitnodiging.

Een belangrijke dag om in je agenda te zetten is zaterdag 10 december. Dan vindt de algemene ledenvergadering plaats en de reizendag. Dit vindt weer plaats in Rotterdam. Uiteraard krijgen jullie hiervoor het jaarverslag en de gelegenheid om vragen te stellen aan ons als bestuur.

Hopelijk zien we jou op 6 november in Zoetermeer en 10 december in Rotterdam. Voor nu wil ik jullie alle goeds wensen en hou in gedachten: het is bijna winter!

 

Met vriendelijke groet,

Floris Ephraim
Voorzitter

Nieuws van de reizencommissie

De inschrijving voor de reizen van komend seizoen verloopt positief. Voor vrijwel alle reizen zijn er voldoende aanmeldingen om ze te laten doorgaan.

Voor de reis naar Le Corbier, Frankrijk is het aantal aanmeldingen helaas te laag om deze reis te laten doorgaan. De ingeschrevenen zijn in overleg overgeboekt naar één der andere reizen.

De reis naar Äkäslompolo, Finland kent nog enkele onzekerheden in verband met de geopolitieke situatie ter plekke. Vooralsnog gaan we er van uit dat de reis in maart a.s. kan doorgaan.

Route van Schiphol naar Äkäslompolo via vliegveld Kittala

Route van Schiphol naar Äkäslompolo via vliegveld Kittala

Nieuws van de begeleiderscommissie

Vanwege de vele aanmeldingen voor de reizen komen we begeleiders en leraren tekort voor diverse reizen. Dus heb je je nog niet aangemeld als begeleider of leraar, doe dit dan alsnog! En ken je mensen die misschien ook begeleider willen worden of als leraar mee willen met een van onze reizen, laat het ons dat weten. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich melden via begeleiding@nvsv.nl en zijn ook welkom op de kennismakingsdag op zondag 6 november in Snowworld Zoetermeer. Onze bestaande begeleiders en leraren kunnen contact opnemen met Jac de Geus via boeking@nvsv.nl.

Sinds enige jaren vragen wij onze vrijwilligers om een (gratis) VOG aan te vragen voor hun activiteiten bij de NVSV. Wij hanteren een geldigheid van 4 jaar voor zo’n VOG. Aangezien de eerste VOGs in 2018 zijn aangevraagd zullen we een aantal VOGs moeten vernieuwen. Je hoeft daar zelf nog geen actie voor te ondernemen, maar mogelijk krijg je binnenkort een uitnodiging om een nieuwe VOG aan te vragen.

Helaas zijn er ook begeleiders die om diverse reden hun lidmaatschap opzeggen. We zijn deze begeleiders natuurlijk dankbaar voor hun inzet in de afgelopen jaren en hopen dat zij met plezier terugkijken op hun NVSV-tijd. Afgelopen periode hebben we opzegging ontvangen van Jan Brouwer en Henk van Assen.

Voorwoord van de voorzitter

Beste NVSV-er

De zomerse temperaturen vliegen ons om de oren. Boven de 30 graden is voor mij al snel te heet, daarom denken wij alvast aan de winter. Binnenkort komt de reizengids online. Het aanmelden van reizen gaat dit keer anders dan de afgelopen jaren, dit gaat gebeuren via de nieuwe Ledensite. Hier volgt nog uitleg over. Wat ik wel kan vertellen is dat de site door een aantal leden getest is op toegankelijkheid.

NVSV ledensite voorpagina

NVSV ledensite voorpagina

Het heeft even geduurd, maar wij hebben een positieve reactie gehad van de kascommissie over het boekjaar 2020-2021. De kascommissie is tot de conclusie gekomen dat over het boekjaar 2020-2021 bij de aankomende ledenvergadering décharge wordt gevraagd aan de leden. De brief van kascommissie en de notulen van de afgelopen vergadering is al verstuurd aan alle leden. Lorenz, onze penningmeester, zal er in deze nieuwsbrief nog meer over vertellen.

Marc van Heijningen, bestuurslid begeleiders, heeft bij de afgelopen ledenvergadering aangegeven dat hij na dit jaar gaat stoppen als bestuurslid. Adri van der Plas, nu bestuurslid binnenlandse activiteiten, gaat de rol van Marc overnemen. Hierdoor komt de functie van Adri vrij. Over de inhoud van de functie vertelt Adri meer. Mocht je interesse hebben in de functie meld je dan bij ons.

Op de Ziezo Beurs, die voor veel leden wel bekend is, zijn wij dit jaar ook aanwezig. De Ziezo Beurs vindt dit jaar plaats op 30 september en 1 oktober. Kom gerust even langs op de stand van de NVSV.

Logo ZieZo Beurs

Logo ZieZo Beurs

Wij gaan een weekend organiseren alleen voor begeleiders en leraren met aandacht voor veilig en verantwoord begeleiden. Wij hopen dat dit een win-win situatie op gaat leveren voor de begeleiders, leraren en de deelnemers.

Voor nu wil ik jullie allen nog een fijne zomer wensen en hoop ieder snel weer te zien. Mochten jullie vragen hebben aan een van ons neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Floris Ephraim
Voorzitter

Bericht van de penningmeester

Beste leden,

Zoals Floris al heeft opgemerkt in het voorwoord zijn we wat de jaarrekening 2020-2021 rond met de kascommissie. De opmerkingen van de kascommissie zijn besproken en er zijn enkele verbeterpunten opgevolgd. Er is in overleg bepaald dat de jaarrekening niet zal worden aangepast. De kascommissie heeft nu een positief advies gegeven richting de leden, over de décharge zal zoals door Floris is aangegeven worden gestemd tijdens de volgende ledenvergadering in december.

Ondertussen is het boekjaar 2021-2022 afgesloten en is de eerste stap in de nieuwe controleprocedure gestart. De boekingen zijn aan de (nieuwe) kascommissie aangeleverd en er zal daar een eerste controle worden uitgevoerd. De verschillende stappen in de controleprocedure lopen tot 15 november, waarna de jaarrekening aan de leden wordt aangeboden. We hebben daarbij veel profijt van ons abonnement op het boekhoudpakket Exact, waardoor we zelf overzichten kunnen maken en verbeteringen kunnen aanbrengen, zonder tussenkomst van de boekhouder en/of accountant.

Graag zie ik jullie op de ALV in december, of al eerder op het begeleidersweekend.

 

Nieuws van de commissie binnenlandse activiteiten

Om alvast in de winterse sferen te komen onderstaand een samenvatting waar wij momenteel mee bezig zijn en wat jullie de komende maanden in de agenda kunnen zetten:

 1. Wij pakken de draad weer op om lessen te laten verzorgen bij de indoor rolskibanen. Wij zijn hen deze zomer aan het benaderen en zo nodig (weer) instructie te geven voordat onze leden weer kunnen inschrijven.
 2. De contacten en contracten met SnowWorld zijn weer ververst en op basis van de voorgaande afspraken gaan wij verder! Een belangrijk punt waar wij nog met hen over in gesprek zijn is de plek waar de geleidehonden kunnen rusten als wij de baan op zijn, wordt vervolgd!
 3. Wij willen ook dit jaar weer de gevorderden groepslessen gaan aanbieden, over inschrijven en data ontvangen jullie t.z.t bericht.
 4. Begin oktober organiseren wij een avond en ochtend voor onze leraren en begeleiders waarin de theorie en praktijk over veiligheid in het algemeen maar NVSV-veiligheid in het bijzonder wordt behandeld en getraind.
 5. Tijdens de ZieZo beurs op 30 september en 1 oktober zijn wij aanwezig met een stand en bemensing.
 6. De voorbereidingen voor de NVSV kick-off dag zijn inmiddels ook opgestart, ook daarover na de zomervakantie meer nieuws.
 7. Zoals jullie hebben kunnen lezen in het voorwoord zal ik Marc zijn taken en bestuur portefeuille geleidelijk overnemen en gaan wij op zoek naar een bestuurslid die dan mijn taken kan overnemen. Als je informatie of interesse hebt mag je mij altijd bellen of mailen: atrois@live.nl / +31 6 3735 5778. Tot die tijd zal ik beide functies combineren in nauw overleg met Marc.
 8. Een aantal leden zijn al begonnen met individuele trainingen in Snow World, dat kan uiteraard en bel of app mij en dan coördineer ik de huur en baantoegang. Uiteraard ben je vrij in de keuze van je leraar of begeleider.

  Dan hieronder de kalender met belangrijke data:

  30 september – 1 oktober                           ZieZo beurs, Jaarbeurs Utrecht

  8 en 9 oktober                                               Trainen begeleiders en leraren

  6 november                                                   Kick off NVSV wintersport in SnowWorld Zoetermeer

  10 december                                                 ALV en reizen dag, “onze” locatie in Rotterdam

  Hartelijke groet

  Adri

  atrois@live.nl

  0637355778

  Voorlopig Reizenprogramma seizoen 2022-2023

  Dit jaar duurt het samenstellen van het reizenprogramma langer dan voorgaande jaren. Vele bestemmingen en vervoerders wachten nog met afgeven van beschikbaarheid voor groepen, prijzen, etc. Dit wordt volgens eigen zeggen veroorzaakt door de vele onzekerheden voor komend seizoen met betrekking tot nog een mogelijke volgende Covid-golf, de situatie in verband met de oorlog in Oekraïne én de ontwikkeling van de kosten in verband de huidige hoge inflatiegolf en energieprijzen.

  Het voorlopige NVSV-programma voor komend seizoen ziet er als volgt uit:

  vertrek / terug doelgroep bestemming type reis duur vervoer
  zon. 18 – zat. 24 dec. Jongeren Bramberg alpine 7 dgn bus (hele week) / royal class
  vrij. 13 – zon. 22 jan. Volwassenen Pertisau langlauf 10 dgn nachtslaaptrein + transfer
  vrij. 13 – zon. 22 jan. Volwassenen Bramberg combinatie 10 dgn nachtpendelbus / 1st class
  vrij. 20 – zon. 29 jan. Volwassenen Bramberg combinatie 10 dgn nachtpendelbus / 1st class
  zat. 28 jan. – zat. 4 feb. Volwassenen Maria Alm alpine 8 dgn nachtpendelbus / royal class
  vrij.  17 – zon. 26 mrt. Volwassenen La Rosière alpine 10 dgn nachtpendelbus / royal class
  vrij. 3 – zon. 12 mrt. Volwassenen Passo Pordoi alpine 10 dgn nachtpendelbus / 1st class
  zat. 18 – zat. 25 mrt ?? Volwassenen Äkäslompolo langlauf 10 dgn vliegen +  transfer
  zon. 19 – zon. 26 mrt. Gezinnen Bramberg alpine 8 dgn eigen vervoer

  Zekere data zijn de Volwassenreizen naar Pertisau, Bramberg en Maria Alm, alle drie in Oostenrijk, Passo Pordoi in Italië en La Rosière in Frankrijk. Die kun je eventueel plannen in je agenda,

  • Voor de Jongerenreis zijn we in onderhandeling om te verschuiven naar de week van 1 – 7 januari. Dit in verband met de schoolvakanties, die pas zaterdag 17 december beginnen. Echter, die week plannen vele Nederlandse scholen die 2 jaar niet naar de wintersport zijn geweest.
  • Voor de Gezinnenreis zijn we nog in gesprek om te verschuiven naar een week eerder in verband met de proefwerkweken in de nu geplande week.
  • Voor de langlaufreis naar Scandinavië zijn de exacte data en de bestemming nog niet definitief. Het kan ook nog Noorwegen i.p.v. Finland worden.

  De exacte prijzen van de verschillende reizen zijn waarschijnlijk eind augustus bekend en worden vermeld in de Reizengids 2023 die naar verwachting ook eind augustus online beschikbaar zal zijn. Reken op verhogingen van >5% ten opzichte van afgelopen seizoen voor vergelijkbare reizen.

  Voorwoord van de voorzitter

  Beste NVSV’ers

  Helaas is het winterseizoen voor ons voorbij. Bijna alle reizen konden doorgaan. En wat een geluk hebben alle reizen gehad met de weersomstandigheden. Veel mooie leuke verhalen heb ik vernomen van verschillende deelnemers en begeleiders. Na de drie Bramberg reizen ging een groep naar Frankrijk, Italië, Finland en weer een reis naar Bramberg.

  Ikzelf mocht genieten van de Italiaanse zon, eten en de piste.

  Het Sella massief bij Passo Pordoi

  Het Sella massief bij Passo Pordoi

  Helaas bleek dat voor mij maar vier dagen, want ik viel verkeerd en heb zodoende mijn sleutelbeen gebroken. Het geluk voor mij was dat ik die dag met een begeleider was die met de auto naar Italië was gekomen, waardoor hij met mij naar de dokter kon gaan. Daarnaast had hij ook een verpleegkundige achtergrond. Een geluk bij een ongeluk.

  Ik wil alle deelnemers, begeleiders en leraren heel erg bedanken voor het maken van deze reizen. Op naar het volgende winterseizoen.

  De kans is aanwezig dat aantal leden wachten op de vervolg stappen naar aanleiding van de algemene ledenvergadering. Wij wachten nog op een nieuwe reactie van de accountant op vragen van de kascommissie. Wij hopen jullie zo snel mogelijk hierover een update te geven.

  Nu de lente langzaam naar voren komt gaan wij als bestuur ook vrolijk weer aan de slag. Wij proberen de ledensite af te ronden zodat een aantal leden de site kunnen gaan testen op toegankelijkheid. Uiteindelijk willen we deze site gebruiken voor de inschrijvingen voor de reizen van komend winterseizoen.

  Voor nu wens ik jullie alle goeds.

  Met vriendelijke groet,

  Floris Ephraim
  Voorzitter

  Bericht van de penningmeester

  Het winterseizoen loopt ten einde, en daarmee ook de drukste periode voor uw penningmeester. Het is een tijd van het invoeren en categoriseren van alle binnenkomende en uitgaande betalingen, en een consolidatie met de gegevens van Jac en de reis-coördinatoren. En daaruit blijkt dat alles rond de reizen financieel prima georganiseerd en geregistreerd is. Gelukkig hebben we geen grote corona-annuleringen gehad zoals twee jaar terug, dat scheelt een hoop in de financiële afhandeling.

  Zoals Floris al heeft aangegeven zijn we nog bezig met de kascommissie en de accountant over de vorige jaarrekening. De opmerkingen van de kascommissie zijn besproken, we moeten alleen nog bepalen of we de jaarrekening op deze punten nog laten aanpassen. Er is aan de accountant een offerte hiervoor gevraagd. Ook is er afgesproken dat ik een procedure zal opstellen met betrekking tot de controle van de kascommissie, zodat de kascommissie opmerkingen kan plaatsen vóórdat de jaarrekening definitief wordt.

  Voor wat betreft het nieuwe ledenportaal ben ik bezig met het aansluiten van het portaal op de financiële verslaglegging, zodat we de facturering in de toekomst meer kunnen automatiseren.

  Tot slot kan ik melden dat onze vereniging er financieel goed voor staat, mede door sponsoring en enkele giften. Onze dank aan alle personen die dit mogelijk hebben gemaakt.

   

  Nieuws van de begeleiderscommissie

  De NVSV-reizen zijn inmiddels achter de rug en voor de nieuwe begeleiders en leraren die mee zijn geweest zal de certificering afgerond gaan worden. Zoals al gemeld gaat dit proces vanaf volgend seizoen waarschijnlijk wijzigen, maar daarover zijn we nog in gesprek met de Nederlandse Ski Vereniging.

  Zoals aangekondigd tijdens de laatste ALV ga ik (Marc van Heijningen) eind van dit seizoen stoppen als coördinator van de begeleiderscommissie, en daarmee ga ik na 6 jaar ook het bestuur verlaten. Maar ik blijf nog wel actief in de begeleiderscommissie om te zorgen voor continuïteit in het testen en certificeren van nieuwe begeleiders. Als bestuur zijn we momenteel in gesprek met een mogelijke opvolger.

  Tijdens de ALV is ook gevraagd of we voortaan kunnen laten weten welke begeleiders of leraren gestopt zijn, indien de desbetreffende personen daar ook mee akkoord zijn. Dus kan ik nu melden dat na heel veel “dienstjaren”, eerst bij privéreizen en later ook bij veel NVSV-reizen, Gea Schaaphok besloten heeft te stoppen als begeleider. Ze was vooral actief bij de reizen voor gevorderde skiërs, waar haar onbeperkte energie goed tot recht kwam. We danken Gea hartelijk voor haar inzet in al die jaren.

  Nieuws van de commissie binnenlandse activiteiten

  De reizenperiode dit seizoen is geëindigd en wij kijken terug op geslaagde reizen. Goede voorbereiding en trainingen voorafgaande aan het wintersportseizoen heeft zeker een positieve invloed op het skiën en boarden op de pistes en langlaufen in de loipes.

  Ook voor het komende seizoen willen wij weer voldoende oefen- en trainingsmogelijkheden aanbieden. Zo zal het oefenen op de indoorbanen met een jaar worden verlengd en zullen trainingen weer worden georganiseerd op de skibanen van SnowWorld.

  Skilessen SnowWorld

  De complete lesgroep krijgt instructies onderaan piste 3.

  Tevens zijn er plannen om met de begeleiders en skileraren een trainingsweekend te organiseren waarin wij onze kwaliteit van lessen en begeleiden zullen proberen te optimaliseren. Tevens is dat een mogelijkheid om onze nieuwe begeleiders en leraren mee te nemen in de voorbereiding naar hun testdag.

  Kortom: wij staan al in de startblokken om het nieuwe seizoen vorm te geven!

  NVSV-wintersportreizen afgelopen seizoen

  Eind maart was de laatste NVSV-wintersportreis. Daarmee is het seizoen 2021/22 succesvol afgesloten.

  Bij alle reizen bleek dat de deelnemende NVSV’ers weer stonden te trappelen om te genieten van sneeuw, zon en ander wintersportplezier na één en voor sommigen twee jaar geen reis in verband met de corona-perikelen.

  Helaas is de reis naar Sankt Ulrich niet doorgegaan in verband met te weinig inschrijvingen. Maar bij alle andere reizen waren er voldoende tot veel inschrijvingen. We zijn blij dat vele deelnemers de in het najaar nog heersende corona-maatregelen hebben getrotseerd en de mogelijke risico’s van niet doorgaan voor lief hebben genomen.

  In december en januari waren er nog redelijk zware corona-maatregelen, welke echter het wintersportplezier nauwelijks tot niet hebben bedorven. In tegendeel soms, want de drukte op de skipisten was deze winter aanzienlijk minder dan voorgaande jaren.

  Rustige pistes boven Zell am See

  Rustige pistes boven Zell am See

  Gelukkig heeft in januari niemand behoeven af te zeggen vanwege de vereiste negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud. In Oostenrijk hebben nog twee leraren in hun quarantainekamer een week lang balend naar het prachtige weer buiten moeten kijken. Terug in Nederland bleken toch enkele deelnemers Covid-positief, maar gelukkig geen ernstige verschijnselen, voor zover wij weten. In februari en maart werden de corona-maatregelen langzaam afgebouwd.

  Van de ruim 240 deelnemers aan alle reizen zijn er toch enkele ‘ongelukken’ (criterium is dokter- of ziekenhuisbezoek) gebeurd, variërend van gekneusde schouder tot botbreuk. Gelukkig is bij NVSV-reizen het aantal sportongelukken nog steeds aanzienlijk lager dan overall gemiddeld op pisten en loipen.

  En wat was het mooi weer bij de meeste reizen. Tijdens de gezinnenreis hebben we op donderdag voor het eerst een klein wolkje aanschouwt als een soort ‘natuurwonder’. Verder strakblauwe luchten de gehele week.

  Ook de langlaufreis in Finland heeft kunnen genieten van het prachtige weer, met alleen op donderdagochtend wat lichte sneeuwval. En op meerdere avonden kon er genoten worden van het noorderlicht.

  Noorderlicht Finland

  Noorderlicht Finland

  Ook tijdens deze reis heeft een begeleider in zelfisolatie gezeten en thuis bleek een deel van de groep positief, maar ook hier waren er nauwelijks klachten.

  Kortom, we zijn blij dat we in november 2021 hebben besloten de reizen te laten doorgaan en we kunnen stellen dat alle deelnemers volop hebben kunnen genieten van sneeuw, zon en ander wintersportplezier. Corona-maatregelen als mondkapjes dragen werden hoogstens als een ‘beetje gedoe’ ervaren.

  Langlaufopties voor de komende jaren

  Tijdens de langlaufreis in Finland bleek dat die bestemming een goed alternatief was voor Rauhala. In Äkäslompolo is het wat drukker, maar dat heeft als voordeel dat de loipes beter gespoord worden en je wat meer voorzieningen hebt.

  Dat was ook de aanleiding om te kijken naar andere bestemmingen. De reis naar Sankt Ullrich ging dit seizoen niet door bij gebrek aan belangstelling en enkele deelnemers willen ook graag weer naar andere gebieden. Daarom hebben alle langlaufers een mail gehad met het de vraag waar zijn graag naar toe zouden gaan (en of ze eventueel een reis naar dat gebied willen organiseren).

  Tot nu toe zijn deze reacties binnengekomen, maar meer voorstellen zijn altijd welkom:

  • Kamben Noorwegen
   Kamben Høyfjellshotel ligt op ca. 1000 m, op een afstand van 20 km van het plaatsje Gol. In de directe nabijheid bevinden zich een aantal privéhutten van Noren, veelal nog onbewoond op dat moment. Het ski/langlauf hoogseizoen voor de Noren is vooral de weken rondom Pasen. Het gebergte is een middengebergte, zowel glooiend als ook geaccidenteerd met prachtige vergezichten. Het loipenet omvat zo’n 150 km, de loipes worden getrokken afhankelijk van het seizoen dan wel weekdagen/weekend. Het hotel wordt gerund door de 3e generatie fam. Brekke. Een aantal deelnemers had goede (zelfs romantische) herinneringen aan het hotel, waar men ook 32 jaar geleden verbleef met een eerdere reis van de NVSV. Dit heeft mede de keuze van reis bepaald. De organisatie was in handen van KETA ski, gespecialiseerd in reizen naar Noorwegen.
  • Ramsau, Sant Johan, Sant Ullrich zijn gebieden die goede loipes hebben.
  • Leutasch dal. Sneeuwzeker gebied niet al te moeilijk en via Seefeld makkelijk met de trein aan te reizen.
  • Reit im Winkl. Leuk dorp met zowel langlauf als alpine mogelijkheden. Ligt wel iets lager dan Leutasch maar vanaf half jan tot eind feb altijd wel sneeuwzeker.
  • Zuoz in het Engadin dal in Zwitserland. Perfecte omstandigheden, je moet wel altijd een stukje lopen vanuit het dorp naar de loipes. Het kan er ook erg koud zijn. Het is wel Zwitserland dus duurder. Zuoz is daarentegen wel een stuk goedkoper dan het iets verderop gelegen St Moritz.
  • Livigno in Italië. Een zeer sneeuwzeker gebied op 1800m. Uitdaging hier is hoe er te komen met de groep.
  • Bad Mittendorf. Een leuk dorp met goede mogelijkheden. Bij weinig sneeuw kan je altijd een keer de Tauplitzalm op.
  • Voor ons was Lapland een toplocatie. Dus graag weer naar Äkäslompolo omdat daar ook mogelijkheden tot wandelen is en er een leuk inkoop centrum en info centrum bij zit.
   Nog een voordeel van Äkäslompolo is dat als er skiërs mee willen dit ook mogelijk is. De ski-bus stopt voor de deur, alleen duurt het wel 30 min voordat je er bent.
  • Saalfeld of Werfenweng.
  • Klein Walsertal. Dit is Oostenrijk, maar alleen bereikbaar via Oberstdorf in Duitsland. Daar zijn vakantiehuizen te huur om met de hele groep te verblijven en wellicht ook zelf te koken.
  • Toblach en omgeving in Italië, Süd-Tirol.
  • Boheemse woud, Tsjechië.

  Niet al deze bestemmingen zijn goed bereikbaar met een (nacht)trein. Vaak zal een overstap nodig zijn. De trein heeft wel de voorkeur van veel langlaufers.

  Genoeg input om mee aan het werk te gaan.

   

  Blinde Hein Noortman beklimt met een Oostenrijkse Bergführer de top van de Wildkogel in Bramberg

  Tijdens de Brambergreis is een filmteam in Bramberg geweest om met Hein Noortman de top van de Wildkogel te beklimmen met een Oostenrijkse Bergführer. Wij hebben e.e.a. gefaciliteerd. Deze opnamen zijn een onderdeel van een documentaire over het ongeluk van Hein Noortman: val van 15 meter hoog op een betonnen vloer, zijn jarenlange revalidatie, waar skiën een onderdeel in vormt en zijn voorbereidingen op de beklimming van een echte hoge berg, waar deze beklimming van de Wildkogel een onderdeel van vormt.

  Dit is een bericht van de makers van deze documentaire:

  “Afgelopen skireis waren wij een paar dagen mee voor een bijzondere reden: wij maken een documentaire over Hein. Mocht je benieuwd zijn geworden naar onze documentaire en het proces, bekijk dan onze site met alle info: https://www.voordekunst.nl/projecten/13762-between-summits-documentaire

  Hieronder wat mooie foto’s van de klimtocht op de Wildkogel!

  Hein samen met een berggids op weg naar de top van de Wildkogel

  Hein samen met een berggids op weg naar de top van de Wildkogel

  Hein op de top van de Wildkogel

  Hein op de top van de Wildkogel

  Hein daalt af onder begeleiding van de berggids

  Hein daalt af onder begeleiding van de berggids

  Mochten jullie vragen hebben, laat het vooral weten via de mail of onderstaand telefoonnummer.

  Vriendelijke groeten,

  Ilse Lavell (0644988583) & Roeland Wendel

  Between Summits logo

  Between Summits logo

  Voorwoord van de voorzitter

  Beste NVSV’ers

  Als eerste wil ik iedereen een mooi en vooral een gezond nieuwjaar wensen. Dat het op alle fronten in je leven wat goeds gaat brengen. Voor allen die op wintersport gaan een fijne tijd gewenst.

  In december vond de algemene ledenvergadering (ALV) plaats, voor mij was dat de eerste vergadering dat ik als voorzitter optrad. In de vergadering kwam onder andere naar voren van verschillende leden dat het bestuur meer open en transparanter naar de leden mag zijn. Ik wil mij ervoor inzetten dat het bestuur meer transparanter gaat worden.

  Op deze dag vond ook de reizendag plaats. Dit was een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

  Vlak voor kerst vond de jongerenreis voor de tweede keer plaats. Ik was een van de gelukkigen die meeging en wat hebben wij ontzettend mazzel gehad met de weeromstandigheden, de perfecte pistes en alleen maar blauwe lucht. Ik hoop voor alle wintersportreizen dat jullie dezelfde weeromstandigheden krijgen. Dit is mijn verslag van deze reis.

  Floris klaar om te gaan skiën

  Floris klaar om te gaan skiën

  De jongerenreis had gelukkig nog geen last van de strengere Corona-maatregelen van Oostenrijk voor Nederlanders. Bramberg 1 en 2 hebben hier wel mee te maken. Verderop in deze nieuwsbrief vinden jullie een overzicht van de huidige maatregelen per land.

  In het bericht van de penningmeester vinden jullie de vervolgstappen die wij als bestuur hebben genomen en nog gaan nemen naar aanleiding van de algemene ledenvergadering.

  Tot slot wil ik zeggen maak er mooi jaar van, wij als bestuur gaan dat ook doen.

  Met vriendelijke groet,

  Floris Ephraim
  Voorzitter

  Bericht van de (nieuwe) penningmeester

  Voor de personen die ik niet heb ontmoet op de ALV wil ik mij graag nog even voorstellen. Ik ben Lorenz Kenter, en ik zal de komende tijd de rol van penningmeester voor de vereniging op mij nemen. Ik heb meer dan 30 jaar in de financiële wereld gewerkt, en ben sinds 2 jaar overgestapt naar het onderwijs. Ik ben met enkele NVSV-reizen mee geweest als begeleider, voor het eerst 4 jaar geleden naar Passo Pordoi. Ik ga proberen de financiële zaken van de NVSV zo goed mogelijk te beheren, en zal u daarvan ook regelmatig op de hoogte houden.

  Algemene Ledenvergadering

  Algemene Ledenvergadering

  Bij de ALV heeft de kascommissie een aantal kanttekeningen geplaatst bij hun kascontrole voor het vorige boekjaar. De kascommissie kon toen niet met een positief advies komen over haar controle, er moesten eerst een aantal zaken verder worden bekeken en door het bestuur worden afgehandeld. De ALV is derhalve ook niet om een decharge gevraagd, en het bestuur is aan de slag gegaan om de punten van de kascommissie te adresseren. Wij voorzien het volgende pad richting de decharge:

  • Het oppakken en terugmelden van de punten van de kascommissie (in gang gezet, gedeeltelijk afgerond);
  • Het vragen van een hernieuwd advies van de kascommissie;
  • Het richting de leden publiceren van de communicatie met de kascommissie, alsmede hun advies;
  • Het online stemmen over decharge voor het bestuur.

  In de tussentijd hebben we samen met de accountant de financiële gegevens van de vereniging in Exact opgenomen. Er is een zodanige inrichting in Exact gemaakt dat we een goed overzicht hebben over de financiën van elke afzonderlijke reis, en dat we dat in de toekomst gemakkelijk kunnen koppelen aan de nieuwe ledenwebsite. Zo hopen we het aantal handmatige acties rond alle reizen te verminderen.

  Logo Exact

  Logo Exact

   

  Nieuws van de begeleiderscommissie

  Afgelopen najaar zijn weer een aantal nieuwe begeleiders en leraren getest en goed bevonden om mee te gaan op hun eerste NVSV-reis. En inmiddels hebben de eerste nieuwe begeleider en leraar hun reis (de jongerenreis) alweer achter de rug, en zijn enthousiast teruggekomen. Binnenkort gaan er ook weer nieuwe begeleiders en leraren mee met de twee Bramberg reizen.

  Zoals elk jaar gaan wij nu ook aan het eind van het seizoen voor deze nieuwe begeleiders en leraren hun certificaat voor assistent bij aangepaste wintersporten aanvragen. Voor het volgende seizoen (2022-2023) is het nog even afwachten hoe het proces dan gaat lopen, want de Nederlandse Ski Vereniging is bezig om hun opleiding voor aangepaste wintersporten opnieuw vorm te geven. De NVSV is regelmatig in gesprek met de ski vereniging om ervoor te zorgen dat deze nieuwe opleiding goed blijft aansluiten bij de behoefte van onze begeleiders.

  Nieuws van de commissie binnenlandse activiteiten

  Als eerste even voorstellen. Afgelopen ALV ben ik als bestuurslid aangetreden en had voor de ALV in samenspraak met Helen een aantal taken op mij genomen.

  Mijn naam is Adri van der Plas en sinds ik aangepast skileraar ben bij de NVSV ben ik absoluut ook fan van de sfeer en de pistes in het Salzburgerland.

  Ik heb de skileraar opleiding in Tirol gedaan en daar heb ik de afgelopen jaren skiles gegeven, voornamelijk in het Stubaital.

  De NVSV is een fantastische vereniging en ik draag graag een steentje bij om alles te organiseren binnen het bestuur, mijn aandachtpunt is het organiseren van de binnenlandse activiteiten onder het motto: met elkaar voor elkaar! Sinds 2015 ben ik betrokken bij de NVSV als skileraar en nu dan ook als bestuurslid.

  Tussen alle lockdown maatregelen hebben wij een aantal evenementen kunnen organiseren:

  • Zo was in oktober de leraren- en begeleidersdag en daarna hebben de trainingen en skilessen voor de groepen en individuele skiërs en snowboarders als voorbereiding op de wintersport reizen plaatsgevonden. Zowel in SnowWorld als op de indoorskibanen hebben onze leden daar gebruik van gemaakt.
  • In november organiseerden wij een clinic voor CIOS studenten om hen bekend te maken met het begeleiden en skiles geven aan mensen met een visuele beperking. Namens de NVSV hebben Floris, Kees, Jan, Jolanda, Ramona en Susan de studenten een onvergetelijke sessie bezorgd waarin de studenten veel geleerd hebben, hun feedback was enorm positief!
  • Ook de ALV en de reizen kennismakingsdag hebben wij, rekening houdend met de maatregelen, verantwoord kunnen organiseren.

  In de planning staat nog een reünie reizendag in april, maar dat is natuurlijk sterk afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de lockdown.

  Aan het einde van dit seizoen gaan wij alle evenementen, voor zowel leraren/begeleiders en deelnemers, evalueren.

  Ik wil dan graag een aantal van jullie benaderen om naar jullie ervaringen te vragen en dat meenemen in de planning voor het komende seizoen. Als je dit leest of hoort en je hebt feedback dan hoor/lees ik graag van je! Je mag mij bellen of afspreken in Bramberg, of via evenementen@nvsv.nl

  NVSV-wintersportreizen 2021-2022

  Ondanks de hectische situatie in coronatijd gaan de NVSV-reizen door.

  De Jongerenreis eind december 2021 naar Bramberg in Oostenrijk was een groot succes. Bij optimaal weer (strakblauwe luchten) en fantastische pistes hebben we enorm genoten van de wintersport. Deze reis omvatte een skisafari voor de ervaren skiërs en snowboarders. Zij hebben geskied in de gebieden Wildkogel Arena, Gerlos/Königsleiten, Kitzbühel en Zell am See. De minder ervaren skiërs hebben genoten op de pistes van de Wildkogel Arena en de Gerlosplatte. Ook waren in deze groep een aantal muzikale talenten van hoog niveau aanwezig, die ons met keyboard, gitaar en andere instrumenten hebben laten genieten. Zie hier het verslag van deze reis door deelnemer (en voorzitter) Floris.

  De tweede helft van januari staan twee Brambergreizen in Oostenrijk gepland. Ondanks de beperkende maatregelen gaan weer twee enthousiaste groepen NVSV’ers genieten van de wintersport.

  IJs en weder dienende volgen in februari Morzine in Frankrijk en in maart Passo Pordoi in Italië, Rauhala in Finland en de Gezinnenreis in Bramberg, Oostenrijk.

  Alle deelnemers wordt aangeraden de laatste ontwikkelingen m.b.t. de maatregelen te volgen op:

  Algemeen:

  – Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie

  – Nederlandse Ski Vereniging: https://www.wintersport.nl/themas/gezondheid/corona

  Specifiek per land:

  – Oostenrijk: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/oostenrijk/reizen/reisadvies

  – Frankrijk: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/frankrijk/reizen/reisadvies

  – Italië: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/italie/reizen/reisadvies

  – Finland: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/finland/reizen/reisadvies

  Met name de eisen m.b.t. vaccinatie, coronapas, boosterprik en eventueel een negatieve PCR-test vlak voor aankomst in het betreffende land dienen nauwlettend nagevolgd te worden.

  Overzicht van de nu geldende Corona-maatregelen per wintersportland waar de NVSV-reizen heen gaan:

  Oostenrijk:

  • Je moet een Booster hebben gehad.
  • Een negatieve PCR-test die maximaal 48 uur oud is bij aankomst in Oostenrijk.
  • In alle binnenruimtes moet je een FFP2 mondkapje op hebben, dit geldt ook voor gesloten skiliften (gondels en stoeltjesliften met een windkap).
  • Ook buiten moet je een FFP2 mondkapje dragen als 2 meter afstand houden niet mogelijk is.

  Frankrijk:

  • Vanaf 15 januari geldt in Frankrijk de 2G regel:
   Volledig gevaccineerd of een herstelbewijs dat niet ouder is dan 180 dagen.
  • Vanaf 15 februari moet je tweede vaccin in de afgelopen vier maanden gezet zijn anders moet je een Boosterprik gehad hebben.
  • Net als in Oostenrijk moet je FFP2 mondkapje dragen.

  Italië:

  • In Italië geldt de 2G regel:
   Volledig gevaccineerd (maximaal 6 maanden geleden) of een herstelbewijs dat niet ouder is dan 180 dagen.
  • Mondkapjes zijn binnen en buiten verplicht. In gondelliften is een FFP2 mondkapje verplicht.
  • Een negatieve PCR-test die maximaal 48 uur oud is bij aankomst in Italië.

  Finland:

  • Minimaal 7 dagen of langer geleden volledig gevaccineerd, of een herstelbewijs dat niet ouder is dan 6 maanden.
  • En een negatieve PCR-test die maximaal 48 uur oud is bij aankomst in Finland.

  Allen die nog op reis gaan wensen wij een gezonde, veilige en mooie wintersportvakantie.

  Voorwoord van de voorzitter

  Beste NVSV’er

  De wintersport komt steeds dichterbij en begint bij mij ook steeds meer te kriebelen. Zeker nadat ik zelf al op de ski’s heb mogen staan in SnowWorld en nu we weer activiteiten mogen gaan organiseren. Ik kijk uit om jullie te zien op de eerste activiteit op 10 oktober op de kennismaking, openingsdag en voor de bijeenkomst voor begeleiders en leraren.

  Wij zijn aanwezig geweest bij de bijeenkomst van de Nederlandse Ski Vereniging over het komende winterseizoen. Hier is het voornamelijk gegaan over de maatregelen in verband met het Corona virus. Wij zijn blij dat er tijdig duidelijkheid is over de Corona-maatregelen in Oostenrijk, Italië en verwachten dat Frankrijk spoedig volgt. We zien ook een toename van aanmeldingen nadat de maatregelen van Oostenrijk en Italië bekend zijn gemaakt. Er is zeker nog plek en je kan je tot en met 24 oktober inschrijven voor een reis: Reizengids 2022.

  Sinds kort is Adri van der Plas toegetreden tot het bestuur. Adri gaat zich bezighouden met de binnenlandse activiteiten. Adri stelt zichzelf voor na dit voorwoord.

  En direct na dit voorwoord een zeer dringende oproep: we zoeken nu echt een nieuwe penningmeester!

  Tot slot hoop ik velen van jullie te zien op 10 oktober.

  Groet,

  Floris Ephraim
  Voorzitter

  Zeer dringend: vacature penningmeester NVSV (Update: direct iemand gevonden!)

  De huidige penningmeester heeft op tijd meerdere oproepen gedaan voor een opvolger, helaas tot nu toe zonder resultaat. We vragen jullie nu allemaal om te helpen een geschikte opvolger te vinden. Dat kan iemand zijn die al actief is bij de NVSV, maar dat hoeft niet. Affiniteit met het voeren van een boekhouding voor een vereniging is voldoende.

  Dus ken je iemand in je omgeving die ons zou kunnen helpen, dan horen we dat graag.

  getekende boekhouder met rekenmachine

  Het boekjaar loopt in 2021 iets langer door, naar aanleiding van een aanpassing in de statuten. Het nieuwe boekjaar start op 1 juli 2021.

  Wat houdt de functie als penningmeester o.a. in:
  – Het verzorgen van de financiën binnen de NVSV in de ruimste zin
  – Het beheer van de bank- en spaarrekening van de NVSV
  – Het administreren van de ontvangsten en het betalen van de verplichtingen
  – Het opstellen van de Winst- en Verliesrekening met daaraan gekoppeld de balans
  – Het opstellen van de begroting per jaar
  – Coördinatie met de kascontrole commissie

  Door middel van deze oproep doet het bestuur nogmaals een dringend beroep op u als lid om u aan te melden voor de bestuursfunctie als penningmeester.

  Logo Exact

  Logo Exact

  Sinds januari jl. werken wij als NVSV nauw samen met een administratie/accountantskantoor waarmee wij met het boekhoudpakket Exact de maandelijkse financiële verwerking afwikkelen.
  Het opstellen van de jaarrekening wordt in nauwe samenwerking met dit kantoor verzorgd.
  De jaarcontrole van de kascontrolecommissie zal hierdoor veel effectiever kunnen plaatsvinden.

  Dus heb je cijfermatig inzicht en wil je de NVSV op dit vlak ondersteunen, meld je dan aan op onderstaande mailadres:
  secretariaat@nvsv.nl

  Wil je eerst meer informatie van de huidige penningmeester, laat dat dan weten via dit mailadres:
  penningmeester@nvsv.nl

  Nieuws van de begeleiderscommissie

  De eerste nieuwe begeleiders voor komend seizoen zijn alweer getest in Snowworld, en er staan nog meer nieuwe begeleiders en leraren op de planning om getest te worden, want de interesse om mee te gaan met onze reizen is gelukkig weer groot. De aanmeldingen voor de begeleiders- en lerarendag (in combinatie met de kennismakingsdag op 10 oktober) lopen ook goed, en ik ben blij veel mensen sinds lange tijd weer te kunnen ontmoeten. Het gaat een leerzame en gezellige middag worden.

  Vera met twee begeleiders - piste 3 SnowWorld

  Vera met twee begeleiders – piste 3 SnowWorld

  Verder kan ik nog melden dat er een kleine wijziging is binnen de begeleiderscommissie: Agnita Bok heeft aangegeven te gaan stoppen als contactpersoon voor de leraren en haar plek wordt nu ingevuld door Adri van der Plas. Hierbij wil ik Agnita bedanken voor haar inzet van de afgelopen jaren voor de NVSV.

  Nieuws van de commissie binnenlandse activiteiten

  Even voorstellen,

  Een Gruss Gott aan allen, daarmee geef ik meteen aan dat ik mijn skileraaropleiding in Tirol heb gedaan en daar heb ik de afgelopen jaren skiles gegeven, voornamelijk in het Stubaital.

  Mijn naam is Adri van der Plas en sinds ik aangepast skileraar ben bij de NVSV ben ik absoluut ook fan van de sfeer en de pistes in het Salzburgerland.

  Vanaf 2014 ben ik betrokken bij de NVSV en ben inmiddels met veel reizen naar Bramberg meegeweest. Nu ik ben gevraagd om binnen het bestuur te helpen bij binnenlandse evenementen hoop ik een extra steen bij te dragen aan allen die zich op deze evenementen voorbereiden op de vakantiereizen van de NVSV onder het motto: met elkaar – voor elkaar!

  Ik hoop velen van jullie te ontmoeten op 10 oktober en/of in de sneeuw deze winter en ik ben via mail bereikbaar op: evenementen@nvsv.nl

  En in de vorige nieuwsbrief werden de ski- en snowboardlessen al aangekondigd. Alle details zijn te vinden op de Activiteitenpagina.

   

  Gezocht: een beheerder van onze communicatie systemen (de portofoons) (update: direct iemand gevonden!)

  Om de verstaanbaarheid tijdens het wintersporten makkelijker te maken gebruiken we al jaren communicatie systemen van Axiwi (de portofoons).

  Axiwi koffer met communicatie systeem

  Wit koffertje met een Axiwi communicatie systeem.

  Deze moeten natuurlijk netjes beheerd worden en daarvoor zoeken we nu een nieuwe beheerder.  Als beheerder doe je het volgende:

  • Zorgen dat iedere koffer een complete set bevat
  • Deze sets (laten) bezorgen bij degenen die een set besteld hebben
  • Bijhouden wie er een set heeft en of deze tijdig terug komt
  • De penningmeester doorgeven wie een set heeft gehuurd, zodat dit netjes verrekend kan worden
  • Bij beschadigingen kijken of dit te verhalen is op de gebruiker
  • Een heel enkele keer is een software update gewenst, dit wordt bij Axiwi gedaan

  Tips voor beginnende en ervaren wintersporters over wat je mee kan en moet nemen voor een geslaagde wintersportvakantie

  Op Snowplaza staat veel wintersportnieuws en af en toe wordt een artikel gedeeld op onze Facebookpagina.

  Deze keer aandacht voor de wintersportpaklijst:
  https://www.snowplaza.nl/weblog/1297-wat-neem-jij-mee-paklijst-wintersportvakantie/

  Hier alvast wat details uit dat artikel:

  Qua skikleding is het belangrijk dat je rekening houdt met het zogenaamde drie-lagen-systeem: een onderlaag (thermo ondergoed), een isolatielaag of midlayer (fleece, dons of iets anders) en een beschermende buitenlaag tegen wind, regen en sneeuw (jas of hardshell). Met in het artikel bij Snowplaza een handige lijst.

  Daarna een lijst met zaken voor op de piste met als tweede item een helm, heel belangrijk voor je veiligheid!

  Voor een goede verstaanbaarheid op de piste komt daar voor ons ook vaak een communicatiesysteem bij.

  Axiwi zender/ontvanger met uitleg

  De Axiwi zender/ontvanger met uitleg van alle knoppen en lampjes.

  Axiwi koffer met communicatie systeem

  Wit koffertje met een Axiwi communicatie systeem.

   

  Dan nog lijstjes voor wat er in je toilettas zou moeten zitten, wat algemene spullen en de laatste lijsten zijn gericht op mensen die naar een appartement gaan en/of met de auto gaan (zoals de deelnemers aan de gezinnenreis).

  Doe er je voordeel mee!

  Voorwoord van de voorzitter

  Beste NVSV’er

  Het zomerse weer is steeds vaker bij ons, terwijl wij stiekem vooruitkijken naar de komende winter. Dit doen we zeker nu er steeds meer versoepelingen zijn van de Coronamaatregelen. Hierdoor is het sinds kort weer mogelijk om te gaan skiën of snowboarden in bijvoorbeeld SnowWorld. We weten nog niet of we in het najaar nog een Corona golf krijgen met eventuele maatregelen, toch hebben we wel al een reisprogramma klaar staan voor komend winterseizoen.

  Wij hebben ook een aantal vragen gekregen over of we weer lessen gaan organiseren in oktober en november. Verderop in deze nieuwsbrief staat hier meer over.

  Het reisprogramma is hetzelfde programma als afgelopen winter. In augustus gaat het reisprogramma online en kan iedereen zich aanmelden voor een reis. De data voor komend seizoen staan verderop in deze nieuwsbrief.

  Het aanmelden voor de reizen gaat gebeuren via de nieuwe leden website. Op deze manier gaat het voor iedereen makkelijker. Je kan dan direct je wensen aangeven zoals: kamers, dieetwensen, huur van materialen of lessen.

  De skihallen zijn weer open hierdoor is het mogelijk om weer begeleid te gaan skiën of te gaan snowboarden. Dit geldt ook voor individuele lessen.

  Zoals in de twee vorige nieuwsbrieven aangegeven zijn wij nog steeds opzoek naar een nieuwe penningmeester. Hiervoor doen wij nog een keer een oproep aan jullie. Mocht je zelf interesse hebben of ken jij iemand, laat het ons weten. Het kan toch niet zo zijn dat onze vereniging zonder penningmeester komt te zitten?

  Ten slot wens ik iedereen een fijne zomer toe.

  Groet,

  Floris Ephraim
  Voorzitter

  Financiële consequenties van onze aansluiting bij de SGR

  In de nieuwsbrief van april 2021 heeft het bestuur van de NVSV uitgelegd dat de NVSV zich aansluit bij de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) en dat de NVSV dient te voldoen aan de wettelijke solvabiliteitseisen.

  logo sgr

  Logo Stichting Garantiefonds Reisgelden

  De inschatting in april jl. was dat ten gevolge hiervan een contributieverhoging benodigd zou zijn naar € 60 (was € 38) voor volwassen leden en naar € 40 (was € 25) voor jeugdleden en dat de reizen 10-20% duurder zouden worden.

  Voortschrijdend inzicht heeft ons de mogelijkheid geboden om te concluderen dat deze verhogingen aanzienlijk minder drastisch kunnen zijn. De nieuwe cijfers voor het komend seizoen zijn als volgt:

  • Voor het verenigingsjaar 2021-2022 stelt het bestuur nu voor een contributie van € 50 voor volwassen leden en € 33 voor jeugdleden. Over deze contributieverhoging zal worden gestemd in de algemene ledenvergadering in het 4e kwartaal 2021.
  • Bovendien zal de SGR-Solvabiliteitstoeslag € 50 (i.p.v. € 100) voor volwassen reisdeelnemers en € 25 (i.p.v. € 50) voor jeugd tot 18 jaar bedragen. Deze toeslag is inclusief de vanaf voorjaar 2021 weer verplichte SGR-afdracht per reisdeelnemer naar aanleiding van de corona-pandemie. Daarmee worden de NVSV-reizen 4-6% duurder in plaats van de eerder ingeschatte 10-20%.

  Tot ons genoegen kunnen wij meedelen dat onze leveranciers (accommodaties, vervoerders, e.a.) voor komend seizoen geen extra prijsverhogingen doorvoeren buiten de normale aanpassingen als gevolg van o.a. de inflatie, waardoor deze verhoging van de reiskosten beperkt zal blijven tot 1-3%, variërend per bestemming en land.

  Nieuws van de begeleiderscommissie

  Afgelopen seizoen hebben we helaas geen reizen kunnen organiseren, en zijn er dus ook geen nieuwe begeleiders bijgekomen. Maar we hebben wel een lijst met mensen die afgelopen seizoen aangegeven hebben interesse te hebben om begeleider of leraar te worden bij onze vereniging. Voor deze potentiële begeleiders en leraren gaan we dit najaar weer een kennismakingsdag organiseren in SnowWorld Zoetermeer. De datum is nu nog niet bekend, hierover volgt later meer informatie.

  Mocht je zelf nog mensen kennen die begeleider willen worden, of als leraar meewillen met een van onze wintersportreizen, laat dat dan weten via begeleiding@nvsv.nl

  Een van onze enthousiaste skileraren (tevens duikinstructeur), Louis Zadelaar, is sinds kort ook EHBO-instructeur en bied een 1-daagse EHBO-cursus aan. Als je interesse hebt in zo’n cursus kan je rechtstreeks contact opnemen met Louis. Meer informatie is te vinden in dit PDF-document: NVSV DAN First Aid
  .

  En als laatste, nogmaals de oproep: heb je ideeën voor een begeleiders- en lerarendag en wil je ook meehelpen in de uitvoering hiervan, laat dit dan weten via begeleiding@nvsv.nl

  Nieuws van de commissie binnenlandse activiteiten

  Nu de sneeuwbanen weer open zijn is het mogelijk om weer begeleid te skiën/snowboarden of losse skilessen te volgen. Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen via indoorski@nvsv.nl

  Daarnaast is het ook mogelijk om met korting lessen te boeken op een van de indoorrollerbanen. Deze gaan in september weer open en informatie over deze lessen is ook te krijgen via indoorski@nvsv.nl en op de Activiteitenpagina: https://nvsv.nl/activiteiten/#rolbaan2020

  Verder zal in het najaar weer een lessencyclus in SnowWorld Zoetermeer georganiseerd worden. Meer informatie hierover volgt later.

  Voorlopig reizenprogramma voor het komende seizoen

  Medio augustus verwachten we de reizengids online te zetten. In tegenstelling tot eerdere jaren gaat het inschrijven via een nieuwe leden website.

  Periode Aantal dagen wintersport Doelgroep Soort wintersport Locatie Vervoer
  Zaterdag 18 – vrijdag 24 december 2021 5 Jongerenreis Alpine, Snowboard Bramberg am Wildkogel ‘eigen’ bus
  Vrijdag 7 – zondag 16 januari 2022 8 Volwassenen Langlauf Sankt Ulrich am Pillersee Nachttrein
  Vrijdag 14 – zondag 23 januari 2022 8 Volwassenen Combinatie Bramberg am Wildkogel Pendelbus
  Vrijdag 21 – zondag 30 januari 2022 8 Volwassenen Combinatie Bramberg am Wildkogel Pendelbus
  Vrijdag 4 – zondag 13 februari 2022 8 Volwassenen Alpine, Snowboard Morzine, Frankrijk Pendelbus
  Vrijdag 4 – zondag 13 maart 2022 8 Volwassenen Alpine, Snowboard Passo Pordoi, Italië Pendelbus
  Zaterdag 19 – zondag 27 maart 2022 7 Volwassenen Langlauf Rauhala, Finland Vliegen
  Zondag 20 – zondag 27 maart 2022 6 Gezinnen Alpine e.a. Bramberg am Wildkogel Eigen auto’s

  Vacature penningmeester NVSV

  Medio vorig boekjaar heeft de penningmeester aangegeven zijn werkzaamheden per einde boekjaar 2020-2021 te stoppen.

  Meerdere malen is er een algemene oproep gedaan voor een nieuwe penningmeester via de nieuwsbrief en sociale media maar helaas voor de NVSV zonder resultaat.

  getekende boekhouder met rekenmachine

  Het boekjaar loopt in 2021 iets langer door, naar aanleiding van een aanpassing in de statuten. Het nieuwe boekjaar start op 1 juli 2021.

  Wat houdt de functie als penningmeester o.a. in:
  – Het verzorgen van de financiën binnen de NVSV in de ruimste zin
  – Het beheer van de bank- en spaarrekening van de NVSV
  – Het administreren van de ontvangsten en het betalen van de verplichtingen
  – Het opstellen van de Winst- en Verliesrekening met daaraan gekoppeld de balans
  – Het opstellen van de begroting per jaar
  – Coördinatie met de kascontrole commissie

  Door middel van deze oproep doet het bestuur nogmaals een dringend beroep op u als lid om u aan te melden voor de bestuursfunctie als penningmeester.

  Logo Exact

  Logo Exact

  Sinds januari jl. werken wij als NVSV nauw samen met een administratie/accountantskantoor waarmee wij met het boekhoudpakket Exact de maandelijkse financiële verwerking afwikkelen.
  Het opstellen van de jaarrekening wordt in nauwe samenwerking met dit kantoor verzorgd.
  De jaarcontrole van de kascontrolecommissie zal hierdoor veel effectiever kunnen plaatsvinden.

  Dus heb je cijfermatig inzicht en wil je de NVSV op dit vlak ondersteunen, meld je dan aan op onderstaande mailadres:
  secretariaat@nvsv.nl

  Wil je eerst meer informatie van de huidige penningmeester, laat dat dan weten via dit mailadres:
  penningmeester@nvsv.nl

  Een eerste blik op de nieuwe leden website van de NVSV

  Om het inschrijven voor reis makkelijker te maken en om dit hele proces ook voor het beheer door de vereniging overzichtelijker te maken zijn we vorig jaar begonnen met een nieuwe leden website. Vanwege de Coronacrisis is de invoering hiervan met een jaar uitgesteld.

  Op dit moment zijn we nog aan het testen, maar het is de bedoeling dat iedereen zich kan inschrijven op deze website en via die website kun je je aanmelden voor een of meerdere reizen.

  De plaatjes hieronder geven een eerste indruk. Deze komen van de testsite, dus let niet teveel op details als reisdata en prijzen.

  NVSV ledensite startpagina

  Dit is het dashboard van de NVSV ledensite

  NVSV ledensite reisoverzicth

  Op deze pagina staat het reizenprogramma

  NVSV ledensite reisdetails

  Details van een reis

  NVSV ledensite - overzicht inschrijvingen

  Een overzicht van de reizen waarvoor je je hebt ingeschreven

  Oproep voor project HandyFly – indoor skydiven

  Tot slot nog deze oproep van Kees-Jan van der Klooster. Let op: dit is geen NVSV-activiteit:

  Hallo

  Voor een internationaal project HandyFly – indoor skydiven zoeken wij mensen met diverse handicaps. Wij zijn ook nog op zoek naar sportieve mensen met een visuele beperking die graag willen mee dingen naar een plek in een selectie die mee gaat doen in 2022 aan een internationale wedstrijd.

  Ervaring is niet nodig, heb je aanleg dan zal die persoon getraind worden. De dagen die we nog beschikbaar hebben zijn 7 juli, 2 augustus en 2 september 2021.

  Mensen met interesse mogen zich aanmelden door naam, geboortedatum en mate van visus beperking en hun motivatie te sturen naar info@wheelchairskillsteam.nl

  Meer informatie over het project is te lezen op de site https://cityskydive.nl/nl/handifly/74

  Logo HandiFly

  Logo HandiFly

  Vliegen is een eeuwenoude droom van de mens en kan inmiddels al op verschillende manieren verwezenlijkt worden. Deze vrijheid van het vliegen gaan we nu ook op grotere schaal mogelijk maken voor mensen met een beperking. Mensen met een beperking hebben al de mogelijkheid om te vliegen, denk aan een tandemsprong uit een vliegtuig, een duo vlucht aan een paraglider en het vliegen onder begeleiding in een windtunnel.

  Het HandiFly project gaat mensen met een beperking nu ook zelfstandig/autonoom laten vliegen, door gebruik te maken van een “best practice” instructie programma door 9 windtunnels uit heel Europa. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de beste hulpmiddelen die beschikbaar zijn of ontwikkeld kunnen worden ter ondersteuning voor mensen met een dwarslaesie om autonoom te kunnen vliegen.

  Skydiven in een windtunnel

  Skydiven in een windtunnel

  Voorwoord van de voorzitter

  Beste NVSV’er

  Afgelopen winterseizoen konden helaas geen reizen doorgaan. Al was de winter wel even naar Nederland gekomen in februari. Ik hoop dat jullie toch een beetje wintergevoel hebben gehad. Het Coronavirus is helaas nog onder ons met alle maatregelen die hierbij horen. Ik hoop dat ieder van jullie en jullie naasten gezond zijn.

  Sinds ik ben aangetreden als nieuwe voorzitter van de NVSV, zijn wij als bestuur bezig geweest met: het onderzoeken of het handig is om ons aan te sluiten bij een garantiefonds, testen van de nieuwe leden website en daarnaast zijn wij bezig met een andere opzet over vergoedingen voor begeleiders en leraren.

  Naar aanleiding van de geannuleerde reizen van vorig seizoen is duidelijk geworden dat wij ons aan moeten sluiten bij een garantiefonds, zoals de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). Wat wij momenteel weten over wat de SGR voor ons kan betekenen is dat zij alleen uitbetalen als wij onverhoopt failliet zouden gaan, of anderszins niet aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. De SGR is er in eerste instantie niet als een reis niet door kan gaan.
  Meer informatie hierover vinden jullie verderop in deze nieuwsbrief.

  Wij zijn bezig met een nieuwe leden-website, de bedoeling hiervan is dat deelnemers aan reizen zich via deze website gaan aanmelden voor de reizen, inclusief opties zoals 1-persoonskamers, dieetwensen, skilessen enzovoort. De betaling moet ook via deze website gaan verlopen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze website afgelopen jongerenreis zouden gaan testen. De komende tijd gaan wij een aantal leden benaderen of zij de website willen testen op toegankelijkheid.

  Zoals jullie hebben kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief, zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester.
  Onze huidige penningmeester Harry gaat er binnenkort mee stoppen. Mocht jij interesse hebben of iemand kennen die hiervoor interesse heeft, laat het ons weten.

  Over de nieuwe opzet van vergoedingen voor begeleiders en leraren volgt zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid.

  Sinds afgelopen maart is Helen van der Sluijs geen bestuurslid meer. Ik wil haar erg bedanken voor haar inzet van de afgelopen jaren voor de NVSV.

   

  Tot slot wil ik jullie de komende tijd alle goeds wensen en laten we hopen dat we snel weer vooruit kunnen kijken naar de sneeuw.

  Groeten,
  Floris Ephraim
  Voorzitter

  Aansluiten bij de SGR

  Aanpassing juridisch en financieel kader van de NVSV-wintersportreizen

  Sinds 2018 zijn de Nieuwe Richtlijn en Wet Pakketreizen van kracht. Deze wet beschrijft de rechten en plichten van Reisbedrijven en Reisconsumenten. Tevens beschrijft deze wet dat van een Pakketreis sprake is als van minimaal twee reisdiensten die gekoppeld worden aangeboden en gefactureerd.

  De NVSV organiseert al ruim 40 jaar wintersportreizen voor visueel beperkten zonder winstoogmerk, gericht op een specifieke groep reisdeelnemers (NVSV-leden) en een beperkt aantal reizen. Alle NVSV-reizen worden jaarlijks georganiseerd met financieel verlies dat vanuit sponsorbijdragen wordt bekostigd. Het NVSV-bestuur heeft de afgelopen jaren ingeschat dat de eisen van die nieuwe wet voor een vereniging als de NVSV niet zo’n vaart zouden lopen. Dat blijkt in de praktijk anders te zijn.

  In maart 2020 konden twee NVSV-wintersportreizen door overheidsmaatregelen geen doorgang vinden. Naar aanleiding daarvan hebben een beperkt aantal reisdeelnemers financiële claims ingediend bij de NVSV op basis van genoemde Wet op de Pakketreizen.

  Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur van de NVSV juridisch advies ingewonnen teneinde de totale omvang van de implicaties van de Wet Pakketreizen te evalueren. Daaruit zijn twee belangrijke aspecten naar voren gekomen:

  1. De door de NVSV georganiseerde wintersportreizen vallen onder de in de wet genoemde uitzondering: geen winstoogmerk, voor beperkte doelgroep en beperkt aantal reizen. Daarom zijn NVSV-wintersportreizen niet als pakketreizen aan te merken en behoeft de NVSV niet te voldoen aan de vele in de wet genoemde stringente verplichtingen. Bijvoorbeeld ten aanzien van annulering van reizen in geval van een calamiteit als de corona-crisis.
  2. De NVSV dient echter wel te voldoen aan de verplichtingen ten aanzien van solvabiliteit. Dat betekent dat er financiële voorzieningen dienen te worden getroffen om reisdeelnemers schadeloos te stellen indien de vereniging failliet gaat of anderszins niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Dat betekent enerzijds een financiële reserve opbouwen die in geval van een calamiteit de reisdeelnemers schadeloos kan stellen en anderzijds de verplichting om aan te sluiten bij een garantiefonds als de SGR (Stichting Garantiefonds Reizen), welke bij een faillissement of anderszins in gebreke blijven van de NVSV, de reisdeelnemers schadeloos kan stellen.

  Het bestuur van de NVSV heeft op basis van de juridische adviezen besloten om aan te sluiten bij de SGR. Dat betekent echter nogal wat. De SGR stelt hele scherpe eisen aan de financiële administratie en eist dat er bankgaranties worden afgegeven, waardoor een significant bedrag geblokkeerd wordt. De kosten van de administratieve eisen zullen wij moeten verdisconteren in een contributie-verhoging en de vereiste financiële buffer om calamiteiten op te vangen zullen wij moeten verdisconteren in de reissommen van de NVSV-reizen in de komende jaren.

  Voordeel van de administratieve eisen is een meer professionele boekhouding en een jaarlijkse accountantsverklaring, waardoor de controle door de kascommissie eenvoudiger wordt.

  Voor het komende verenigingsjaar 2022 stelt het bestuur voor een contributie van € 60 (was € 38) voor volwassen leden en € 40 (was € 25) voor jeugdleden. Over deze contributieverhoging zal worden gestemd in de algemene ledenvergadering in het 4e kwartaal 2021.

  De NVSV-reizen zullen 10-20% duurder worden om de vereiste bankgaranties te realiseren en de financiële reserve in de komende jaren te kunnen opbouwen.  Deze verhoging van de reissommen zal reeds in het reizenprogramma van 2022 moeten worden gerealiseerd.

  Nieuws van de begeleiderscommissie

  Zoals jullie wellicht weten wordt er gewerkt aan een nieuw systeem voor kortingen en vergoedingen voor begeleiders en leraren die meegaan op onze wintersportreizen. Het plan was om dit nieuwe systeem vorig seizoen al in praktijk te brengen, maar vanwege Corona en het niet doorgaan van de reizen is dit toen nog niet gebeurd. Zoals al gemeld in de antwoorden op vragen bij de ALV, zal dit nieuwe systeem komend seizoen wel in praktijk gebracht worden. Momenteel wordt hier nog aan gewerkt, en in een volgende nieuwsbrief zal de uitwerking gepubliceerd worden, zodat de nieuwe regels voor het uitkomen van de reizengids duidelijk zijn.

  Het project voor de skilessen op de indoorrolbaan heeft helaas ook last gehad van de Corona-maatregelen. Momenteel zijn de binnenbanen nog steeds gesloten, alhoewel de eerste pilots voor versoepeling wel in gang zijn gezet. Zodra de indoorbanen weer open mogen zijn jullie van harte welkom bij een van de geselecteerde indoorskibanen.
  Zie hiervoor het eerdere nieuwsbericht “Trainingen op de indoorrolbaan”.

  De Nederlandse Ski Vereniging is bezig met een nieuwe opleiding voor instructeurs voor aangepaste wintersporten. Het is de bedoeling dat deze niveau-2 opleiding ook verplicht gaat worden voor de certificering van nieuwe NVSV-begeleiders en -leraren. Komend wintersportseizoen loopt er eerst een pilot van deze nieuwe opleiding, specifiek gericht op zitskiërs. Het seizoen daarna (2022-2023) zal deze opleiding ook voor het begeleiden van visueel beperkte skiërs beschikbaar zijn.

  Het is alweer lang geleden dat we een begeleiders- en lerarendag georganiseerd hebben. Voorlopig kunnen we ook niet met een grote groep mensen bij elkaar komen, maar we hopen dat dit in het najaar wel mogelijk zal zijn. Voor de invulling van zo’n dag hebben we momenteel de optie om een EHBO-cursus aan te bieden, maar extra ideeën zijn ook welkom. Dus heb je ideeën voor een begeleiders- en lerarendag en wil je ook meehelpen in de uitvoering hiervan, laat dit dan weten via begeleiding@nvsv.nl .

  Voorwoord van de nieuwe voorzitter

  Beste Leden,

  Ik neem aan dat jullie een voorwoord hadden verwacht van Helga Bosch. Zij was gekozen tot nieuwe voorzitter van de NVSV. Zoals jullie hebben kunnen lezen heeft zij uiteindelijk besloten om zich terug te trekken als nieuwe voorzitter. Na dit besluit van Helga ga ik de rol van voorzitter op mij nemen. Ondanks dat ik bij de verkiezingen voor het voorzitterschap minder stemmen heb gekregen dan Helga hoop ik op jullie steun. Ik ga in ieder geval mijn best doen om er een mooie tijd van te maken voor alle leden met de rest van het bestuur.

  Sinds de zomer, toen ik werd gepolst door het bestuur of ik voorzitter wilde worden, draai ik met alle vergaderingen mee. Hierdoor weet ik wat er sindsdien speelt binnen de vereniging en het bestuur. Persoonlijk heb ik de samenwerking tussen het bestuur en mij als zeer prettig ervaren. Iedereen kan zijn/haar mening geven.

  Ik hoop er voor alle leden te zijn. Voor de wat actievere leden die zich meer uiten met hun mening op de ALV, maar ook voor de leden die minder snel hun mening geven, want zij kunnen ook goede ideeën hebben. Schroom daarom alsjeblieft niet als je een goed idee hebt of als je op welke manier dan ook actiever zou willen worden om contact met ons op te nemen. Wij kijken dan als bestuur wat mogelijk is. Zover het binnen alle kaders past, ga ik proberen zo transparant mogelijk te zijn over wat wij als bestuur besluiten.

  Ik hoop dat we zo snel mogelijk, zodra de situatie rondom het corona virus het toelaat, weer activiteiten kunnen gaan organiseren. Ik kijk ernaar uit om ieder fysiek te gaan ontmoeten.

  Ten slotte wil ik nog zeggen: blijf gezond in deze rare tijden.

  Met vriendelijke groet,

  Floris Ephraim

  Commissie Binnenlandse Activiteiten

  Met ingang van 1 maart 2021 zal Helen van der Sluijs haar bestuursfunctie neerleggen. Ruim 8 jaar was zij actief als bestuurslid voor de Begeleiders Commissie en later de Commissie Binnenlandse Activiteiten.

  Haar werkzaamheden zullen worden overgenomen door Floris Ephraim.

  Helen zal betrokken blijven bij de NVSV als skileraar en op de achtergrond als standby voor Floris.

  Trainingen op de indoorrolbaan

  Je kunt, door een mooie subsidie van het Sportstimuleringsfonds, vier lessen op de indoorrolbaan volgen voor €110. Inmiddels hebben al vijf mensen zich aangemeld en zijn de lessen van start gegaan. De reacties zijn tot nu toe erg positief!

  Nu zul je misschien denken dat het geen zin heeft om nu te gaan trainen omdat de kans dat er dit seizoen wintersportreizen gemaakt kunnen worden vrij klein is. Maar dat is naar ons idee onterecht. Juist nu is het een uitgelezen kans om je techniek te verbeteren en je conditie een beetje op peil te houden. Zodat je zodra het weer kan, nog beter op de piste uit de voeten kunt.

  Ben jij ook geïnteresseerd? Meld je dan bij ons aan en geef je keuze uit zes skischolen, waarvan er eentje hopelijk een beetje bij jou in de buurt is, door. Het betreft:

  Deze aanbieding geldt dus niet alleen voor NVSV-leden. Ken je mensen met een visuele beperking die hier misschien ook gebruik van zou willen maken, nodig ze dan vooral uit. Zij kunnen zich ook bij ons melden.

  Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op. We beantwoorden ze graag.

  Met sportieve groet,
  Yvonne Cassee & Agnita Bok

  Aanmelden kan via indoorski@nvsv.nl

  Opvolger gezocht voor de functie van penningmeester

  Per einde boekjaar heeft de penningmeester binnen het bestuur van de NVSV aangegeven te willen stoppen. Hierdoor is de positie van Penningmeester binnen het bestuur van de NVSV vacant.
  Vanaf nu is het mogelijk voor leden om zich aan te melden voor deze bestuursfunctie.

  Het boekjaar loopt in 2021 iets langer door, naar aanleiding van een aanpassing in de statuten. Het nieuwe boekjaar start op 1 juli 2021.

  Wat houdt de functie als penningmeester o.a. in:
  – Het verzorgen van de financiën binnen de NVSV in de ruimste zin
  – Het beheer van de bank- en spaarrekening van de NVSV
  – Het administreren van de ontvangsten en het betalen van de verplichtingen
  – Het opstellen van de Winst en Verlies rekening met daaraan gekoppeld de balans
  – Het opstellen van de begroting per jaar
  – Coördinatie met de kas controle commissie

  Het mag duidelijk zijn dat je voor deze functie een financiële achtergrond moet hebben. Daarnaast is kennis van één of meerdere boekhoudpakketten een pré, want wij gaan kijken welk pakket geschikt is voor het uitvoeren van deze functie.

  Heb je belangstelling, meld je dan aan bij het secretariaat van de NVSV via onderstaand mailadres:
  secretariaat@nvsv.nl

  Wil je eerst meer informatie van de huidige penningmeester, laat dat dan weten via dit mailadres:
  penningmeester@nvsv.nl

  Verslag van de Algemene Leden Vergadering

  Vanwege alle beperkende maatregelen om Covid-19 in te dammen, was het niet mogelijk de ALV te houden zoals we dit gewend zijn.

  Het bestuur heeft gekeken naar de verschillende alternatieven en besloten om de ALV via de mail te houden met twee vragenrondes en een stemming via de mail.

  Naast de punten die normaal aan bod komen (notulen vorige vergadering, jaarverslag, kascommissie) was ook een aanpassing van de statuten nodig, vanwege onze ANBI status. We hebben niet alleen dat ene artikel aangepast, maar direct de hele statuten tegen het licht gehouden. Al deze wijzigingen zijn geaccepteerd met een extra wijziging van het artikel over het boekjaar. Dit gaat nu lopen van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Het nu lopende boekjaar zal eenmalig een paar maanden langer doorlopen. Dit zou eindigen op 30 april, maar dat wordt nu 30 juni. Door het boekjaar te laten starten op 1 juli valt de ALV binnen de wettelijke 6 maanden.

  Het bestuur heeft lang gezocht naar een opvolger van Susan Peters als voorzitter. Dit is al gestart op de ALV van december 2018. Tijdens deze alternatieve ALV kwam de wens naar voren dat er alsnog een mogelijkheid moest komen voor nieuwe kandidaten. Helga Bosch heeft zich hiervoor aangemeld en heeft de meerderheid van de stemmen gekregen. Jullie hebben ondertussen een brief van Helga ontvangen met haar motivatie om toch af te zien van het voorzitterschap.

  Verloop stemproces

  Tussen 22 december en het verlopen van de deadline (28 december om 23:59) hebben we vierenvijftig ingevulde stemformulieren ontvangen. Alle stemmers hebben een bevestiging van het door hun ingezonden stemformulier ontvangen.

  We danken alle leden die de moeite hebben willen nemen om het stemformulier in te vullen.

  Uitslag Gehouden Stemming

  Hieronder de uitslag van de gehouden stemming in het kader van de alternatieve Algemene Ledenvergadering 2020.

  De tabel is als volgt opgebouwd:
  Per onderwerp staan erachter een aantal kolommen, waarin de aantallen stemmen staan weergegeven.
  – Aantal stemmers dat ‘Ja’ heeft gestemd.
  – Aantal stemmers dat ‘Nee’ heeft gestemd.
  – Aantal stemmers dat ‘Blanco’ heeft gestemd.
  – Aantal stemmers dat Geen stem heeft ingevuld.
  – Het totaal aantal stemmen.
  – Het percentage dat ‘Ja’ heeft gestemd.

  Vraag Ja Nee Blanco Geen Totaal Percentage (Ja)
  Notulen ALV2019 40 0 13 1 54 74,07%
  Jaarverslag 2019-2020 42 0 12 0 54 77,78%
  Décharge Kascommissie
  2019-2020
  39 2 12 1 54 72,22%
  Begroting 2020-2021 36 1 17 0 54 66,67%
  Benoeming Kascommissie 2020-2021 50 0 4 0 54 92,59%
  Statutenwijziging NSkiV schrijven 48 2 4 0 54 88,89%
  Statutenwijziging Leraren toevoegen 40 3 11 0 54 74,07%
  Statutenwijziging Artikel 3 aanpassen 50 0 4 0 54 92,59%
  Statutenwijziging Artikel 4, lid 1 43 0 10 1 54 79,63%
  Statutenwijziging Artikel 4, lid 3 48 0 6 0 54 88,89%
  Statutenwijziging Artikel 5 aanpassen 43 5 6 0 54 79,63%
  Statutenwijziging Artikel 12, lid 1 50 0 4 0 54 92,59%
  Statutenwijziging Artikel 13 schrappen 47 1 6 0 54 87,04%
  Statutenwijziging Artikel 13 (was 14), lid 1 47 3 4 0 54 87,04%
  Statutenwijziging Artikel 20 (was 21), lid 4 49 1 4 0 54 90,74%
  Floris Ephraim Helga Bosch Blanco Geen Totaal Percentage (Floris) Percentage (Helga)
  Verkiezing Voorzitter 22 30 2 0 54 40,74% 55,56%

  Van de (ex)voorzitter

  Lieve mensen,

  Onlangs heb ik met pijn in mijn hart moeten besluiten mijn voorzitterschap van de NVSV per direct te beëindigen.

  Ik dank jullie allen heel hartelijk voor het in mij gestelde vertrouwen in de afgelopen ruim acht jaar. Ik heb mij met veel plezier ingezet voor deze prachtige vereniging, waarbij we veel mooie momenten in de sneeuw hebben beleefd.

  Rest mij nog jullie alle goeds toe te wensen en hopelijk tot ziens in de sneeuw of waar dan ook.

  Hartelijke groet,

  Susan Peters

   

  Aanvulling: het bestuur dankt Susan voor al haar inzet als voorzitter en voor al haar sponsoractiviteiten.

  We hebben een kandidaat voorzitter gevonden, die we in de komende ALV zullen voordragen.

  Van de commissie begeleiding

  Nieuw: lessen op de indoorrolbaan (en uiteraard nog altijd bij SnowWorld)!

  We weten nog niet hoe het skiseizoen in de wintersportgebieden eruit komt te zien in verband met alle maatregelen. Wel hebben we goed nieuws voor jullie, want je kunt deze winter je techniek en conditie bijspijkeren bij diverse indoor-skischolen in Nederland. Via het Sportstimuleringsfonds hebben we een mooie subsidie weten te verkrijgen om jullie met korting kennis te kunnen laten maken met het skiën op de indoorrolbaan. Een fijne ondergrond om intensief te kunnen trainen. Geen tijdverlies door skiliften en gegarandeerd de aandacht van een skileraar die jou privéles geeft.

  Alpine skiën op een rollerbaan

  Drie skiërs op een rollerbaan. Met NVSV lessen sta je alleen op de baan.

  Kosten lessen

  Vanwege de subsidie hebben we een mooi pakket samen kunnen stellen:

  • 4 lessen voor €110
  • Proefles €27,50

  Dit is echt een supermooie prijs. Je krijgt hiervoor een privéles van in totaal 30 minuten (je staat meestal 3×10 minuten op de baan). We kunnen dit pakket aan 50 mensen aanbieden, dus wees er snel bij. Vol = vol.

  Waar kun je terecht?

  We hebben een aantal skischolen door het land heen gevraagd of ze mee willen doen aan dit project. Hiermee hopen we de reistijd voor de deelnemers zoveel mogelijk te beperken. De volgende indoor-skischolen hebben hun medewerking voor dit seizoen toegezegd:

  Op dit moment maken Yvonne, Agnita en Martien een rondje langs alle skischolen om de leraren de fijne kneepjes van het lesgeven aan wintersporters met een visuele beperking bij te brengen. Ook zullen we indien nodig vanuit onze eigen NVSV-lerarenbestand putten.

  Uiteraard kun je ook naar SnowWorld Zoetermeer voor privé ski- en snowboard les. Hiervoor zijn geen vaste tijden gepland, deze lessen gaan op aanvraag en kosten €50 voor 2 uur les incl. huur materiaal en piste toegang. Zie het mailadres hieronder als je bij SnowWorld een privéles wil boeken.

  Aanmelden en voorwaarden

  Als je geïnteresseerd bent om van dit aanbod gebruik te maken stuur dan een mail aan indoorski@nvsv.nl met je voorkeur voor een skischool/-baan. Wij nemen dan contact met je op voor de aanmeldprocedure. Let wel: de subsidie geldt voor een beperkt aantal lessen. Als je enthousiast geworden bent en verder wilt gaan met de lessen kun je met de skischool zelf afspraken maken voor een vervolg.

  Deze subsidie geldt overigens niet alleen voor leden van de NVSV, dus ken je mensen met een visuele beperking die ook wel eens kennis willen maken met skiën of snowboarden op de indoorrolbaan? Ze zijn van harte welkom!

  Sportieve groet,

  Agnita, Yvonne en Martien

  Van de reizencommissie

  Vanwege de vele onzekerheden in verband met de Corona-pandemie is het aantal inschrijvingen voor de NVSV-wintersportreizen minimaal. Daarom heeft het bestuur van de NVSV besloten de volgende reizen te annuleren: de langlaufreis naar Sankt Ulrich in Oostenrijk, de alpinereis naar Passo Pordoi in Italië, de alpinereis naar Morzine in Frankrijk en voorlopig gaat de langlaufreis naar Rauhala in Finland ook niet door.

  Omdat Rauhala later in het seizoen is bieden wij de optie om tot 31 december 2020 aan te geven of er alsnog belangstelling is, waarna onderzocht zal worden of alsnog doorgaan van deze reis in maart 2021 te realiseren is.

  Als – in verband met de corona-pandemie – een reis vanwege overmacht door de NVSV moet worden geannuleerd, kunnen we voor de reizen naar Bramberg de annuleringskosten verlagen van ‘oplopend tot 50%’ naar ‘maximaal de aanbetaling’. Voor de volwassenenreizen is de aanbetaling € 250,-. Voor de gezinnenreizen is die in dit speciale ‘corona-jaar’ € 175,- per ouder en € 75,- per kind. Bovendien is voor de Brambergreizen de inschrijvingstermijn verlengd tot 15 november 2020.

  Voor de goede orde, als een deelnemer om persoonlijke redenen zelf annuleert blijven de staffels van de annuleringskosten zoals vermeld in de bijsluiter.

  Daarnaast hebben we ook een onderdeel met veelgestelde vragen en de antwoorden daarop (FAQ’s), dit proberen we zoveel mogelijk actueel te houden.

  Alternatieve opzet Algemene Leden Vergadering

  Vanwege de vele onzekerheden in verband met de Corona-pandemie kunnen we de ALV niet in Rotterdam organiseren.

  Algemene Ledenvergadering

  In plaats daarvan ontvangen alle leden de benodigde stukken voor deze vergadering ruim op tijd, zodat iedereen de kans krijgt vragen te stellen aan het bestuur en het bestuur de tijd heeft deze vragen te beantwoorden.

  Daarna volgt een online stemmingsronde. Hoe we dit technisch precies gaan doen wordt nog uitgewerkt. Wel is het de bedoeling dat de leden een gecontroleerde manier krijgen om hun stem over de verschillende onderwerpen (nieuwe voorzitter, oordeel kascommissie en daarmee decharge kunnen verlenen aan het bestuur en speciaal dit jaar een wijziging van de statuten). Rond de datum van de oorspronkelijke ALV (12 december) willen we de uitslag van deze stemming bekend maken.

  Van de voorzitter

  Beste NVSV’er,

  De afgelopen maanden zijn we allemaal in de ban geweest van het Corona-virus, dat over de hele wereld raast. Ik hoop dat jij en je naasten nog steeds gezond en wel zijn. Ondanks dat het virus nog steeds aanwezig is, kunnen we wel weer voorzichtig vooruitkijken. De strikte maatregelen worden steeds meer versoepeld en dat geeft ons ook hoop voor het komende seizoen.

  covid-19

  covid-19

  Uiteraard zijn er nog wel veel onzekerheden, zoals bijvoorbeeld hoe we kunnen skiën, reizen en in hotels kunnen verblijven binnen de 1,5 meter-samenleving.

  1,5 meter afstand

  1,5 meter afstand houden: links en rechts voetadrukken en daartussen de tekst ‘1,5 m’

  We zijn in gesprek met de diverse hotels, vervoersmaatschappijen, et cetera om toch opties te nemen voor het komende winterseizoen. Daarbij zijn we afhankelijk van de welwillendheid van de verschillende organisaties en hebben we te maken met de regelgeving en maatregelen van de landen, waar we willen gaan wintersporten. Komend seizoen zullen we wel naar de ons bekende bestemmingen gaan, indien mogelijk. Daar weten we de weg en kunnen we vooraf bedenken hoe de 1,5 meter afstand bewaard kan worden, gezien de omstandigheden.

  Er zijn nog veel vragen over bijvoorbeeld hoe groot de groepen kunnen zijn, wat te doen als er toch weer een lock down is, et cetera.

  In deze nieuwsbrief vind je het voorlopige reizenprogramma. Uiterlijk half augustus verwachten we de reizengids online te zetten. In tegenstelling tot eerdere jaren zal de reizengids alleen in digitale vorm verschijnen, zodat deze aangepast kan worden aan de eventuele corona-ontwikkelingen. Uiteraard maken we de reizengids wel als download in Word en PDF beschikbaar.

  Voor de activiteiten in Nederland wordt ook volop nagedacht hoe we met de 1,5 meter-restricties kunnen werken en hoe de begeleiders en leraren de visueel beperkte wintersporters toch kunnen begeleiden binnen 1,5 meter. Daarbij houden we rekening met de richtlijnen van het RIVM, de protocollen van SnowWorld, de protocollen van de Langlaufvereniging in Gouda en die van de rollerbanen, et cetera. We zijn bezig een plan te maken voor een lescyclus met een aantal indoorrollerbanen. Dat scheelt voor een aantal deelnemers reistijd en kan er toch goed gewerkt worden aan de ski- en snowboardtechniek.

  Helaas heeft Arie van Leeuwen besloten de reizencommissie en de NVSV  te verlaten. Wij danken Arie voor zijn jarenlange en tomeloze inzet om ieder jaar weer reizen te organiseren voor de NVSV! Persoonlijk kijk ik terug op een aantal mooie reizen naar Frankrijk en Oostenrijk, waarbij ik fijn heb samengewerkt met Arie, lekker en uitdagend heb geskied en veel gezelligheid heb gehad.

  Arie, bedankt!

   

  Wij ontvingen het verdrietige bericht dat skileraar Anton Baaijens is overleden op 60-jarige leeftijd. Zie het in memoriam verderop in deze nieuwsbrief.

   

  Rest mij nog jullie een mooie en gezonde zomer toe te wensen. Blijf gezond.

  Hartelijke groet,

  Susan Peters
  Voorzitter

  In memoriam Anton Baaijens

  Wij ontvingen het verdrietige bericht dat skileraar Anton Baaijens is overleden op 60-jarige leeftijd.

  Anton heeft zich een aantal jaren ingezet als skileraar bij de NVSV.  Een activiteit die hij vele jaren met enorme inzet en liefde voor de deelnemers heeft uitgevoerd.

  Door zijn werk in zijn poffertjesrestaurant in Antwerpen heeft hij indertijd met pijn in het hart moeten besluiten zijn inzet als skileraar voor de NVSV te beëindigen. Dat speet hem, maar ons als vereniging en zeker vele NVSV-deelnemers ook enorm.

  Tot de dag van vandaag wordt zijn naam nog regelmatig genoemd binnen de vereniging.

  Anton gaf bij voorkeur skilessen aan visueel beperkte kinderen, blind en slechtziend. Zijn inzet, humor, geduld en liefde voor de doelgroep heeft diverse visueel beperkte kinderen over de drempel van de ingewikkelde beginnerslessen heen geholpen en hen plezier voor het alpine skiën bijgebracht. Hij had altijd vele ‘gadgets’ in zijn rugzak om ook bij slecht weer in een berghut de visueel beperkte kinderen te vermaken. Anton was een meester van de onderkoelde humor, rustig en kalm als hij was. Nooit op de voorgrond tredend, maar wel bepalend voor veel plezier in onze reisgroepen.

  Wij wensen zijn naasten veel sterkte bij de verwerking van dit enorme verlies in deze bizarre Corona-crisis.

  Van de begeleiderscommissie

  Door de lock-down heeft het behandelen van de portfolio’s van de nieuwe begeleiders en leraren door de Nederlandse Ski Vereniging meer tijd gekost dan normaal.

  We hebben inmiddels bericht ontvangen dat de certificaten onderweg zijn. Zodra deze certificaten door de NVSV ontvangen zijn zullen ze zo snel mogelijk doorgestuurd worden naar de 18 nieuwe begeleiders en leraren.

  Interview met Maaike Bennink voor Vrouwen in Sport

  Soms ontmoet je mensen waar het meteen mee klikt en waardoor je tijdens een telefonisch interview zo een paar uur verder bent. Vorige week nam Maaike Bennink contact op, omdat ze had gelezen over het platform en benieuwd was of we iets voor elkaar konden betekenen. Alleen het kennismakingsgesprek duurde al bijna een uur en toen moesten we het interview nog plannen. Een uitgebreid verhaal over haar sport, eigen praktijk en droom om deel te nemen aan de Paralympische Spelen.”

  Zo begint het interview dat Vrouwen in Sport had met Maaike Bennink.

  Ze beschrijft ook haar eerste ervaringen met de NVSV:

  “Tijdens het revalideren werd ze meegevraagd op een ski trip voor slechtzienden. ‘Niks voor mij, dacht ik meteen, daar pas ik helemaal niet tussen. Maar toen een vriendin, die wel was geweest, met zulke positieve verhalen terugkwam, overtuigde ze mij toch om een keer mee te gaan. Daar ben ik nog steeds heel erg blij om, want wat was het gaaf! Ook Maaike begon op de babypiste om feeling te krijgen met skiën. Ze had immers nog nooit eerder op de latten gestaan.

  ‘Ik moest het echt nog helemaal leren, maar als snel kreeg ik het juiste gevoel te pakken’.”

  Je leest het hele interview hier: https://www.vrouweninsport.nl/2020/05/17/maaike-bennink/

  Maaike Bennink

  Maaike in haar racekleding met raceski’s en helm.

  Nieuwsbrief 1 – maart 2020

  Inhoudsopgave

  Van de voorzitter

  Beste NVSV’er,

  Ik heb lang zitten twijfelen over de toonzetting van mijn stukje. Normaal gesproken bericht ik je enthousiast over onze reizen en andere gebeurtenissen van de afgelopen maanden en blik ik alvast vooruit op onze activiteiten van de komende maanden.

  We zitten nu midden in de Corona-crisis, die eenieder van ons raakt, op welke manier dan ook. In het begin van dit jaar leek de crisis een ‘ver-van-mijn-bed-show’, omdat het virus vooral in China en omgeving rondwaarde.

  We gingen dan ook nietsvermoedend naar de sneeuw met de NVSV.

  De deelnemers van de Sankt Ullrich-en de Brambergreizen hebben volop genoten van het langlaufen, het skiën en het snowboarden, met verschillende omstandigheden. Qua weer was er weinig te klagen, af en toe sneeuw en ook redelijk wat zon.

  De tweede groep Bramberggangers was net op tijd weg, want de week erna kwamen de sneeuwstormen en ook nog regenbuien. Zelf had ik het geluk naar de Italiaanse Dolomieten mee te mogen met de NVSV. Daar hadden we prima condities en geweldig weer.

  De groep naar Châtel had het genoegen op zaterdag 7 maart te vertrekken. Er was meer dan voldoende sneeuw gevallen en Frankrijk was volgens het ministerie van Buitenlandse zaken een veilig gebied. De enige maatregelen waren dan ook vaker je handen wassen, niezen en hoesten in je ellenboog, et cetera.

  Halverwege die week bleek het Corona-virus ineens wel stevig om zich heen te slaan en werden de berichten vanuit Oostenrijk steeds zorgelijker. Onze zoon Timo werkte als skileraar in Bramberg en donderdagmiddag 12 maart kregen wij het bericht dat zijn Landes-opleiding werd afgelast in verband met het Corona-virus. Wij zouden als gezin vrijdag 13 maart naar Bramberg afreizen om hem te bezoeken. Dezelfde avond bleek dat alle skigebieden in Tirol en Salzburgerland binnen enkele dagen hun deuren moesten sluiten. Onze skibox kon dus weer van de auto af gehaald worden….

  Helaas had het besluit van de Oostenrijkse regering ook gevolgen voor de gezinnenreis, die op zondag de 15e zou starten. Wat een teleurstelling! Iedereen had zich er zo op verheugd om een gezellige week met de NVSV door te brengen op de ski’s.

  De afgelopen dagen gingen er steeds meer landsgrenzen dicht, dat betekende dat ook de langlaufreis naar Finland geen doorgang kon vinden.

  Wat een mooi einde had moeten zijn voor het wintersportseizoen voor de NVSV, werd een enorme domper.

  Ik dank de reizencommissie voor al haar inspanningen om de reizen te organiseren en ook voor het afhandelen van de geannuleerde reizen. We hopen volgend jaar weer een beter wintersportseizoen mee te maken!

  De komende tijd zullen er helaas ook geen NVSV-activiteiten plaatsvinden, gezien de corona-maatregelen, die evenementen tot zeker 1 juni 2020 verbieden. De jaarlijkse kennismakingsdag kan daardoor helaas ook nog niet doorgaan. Wanneer er vanuit de overheid groen licht wordt gegeven, zullen wij met veel enthousiasme onze activiteiten weer organiseren.

  Ik wens je heel veel sterkte en succes voor de komende tijd. Blijf in beweging en blijf vooral gezond!

  Hartelijke groet,
  Susan Peters
  Voorzitter

  Bergwandelen in de Alpen, speciaal voor deelnemers met een visuele beperking

  Vooraf: dit is geen NVSV reis, maar wel gericht op onze doelgroep, daarom dat we dit graag delen via deze nieuwsbrief.

  Bergwandelen is gezond, niet alleen voor lijf en leden, maar ook voor de geest. Je kunt je hoofd even helemaal leeg maken. De stress en dagelijkse sleur ben je na één dag wandelen al helemaal kwijt en na een week heb je het gevoel een maand onderweg te zijn geweest. Heerlijk toch?

  Wie wil dit nu niet, elke dag weer genieten in de buitenlucht, voel de wind in je gezicht, ruik de frisse Alpenlucht en geniet van de stilte. Het kan na de hoogzomer, als de scholen weer zijn begonnen en het in de bergen ook weer rustiger wordt. Samen met een aantal begeleiders en 2 Nederlandse bergwandelgidsen, gaan we dagelijks aan de wandel vanuit een comfortabel hotel in Sölden in het bekende Ötztal.

    

  Je kunt elke dag kiezen tussen een eenvoudige, ontspannen niet al te lange wandeling en voor degenen, die meer willen, een pittige, soms lange tocht.

  Wanneer? Deze reis is van zaterdag 5 t/m zaterdag 12 september 2020

  Prijs: € 847,- p.p. (o.b.v. 2 personen per kamer)
  (bij minder dan 15 deelnemers geldt een toeslag van € 50,- p.p.)

  Meer info vind je op onze website https://www.tiroloutdoor.nl/bergwandelen-in-de-alpen-voor-blinden-en-slechtzienden/

  Deze reis wordt georganiseerd door Tirol Outdoor Experience (https://www.tiroloutdoor.nl/ ) , sinds 2004 gespecialiseerd in actieve vakanties naar de Alpen.

  Heb je vragen over deze reis? Neem dan contact op met Arres van der Grift van Tirol Outdoor Experience op nummer 013-5056440

  Heb je zin om mee te gaan? Vul dan het inschrijvingsformulier in op de hierboven genoemde website. Inschrijven kan tot 30 april.

  Uiteraard kan dit alleen met voldoende begeleiders!

  En uiteraard wil je in deze periode zonder Corona-stress op vakantie: mocht er in de 2 weken voorafgaand aan de reis een negatief reisadvies voor dit deel van Oostenrijk gelden, dan wordt de reis gecancelled en betalen wij de reeds betaalde reissom terug. Datzelfde geldt voor een bij ons afgesloten reisverzekering.
  Wilt je zelf al eerder annuleren, dan zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. Zie hiervoor de algemene voorwaarden.
  Heb je een annuleringsverzekering, dan zul je de polisvoorwaarden erop moeten naslaan of je recht hebt op restitutie.

  Van de voorzitter

  Beste NVSV’er,

  Er is al weer een jaar voorbij….. Het lijkt wel of de tijd steeds sneller gaat.

  Het winterseizoen is inmiddels in volle gang en de eerste groep is al op reis geweest. Op woensdag 18 december stapte er een grote groep jongeren reis in de bus voor een kleine week sneeuwpret in Bramberg. Lees in deze nieuwsbrief het verslag van deze leuke reis.

  Ook in Nederland zijn er volop NVSV-activiteiten geweest: de kick off van het wintersportseizoen bij Snowworld, een jongerendag,  diverse ski-, snowboard- en langlauflessen. Er is steeds meer animo voor deze lessen, waardoor de banen tijdens onze lesdagen flink geel kleuren.

  Ook heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgehad, alsmede de reizendag, waar iedereen elkaar (weer) kon ontmoeten en nadere reisafspraken kon maken.

  Ik kijk uit naar de komende weken, waar we met verschillende groepen naar de sneeuw gaan. Hopelijk blijven de sneeuwcondities goed en kunnen we geniten van goede omstandigheden en gezelligheid.

  Rest mij nog jullie een gezond, gelukkig en sportief 2020 toe te wensen!

  Hartelijke groet,
  Susan Peters
  Voorzitter

  Verslag Jongerenreis

  Het is woensdagavond (18-12-2019) 17.45 uur. Een kleine groep verzamelt zich bij het station Leiden. Sommigen vinden het een beetje spannend. Voor de eerste keer zonder ouders met vakantie, een groep mensen waarvan je er misschien niemand of een enkeling kent en de eerste keer skiën in de echte sneeuw. Gelukkig is er een NVSV begeleider bij die zorgt dat iedereen in de bus komt met alle tassen en koffers. Om 18.00 uur rijden wij richting Alphen aan den Rijn waar wij de tweede groep deelnemers oppikken om vervolgens nog een derde groep op de halen in Ede-Wageningen. Oeps, er staat iemand op het verkeerde station! Wij wachten even en vertrekken met 21 visueel beperkte jongeren tussen de 16-26 jaar, 7 ziende medereizigers en 14 begeleiders/leraren richting Oostenrijk.

  Die zelfde dag is vroeg in de ochtend de Mini-bus met 7 begeleiders/leraren vertrokken. Zij gaan vooruit om het e.e.a. reeds te regelen voordat de hele groep arriveert.

  Iedereen probeert wat te slapen onderweg maar dat valt niet mee. Donderdagochtend om 8.00 uur arriveert de bus bij Hotel Wolkensteinbär in Bramberg am Wildkogel. Een hotel wat bekend is bij scholen dus wij waren niet de enige in het hotel. Eerst ontbijten en daarna werd de indeling van die dag (visueel beperkt/begeleider/leraar) bekend gemaakt, kreeg iedereen de sleutel van de hotelkamer en werd de bagage naar de kamer gebracht.

  Op naar de skiverhuur waar ski’s, schoenen e.d. werden opgehaald. Makkelijk was dat er twee rekken waren gereserveerd voor de NVSV waar wij onze ski’s en schoenen konden achterlaten. Gewapend met skipas gingen deelnemers met de gondel de Wildkogel op om daar de eerste pistes af te dalen. Het was niet koud, fantastische sneeuw en heel erg rustig. Om 19.45 uur dinerbuffet, daarna nog een spelletje of lekker chillen met elkaar.

  Jongerenreis - poseren op een koude dag

  Groepsfoto op een sombere koude dag, maar ze zijn wel blij

  Jongerenreis - groepsfoto

  Acht skiërs naast elkaar die zwaaien naar de camera onderaan een steile helling

  Vrijdag stormde het boven op de berg waardoor de gondel in Bramberg niet ging. Gelukkig stond er minder wind op de Gerlos Platte. Heel fijn dat wij onze eigen bus en chauffeur hadden zodat wij geen gebruik moesten maken van de plaatselijke skibus. Doordat ook Gerlos en Kongingsleiten afgesloten waren was het op de Platte iets drukker.

  Jongerenreis - groepsfoto skiërs en snowboarders

  Alpine skiërs en snowboarders op rij voor een groepsfoto met sneeuwkanonnen op de achtergrond

  Zaterdag gingen de deelnemers van de ski safari met de bus naar Pass Thurn. De overige deelnemers bleven in Ski Arena Wildkogel. Inmiddels was het officiële skiseizoen begonnen en was het tijd voor de après-ski. Onder leiding van skileraar Louis vertrokken wij richten het centrum waar wij gezongen en gedanst hebben tot laat in de avond.

  Jongerenreis - twee deelnemers en een begeleider poseren

  Twee deelnemers en een begeleider (de tweede begeleider is de fotograaf)

  Zondag vertrok de deelnemers van de ski safari al vroeg met de bus naar Zell am See. In de avond verenigde iedereen zich in de ‘NVSV hoek’ om aan een uitgebreid lopen buffet te starten om vervolgens de avond te eindigen met spelletjes of in de kroeg. In de kroeg werd flink gezongen en gedanst, o.a. op de echte Après-ski hit ‘Nikki Lauda’ maar ook de Nederlandse Snollebollekes met ‘van links naar rechts’ kwam voorbij. Wat een feest werd het!

  Maandag, helaas, weer storm en sneeuw boven op de berg en de gondel ging niet naar boven. In het dal regent het. Wat te doen. Even afwachten of het weer beter wordt? Skiën zit er vandaag niet in dus massaal werden er inkopen gedaan bij de plaatselijke super, koffie met taart gegeten, gewandeld, gesleed, uitgebreid geluncht of spelletjes in het hotel gespeeld. Iedereen maakte er het
  beste van met elkaar. Eten, de bus laden met alle koffers en tassen, een groepsfoto maken en dan richting Nederland. Op
  naar de Kerstmis. Allen waren moe en voldaan. Wat een geweldige week is het met elkaar geweest!

  Bij deze dan ook een hartelijk dankjewel aan de sponsoren die deze eerste jongerenreis financieel mogelijk hebben gemaakt. Een sponsor die graag anoniem wil blijven en een bijdrage van Rotary Club Sliedrecht.

  Jongerenreis - de hele groep in het trappenhuis

  De hele groep kon op de foto door met zijn allen in het trappenhuis te gaan staan en hurken

  Onderstaand wat enthousiaste reacties uit de groepsapp “NVSV snowfreaks 2019”:

  “Het was echt een geweldige week en ik heb niet van iedereen doei kunnen zeggen dus Bedankt en superfijne dagen ik vond het echt superfijne dagen en hop dit volgend jaar weer te mogen doen.’’

   

  “Lieve deelnemers en begeleiders, Aangezien wij helaas over een paar uurtjes bij de eerste halte Ede-Wageningen arriveren wil ik jullie uit de grond van mijn hart bedanken voor de waanzinnige tijd die wij met z’n alle hebben gehad. Mijn dank is gigantisch. Tot ziens en tot misschien in het volgende jaar.”

   

  “Bedankt voor de waanzinnig leuke en gezellige reis. Fijne Kerstdagen en een ski @ snowboardrijk 2020.”

   

  “Mensen het was een super mooi en gezellige reis. Respect voor de ski-leraren en begeleiders dat jullie ons zo hebben geholpen is ook heel intensief daarom ook dank aan jullie dat jullie je hart daarin hebben gelegd. Daarbij alle jongeren het was leuk en de sfeer was goed. Nieuwe mensen leren kennen en lol gehad. Hopelijk tot volgend jaar en sommigen ook nog eerder.”

   

  “Ik heb echt een geweldige week gehad en ik zal mijn best doen om mee te gaan als er volgend jaar weer een reis is.”

   

  “Het was fantastisch. Jullie zijn een prachtig stel mensen. Wat een sfeer.”

   

  “Hallo allemaal. Ik heb na drie keer de bus op en neer te zijn gelopen nog niet iedereen gedag kunnen zeggen. Helaas. Ik wil iedereen bedanken voor de gezellige week waarin ik veel genoten heb, veel meegemaakt, en veel geleerd. Jullie zijn allemaal geweldige mensen en ik hoop jullie weer tegen te komen op een eventuele reis volgend jaar. Nogmaals iedereen bedankt voor alles en de mogelijkheden! Het was geweldig.”

   

  “Lieve jeugdigen en jong volwassenen. Jullie hebben mij opnieuw doen stralen en deze reis was een mega ervaring. Jullie hebben mij laten lachen en geïnspireerd tot nieuwe ideeën en een grote dosis wereldwijsheid. Hartelijk bedankt en ik hoop ieder nogmaals te treffen in de sneeuw. Fijne kerstdagen en een prachtig 2020 gewenst.”

   

  “Afgelopen week heb ik weer enorm genoten van het grootste vrijheidsgevoel wat voor mij is, skiën zonder haast geen zicht. Dit maal ging ik op ski safari. Wat is skiën toch heerlijk!”

   

  Tips om nog meer te kunnen genieten van wintersport

  Je skischoenen uittrekken hoeft geen worsteling te zijn:

  https://skiinformatie.nl/skiinformatie-tips-tricks-skischoenen-uittrekken/

  Ontspannen slapen in de nachtbus:

  • neem een (opblaasbaar) nekkussen mee, dat slaapt een stuk comfortabeler
   Opblaasbaar nekkussen voor de nachtbus

   Handig voor de reis in een nachtbus

  • zorg ook voor een goede zithouding, een kussen of kleding onder in je rug kan lekker zijn, gebruik de voetensteun om de onderkant van je bovenbenen te ontlasten
  • met een luisterboek kun je zonder andere passagiers te hinderen die lange nacht wat makkelijker door komen
  • tandenborstel en tandpasta bij de hand voor de laatste stop
  • een oplader voor je telefoon
  • loop regelmatig een stukje, dat is goed voor de doorbloeding
  • als je zit kun je ook lekker bewegen met je voeten en benen: buigen, wriemelen, strekken
  • draag de (verplichte!) gordel
  • sloffen of dikke sokken zijn handig, dan kun je schoenen heel los of zelfs uit doen
  • comfortabele losse kleding
  • liever niet teveel alcohol, maar wel voldoende water (en dan natuurlijk wel uit een herbruikbare fles)

  Checklist (want het is zo vervelend als je er achter komt dat je spullen vergeten bent mee te nemen):

  • Zonnecrème, zonnebril, sneeuwbril
  • Ski’s / snowboard en uiteraard ski / snowboard schoenen
  • Skistokken
  • Helm en eventueel rugbescherming
  • Warm en isolerend pak
  • Handschoenen / wanten
  • Sokken, thermo ondergoed
  • Muts, sjaal, buff
  • Sneeuw- of bergschoenen
  • Schoendrogers
  • Ongeaarde stroom verdeeldoos voor: schoendrogers, camera, mobieltje, portofoonset enz.
  • Paspoort, verzekeringspapieren
  • Toolkit (kantenvijl, wax, strijkbout, kurk, schraper, schroevendraaier)
  • Goed humeur!

  Nieuwsbrief 3 – oktober 2019

  Van de voorzitter

  Beste NVSV’er,

  De winter komt steeds dichterbij. Tijd voor weer veel NVSV-activiteiten: op zaterdag 26 oktober vindt
  de opening van het NVSV-winterseizoen plaats bij Snowworld Zoetermeer. De uitnodiging heb je
  inmiddels ontvangen. Daarna kun je meedoen met onze lescycli skiën/snowboarden bij Snowworld
  en langlaufen in Gouda. Meld je aan, hoe meer zielen, hoe meer vreugd en een betere conditie en
  techniek zijn nooit weg, toch?

  De afgelopen tijd heb je je kunnen inschrijven voor onze NVSV-reizen. Het lijkt erop dat er weer
  records gesneuveld worden. Voor de reizen naar Bramberg am Wildkogel (volwassenen en gezinnen)
  is weer volop ingetekend. Dit jaar organiseert de NVSV voor het eerst een jongerenreis. Zo te zien
  voorzien we in een behoefte: er hebben zich meer dan 20 jongeren aangemeld. De uitdaging blijft
  altijd om voldoende leraren en begeleiders te vinden om de visueel beperkten te laten genieten van
  de wintersport. Heb je je nog niet aangemeld als begeleider of als leraar, doe dat dan snel via
  boeking@nvsv.nl .

  De reizendag vindt dit jaar plaats op zaterdag 7 december 2019 bij de Poort in Rotterdam. Daaraan
  voorafgaand is de Algemene Ledenvergadering. Een uitnodiging zul je t.z.t. ontvangen, maar zet deze
  dag alvast in je agenda.

  De NVSV is de afgelopen tijd veel in de publiciteit geweest, verderop in deze nieuwsbrief een verzameling van alle berichten.

  Rest mij nog je een mooie herfst toe te wensen.

  Hartelijke groet,
  Susan Peters
  Voorzitter

  NVSV in de media

  De NVSV stond dit najaar goed in de belangstelling via filmpjes, interviews en verwijzingen op andere websites:

  NVSV ontvangt € 1.000,- van Rotary Club Sliedrecht

  Het afgelopen winterseizoen heeft de NVSV een heel aantal nieuwe begeleiders mogen verwelkomen.
  Eén van deze begeleiders is Joost de Jong. Joost was zo enthousiast over zijn reis dat hij de NVSV heeft uitgenodigd om een voordracht te houden bij Rotary Club Sliedrecht, waar hij voorzitter is. Deze Rotary Club is een heel actieve club, die ook veel goede doelen ondersteunt bij hun activiteiten. Vanuit de NVSV was Susan Peters aanwezig.

  Logo Rotary Sliedrecht

  Logo Rotary Sliedrecht

  Na de gezellige borrel en een prima diner, hebben Joost en Susan hun ervaringen met de NVSV met de aanwezigen gedeeld; ieder vanuit hun eigen perspectief, maar ook aanvullend op elkaar. Zo hebben zij verschillende voorbeelden genoemd over hoe het begeleiden wel en niet moet, maar ook leuke anekdotes verteld en hoe fantastisch wintersporten is, met of zonder beperking. Hierbij werd gebruik gemaakt van een Power Point presentatie, aangevuld met filmmateriaal en foto’s van de reis naar Les Deux Alpes, die Joost heeft gemaakt.

  De grote gemene deler van de NVSV en de rotary is dat de jeugd bij beide verenigingen de toekomst heeft. Daar sluit de voorgenomen jongerenreis voor seizoen 2019/2020 uitstekend bij aan.

  Susan vertelde niet alleen over de plannen voor zo’n reis, maar ook wat zo’n reis voor de jongere blinden en slechtzienden kan betekenen. Voor een aantal jongeren is het niet vanzelfsprekend dat ze veel contact hebben met andere jongeren. Tijdens het jongerenweekend in snowworld werd duidelijk dat de visueel beperkte jongeren veel plezier met elkaar hadden en dat ze het ook fijn vinden om met gelijkgestemden op pad te zijn.

  De Rotary Club Sliedrecht steunt het NVSV-initiatief met een bijdrage van € 1.000,- voor de meereizende leraren. Een prachtige bijdrage, die wij in dankbaarheid hebben aanvaard!

  Uitreiking sponsorcheque Rotary Sliedrecht

  Susan Peters ontvangt op 9 april 2019 een cheque van 1.000,- voor de NVSV van de Rotary Sliedrecht.

  Sponsorcheque Rotary Sliedrecht

  Een cheque van 1.000,- voor de NVSV (9 april 2019)

  Als visueel beperkte (slalom)skiër meedoen met het talententeam

  Door Vera van der Woude

  Een manier om je hoofd (figuurlijk) koel te houden tijdens deze tropische dagen is om een stukje te schrijven over het afgelopen skiseizoen. Toen ik in 2017 tijdens de kennismakingsdag voor het eerst met de NVSV in aanraking kwam, was het ook al zo warm als nu en bleek skiën een prima tijdsbesteding te zijn om het hoofd letterlijk koel te houden. Na deze dag heb ik met enige regelmaat, samen met mijn eigen buddy Thomas, lessen van Yvonne gehad waarin ik in korte tijd veel heb geleerd en positief werd uitgedaagd.

  Vera bovenaan piste 3 SnowWorld

  Vera bovenaan piste 3 SnowWorld

  Vera met twee begeleiders - piste 3 SnowWorld

  Vera met twee begeleiders – piste 3 SnowWorld

  Yvonne attendeerde mij op de ParaSnowDay in april 2018. Zo is het balletje gaan rollen, of beter gezegd: de ski gaan glijden. Twee weken na dato kreeg ik een positieve terugkoppeling van coach Falco Teitsma en trainer Gino Hoste: ik was uitgenodigd om mee te trainen met het nationale talententeam!

  De eerste trainingen waren voor mij even omschakelen: de manier van trainen was anders dan ik gewend was. Er wordt bijvoorbeeld heel veel gevraagd van wat je nou aan het doen bent, wat je voelt, hoe je de druk op je ski’s hebt, hoe je de bochten aansnijdt en zo verder; alles om straks goed door de slalom heen te komen. Afhankelijk van de internationale wedstrijdkalender werd er wekelijks op zaterdagochtend dan wel op maandagavond getraind. Naast deze trainingen hebben mijn buddy en ik zelf nog getraind om verder te oefenen op zowel skigebied als met de communicatie. Yvonne heeft afgelopen winter hier ook haar steentje aan bijgedragen tijdens de gevorderdenlessen.

  Naast de oefeningen mocht ik verschillende ski’s uitproberen en heb nu mijn eigen slalomski’s waar ik nog altijd erg blij mee ben. Ook dat is een belangrijk onderdeel van de training: je materiaal goed op orde hebben. Netjes gewaxt, geslepen en het liefst ook ski’s geschikt voor de wedstrijden. Dit alles als je verder wilde na de eerste proeftrainingen. Buiten het skiën om trainde ik zelf op kracht en conditie d.m.v. bootcamp, de sportschool, hardlopen en fietsen. In april heb ik mijn eerste wedstrijden in Snowworld geskied. Een mooie gelegenheid om het wedstrijdskiën eens echt te ervaren en het seizoen mooi af te sluiten.

  Tijdens de ParaSnowDay van dit jaar had ik mijn evaluatie: volgend jaar mag ik verder bij het team. In november is het tijd voor de classificatie voor de internationale wedstrijden. Tot die tijd is het nog even spannend met mijn exotische vorm van kegelstaafdystrofie.

  Wat er ook uit gaat komen; ik heb een geweldig skiseizoen achter de rug en in korte tijd enorm veel mogen leren!

  Gouden skiseizoen voor slechtziende Maaike

  Zeer slechtziend door oogzenuw
  Op 28-jarige leeftijd raakte Maaike Bennink binnen één dag slechtziend door een ontsteking aan haar oogzenuw. Tijdens de revalidatieperiode suggereerde een vriendin om ook mee te gaan skiën met de Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging, de NVSV. “Dag één op de babypiste was echt een drama. Ik had helemaal geen ski-ervaring. Maar ik ken geen angst en had de smaak te pakken. Binnen een week stond ik op de rode piste! “

  Slalom skiën met buddy

  Nu, 5 jaar later, skiet ze op topniveau. Dat doet ze met behulp van een buddy. “Ik heb geen gevoel voor snelheid. Meestal zie je snelheid door je zicht maar dat heb ik natuurlijk niet. Mijn buddy skiet vlak voor mij en geeft precies aan hoe de piste eruitziet: hoe de condities zijn; is het losse sneeuw, ijs, hobbelig, stijl, vlak.”
  Samen met mijn buddy ski ik internationale slalom- en reuzenslalomwedstrijden. Mijn buddy geeft precies aan hoe het parcours eruitziet dus wanneer ik naar links moet, wanneer ik naar rechts moet. We communiceren door middel van een microfoon en een oortje.”

  De afgelopen tijd heeft Maaike het heel druk gehad. Het skiseizoen is net afgelopen; begin november is Maaike gestart met twee internationale wedstrijden en twee Europacups, allemaal slalomwedstrijden waarbij ze drie keer goud won. Eind maart sloot Maaike het seizoen af met twee keer goud in Meribel, Frankrijk en tot slot nog één keer goud op het nationaal kampioenschap in Nederland.

  Eigen bedrijf Bennink Sportmassage

  Nadat Maaike van de een op de andere dag niet meer kon zien, moest ze haar baan als verpleegkundige opgeven. Ze liet zich omscholen tot sportzorgmasseur en inmiddels heeft ze haar eigen bedrijf, Bennink Sportmassage. Ze behandelt (top) sporters op locatie of in haar eigen praktijk in Den Bosch en daarnaast geeft ze stoelmassages bij bedrijven. Onlangs rondde ze bovendien de vervolgopleiding tot massagetherapeut af; een meer gespecialiseerde 4-jarige HBO opleiding.

  Weer lezen met de OrCam

  Twee jaar geleden werd Maaike door Annemiek van Munster uitgenodigd voor een demodag van de OrCam: een kleine minicamera op een brilmontuur die teksten voorleest. De kennismaking beviel goed: “Ik wilde hem gelijk mee naar huis nemen.” De OrCam zou Maaike enorm helpen bij haar studie. Boeken kun je laten inlezen maar dat kost heel veel tijd: het duurt drie maanden voordat je ze als audiobestand terugkrijgt. Maaike was de eerste persoon die de OrCam aanvroeg bij haar zorgverzekeraar. Het kostte een aantal brieven om haar zorgverzekeraar te overtuigen van de meerwaarde van het apparaat: meer onafhankelijkheid en het oppakken van haar studie. En het lukte met behulp van de zorgverzekeraar!

  “Nu kan ik weer zelf boeken lezen, mijn post openmaken, informatie op de OV-borden checken en gezichten herkennen. En dat op het moment dat ik dat wil! In de supermarkt kan ik de verpakkingen en receptenkaartjes lezen, zonder daar heel veel moeite voor te doen. Ik doe gewoon mijn OrCam op, wijs naar de tekst die ik wil lezen en de OrCam leest het voor.”

  De OrCam is praktisch, gemakkelijk mee te nemen, overal inzetbaar en veel meer dan een hulpmiddel. Nu Maaike anderen niet meer hoeft te vragen om haar post open te maken, iets voor te lezen of de weg te wijzen, hierdoor heeft Maaike een groot deel van haar vrijheid terug.

  Meer weten over Maaike?

  Maaike heeft een eigen stichting genaamd de “Maaike Bennink Foundation” en door deze sponsorgelden kan ze haar topsport betalen: www.maaikebenninkfoundation.nl

  Meer weten over de OrCam? Contact Maaike van Zuilen, maaike@philogirl.nl / 06 456 32 117

  Nieuwsbrief 1 – maart 2019

  Inhoudsopgave

  Van de voorzitter

  Beste NVSV’er,

  De laatste jaren is het geregeld spannend geweest of er wel voldoende sneeuw zou zijn voor degenen die in januari met de NVSV naar Oostenrijk gingen. Deze winter was het echter een heel ander verhaal: het was meer de vraag of er niet teveel sneeuw gevallen was en of de reizigers naar Sankt Johann en naar Fieberbrunn veilig en snel op hun bestemming konden komen. Voor de langlaufers naar Sankt Johann, die met de trein reisden, was het dorp niet zomaar bereikbaar. Daarom moesten zij overstappen op een bus, die hen naar hun hotel bracht. De skiërs van Fieberbrunn konden gelukkig wel doorreizen met de bus en zij hadden geen last van afgesloten wegen, etc. De eerste vakantiedagen viel er nog wel redelijk wat sneeuw, maar daarna werd het weer beter. De condities waren uitstekend te noemen. Dat gold ook voor de mensen die naar Bramberg am Wildkogel gingen. Twee weken lang waren de pistecondities zeer goed en het weer afwisselend. Beiden groepen hebben er veel plezier beleefd.

  Aansluitend was het de beurt aan een klein groepje, dat voor Morzine in Frankrijk gekozen had. De dag voor aankomst was daar bijna een halve meter sneeuw gevallen en wat is er mooier dan op verse sneeuw te skiën? De week verliep prima met afwisselende weersomstandigheden.

  Degenen die naar de Passo Pordoi gingen in de Italiaanse Dolomieten hebben 8 dagen lang zonneschijn gehad. Het hotel stond boven op de col (2.330 meter), waar de beter zienden iedere dag konden genieten van een spectaculaire zonsondergang.

  Inmiddels zijn de Les Deux Alpes-gangers weer thuisgekomen. Zij hebben ook een goede skiweek gehad, met goede pistes en wisselende weersomstandigheden. Op dit moment zitten de laatste twee reisgroepen in de sneeuw: de gezinnenreis in Bramberg en een groep langlaufers in Rauhala (Finland). Wij zijn benieuwd naar hun verhalen.
  Een begeleider die graag meeging naar Rauhala was Welmoet Sprey. Helaas is zij kort geleden overleden. Hieronder staat een In Memoriam.

  Van een aantal reizen zijn er reisverslagen gemaakt, in geschreven vorm en in vlog-vorm.

  Van een meerdere nieuwe begeleiders heb ik vernomen dat zij hun eerste week heel positief beleefd hebben en dat zij inmiddels ook besmet zijn met het NVSV-virus. Daar ben ik heel blij mee.

   

  Voor zaterdag 15 juni 2019 houdt de NVSV de jaarlijkse kennismakingsdag bij Snowworld Zoetermeer gepland. Zet deze datum ook maar in je agenda. Nadere informatie volgt.

  ANBI logo

  ANBI logo

  En tot slot goed nieuws: met ingang van 1 januari 2019 heeft de NVSV de ANBI status.
  Dit maakt het voor ons makkelijker om sponsoren te interesseren.

  Rest mij nog jullie een mooi en vooral zonnig voorjaar toe te wensen!

  Hartelijke groet,
  Susan Peters
  Voorzitter

  In Memoriam Welmoet Sprey
  5 mei 1951 – 17 februari 2019

  Welmoet is jarenlang meegeweest als langlauf en alpine begeleidster.

  Twee jaar na een prachtige fietstocht door Amerika kreeg Welmoet last van epileptische aanvallen, ze bleek een hersentumor te hebben. Na een zware operatie leek het goed te gaan, tot het in augustus plotseling weer misging, vanwege tumorgroei. Tijdens een operatie daaraan werd er een oogzenuw geraakt, waardoor ze links blind werd. Door de kuren en medicijnen raakte ze steeds meer haar energie kwijt en overleed ze op 17 februari.

  Op zaterdag 23 februari, een prachtige zonnige dag, waren namens de NVSV Margriet Visser, Wil Nijenhuis, Jos de Wit, Hans Konijn en Mariëtte Wallinga bij het afscheid van Welmoet.

  Haar zus schetste een zorgvuldig en liefdevol beeld van haar jongere zus. Welmoet was de jongste van 4 zussen, die een geweldige jeugd hadden, tot het noodlot toesloeg. Binnen 2 jaar verloren ze hun ouders. De zus omschreef het als: “onze wortels schoten plots alle kanten op” en voor Welmoet, net 19 jaar, moet het een enorm verdrietig geweest zijn. Later verloor ze op 43 jarige leeftijd ook veel te vroeg haar grote liefde Eelco. Welmoet ontwikkelde zich als een sterke persoonlijkheid en liet zich niet voorstaan op haar gegoede afkomst. Ze was erg sociaal, zette zich in voor haar medemens en waar die vandaan kwam maakte haar niets uit. Voor de stad Amsterdam deed ze veel voor huiszoekenden en pleitte voor decentralisatie van beslissingsbevoegdheid dichter naar de plaats van het probleem. Ze ergerde zich enorm aan de bureaucratie.

  Welmoet hield van reizen en tijdens haar vele tochten door de wereld maakte ze prachtige foto’s en reisverslagen. Haar zoektocht naar het licht, was de kern van haar leven.

  De muziek, die ze als laatste zelf had gekozen, was van Mercedes Sosa “Gracias a la Vida “

  https://www.youtube.com/watch?v=WyOJ-A5iv5I

  Wie de tekst kent, moet concluderen dat ze ondanks alle verdriet het leven vierde.

  Ze hield ook van de reizen van de NVSV. Hier hebben we haar leren kennen als een serieuze en innemende persoonlijkheid. Ze genoot ervan om anderen te helpen en was er trots op als het dan lukte. Door haar sportiviteit en enthousiasme kon ze de langlaufers heel goed motiveren. We zullen haar vrolijkheid en herkenbare lach erg missen.

  Met deze tekst nam Welmoet zelf afscheid:
  “Na een mooi en rijk leven ga ik nu,
  eerder dan ik zou willen,
  voorgoed op reis.
  Ik neem jullie liefde en vriendschap met mij mee.
  Dag!!!”

  Pauze tijdens het langlaufen

  Pauze tijdens het langlaufen, Welmoet zit in het midden en zwaait

  ANBI status voor de NVSV

  ANBI logo

  ANBI logo

  Wij zijn zeer verheugd te kunnen melden dat de belastingdienst de NVSV met terugwerkende kracht per 1 januari 2019. aangemerkt heeft als ANBI. ANBI staat voor ‘Algemeen nut beogende instelling’.

  Voor een aantal instellingen en particulieren is het hierdoor aantrekkelijker om de NVSV financieel te steunen.Voor hen zijn de giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Wij hopen met deze status meer sponsoren te vinden.

  Ook voor vrijwilligers heeft de belastingdienst aftrekmogelijkheden onder bepaalde voorwaarden. Zie bijvoorbeeld deze pagina van de belastingdienst over giften aan goede doelen

  Wil jij weten of jij ook in aanmerking kunt komen voor aftrek in je aangifte inkomstenbelasting, dan raden wij je aan contact op te nemen met de belastingdienst of jouw belastingadviseur.

  Dankzij het goede voorbereidende werk van Marnix Kluiters is onze aanvraag voor een ANBI status direct in behandeling genomen door de belastingdienst. Na wat kleine aanpassingen op de website hebben wij de ANBI status gekregen met ingang van 1 januari 2019.

  Van de voorzitter

  Beste NVSV’er,

  Nog heel even en dan mogen de eerste groepen naar de Oostenrijkse Alpen afreizen. De eerste sneeuw is reeds gevallen en hopelijk valt er de komende tijd nog veel meer. Ik heb er weer veel zin in. Jij ook?

  Dit seizoen worden er weer records gebroken: we gaan met meer dan 320 mensen genieten van de wintersport. Ieder jaar weer weten de visueel beperkten de NVSV beter te vinden, wat ook betekent dat er meer begeleiders en leraren nodig zijn voor de 1-op-1-begeleiding. Gelukkig zijn er ook dit jaar voldoende begeleiders en leraren bereid om een week (of meer) met de NVSV mee te gaan. We mogen 20 nieuwe begeleiders en leraren verwelkomen, met dank aan de begeleiderscommissie.

  Inmiddels is de Algemene Ledenvergadering en de reizendag achter de rug. Het is altijd weer leuk om elkaar alvast te ontmoeten voor de reis en een drankje met elkaar te drinken. Voor de volgende ALV en Reizendag kun je zaterdag 7 december 2019 noteren in je agenda.

  Rest mij nog jou een heel mooi, voorspoedig en gelukkig 2019 toe te wensen.

  Hartelijke groet,

  Susan Peters
  Voorzitter

  Aanbieding AxiWI-communicatiesysteem

  In 2015 heeft de NVSV een aantal communicatiesystemen van Axitour aangeschaft. Dit om meer deelnemers de gelegenheid te geven een communicatiesysteem (AxiWi) te gebruiken tijdens de skireizen en in de sneeuwhal.

  De AxiWi heeft een klein formaat, is eenvoudig te bedienen en heeft geen last van windgeruis en andere bijgeluiden, doordat er gebruik gemaakt wordt van een keelmicrofoon. Bij dit systeem hebben de deelnemer en begeleider allebei de beschikking over zo’n microfoon met oortje, zodat er in twee richtingen gecommuniceerd kan worden. De AxiWi heeft 4 kanalen. Het maximale bereik is 150 meter, waardoor je met meerderen op één kanaal kunt zitten.

  Axiwi zender/ontvanger met uitleg

  De Axiwi zender/ontvanger met uitleg van alle knoppen en lampjes.

  Bij de NVSV kun je dit systeem gebruiken voor EUR 50,00 per reis.

  Je kunt de AxiWi zelf ook aanschaffen via Axitour. De volgende aanbiedingen hebben wij doorgekregen van Axitour:

  • Een refurbished set AxiWi aT320 kost EUR 400,00 (inclusief BTW).
  • Een geheel nieuwe set AxiWi At320 kost EUR 675,00 (inclusief BTW).

  Daarvoor krijg je een set AxiWi, 2 verstelbare keelmicrofoons met oortjes, oplader en een opbergkoffertje.

  Axiwi koffer met communicatie systeem

  Wit koffertje met een Axiwi communicatie systeem.

  Ben je geïnteresseerd en wil je één van bovengenoemde portofoonsets aanschaffen, neem dan contact op met Thomas Boogaarts van Axitour. Zijn contactgegevens zijn:
  Telefoon: 0180–691 400
  e-mail: tboogaarts@axitour.eu
  website: www.axiwi.nl

  Aan deze tekst en aanbieding kunnen geen rechten worden ontleend. De Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging (NVSV) is geen partij tussen jou en Axitour.

  Boeken van poolreizigster Bernice Notenboom in Daisy formaat

  Onze langlaufdeelneemster Joke Smit hoorde in november op Radio 1 een interview met Bernice Notenboom (http://www.bernicenotenboom.com/) over haar nieuwe boek “Arctica. Mijn biografie van de Noordpool.

  Boek Arctica van Bernice Notenboom

  Boek Arctica van Bernice Notenboom. Haar biografie van de Noordpool.

  Bernice Notenboom trekt een slee op een van haar tochten

  Bernice Notenboom trekt een slee op een van haar tochten.

  Ze is erg onder de indruk van haar beeldende wijze van schrijven, die voor haar als blinde het landschap van de Noordpool doet leven :
  “Poolreizigster Bernice Notenboom ondernam drie expedities naar de Noordpool. Ze is besmet met het poolvirus: de fascinatie voor de adembenemende schoonheid en stilte, de intense fysieke ervaringen van reizen in de vrieskou door onvoorspelbaar terrein. Maar ook een fascinatie voor de zichtbare effecten van de opwarming van de aarde. ‘We verliezen in een rap tempo onze koeling, met ingrijpende gevolgen voor iedereen op aarde,’ schrijft ze. Arctica ontroert met de spannende belevenissen, ontberingen en onvergetelijke reizen van Bernice Notenboom en haar vele voorgangers: de poolhelden uit de negentiende eeuw. We raken mét haar in de ban van dit onbekende continent. En wellicht maken we, net als Bernice, na lezing een diepe buiging voor haar schitterende schoonheid.”

  Daarom dat Joke dit boek heeft voorgedragen bij de bibliotheekservice passend lezen om te worden ingelezen. Dat gaat waarschijnlijk ook gebeuren.

  Voor wie nu al wil luisteren naar een eerder boek van Bernice Notenboom: haar boek Tegenpolen is beschikbaar in Daisy formaat.

  Boek Tegenpolen van Bernice Notenboom

  Boek Tegenpolen van Bernice Notenboom

  Tips voor reizen met een nachtbus

  Komende winter gaan de meeste NVSV reizen gebruik maken van een nachtbus. Dat is even wennen als je gewend bent aan de nachttrein, daarom hier een paar tips.

  • neem een (opblaasbaar) nekkussen mee, dat slaapt een stuk comfortabeler
   Opblaasbaar nekkussen voor de nachtbus

    Opblaasbaar nekkussen, handig voor de reis in een nachtbus

  • zorg ook voor een goede zithouding, een kussen of kleding onder in je rug kan lekker zijn
   gebruik de voetensteun om de onderkant van je bovenbenen te ontlasten
  • met een luisterboek kun je zonder andere passagiers te hinderen die lange nacht wat makkelijker door komen
  • tandenborstel en tandpasta bij de hand voor de laatste stop
  • een oplader voor je telefoon
  • loop regelmatig een stukje, dat is goed voor de doorbloeding
  • als je zit kun je ook lekker bewegen met je voeten en benen: buigen, wriemelen, strekken
  • draag de (verplichte!) gordel
  • sloffen of dikke sokken zijn handig, dan kun je schoenen heel los of zelfs uit doen
  • comfortabele losse kleding
  • liever niet teveel alcohol, maar wel voldoende water (en dan natuurlijk wel uit een herbruikbare fles)

  Nieuwsbrief 3 – oktober 2018

  Inhoudsopgave

  Van de voorzitter

  Beste NVSV’er,

  Wat gaat de tijd toch snel…. Het is nu al weer herfst en de eerste sneeuwvlokken zijn reeds gevallen in de Alpen. Kom maar op met die goede winter!

  Inmiddels is de inschrijftermijn voor de reizen van seizoen 2018/2019 gesloten, maar we zoeken nog steeds begeleiders voor de verschillende reizen en leraren voor de gezinnenreis. Kijk snel in de reizengids en schrijf je in: https://nvsv.nl/reizengids-2019/

  De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en reizendag (volwassenenreizen) vinden plaats op zaterdag 8 december 2018, bij De Poort in Rotterdam. Je krijgt te zijner tijd een uitnodiging, maar zet deze datum alvast in je agenda.

  Zoals je waarschijnlijk wel weet, is het altijd goed om aan je conditie en skitechniek te werken. Ook dit seizoen biedt de NVSV verschillende mogelijkheden voor het volgen van ski-, snowboard- en langlauflessen. Kijk voor meer informatie op: https://nvsv.nl/activiteiten/ of verderop in deze nieuwsbrief waar ook aandacht wordt besteed aan de skilessen.

  Rest mij nog jullie een mooie en sportieve herfst toe te wensen.

  Hartelijke groet,

  Susan Peters
  Voorzitter

  Verslag jongerendag op 6 oktober bij Snowworld Zoetermeer

  Na het verlopen van het inschrijvingstermijn bleken er maar 6 jongeren geïnteresseerd te zijn in het geplande weekend. Dit in tegenstelling tot vorig jaar, toen wij een groep hadden van 19 deelnemers.  Wij hebben het gehele weekend geannuleerd, maar met de belangstellenden er zaterdag 6 oktober een leuke dag van gemaakt in SnowWorld Zoetermeer.  Er druppelde nog een paar aanmeldingen binnen en uiteindelijk waren er 9 deelnemers. Grenzen werden verlegt onder leiding van leraren en begeleiders. Ook het Funpark op baan 2 werd onveilig gemaakt door snowboarders Reinoud Kluijters en Ming Meijboom.  Met een gezamenlijke lunch en als afsluiting het skilatlopen, een drankje en een bitterbal kunnen wij terugkijken op een leuke sportieve dag.

  Jongerendag SnowWorld - vijfpersoons loopski

  Vijf deelnemers proberen vooruit te komen op grote houten loopski’s. Goed samenwerken.

  Jongerendag SnowWorld

  De deelnemers aan een race op grote houten loopski’s poseren voor een groepsfoto.

  Van de voorzitter

  Beste NVSV’er,

  Het zit er weer op: het winterseizoen 2017-2018. Meer dan 300 mensen hebben kunnen genieten van de wintersport tijdens één of twee van de reizen van de NVSV. Dit jaar waren de sneeuwcondities bijzonder goed: in november was het tot in de dalen zelfs al wit. Daarnaast heeft het in december en januari meer gesneeuwd, dan normaal in een heel seizoen valt.

  De eerste reizen gingen op 12 januari jl. van start, te weten naar Kirchberg en naar Ramsau. Mede door de aantrekkingskracht van het gebied en de enthousiaste verhalen op de jubileumdag, was de animo voor de reis naar Ramsau groter dan eerdere jaren. Voor de Kirchberg-reis was juist gekozen voor een maximum aan de groepsgrootte. In totaal gingen daar 14 skiërs naar toe. In Bramberg am Wildkogel was de NVSV weer twee weken aanwerzig, waarbij de eerste groep in het begin met veel wind te maken had. De tweede week was het weer beter met veel zonneschijn. In deze week was er ook een grote groep
  NVSV’ers in het skigebied van Saalbach-Hinterglemm te vinden. Omdat het relatief warm was, waren de ski-omstandigheden wat zwaarder, met veel buckels.

  Op 23 Februari vertrok de kleinste groep van het seizoen naar Italië. Arabba was wederom de bestemming in de Dolomieten. Deze week was het bijzonder koud, met temperaturen van onder de – 20 graden Celcius. Gelukkig scheen de zon af en toe. Een deel van de groep is na een week doorgereisd naar Malga Chiapela. Dat is een dorpje aan de voet van de Marmolada, waar de skiërs enkele dagen verbleven.

  De groep die begin maart naar Saint Sorlin was afgereisd, had meer geluk: er was veel slecht weer voorspeld, maar de zon scheen volop bij aankomst. De hele week was het een afwisseling van zon en wolken met een enkele sneeuwstorm. Op de een-na-laatste dag werd de groep zelfs getrakteerd op een zonnetje, terwijl er in de nacht een vers pak sneeuw was gevallen.

  De gezinnenreis brak weer alle records voor wat betreft de aantallen deelnemers: meer dan 100 mensen hebben een week plezier gehad in Bramberg am Wildkogel. De weergoden waren ook deze groep gunstig gezind met veel zonneschijn en lekkere temparaturen, zodat geregeld op het terras geluncht kon worden.

  Helaas zijn er enkele skiërs en snowboarders geblesseerd geraakt. Wij wensen hen veel sterkte met het verdere herstel en hopen dat iedereen volgend jaar weer van de partij is.

  Ook dit jaar was de NVSV vertegenwoordigd op de Ziezo-beurs in Utrecht op 16 en 17 maart.

  Logo ZieZo beurs 2018

  Logo ZieZo beurs 2018

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering had een aantal deelnemers en begeleiders, zowel skiërs als langlaufers, aangeboden om de NVSV te promoten. De beurs werd weer druk bezocht /(ruim 3000 bezoekers) en er zijn weer veel visueel beperkten warm gemaakt voor de wintersport. Er zijn veel uitnodigingen voor de kennismakingsdag uitgedeeld. Deze dag vindt plaats op zaterdag 26 mei bij SnowWorld in Zoetermeer. Zet deze datum maar vast in je agenda. Ook als je al jaren meegaat met de NVSV, ben je van harte welkom om een uurtje te komen skiën of snowboarden.

  Rest mij nog jullie een mooie lente toe te wensen!

  Hartelijke groet,

  Susan Peters
  Voorzitter

  Van de commissie begeleiding

  Deze winter zijn 13 nieuwe begeleiders en leraren mee geweest met onze reizen, en we zijn erg blij met hun inzet, enthousiaste verhalen, maar ook met de waardevolle feedback die we gekregen hebben. Deze eerste reis was hun zogenaamde stage-week en we hopen natuurlijk dat ze volgend jaar weer mee kunnen en willen gaan.

  Tot nu toe bestond de begeleiderscommissie uit Marc van Heijningen (coördinator, en contactpersoon voor de ski- en snowboardbegeleiders), Roel van der Vegte (contactpersoon voor de langlauf- en wandelbegeleiders) en Margriet van Oosten (contactpersoon voor de skileraren). Margriet heeft echter aangegeven te gaan stoppen met haar werk in deze commissie vanwege drukte met haar nieuwe baan. Bij deze willen we haar bedanken voor haar inzet voor de NVSV in de afgelopen jaren. Gelukkig hebben we snel een goede vervanger kunnen vinden in de persoon van Agnita Bok. Agnita is skileraar-A en heeft ook de opleiding skileraar-A Aangepast afgerond en heeft daarmee een zeer goede achtergrond om mee te helpen in onze commissie.

  Verslag skireis naar Saalbach-Hinterglemm, Oostenrijk

  Door Melanie van Egmond

  Op zaterdagavond 27 januari vertrok het grootste deel van onze groep, welke uit totaal 36 personen bestond, per bus naar Hinterglemm, waar wij in hotel Austria zouden verblijven. Het vervoer was goed geregeld. Onze groep zat bij elkaar en de bus was prima. Genoeg beenruimte, de stoelen konden een behoorlijk eind achterover, en je kon voor heel nette prijzen koffie, thee, fris, bier en wijn krijgen.
  In de bus maakte ik al kennis met een aantal andere deelnemers en begeleiders, en we hadden een gezellige avond.
  Dat er van slapen niet zoveel zou komen, zeker op de heenweg, daar had ik me door eerdere ervaringen al op ingesteld, en eigenlijk waren we er voor ik het wist, om even na achten schoven we in het hotel aan het ontbijt.
  Hier kwam uiteindelijk de gehele groep samen, een aantal begeleiders en leraren kwam vanuit Bramberg, en enkele anderen arriveerden met eigen vervoer.
  Leuk om met veel van de begeleiders kort even kennis te maken.

  Na het ontbijt volgden een paar uurtjes van “georganiseerde chaos” waarin de skipassen werden geregeld en een aantal mensen, waaronder ik, ski’s moesten gaan huren. We konden nog niet op de hotelkamers, dus omkleden gebeurde min of meer in de ruimte waar ook de bagage stond opgeslagen, maar uiteindelijk zat ik met mijn begeleider en nog een paar koppels in de skibus en ging ik op weg om, na 9 jaar, weer in de echte sneeuw te gaan skiën.

  Ik leerde skiën toen ik op de middelbare school zat. 2 keer ging ik met Bartiméus mee op werkweek naar Oostenrijk. Met dit verschil dat los skiën als volledig blinde daar niet gebruikelijk was. Toen er gedurende mijn vervolgopleiding, terug in het regulier onderwijs, werd bedacht om met een groep studenten en enkele docenten een aantal dagen te gaan skiën en mijn docent lichamelijke opvoeding aan gaf het met mij aan te durven, gingen we verder waar ik eerder was gebleven. Dat los skiën tot de mogelijkheden behoorde wist ik toen niet, en het feit dat ik, via een lange stok verbonden met mijn buddy mee kon met de rest was al fantastisch, en het vertrouwen in elkaar was sterk.
  Dat het bij de NVSV gebruikelijk is om los voor je buddy uit te skiën en instructies te krijgen via een portofoon zou even schakelen zijn, maar zo moeilijk kon dat toch niet zijn, dacht ik..
  Ter voorbereiding op de reis naar Saalbach nam ik een paar lessen bij Snowworld, om mijn techniek na 9 jaar eens goed op te frissen en een beetje te wennen aan het los skiën.
  Dit waren 2 zeer leerzame avonden, waarin ik de draad weer lekker op kon pakken en bijvoorbeeld leerde dat het helemaal niet zo moeilijk is om zelf je sleepliftje op te vangen. Dan moest het in de Alpen toch ook lukken!

  En ja, het lukte, maar het ging niet gelijk vanzelf.
  Op onze eerste middag kwamen we op een piste terecht die, zeker voor de eerste middag voor mij wat te hoog gegrepen bleek, en ook aan de portofoon, waarbij je een oortje in hebt, moest ik heel erg wennen. Ik miste aan de kant waar ik het oortje in had de stroom auditieve informatie van mijn omgeving. Als je dan moet wennen aan je begeleider en je het gevoel hebt, en terecht, dat je je techniek niet onder controle hebt, dan wordt zo’n eerste afdaling meer een soort overlevingstocht.
  Maar natuurlijk is het gelukt, en kwamen we, na voor mijn gevoel een eeuwigheid, weer heelhuids beneden.
  De oefenweide daarna ging al beter, en ik sloot de eerste skidag dan ook toch wel met een goed gevoel af, en moe maar voldaan pakte ik aan het einde van de middag mijn koffer uit op de hotelkamer en nam ik een welverdiende en broodnodige douche.

  Voor het diner was er iedere avond een saladebufet met soep, en werd er een eenvoudig hoofdgerecht en dessert geserveerd. Op 2 avonden was er een themabufet.

  Helaas was het niet de bedoeling dat we na het eten in de eetzaal bleven, en was de bar in de kelder het alternatief. Op de eerste avond besloot ik echter verstandig te zijn en op tijd mijn bed op te zoeken. Na een nacht hobbelen en niet slapen in de bus en een dag lekker intensief bezig zijn was dat geen straf.

  Dag 2 was een lesdag voor mij. Helaas troffen we ook nu een piste aan die de nodige behoorlijk stijle stukken bevatte en eigenlijk niet blauw was, waar ik wel op had gehoopt. Ik probeerde in de ochtend dan ook vooral uit op hoeveel verschillende manieren ik onderuit kon gaan, en of het lekker is om met je hoofd naar beneden op je buik de berg af te komen. Dat was best een aanrader trouwens, ging beter dan op ski’s.. Maar goed, we hadden een hoop lol, en ook nu kwamen we veilig en wel weer beneden. Die 2 drankjes op het terras in het zonnetje voelden echt als een traktatie.
  De rest van de dag oefenden we op een oefenweide, deze keer zonder te vallen, en kreeg ik weer meer controle over mijn ski’s. Ook de portofoon begon langzaam een beetje te wennen.

  Ook de dagen erop volgde ik les en werkten we hard aan mijn techniek en lichaamshouding. Hierbij kwamen ook oefeningen aan bod als skiën op 1 been, sprongetjes maken tijdens het skiën, of bergopwaards stappen tijdens het skiën. Hele goede oefeningen voor je balans, maar daarmee ook voor de controle op je ski’s en je lichaam. Deze dagen gebruikten we af en toe een lange stok en kreeg ik meer gevoel op hoe ik mooie ronde bochten kon maken. Ik had de nijging om mijn bochten eerder haaks te maken. Naar links betekende in mijn ogen NU naar links, waardoor ik mezelf geen tijd gunde mijn bocht netjes in te zetten, af te maken, en me voor te bereiden op de volgende bocht. We maakten mooie afdalingen, maar genoten tussendoor ook op het terras van het zonnetje en hapje en drankje, want het is toch vakantie.
  Door de vrij hoge temperaturen, meestal rond de 7 graden, hadden we zo nu en dan te maken met sneeuwhopen en kuilen in de pistes, maar naar mate de week vorderde nam ik die hindernissen met steeds minder moeite.

  Skiën 'aan de stok' op een vlak stuk piste

  Begeleiden ‘aan de stok’ op het laatste vlakke stuk naar de lift.

  De week vloog om. Avonden brachten we door in de bar, of we kwamen met een aantal mensen samen op 1 van onze kamers, of ik dook op tijd mijn bed in om een poging te doen mijn slaapgebrek, (want de skilessen zetten zich ‘s nachts in bed gewoon voort), een beetje weg te werken.
  Op de laatste skidag had ik geen les, en ik was heel benieuwd hoe het zou gaan. Na 3 dagen les gehad te hebben van dezelfde leraar moest ik het weer met iemand anders gaan doen. Kon ik het wel zonder de constante stroom van instructies die ik de afgelopen dagen constant had gehoord?
  Ja dus. er was die nacht een verse laag sneeuw gevallen, en de temperatuur was iets lager, waardoor we fantastische sneeuw hadden, en de afdalingen die we maakten gingen heerlijk. Het was dan wel op een oefenpiste, en achteraf hadden we het misschien iets hoger op kunnen zoeken, maar het was een perfecte afsluiting van een hele leerzame, intensieve maar vooral leuke en gezellige week. Van het oortje van de portofoon had ik geen last meer, en het maakte me niet meer uit waar mijn begeleider was.
  We sloten met een klein groepje de skidag en tevens de vakantie, af met voor mij een heerlijke wienerschnitzel, waarna we terug keerden naar het hotel.
  De bus was er op tijd, en ondanks wat file ‘s nachts waren we keurig op tijd rond 7:15 uur in Eindhoven.

  Helaas ging 1 van de deelnemers per gipsvlucht naar huis. Zij viel op onze eerste ochtend in de sneeuw en brak haar been op meerdere plaatsen. Voor iedereen even schrikken zo aan het begin van de week. Gelukkig hoefde er hierna niemand meer van onze groep door de heli te worden opgepikt en keerde de rest van de groep heelhuids huiswaards.

  Ondanks dat we wel op iets meer gastvrijheid van het hotelpersoneel hadden gehoopt was het een ontzettende leuke en gezellige week, en ben ik zeker van plan om me volgend jaar weer voor een reis in te schrijven.

  Van de voorzitter

  Beste NVSV’er,

  We zitten al weer in de laatste dagen van het jaar en dat betekent dat de NVSV wintersportreizen steeds dichterbij komen. Gelukkig ligt er nu al heel veel sneeuw in de diverse ski- en langlaufgebieden.
  Komende tijd vertrekken we met weer meer reizigers dan ooit naar de Oostenrijkse en Franse alpen en naar de Italiaanse dolomieten. Het was een hele klus om voldoende begeleiders en leraren te vinden. Gelukkig heeft zich, naast de trouwe mensen, een aantal nieuwe begeleiders en leraren gemeld. Zij hebben veel zin om met de visueel beperkte deelnemers te skiën, te snowboarden, te langlaufen of te wandelen.

  Afgelopen maanden hebben we diverse activiteiten bij Snowworld gehad, zoals het eerste jongerenweekend van de NVSV. Lees in deze nieuwsbrief het verslag van een enthousiaste deelnemer. Daarnaast hebben we in verband met het 40-jarig jubileum van de NVSV een aantal sponsoren op bezoek gehad bij Snowworld. Kijk voor een indruk naar de vlog van Annemiek van Munster.
  Op de dag dat we het 40-jarig jubileum gevierd hebben is een interview gehouden met mensen van het eerste uur, dat is via deze link terug te luisteren.

  Bij de Algemene Ledenvergadering en Reizendag van 9 december hebben we dit jaar veel deelnemers, begeleiders en leraren mogen begroeten. De Reizendag was een mooie gelegenheid om je reisgenoten te leren kennen en oude bekenden te ontmoeten.

  Ik denk dat we met de NVSV mogen terugkijken op een heel mooi jaar, qua aantallen deelnemers, begeleiders, leraren, maar ook op sponsorgebied. Onder andere Radio Solutions BV draagt de NVSV een warm hart toe. Lees verderop in deze nieuwsbrief hun verhaal.

  Rest mij nog jullie een gezellig Oud & Nieuw toe te wensen en een fantastisch, sneeuwrijk, jaar!

  Hartelijke groet,

  Susan Peters
  Voorzitter

  Verslagje Jongerenweekend NVSV door deelnemer Floris Ephraim

  Ik had mij aangemeld voor het jongerenweekend van de NVSV op 11 en 12 november omdat ik skiën altijd heel leuk heb gevonden, maar dit helaas al een tijdje niet heb gedaan. Zo kwam ik zaterdagochtend aan bij Snowworld in Zoetermeer waar het plaatsvond. Het was al gezellig druk met deelnemers en begeleiders.

  Rond een uur of 10 maakten we ons klaar om de baan op te gaan. Ik bofte dat ik niet één maar twee begeleiders had met wie ik ging skiën, na een leuke warming up met de groep konden we beginnen.

  In eerste instantie was het even wennen om na zo’n 5 jaar echt weer op ski’s te staan maar kreeg steeds meer de controle. Na de middagpauze ging ik weer de baan op, deze keer baan 3 ( de grootste baan), dat ging eigenlijk heel goed het gaf mij een heerlijk vrij gevoel. Ondanks dat ik één keer hard ben gevallen heb ik onwijs genoten om weer eens te skiën.

  Na een middag waarin iedereen best moe was van het skiën gingen we naar het scouting complex in de buurt waar we ook gingen slapen. Iedereen was druk bezig om zijn/haar slaapplek te organiseren toen ik erachter kwam dat het matje dat ik had meegenomen van thuis lek was. Gelukkig woon ik in Zoetermeer, zodat ik mijn vader kon bellen of die een nieuwe kon brengen. ‘s Avonds gingen naar Ayers Rock om te gaan klimmen. Na het klimmen gingen we weer terug naar de plek waar we gingen slapen daar was het gezellig met drinken en hapjes.

  Jongerenweekend slaapzaal

  Jongerenweekend slaapzaal

  Uiteindelijk ging iedereen een poging doen om te slapen wat bij mij niet echt lukte en helaas bij andere ook niet. De volgende dag gingen weer skiën ondanks dat veel mensen behoorlijk moe waren. De tweede dag ging het bij mij weer lekker en wat ik te horen heb gekregen ook bij anderen. Ik vond het weekend zo leuk dat ik volgend jaar mee wil gaan naar de Alpen.

  Kortom het is zeker voor herhaling vatbaar.

  Groet, Floris Ephraim

  Van de commissie binnenlandse activiteiten

  De eerste ‘reis’ uit de NVSV reizengids is reeds een feit. Het weekend van 11 en 12 november stond in het teken van het skiën en snowboarden van de NVSV jongeren in de leeftijd van 13-29 jaar. Zie ook het verslag van Floris hierboven.

  Het drukke programma bestond uit skiën of snowboarden in SnowWorld Zoetermeer en in de avond wandklimmen en het volgen van een grottenparcours in Ayers Rock.

  De kick off van het weekend was een warming-up met 50 NVSV-ers:

  Warming up onderaan piste 3 SnowWorld Zoetermeer

  Warming up onderaan piste 3 SnowWorld Zoetermeer

  De grote uitdaging was het slapen in het scouting clubhuis. Diverse soorten ‘bedjes’ werden neergelegd. Originele veldbedden, luchtbedden hoog en laag, breed en smal, matjes etc. Iedereen heeft zijn plekje kunnen vinden in de grote ruimte. Niet iedereen had even goed geslapen maar dankzij de 8 koppige begeleiding was iedereen na het ontbijt met eieren en spek, zondag toch weer op tijd aanwezig om de piste op te gaan. Aan het einde van de middag ging een ieder moe maar voldaan naar huis.

  Ruim 30 leraren/begeleiders zijn dit weekend in touw geweest. Wij kijken terug op een geslaagd weekend.

  Trainingen voor gevorderde skiërs en snowboarders

  Zaterdag 25 november was de laatste van vier trainingsdagen gevorderd skiën/snowboarden in SnowWorld Zoetermeer. Onder leiding van Yvonne Cassee en met behulp van vele leraren/begeleiders hebben acht deelnemers hun eigen vaardigheden kunnen verbeteren. Een opbouwend programma met vele oefeningen op maat.

  CIOS clinic Nova College Haarlem

  Maandag 27 november maakten CIOS studenten kennis met het begeleiden van en lesgeven aan visueel beperkte skiërs en snowboarders. Een presentatie over de NVSV en een stukje theorie over hoe les te geven maakte deel uit van het programma. Op de piste werd goed gebruik gemaakt van diverse simulatie-brillen wat nog meer respect afdwong bij de jongelui voor onze deelnemers.

  Groepsfoto met CIOS studenten en deelnemers

  Groepsfoto met CIOS studenten en deelnemers

  Nieuwe banners voor betere herkenbaarheid

  Om beter herkenbaar te zijn bij (binnenlandse) activiteiten hebben we vierkante banners laten maken van stevig doek van 150 bij 150 cm met versterkte bevestigingspunten op de hoeken.
  Op het doek staat het NVSV logo: het oog met de schuine strepen en eronder de tekst ‘Wintersport met een visuele beperking’ dan wel ‘Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging’

  De foto’s doen de doeken niet helemaal recht, want het is nog best lastig vasthouden 🙂 . Je gaat deze banners vast een keer tegenkomen op een sneeuwbaan of ergens anders.

  Spandoek met het NVSV logo

  Spandoek met het NVSV logo en tekst ‘Wintersport met een visuele beperking’

  Spandoek met het NVSV logo

  Spandoek met het NVSV logo en tekst ‘Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging’

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Solutions Radio heeft de NVSV ook dit jaar met het mooie bedrag van 400 euro gesponsord

  Solutions Radio is het bedrijf waar je terecht kunt voor de Webbox: de unieke wonderdoos voor blinden en slechtzienden.
  Sinds ruim een half jaar is de Webbox3 leverbaar, met als belangrijkste verschil met de voorganger, een bijzonder mooie vormgeving en voorzien van een ingebouwde accu waarop de Webbox 10 uur kan draaien.

  Webbox 3 kastje met bedieningsknoppen

  Webbox 3 kastje met bedieningsknoppen

  Je haalt de wereld letterlijk in huis door digitale radio ontvangst, luisterTV, gesproken ondertiteling bij 12 TV zenders, veel kranten, 70.000 luisterboeken en nog veel meer…..

  Kijk en luister eens naar dit filmpje, waar goed wordt uitgelegd hoe de Webbox werkt en waarin als aanvulling een Webbox-gebruiker vertelt waarom de Webbox voor hem zo belangrijk is:
  https://popuptv.nl/onder-ogen/zonder-ogen-de-webbox-een-innovatief-hulpmiddel-voor-mensen-met-een-visuele-of-leesbeperking

  De Webbox wordt onder voorwaarden vergoed door je zorgverzekeraar.
  Zie voor eventueel aanvullende informatie www.webbox.nl  of bel met 015-262 59 55 als je wilt dat we een Webbox3 voor je aanvragen.


  Van de commissie begeleiding

  Vanwege het grote aantal inschrijvingen voor onze reizen zijn we druk bezig geweest om nieuwe begeleiders te zoeken en kennismakingsdagen te organiseren, zowel voor skiërs als langlaufers. Gelukkig zijn alle reizen nu gevuld met genoeg begeleiders en hebben we nu al meer dan 20 nieuwe begeleiders en leraren aan ons bestand kunnen toevoegen!
  Ook het jongerenweekend heeft flink bijgedragen aan de uitbreiding van ons lerarenbestand.

  Maar de zoektocht naar nieuwe begeleiders houdt nooit op, en alle hulp is welkom, dus hierbij het verzoek aan alle leden en begeleiders om vooral reclame te (blijven) maken voor onze vereniging en familie en kennissen enthousiast te maken om te komen helpen.

  Via deze weg wil ik alle nieuwe begeleiders die komend seizoen meegaan op wintersport een ontzettend gezellige en leerzame week toewensen, en ik ben benieuwd naar alle verhalen en ervaringen.

  Tips voor reizen met een nachtbus

  Komende winter gaan de meeste NVSV reizen gebruik maken van een nachtbus. Dat is even wennen als je gewend bent aan de nachttrein, daarom hier een paar tips.

  • neem een (opblaasbaar) nekkussen mee, dat slaapt een stuk comfortabeler
   Opblaasbaar nekkussen voor de nachtbus

    Opblaasbaar nekkussen, handig voor de reis in een nachtbus

  • zorg ook voor een goede zithouding, een kussen of kleding onder in je rug kan lekker zijn
   gebruik de voetensteun om de onderkant van je bovenbenen te ontlasten
  • met een luisterboek kun je zonder andere passagiers te hinderen die lange nacht wat makkelijker door komen
  • tandenborstel en tandpasta bij de hand voor de laatste stop
  • een oplader voor je telefoon
  • loop regelmatig een stukje, dat is goed voor de doorbloeding
  • als je zit kun je ook lekker bewegen met je voeten en benen: buigen, wriemelen, strekken
  • draag de (verplichte!) gordel
  • sloffen of dikke sokken zijn handig, dan kun je schoenen heel los of zelfs uit doen
  • comfortabele losse kleding
  • liever niet teveel alcohol, maar wel voldoende water (en dan natuurlijk wel uit een herbruikbare fles)