NVSV

Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging

Reizengids 2020

Hieronder treft u de tekst uit de Reizengids 2020 aan. Deze Reizengids omvat een beschrijving van het reizenprogramma voor het seizoen 2019-2020.

De Reizengids 2020 is ook als MS Word-bestand of als PDF-bestand te downloaden:
het Word document
het PDF document

Verder is een gedrukt exemplaar op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat van de NVSV (e-mail : secretariaat@nvsv.nl ).

Introductie

Beste deelnemers, begeleiders, leraren, medereizigers, gezinsleden, sponsoren en andere belangstellenden van de NVSV,

Hierbij presenteren wij het reizenprogramma 2020. Het aanbod bestaat dit jaar uit een jongerenreis, drie alpine skireizen (skiën, snowboarden), twee combinatie wintersportreizen (langlauf, wandelen én alpine), twee langlaufreizen en een wintersportreis voor gezinnen met één of meer visueel beperkte gezinsleden. Totaal negen reizen, waarvan zeven volwassenenreizen, één gezinnenreis en een jongerenreis. De jongerenreis is nieuw in het NVSV-reizenprogramma.

De data van de reizen zijn zodanig gekozen dat we de drukke perioden van Kerst, Carnaval, voorjaarsvakanties en Pasen mijden.
De reizen bieden uitstekende wintersportmogelijkheden, zowel voor de minder als meer gevorderde wintersporters. Wel hebben de verschillende reizen specifieke kenmerken wat betreft geschiktheid voor ervaren of minder ervaren wintersporters. De gecombineerde reis (alpine, langlauf én wandelen) bieden goede mogelijkheden voor degenen die beide vormen van wintersport in één vakantie willen uitoefenen en voor koppels waarvan de partners verschillende wintersporten beoefenen. Een en ander uiteraard afhankelijk van de beschikbaarheid van geschikte begeleiders.

Wijs je vrienden en kennissen, die nog geen lid zijn van de NVSV, eens op het bestaan van de vereniging. Wie weet worden zij dan ook enthousiast.

Tijdens een aantal volwassenenreizen kan een aantal dagen of dagdelen alpine ski- en/of snowboardlessen, en mogelijk ook langlauflessen, door meereizende gediplomeerde Nederlandse leraren worden georganiseerd.

Alle deelnemers aan NVSV-wintersportreizen worden geacht bij boeking bekend te zijn met de in deze reizengids vermelde ‘Algemene Voorwaarden, Regels en Informatie‘. Deelname aan een NVSV-wintersportreis betekent impliciet dat je hiermee akkoord bent.
Voor de goede orde wijzen wij alle deelnemers aan NVSV-wintersportreizen er op dat wintersporten een bewegingssport in de vrije natuur is, waarbij sportongevallen en blessures kunnen voorkomen. Deze risico’s zijn niet significant anders dan bij andere bewegingsporten zoals voetballen, fietsen, hardlopen, turnen, etc. en zijn mede sterk afhankelijk van de geoefendheid en algemene sportieve conditie van de deelnemer. Indien je twijfels hebt of met jouw specifieke beperking(en) het beoefenen van wintersporten verantwoord is, raden wij je dringend aan daarover de huisarts of specialist te raadplegen. Zie ook de alinea ‘Geschiktheid van de reis’ en ‘Medische Zaken’ in de ‘Algemene Voorwaarden, Regels en Informatie’ in deze reizengids.
Meer informatie kun je ook vinden op de website : www.veiligheid.nl/sportblessures/preventie-per-sport/skien

Let op de inschrijvingsprocedure en de vermelde data, met name zondag 29 september 2019 als sluitingsdatum voor inschrijven en aanbetalen.

Terug naar de Inhoudsopgave

Reizencommissie

Als er vragen zijn over bestemmingen (hotels, skigebieden, geschiktheid van de reis, etc.) aarzel dan niet om één der onderstaande leden van de reizencommissie te e-mailen of te bellen:

Naam Reis Mobiel E-mail
Jac de Geus Bramberg, alle reizen 06 5120 2161 boeking@nvsv.nl
Rino Hendrichs Sankt Ulrich 06 1529 5544 r.hendrichs@planet.nl
Wil Nijenhuis Rauhala 06 8379 7609 cdwnijenhuis@ziggo.nl
Marchel Snieder Rauhala 06 5759 0751 marchelsnieder@gmail.com
Esseline Schieven Passo Pordoi 06 2847 2586 e.schieven@gmail.com
Arie van Leeuwen Tignes, Châtel 06 3360 5372 arie@wellseind.nl

Voor vragen met betrekking tot het begeleiden kun je bellen of e-mailen naar:

Naam Mobiel E-mail
Marc van Heijningen 06 4486 8797 begeleiding@nvsv.nl

Er is weer een gevarieerd aanbod van reizen samengesteld met voor ieder verschillende mogelijkheden.
We zien jullie inschrijvingen gaarne tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging

Terug naar de Inhoudsopgave

Algemene informatie

Inschrijvingen (tot en met zondag 29 september 2019)
Alle reisdeelnemers (visueel beperkte leden, begeleiders, skileraren, medereizigers, gezinnen) geven de gewenste reis/reizen per e-mail door aan boeking@nvsv.nl of telefonisch (zie vorige pagina).

Aanbetalen (uiterlijk 29 september 2019)
Aanbetaling € 150,- voor jongeren, € 250,- voor volwassenen of € 500,- voor gezinnen
IBAN NL60 RABO 0115 6965 98 ten name van NVSV met vermelding van de reis.

Procedure inschrijven
Tot en met zondag 29 september 2019 kunnen de visueel beperkte leden, begeleiders, skileraren, medereizigers en gezinnen, die voornemens zijn de komende winter aan een wintersportreis met de NVSV deel te nemen, een eerste én eventueel tweede voorkeur opgeven. Tevens graag opgeven of je tijdens de reis eventueel les (alpine, snowboard en/of langlauf) wilt van een Nederlandse leraar en of je een portofoon wilt huren. Aan de hand van de inschrijvingen zal de reizencommissie begin oktober vaststellen of aan alle voorkeuren en wensen kan worden voldaan. Tevens wordt er dan in overleg met de betreffende inschrijvers bepaald of reizen met zeer weinig inschrijvingen toch doorgang zullen vinden. Alle inschrijvers ontvangen een bevestiging van inschrijving met alle bij ons bekende informatie per e-mail of per post. Dit voorkomt dat jullie alle gegevens moeten invullen die meestal reeds bij ons bekend zijn. Deze registratiebevestiging dient altijd te worden teruggestuurd, eventueel voorzien van aanvullingen en/of wijzigingen. Ten aanzien van de nachttreinen en vliegreizen zijn de voorwaarden voor latere bijboekingen en annuleringen aanzienlijk aangescherpt. Dit kan betekenen dat er aanzienlijke kosten zullen zijn bij boeking na 1 oktober.
Uiterlijk 6 oktober ontvangen betreffende inschrijvers informatie over eventueel gewijzigde definitieve prijzen en eventuele voorgestelde wijzigingen in de keuze van de reis.
Tot 20 oktober hebben de betreffende inschrijvers dan gelegenheid om de inschrijving te herzien, dat wil zeggen: in overleg met de reizencommissie te wijzigen of, zonder kosten, te annuleren.
Uiterlijk 1 november ontvangen de deelnemers een definitieve boekingsbevestiging. Bij annulering na deze datum wordt de aanbetaling niet door de NVSV teruggestort, maar kan deze eventueel bij de annuleringsverzekering worden geclaimd.
Inschrijvingen na sluiting van de inschrijvingstermijn zullen in behandeling worden genomen conform het gestelde in de Algemene Reisvoorwaarden en Regels (onder ‘Boekingsprocedure‘).

Reis- en Annuleringsverzekering
Iedere reisdeelnemer dient een adequate reisverzekering met uitgebreide wintersportdekking én aanvullende ziektekostendekking te hebben. Indien gewenst kan de NVSV die verzekering voor je afsluiten via de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV).
Bovendien is voor iedere reisdeelnemer een annuleringsverzekering verplicht. Deze kan de NVSV ook voor je afsluiten. De kosten hiervan zijn 7{c035a519f033d3d7eed9e8b04d69369868561a2fa6b2b69bd5afb05ef2a6c091} van de reissom (incl. 21{c035a519f033d3d7eed9e8b04d69369868561a2fa6b2b69bd5afb05ef2a6c091} assurantiebelasting en poliskosten).

Gezinnenreis
Uit de enquêtes na de vorige reizen is gebleken dat de periode na de voorjaarsvakanties en Bramberg als reisdoel het meest gewenst zijn. In de periode tussen de reguliere voorjaarsvakanties en Pasen is het ook mogelijk het hotel te boeken van zondag tot zondag, waardoor de wekelijkse files op zaterdag kunnen worden vermeden. Bovendien is een belangrijk argument dat de drukte op de skipistes in de periode februari en de voorjaarsvakanties enorm is, waardoor het voor visueel beperkten verre van optimaal is om te skiën en de veiligheid hierdoor in het geding kan komen. Gezinnen met kinderen kunnen een beroep doen op ‘overmacht’ en de school kan worden verzocht een uitzondering voor de visueel beperkte kinderen en hun eventuele ziende broers en zussen te maken. Onze ervaring is dat, eventueel ondersteund door een brief van de NVSV, een verzoek voor vrijaf door de scholen vrijwel altijd positief wordt beoordeeld. Als het aantal deelnemers (te) groot wordt zal een ‘overloop’ naar een week eerder worden overwogen. Geef bij aanmelding s.v.p. aan of de 2e week voor jullie ook mogelijk is.

Portofoonset huren
Tijdens de reizen kan van de NVSV een portofoonset worden gehuurd. De kosten zijn € 50 per week.
De laatste jaren neemt het gebruik van portofoons aanzienlijk toe. Dat betekent dat er per reis een beperkt aantal portofoons beschikbaar is. Deze worden op volgorde van aanvraag bij inschrijving toegewezen.
Vele leden hebben overigens inmiddels zelf een portofoonset aangeschaft. De voorzitter kan daar meer informatie over verschaffen.

Vakantie suppletiefonds LSBS
Het is mogelijk een aanvraag in te dienen voor individuele financiële ondersteuning door het vakantie suppletiefonds van de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden, LSBS ( www.lsbs.nl/suppletiefonds.html ). Eventuele aanvullende subsidies zijn afhankelijk van het inkomen.

Foto’s en video’s
Foto’s en video’s, welke zijn gemaakt tijdens onze reizen en evenementen, kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden van de NVSV, tenzij je uitdrukkelijk schriftelijk aangeeft dit niet te willen. Je kunt in dat geval een e-mail sturen naar secretariaat@nvsv.nl

Reizendag
Tijdens deze pré-unie maken de deelnemers en begeleiders kennis met elkaar en worden verdere afspraken gemaakt met de contactpersoon van de betreffende reis. Deelname aan deze dag bevelen wij van harte aan, zeker voor mensen die voor de eerste keer met een NVSV-reis meegaan.

Voor de volwassenenreizen is de reizendag op zaterdag 7 december 2019 in gebouw De Poort bij station Rotterdam Centraal. Deze dag wordt gecombineerd met de algemene ledenvergadering.
Voor de gezinnenreis zal, indien opportuun, een aparte informatiegelegenheid worden georganiseerd.
Nadere berichten over locatie en tijdstippen ontvangen de deelnemers te zijner tijd.

Informatie over de skigebieden
Bij de omschrijvingen van de accommodaties en wintersportgebieden verderop in deze gids staan meestal de websites daarvan vermeld. Op deze websites kun je meer informatie vinden over de accommodatie of het wintersportgebied. Als je in de zomer deze websites raadpleegt zul je meestal een ‘zomerse’ lay-out aantreffen. Ondanks de zomer kun je toch al vaak wintersport informatie raadplegen door te zoeken naar een link met de term ‘winter’ (Oostenrijk en Italië), ‘hiver’ (Frankrijk) en daarop te klikken. Dan krijg je meestal wel de gewenste wintersportinformatie voor zowel langlaufen als alpine skiën en snowboarden. Vanaf oktober/november worden de websites veelal direct met een ‘winterse’ lay-out aangeboden.

Voorbereidingen
Tijdens de wintersportreis is een deelnemer zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gewenste en minimaal vereiste skiniveau. NVSV-begeleiders zijn niet opgeleid om skilessen te geven. We bevelen met name beginners en minder gevorderden dringend aan om vooraf in Nederland lessen te volgen. Vraag ons informatie over de mogelijkheden. Skiën en langlaufen zijn technische sporten, waarvan het plezier zeer sterk beïnvloed wordt door de techniek en conditie van de wintersporter. De kans op ongevallen neemt ook af bij voldoende techniek én conditie.

Alpine skiërs en snowboarders kunnen lessen volgen op één van de vele indoor skibanen in Nederland. Voor adressen zie: www.anwb.nl/vakantie/wintersport/skibanen-in-nederland
Bij SnowWorld in Zoetermeer zullen, gedurende het najaar en de winter, alpine cursussen op indoorbanen in de echte sneeuw worden georganiseerd voor leden van de NVSV.

Langlaufers kunnen gedurende het najaar en de winter een aantal langlauflessen volgen, welke worden gegeven op de langlaufbaan van de Langlaufvereniging Gouda.

Kijk voor nadere informatie over lessen en andere activiteiten van de NVSV in Nederland: www.nvsv.nl/ activiteiten .

Ski-, Snowboard- en/of Langlauflessen tijdens de NVSV-reizen
Tijdens de gezinnenreis zullen één-op-één skilessen worden verzorgd door meereizende Nederlandse skileraren. De gezinnen betalen hiervoor een bijdrage in de kosten, vergelijkbaar met die van groepslessen bij de lokale skischool.
Bij een aantal volwassenenreizen bieden wij ook de mogelijkheid om ook één-op-één skilessen (alpine, snowboard en/of langlauf) van meereizende gediplomeerde Nederlandse skileraren te ontvangen. De kosten hiervan zullen door de deelnemers, die hier gebruik van willen maken, worden betaald. Deze bedragen tussen € 95 en € 100 per dag. Ter vergelijking, een dag privéles van een skileraar van een lokale skischool in Oostenrijk, Italië of Frankrijk kost twee tot drie keer zoveel. Als je hier belangstelling voor hebt, geef dat dan aan bij inschrijving voor de reis, inclusief het aantal dagen dat je les (alpine, snowboard en/of langlauf) wilt hebben. Afhankelijk van het aantal belangstellenden en beschikbare leraren zal per reis worden bepaald of deze mogelijkheid kan worden gerealiseerd en wat de exacte kosten zullen zijn.

Terug naar de Inhoudsopgave

Overzicht NVSV-reizenprogramma 2020

(1)
zie onder
Soort reis Vertrek-
datum
Reisduur
(skidagen)
Accommodatie
& verzorging
Prijs leden &
medereizigers
(voorlopig)
Globale indicatie
kosten liftpassen
(8)
Bramberg
(2)
Jongeren
Jongerenreis 18-12-2019 7 dagen (5) Jeugdhotel (3*)
4/6 p kamer
half-pension
€ 420 exclusief skipas € 95 / € 160
lokaal / safari
Tignes
(4)
Volwassenen
Alpine 10-01-2020 10 dagen (8) Hotel (3*)
2-p kamer
half-pension
€ 650 exclusief skipas € 200 / € 281
leden / meder.
Sankt Ulrich
(3)
Volwassenen
Langlauf 10-01-2020 10 dagen (8) Hotel (4*)
2-p kamer
half-pension
€ 880 exclusief
loipepas
n.v.t.
Bramberg
(5)
Volwassenen
Alpine & Langlauf 17-01 en
24-01-2020
10 dagen (8) Hotel (4*)
2-p kamer
driekwart-pension
€ 825 exclusief skipas € 145 / € 250
leden / meder.
Passo Pordoi
(5)
Volwassenen
Alpine 07-02-2020 10 dagen (8) Hotel (3*)
2-p kamer
half-pension
€ 895 exclusief skipas € 170 / € 370
leden / meder.
Châtel
(4)
Volwassenen
Alpine 07-03-2020 8 dagen (6) Hotel (3*)
2-p kamer
all inclusive
€ 699 exclusief skipas € 150 / € 205
leden / meder.
Bramberg
(7)
Gezinnen
Langlauf &
Alpine
15-03-2020
en eventueel
22-03-2020
8 dagen
(6)
Hotel (4*)
2-p kamer
driekwart-pension
€ 690 / € 345 / € 0 € 145 – € 295
min. – max.
Rauhala
(6)
Volwassenen
Langlauf 21-03-2020 9 dagen
(7)
Hotel (2*)
2-p kamer
vol-pension
€ 1.210
Loipes zijn gratis
n.v.t.
 1. Alle genoemde bedragen voor leden en medereizigers kunnen tot maximaal 10{c035a519f033d3d7eed9e8b04d69369868561a2fa6b2b69bd5afb05ef2a6c091} afwijken, afhankelijk van aantal deelnemers, brandstoftoeslagen, definitieve vervoerprijzen, en anderen.
  De vermelde bedragen zijn exclusief de verplichte reisverzekering, de annuleringsverzekering én het eventuele introductiebedrag voor nieuwe leden (zie Algemene Reisvoorwaarden en Regels onder ‘Lidmaatschap van de NVSV’).
  Bij de reizen met hotel kan soms een éénpersoonskamer of een tweepersoonskamer met meer comfort en/of ruimte worden gereserveerd. Daarvoor zal een toeslag gelden (zie bij betreffende reis). Beschikbare éénpersoons- of duurdere tweepersoonskamers worden toegewezen in volgorde van inschrijving (bericht én aanbetaling).Omdat de reisduur en het aantal skidagen per reis verschillend zijn hebben we, om onderling vergelijken van de kosten van de diverse reizen mogelijk te maken, in de laatste kolom weergegeven wat de kosten per skidag ongeveer zijn, op basis van verblijf in een tweepersoonskamer en inclusief de kosten van ski- of loipepas.
  NVSV-begeleiders ontvangen een tegemoetkoming van € 150 p.p. op de vermelde reissom. De reissom voor de begeleiders kan, vanwege onze ANBI-status sinds 1 januari 2019, worden aangemerkt als gift/schenking in het kader van de inkomstenbelasting.
 2. Heen- en terugreis met nachtelijke royal class pendelbus. Deze bus blijft de gehele reis bij ons voor plaatselijk vervoer naar de diverse skigebieden voor de skisafari.
 3. Heen- en terugreis met nachtelijke slaaptrein naar Oostenrijk. Verzorging op basis van halfpension. Eventueel extra ontbijt/brunch (dag van aankomst) en/of extra diner (dag van vertrek) zijn bij de reissom inbegrepen.
 4. Heen- en terugreis met nachtelijke royal class pendelbus naar Frankrijk. Verzorging op basis van halfpension in Tignes en all inclusive in Châtel. Eventueel extra ontbijt/brunch (dag van aankomst) en/of extra diner (dag van vertrek) zijn bij de reissom inbegrepen.
 5. Heen- en terugreis met nachtelijke 1st class (extra luxe) pendelbus naar Oostenrijk en Italië. Voor enkele opstapplaatsen in Nederland geldt mogelijk een toeslag. Verzorging op basis van half-, driekwart- of volpension. Eventueel extra ontbijt/brunch (dag van aankomst) en/of extra diner (dag van vertrek) zijn bij de reissom inbegrepen.
 6. Heen- en terugreis met vliegtuig en aansluitend een transfer. Verzorging op basis van volpension.
 7. Voor gezinnen met één of meer visueel beperkte gezinsleden. Heen- en terugreis met eigen auto. Op verzoek kan de NVSV de heen- en terugreis per dagtrein regelen. De vervoerskosten zijn voor eigen rekening. Verzorging is op basis van driekwart pension en ‘standaard’ 2-/3-persoons-kamers.
 8. Zie de details van de betreffende reis.

Terug naar de Inhoudsopgave

Beschrijving NVSV-wintersportreizen seizoen 2020

Hieronder worden de diverse reizen meer in detail beschreven.

Een aantal reizen is geschikt voor deelnemers met geen of weinig ervaring en andere reizen zijn meer geschikt voor deelnemers met meerdere jaren wintersportervaring. Vraag bij twijfel advies bij één der leden van de reizencommissie.

Enkele NVSV-leden hebben een voorkeur uitgesproken voor winterwandelen. Deze mogelijkheid doet zich voor bij de reizen naar Sankt Ulrich , Bramberg en Rauhala. Geef deze voorkeur aan bij opgave voor een reis. Dan zullen wij onderzoeken of er wandelbegeleiding beschikbaar is bij de betreffende reis.

Vervoer / accomodaties

Voor de reis naar Sankt Ulrich am Pillersee is gekozen voor de nachtslaaptrein Alpen Expres. Deze reist vanaf verschillende stations in Nederland zonder overstap naar Sankt Ulrich am Pillerse. Middels een bustransfer wordt de groep naar het hotel gebracht.

Voor de reizen naar Oostenrijk en Italië is voor komend seizoen gekozen voor de nieuwe 1st class nachtpendelbus (extra luxe, meer ruimte, luxe, brede, beter verstelbare stoelen, wifi, 220V bij stoelen, etc.), welke naar een aantal trajecten in Oostenrijk en Italië reist.
Voor meer informatie over de 1st class nachtpendelbus naar sommige bestemmingen in Oostenrijk en Italië zie: www.interbus.nu/reisinfo/first-class . Bij deze reizen zet de bus de groep bij het hotel af en haalt de groep een week later weer bij het hotel op. Instappen kan in diverse locaties in Nederland. Voor de reis naar Italië is soms een overstap in Noord-Italië benodigd.

Naar Frankrijk reizen we met een royal class nachtpendelbus.

De jongerenreis is met een royal class bus, welke de gehele reis ter plaatse tot onze beschikking blijft.

Voor de volwassenenreis naar Bramberg in januari is voorlopig één week gereserveerd: vrijdag 17 – zondag 26 januari. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen of als er een significante belangstelling voor twee weken Bramberg is en/of als de beschikbaarheid van begeleiders/leraren daar aanleiding toe geeft, zal een ‘overloop’ naar een week later (vrijdag 24 januari – zondag 2 februari) worden overwogen.
Het hotel heeft dit seizoen het restaurant op de begane grond geheel vernieuwd en ruimer gemaakt. De prijs van de kamers is gebaseerd op de nieuwe, luxe 2-p kamers, waarvan vele ook geschikt zijn voor 3-4 personen. Bij indeling met 3-4 personen zal er een korting van € 75 p.p. per week worden toegekend.
Er zijn nog een beperkt aantal z.g. ‘Stammhaus’ kamers beschikbaar welke een korting van € 75 p.p. per week kennen. Deze worden toegewezen op basis van ‘wie het eerst komt’

Voor de gezinnenreis naar Bramberg in maart is voorlopig één week gereserveerd: zondag 15 – zondag 22 maart. Als het aantal inschrijvingen (te) groot wordt zal een ‘overloop’ naar een week later (zondag 22 – zondag 29 maart) worden overwogen. Laat bij inschrijving weten of een week later ook mogelijk is voor jullie.

Voor de reis naar Rauhala, Finland weten we pas rond begin oktober a.s. wat de definitieve kosten van de vliegreis zullen zijn. Dan zullen we de inschrijvers informeren over eventuele minder- of meerkosten.

Liftpassen

Alle prijzen voor de reizen zijn exclusief de kosten van een liftpas voor de alpine skiërs en snowboarders, omdat bij deze reizen niet alle deelnemers liftpassen benodigd hebben of omdat de liftprijzen nog niet bekend zijn.

De kosten voor de liftpassen lopen zeer uiteen, afhankelijk van de ter plaatse door ons te verkrijgen kortingen, welke in het komend najaar bekend worden. De kosten van de liftpas zullen worden opgenomen in de reizenfactuur in het najaar van 2019.

In Frankrijk en Italië ontvangen wij, in de meeste gevallen, geen korting voor medereizigers. Deze betalen bij reizen in die landen de normale prijs voor de liftpassen. In Oostenrijk, met name in Bramberg, worden meestal ook significante kortingen voor de medereizigers verkregen.

Skisafari Bramberg

Tijdens de jongerenreis bestaat de mogelijkheid in te schrijven voor een skisafari naar verschillende grote wereldvermaarde gebieden in de omgeving: Wildkogel Arena, Zillertal Arena, Kitzbühel Grossraum, Sportregion Zell am See, Saalbach-Hinterglemm en/of de Kitzsteinhorn-gletsjer.

Voor de volwassenreis naar Bramberg willen wij die mogelijkheid ook aanbieden, als daar voldoende belangstelling voor bestaat. De kosten voor de liftpassen zullen dan wel aanzienlijk hoger zijn. Laat bij inschrijving weten of je daar belangstelling voor hebt.

Terug naar de Inhoudsopgave

‘Oostenrijk is en blijft voor veel Nederlanders het wintersportland bij uitstek. Denk maar aan de gezellige kleine dorpjes, de gemoedelijke sfeer en de gastvrijheid. Vele accommodaties zijn al jaren in de familie en behouden hierdoor de persoonlijke aandacht die zo gewaardeerd wordt. De skigebieden zijn vaak gelegen tussen de bossen en bieden veel variatie. De skiliften worden goed onderhouden en regelmatig vernieuwd. Bijna elk skigebied is uitgerust met sneeuwkanonnen en de pistes worden uitstekend geprepareerd, evenals de langlaufloipes. Door aaneensluiting van verschillende ski- en langlaufgebieden zijn uitgebreide wintersportmogelijkheden ontstaan. De infrastructuur (liften, sneeuwkanonnen, pisten, loipen) in Oostenrijk is momenteel vaak veel beter dan in andere wintersportlanden. De sfeervolle berghutten en après-skimogelijkheden voor jong en oud maken de wintersport in Oostenrijk compleet.’

Bramberg am Wildkogel (jongerenreis)

Land (Regio) Oostenrijk (Tirol)
Soort Alpine skiën, snowboarden
Doelgroep Jongeren tussen ca. 16 en 25 jaar
Type reis Geschikt voor meer en minder ervaren alpine skiërs en snowboarders

Familie-/jeugdhotel ‘Wolkensteinbär’ (3 sterren)

        

 • Luxe familie-/jeugdhotel
 • Kamers tot maximaal 8 personen, met douche, toilet, tv, wifi, etc.
 • Kamers met bad of douche, toilet, föhn, kamersafe en balkon
 • Gratis sauna, wellness ruimte
 • Indoor klimwand, fitnessruimte, game/entertainment zaal
 • Het hotel ligt een paar minuten lopen van het centrum van het dorp en van de lokale gondel
 • Nadere informatie: www.wolkensteinbaer.at

Tijdens de jongerenreis bestaat de mogelijkheid in te schrijven voor een skisafari naar verschillende grote wereldvermaarde gebieden in de omgeving: Wildkogel Arena, Zillertal Arena, Kitzbühel Grossraum, Sportregion Zell am See, Saalbach-Hinterglemm en/of de Kitzsteinhorn-gletsjer.


Bramberg am Wildkogel, jongerenreis

Woensdag 18 – dinsdag 24 december 2019 (jongeren ca. 16 – 25 jaar)

Duur 7 daagse wintersportreis, waarvan 5 dagen skiën en/of snowboarden.
Vervoer Heen- en terugreis met een royal class reisbus vanuit diverse opstapplaatsen in Nederland. Ter plaatse blijft de bus met chauffeur beschikbaar voor een skisafari naar de diverse skigebieden in de omgeving.
Vertrek Woensdagavond 18 december 2019, ca. 18:00 u vanaf station Leiden. Opstappen kan ook in: Alphen aan den Rijn (Avifauna, gratis parkeren), station Ede-Wageningen en eventueel nog een extra stop in een nader te bepalen locatie.
Thuiskomst Dinsdagmorgen 24 december 2019 in bovengenoemde plaatsen.
Verzorging Deze reis is op basis van halfpension. Het extra ontbijt op de dag van aankomst en het extra diner op de avond van vertrek zijn bij de reissom inbegrepen. Tevens kan op de laatste dag voor vertrek in de namiddag nog gratis gebruik gemaakt worden van de douchegelegenheid.
Skipas De kosten voor de 5 dagen liftpas bedragen ca. € 95, toepasbaar voor de skigebieden Wildkogel Arena én Zillertal Arena/Gerlosplatte. Deze prijs geldt voor de deelnemers én de ziende medereizigers. Deze liftpas zal met de reizenfactuur worden verrekend. De normale prijs voor een 5-daagse skipas in deze twee gebieden bedraagt: € 229,50. Als men kiest voor de 5 dagen skisafari in meerdere grote skigebieden in de omgeving (zie pagina 9), zullen de kosten voor de 5-daagse liftpas € 150 – € 160 voor de visueel beperkte deelnemers zijn. De normale prijs voor deze liftpas is € 259, welke voor deze pas ook van toepassing is voor de ziende medereizigers. Exacte prijzen voor de liftpassen zijn in het najaar bekend, afhankelijk van de door ons verkregen kortingen.

  

Terug naar de Inhoudsopgave

Sankt Ulrich am Pillersee

  

Land (Regio) Oostenrijk (Pillerseetal, Tirol)
Soort Langlaufen, wandelen
Doelgroep Volwassen leden van de NVSV
Type reis Geschikt voor meer en minder ervaren langlaufers en wandelaars

Hotel ‘Strasserwirt’  (4 sterren)

 • Luxe vier sterrenhotel, gemoedelijk familiehotel met persoonlijke aandacht
 • Uitstekende keuken: ontbijtbuffet, diner met 3 gangen keuzemenu plus saladebuffet
 • Luxe kamers (25 m²) met bad of douche, toilet, tv, radio, telefoon, sommige kamers balkon
 • Beperkt aantal eenvoudige/kleinere kamers (20 m²) beschikbaar met korting van € 75 p.p. per week
 • Keuzemogelijkheid voor extra ruime/luxe kamer (30 m²) in nieuwbouw, toeslag € 75 p.p. per week
 • Zeer beperkt aantal 1-persoonskamers beschikbaar, toeslag € 125 p.p. per week
 • Van de verschillende typen kamers is een aantal voor ons gereserveerd; toewijzing geschiedt volgens de opgegeven voorkeur en de volgorde van inschrijving (bericht én aanbetaling)
 • Gratis sauna, kruidenstoombad, relaxruimte, fitness ruimte
 • Internet mogelijkheid
 • Opstappen op de langlaufloipe is bij het hotel mogelijk
 • Website : www.strasserwirt.at

  

Langlaufen

Het Pillerseetal heeft ongeveer 100km loipen welke door de hoogte (ca. 1000m) en ligging behoorlijk sneeuwzeker zijn. Er zijn loipen voor meer en minder ervaren langlaufers

Ramsau-2016-1    

Sankt Ulrich am Pillersee

Vrijdag 10 – zondag 19 januari 2020 (volwassenen)

Duur 10 daagse wintersportreis, waarvan 8 dagen langlaufen en wandelen en eventueel alpine skiën
Vervoer Heen- en terugreis met de Alpen Express nachtslaaptrein vanuit station Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem, Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal, ‘s Hertogenbosch, Eindhoven en Venlo naar station Sankt Johann. Vanaf daar met een bustransfer direct naar het hotel.
Vertrek Vrijdagavond 10 januari 2020, ca. 17:30 u vanaf station Den Haag Centraal.
Instappen kan ook op de stations Leiden (ca. 18:00 u.),  Haarlem (ca. 18:30 u), Amsterdam Centraal (ca. 19:00 u), Utrecht Centraal (ca. 19:35 u), ‘s Hertogenbosch (ca. 20:05 u), Eindhoven (ca. 20:30 u) en Venlo (ca. 21:30 u).
Definitieve tijden kunnen afwijken en worden ca. 1 week voor vertrek bekend gemaakt.
Thuiskomst Zondag 19 januari 2020, ca. 8:15 u in Venlo en ca. 11:30 u in Den Haag Centraal.
Aankomst in andere stations op tussenliggende tijden.
Verzorging Deze reis is op basis van halfpension.
De kosten van een eventueel extra ontbijt op de dag van aankomst en een extra diner op de avond van vertrek zijn (excl. koffie en drankjes) bij de reissom inbegrepen.
Loipe-/skipas Deze is bij de reissom inbegrepen.
Locatie Sankt Ulrich ligt in het Pillerseetal, met o.a. de dorpen St. Jakob en Hochfilzen.
Deze dorpen liggen op een hooggelegen plateau van ca. 1000 meter en zijn daardoor relatief sneeuwzeker. Zie : www.kitzbueheler-alpen.com/de/pillerseetal/winter/urlaub-skifahren-langlaufen.html

Terug naar de Inhoudsopgave

Bramberg am Wildkogel wildkogel-logo

Land (Regio) Oostenrijk (Oberpinzgau, Salzburgerland)
Soort Alpine skiën, snowboarden, langlaufen en/of wandelen
Doelgroep Een reis voor volwassen leden van de NVSV
en een reis voor gezinnen met visueel beperkten
Type reis Geschikt voor meer en minder ervaren alpine skiërs, snowboarders én langlaufers;
Met ervaren skiërs en snowboarders is een skisafari mogelijk.
Lessen van gekwalificeerde Nederlandse skileraren bij voldoende belangstelling

Bramberg1   Bramberg3

Bramberg6  

Hotel ‘Tauernblick’ (4 sterren)

 • Zeer luxe 4-sterren hotel, gemoedelijk familiehotel met persoonlijke aandacht
 • Uitstekende keuken: uitgebreid ontbijtbuffet, diner met 3 gangen keuzemenu plus saladebuffet
 • Dagelijks gratis warm en koud hapje in de namiddag, eenmaal ‘Glühwein am Schneebar’
 • Kamers met douche of bad, föhn, apart toilet, TV, radio, kamersafe en balkon
  Deze kamers zijn speciaal ingericht voor gasten met astma en allergie-gevoeligheden en voldoen aan de strenge eisen van ‘Hohe Tauern Health’ en ‘Daß Österreichische Umweltzeichen’.
 • Bij delen van de grote kamers met 3 of 4 deelnemers geldt een korting van € 75 p.p. per week
 • Zeer beperkt aantal 1-persoonskamers beschikbaar, toeslag € 125,- p.p. per week
 • Nog enkele ‘Stammhaus’ kamers beschikbaar met korting van € 75 p.p. per week
 • Ook enkele extra luxe suites beschikbaar, toeslag € 50 p.p. per week
 • Van de verschillende typen kamers is een aantal voor ons gereserveerd; toewijzing geschiedt
  volgens de opgegeven voorkeur en de volgorde van inschrijving (bericht én aanbetaling)
 • Gratis luxueus zwembad, whirlpool, sauna, stoomcabines, fitnessruimte
  Solarium en Wellness-massages tegen betaling
  Badjas gratis te leen voor alle gasten
  Gebruik van zwembad, sauna, etc. op de namiddag van vertrek is bij de prijs inbegrepen
 • Gratis internet in alle kamers, restaurant en lobby (wifi)
 • Bramberg is een rustig klein dorp met beperkte uitgaansmogelijkheden
 • Nadere informatie: www.tauernblick.at

Bramberg5  

Langlauf en/of alpine/snowboard skigebieden en rodelbaan

Voor de alpine skiërs en snowboarders (zowel beginners als gevorderden) bestaat de mogelijkheid om een skisafari te houden in de volgende gebieden: Wildkogel Arena (Neukirchen, Bramberg: www.wildkogelbahnen.at ), Zillertal Arena (Hochkrimml/Gerloßplatte, Königsleiten, Gerloß, Zell am Ziller: www.zillertalarena.at ) en Großraum Kitzbühel (Kitzbühel, Kirchberg: www.kitzbühel.com ).

Voor de langlaufers en wandelaars zijn er uitstekende mogelijkheden in het dal (Oberpinzgau) en op hoogte (Gerloßplatte én Pass Thurn). Bramberg ligt aan de befaamde ‘Pinzgau Loipe’ met een totale lengte van 200km, welke door de Duitse ADAC met 5 sterren is beoordeeld. Voor meer informatie zie: http://www.salzburgerland.com/nl , daarna klikken op ‘Sport’ en vervolgens op ‘Winter’. In het handboek ‘Die schönsten Loipengebiete der Alpenländer’ krijgt Oberpinzgau een rating van 4 sterren, de hoogst mogelijke score.

Bramberg heeft de langste (14 km) rodelbaan ter wereld, welke gezinsvriendelijk is.

Bramberg4

Bramberg am Wildkogel

Vrijdag 17 januari – zondag 26 januari 2020 (volwassenen)

en eventueel

Vrijdag 24 januari – zondag 2 februari 2020 (volwassenen)

Duur 10 daagse wintersportreis, waarvan 8 dagen alpine skiën, snowboarden, langlaufen en/of wandelen.
Vervoer Heen- en terugreis met luxe 1st class Interbus nachtpendelbus vanuit diverse opstapplaatsen in Nederland.
Op verzoek organiseren wij als alternatief de reis per dagtrein.
Ter plaatse zullen we gebruik maken van de gratis skibus naar de diverse skigebieden. Met de gratis skibus kunnen we voor het hotel instappen en deze brengt ons in korte tijd naar de skigebieden: Wildkogel Arena (of 15 minuten lopen), Zillertal Arena of Kitzbühel Grossraum.
Vertrek Vrijdagavond 17 en eventueel vrijdagavond 24 januari 2020, ca. 21:30 u vanaf station Heerlen.
Opstappen kan ook in: Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Prinsenbeek, Rotterdam, Tilburg, Utrecht of Zwolle, waarbij een overstap in Maarheeze benodigd kan zijn.
Thuiskomst Zondag 26 januari en eventueel zondag 2 februari 2020 in Heerlen, of de instaplokatie.
Verzorging Deze reis is op basis van driekwartpension, inclusief een extra hartig en zoet hapje in de namiddag. Een extra brunch op de dag van aankomst en een extra diner op de avond van vertrek zijn (excl. drankjes en koffie) bij de reissom inbegrepen. Tevens kan op de laatste dag voor vertrek in de namiddag nog gratis gebruik gemaakt worden van zwembad, sauna en douchegelegenheid.
Skipas De kosten voor 8 dagen liftpassen bedragen ca. € 145, toepasbaar voor de skigebieden Wildkogel Arena én Zillertal Arena/Gerlosplatte. Deze prijs geldt voor de deelnemers, begeleiders én medereizigers. Deze liftpas zal met de reizenfactuur worden verrekend. De kosten voor de liftpas bij de skisafari zijn in het najaar bekend. Reken op ongeveer € 250 voor 8 dagen, afhankelijk van de kortingen. De normale prijs is € 352 voor 8 dagen.
Loipepas Deze is niet nodig in Oberpinzgau. De langlaufloipes zijn gratis.

Het restaurant is in 2019 geheel vernieuwdSuper keuken

Bramberg-2016-1 Bramberg-2016-2   

Bramberg am Wildkogel

Zondag 15 – zondag 22 maart 2020 (gezinnen)
eventueel overloop naar 22 – 29 maart 2020

Duur 8 daagse wintersportreis, waarvan 6 dagen skiën, snowboarden, langlaufen, rodelen en/of wandelen, etc.
Vervoer Heen- en terugreis met eigen auto. De NVSV kan eventueel vervoer per dagtrein regelen.
Ter plaatse kunnen we gebruik maken van de gratis skibus naar de diverse skigebieden. Met de gratis skibus kunnen we voor het hotel instappen en deze brengt ons in korte tijd naar de skigebieden: Wildkogel Arena (of 15 minuten lopen), Zillertal Arena en Kitzbühel Großraum. Eventueel kan een keer met de eigen auto’s naar één van de andere skigebieden (Zell am See, Saalbach-Hinterglemm) worden gereisd.
Aankomst Zondagnamiddag/avond 15 maart 2020 (eventueel overloop naar 22 maart)
Vertrek Zondagmorgen 22 maart 2020 (eventueel overloop naar 29 maart)
Verzorging Deze reis is op basis van ‘driekwart’ pension, inclusief een hapje in de namiddag.
Wintersport De NVSV zal zorgdragen voor skiles voor de visueel beperkte deelnemers. Voor nadere details zie ‘Gezinnen reizen’ in de ‘Algemene voorwaarden en regels’.
De kosten voor deze privé skilessen voor de visueel gehandicapten zijn € 225. Deze relatief gunstige prijs voor 6 dagen privé skiles kunnen wij realiseren doordat wij een gedeelte van de kosten betalen uit aan ons verstrekte sponsorgelden.
Het uitgangspunt voor deze gezinsreis is dat alle ziende ouders en kinderen vrij skiën of skiles nemen via de lokale skischool. De prijzen hiervoor zijn, mede afhankelijk van het aantal dagen skiles, ongeveer: € 160 tot € 210 per week.
Skihuur Kinderen: € 80 tot € 120 per week, afhankelijk van type skiset, inclusief helm.
Volwassenen: € 95 tot € 150 per week, afhankelijk van type skiset, inclusief helm.
Skipas Standaardprijs (6 dagen): € 292 (geschikt voor alle skigebieden in de omgeving) voor volwassenen, € 219 voor jongeren (geboortejaar 1992-2003), € 146 voor kinderen (geboortejaar 2004-2013), gratis voor geboortejaar vanaf 2014).
De prijs voor de visueel beperkte gezinsleden zal afhangen van de korting die wij t.z.t. ter plaatse kunnen bedingen. Deze prijs komt meestal significant lager uit.

Bramberg-2016-8 Bramberg-2016-9

Terug naar de Inhoudsopgave

‘Italië is een klasse apart. Hier kun je fantastische skitochten maken, genieten van de Italiaanse keuken in het hotel of op de piste (een flesje goede wijn is hier nog betaalbaar). De meeste skigebieden in Italië beschikken over ruim voldoende sneeuwkanonnen die ervoor zorgen dat er altijd geskied kan worden. De uitgestrekte skigebieden, de mooie natuur, de zuidelijke sfeer en de gastvrijheid maken van Italië een uitstekend wintersportland.’

Canazei, Passo Pordoi

canazei1 Canazei2 Canazei3   

Land (Regio) Italië (Veneto-Belluna, Dolomiti Superski)
Soort Alpine
Doelgroep Volwassen leden van de NVSV
Type reis Geschikt voor meer ervaren alpine skiërs of snowboarders in verband met de mogelijkheid van uitgebreide dagtochten en veel rode pistes in de directe omgeving van Passo Pordoi.
Lessen van gekwalificeerde Nederlandse skileraren bij voldoende belangstelling.

Hotel ‘Savoia’ (3 sterren)   

Hotel Savoia is een karakteristiek en sfeervol hotel, dat al bestaat sinds 1890 en ligt aan de Passo Pordoi op 2339m hoogte. Het hotel is onlangs gerenoveerd. Er zijn in Passo Pordoi geen uitgaansmogelijkheden, maar het hotel biedt een sfeervolle bar en restaurant waar de avonden gezellig kunnen worden doorgebracht. Tevens beschikt het hotel over een ontspanningsruimte met sauna en whirlpool.
’s Ochtends staat er een uitgebreid ontbijtbuffet voor de gasten klaar en ’s avonds wordt een uitstekend 3 of 4-gangen keuze diner met saladebuffet geserveerd. Zeer beperkt aantal 1-p kamers beschikbaar, toeslag € 125.

Dit unieke op ruim 2300 hoogte gelegen hotel is een echte aanrader voor fanatieke skiërs.
Vorig jaar is het eindpunt van de gondellift net wat hoger gemaakt, tot op de pas. Daarmee is hotel Savoia beter bereikbaar op de ski’s en is het makkelijker terug te keren na een dag op de piste. Uiteraard moet je nog steeds op tijd zijn voor de laatste lift.

Nadere informatie: www.savoiahotel.net

Skigebied

Het hotel ligt direct aan de bekende Sella Ronda, waardoor lange skitochten naar andere plaatsen in dit gigantische skigebied uitstekend mogelijk zijn. De Dolomiti Superski telt 12 grote en kleine sneeuw-zekere skigebieden, die samen een el dorado voor de wintersporter en levensgenieter vormen. Het hart van de Dolomiti Superski rondom het Sella Massief bestaat uit een aaneengesloten skigebied van ruim 500 pistekilometers. Ook kan geskied worden op de Marmolada gletsjer.

Wil je genieten van een mooie natuur, uitgestrekte skigebieden, nauwelijks wachttijden bij de liften, sfeervolle bergdorpjes en uiteraard de vermaarde Italiaanse keuken, dan ben je hier aan het juiste adres.

Canazei, Passo Pordoi

Vrijdag 7 – zondag 16 februari 2020 (volwassenen)

Duur 10 daagse wintersportreis, waarvan 8 dagen skiën of snowboarden
Vervoer Heen- en terugreis met een 1st class nachtpendelbus vanuit verschillende locaties in Nederland naar Noord-Italië. Van daar met een bustransfer naar het hotel op de Passo Pordoi.
Ter plaatse is geen skibus benodigd, want het hotel ligt aan de piste.
Vertrek Vrijdagmiddag-/avond 7 februari 2020, vanaf diverse locaties in Nederland.
De opstapplaatsen en exacte tijden zullen later worden afgestemd met de deelnemers.
Thuiskomst Zondagmorgen/-middag 16 februari 2020, op diverse locaties in Nederland.
Verzorging Deze reis is op basis van halfpension. Het extra ontbijt op de dag van aankomst en het diner op de avond van vertrek zijn bij de reissom inbegrepen.
Skipas De 8-daagse skipas is niet in de reissom inbegrepen. De kosten zullen afhankelijk zijn van de door ons te verkrijgen korting. Reken op ongeveer € 170 voor visueel beperkten en begeleiders. Voor medereizigers zullen de kosten € 372 zijn.

   

Terug naar de Inhoudsopgave

‘De grootste en meest gevarieerde, sneeuwzekere, skigebieden vind je in Frankrijk. De Franse skioorden zijn volledig gericht op de wintersport; accommodaties meestal aan de piste met de gondels/skiliften, winkels, bars, skiverhuur en skischolen op loopafstand. Frankrijk staat bekend om de vele appartementen. Momenteel worden er in de skistations steeds meer luxe, grotere appartementen en chalets gebouwd om ook de wintersporter aan te trekken die meer luxe verwacht tijdens de vakantie. Maar ook de sfeervolle, kleinere, skidorpen zijn in opkomst en een absolute aanrader; hier vind je nog de echte Franse sfeer. Kortom, Frankrijk is een land met oneindig veel wintersport mogelijkheden.’

Châtel, Portes du Soleil

   

Land (Regio) Frankrijk (Haute Savoie)
Soort Alpine
Doelgroep Volwassen leden van de NVSV
Duur reis 8 daagse (korte week) skireis, waarvan 6 dagen alpine skiën of snowboarden
Type reis Geschikt voor meer ervaren alpine skiërs en snowboarders in verband met mogelijkheid van skitochten

Hotel ‘Le Panoramic’ (3 sterren)


 • Comfortabel 3 sterren hotel in Châtel
 • Personeel spreekt Nederlands
 • 2-persoonskamers met douche of bad, eigen toilet, tv
  Bij bezetting van kamers door één persoon geldt een aanzienlijke toeslag
 • WiFi aanwezig in de lounge
 • Nadere informatie: www.hotelpanoramic.net/nl/chatel.php

Skigebied – Portes du Soleil

Het skigebied van Portes du Soleil is al decennia het grootste skigebied van de wereld. Met maar liefst 650 kilometer piste, van Les Gets in Frankrijk tot aan Champéry in Zwitserland, telt dit skigebied 12 skiresorts: Abondance, Avoriaz, Champéry, Châtel, L’Chapelle d’Abondance, Les Gets, Montriond, Morgins, Morzine, Saint Jean d’Aulps, Torgon en Val d’Illiez.

Châtel, Portes du Soleil

Zaterdag 7 – zaterdag 14 maart 2020 (volwassenen)

Duur 8 daagse skireis, waarvan 6 dagen skiën.
In verband met mogelijke lange dagtochten zeer geschikt voor ervaren wintersporters, maar ook uitstekende mogelijkheden voor minder ervaren wintersporters.
Vervoer De heen- en terugreis zal met een nachtelijke royal class pendelbus plaatsvinden. Ter plaatse maken we gebruik van de gratis skibus.
Vertrek Zaterdagmorgen/-middag 7 maart, vanaf diverse locaties in Nederland.
De opstapplaatsen en exacte tijden zullen later worden afgestemd met de deelnemers.
Thuiskomst Zaterdagmorgen/-middag 14 maart, op diverse locaties in Nederland.
Verzorging Deze reis is op basis van all inclusive. Het extra ontbijt op de dag van aankomst en het diner op de avond van vertrek worden in het hotel verzorgd en zijn bij de reissom inbegrepen.
Skipas De 6-daagse skipas is niet in de reissom inbegrepen. De kosten zullen afhankelijk zijn van de door ons te verkrijgen korting. Reken op ongeveer € 150 voor visueel beperkten en NVSV-begeleiders en ongeveer € 205 voor medereizigers. De normale kosten voor deze 8-daagse liftpas zijn € 275

Terug naar de Inhoudsopgave

Tignes

Land (Regio) Frankrijk (Tarentaise, Savoie)
Soort Alpine
Doelgroep Volwassen leden van de NVSV
Duur reis 10 daagse skireis, waarvan 8 dagen alpine skiën of snowboarden
Type reis Geschikt voor meer ervaren alpine skiërs en snowboarders.
Lessen van gekwalificeerde Nederlandse skileraren bij voldoende belangstelling.

Hotel ‘Hotel Club Belambra Le Diva’ (3 sterren)

   

 • redelijk comfortabel 3 sterren hotel
 • relatief kleine 2 persoonskamers met enkele bedden
 • alle kamers met douche en toilet
 • wellnescenter, fitness ruimte
 • gratis WIFI
 • gameroom, biljarttafel
 • nadere informatie: www.belambra.fr/ 

Skigebied Tignes-Val d’Isère

Tignes – Val d’Isère (het vroegere L’Espace Killy) is letterlijk een skigebied van hoog niveau. De bekende dorpen Tignes en Val d’Isère bevinden zich al op 1800 meter hoogte en de hoogste top prijkt tot 3456 meter. Dat betekent dat hier een skigebied van 300 kilometers piste en een hoogteverschil van ruim 1600 meter voor je klaar ligt. Zoiets vind je niet elke dag. Door de hoge ligging en de aanwezigheid van 2 gletsjers kun je hier zelfs van november tot begin mei skiën.

Beginnende skiërs zullen zich prima thuis voelen op de 147 kilometer aan blauwe pistes, maar vooral de gevorderde wintersporter zal zich aangetrokken voelen door dit gebied. Er zijn totaal bijna 70 rode en zwarte pistes en een ruim scala aan uitdagende off-piste afdalingen. Voor de echt waaghalzen is er de Face de Bellevarde; een zwarte piste die begint op 2827 meter hoogte en een steile kilometer lager eindigt in Val d’Isère. Freeriders kunnen zich uitleven bij Le Spot; een ongeprepareerde zone bij Tignes en freestylers kunnen hun aandacht verdelen over de 2 halfpipes, 1 quarterpipe, 1 boardercross en 2 funparken.

Ook fijn: lang wachten bij de lift komt zelden voor. Het liftsysteem is modern en goed doordacht. Er zijn flink wat stoeltjesliften met windscherm, cabineliften en kabeltreinen die je in één keer een heel eind de berg op helpen.

Tignes

Vrijdag 10 – zondag 19 januari 2020 (volwassenen)

Duur 10 daagse skireis, waarvan 8 dagen skiën.
Geschikt voor ervaren en minder ervaren alpine skiërs en snowboarders.
Vervoer De heen- en terugreis zal met een nachtelijke royal class pendelbus plaatsvinden. Ter plaatse is geen skibus benodigd, de piste en de skilift naar de gletsjer liggen hier letterlijk om de hoek.
Vertrek Vrijdagnamiddag/-avond 10 januari, vanaf diverse locaties in Nederland.
De opstapplaatsen en exacte tijden zullen later worden afgestemd met de deelnemers.
Thuiskomst Zondagmorgen/-middag 19 januari, op diverse locaties in Nederland.
Verzorging Deze reis is op basis van half-pension.
Het extra ontbijt op de dag van aankomst en het diner op de avond van vertrek worden in het hotel verzorgd en zijn bij de reissom inbegrepen.
Skipas De 8-daagse skipas is niet in de reissom inbegrepen. Reken op ongeveer € 200 voor visueel beperkten en NVSV-begeleiders en ongeveer € 280 voor medereizigers. De normale prijs voor deze 8-daagse liftpas is € 388


Terug naar de Inhoudsopgave

‘Een wintersportvakantie boven de poolcirkel in Lapland, Finland is een unieke ervaring: onbeperkte langlaufmogelijkheden in ongerepte natuur, zuivere lucht, een dik pak sneeuw, een weldadige rust en een ontspannen sfeer. Geen disco, geen drukte. ‘s Avonds gezellig kletsen bij de haard met een paar reisgenoten of eindelijk eens een goed boek lezen. Je voelt je er als herboren, ver weg van de dagelijkse beslommeringen. De kosten van een wintersportvakantie in Scandinavië zijn aanzienlijk hoger dan in de Alpenlanden.’

   

Rauhala

Land (Regio) Finland (Lapland)
Soort Langlaufen en/of sneeuwschoenwandelen
Doelgroep Volwassen leden van de NVSV
Type reis Geschikt voor langlaufers met minimaal enige ervaring

Hotel ‘Felltrek’ (2 sterren)   Felltrek   

 • Comfortabel hotel met een eigen gemoedelijke authentieke Lapse atmosfeer
 • De meeste kamers hebben douche, toilet, TV en een droogkast. Er is geen wifi in het hotel
 • Gratis hout gestookte Finse sauna
 • Bijna alle kamers zijn ruime 3 – 4 persoons kamers
 • Het arrangement omvat volpension: ontbijt, lunchpakket en diner
 • Nadere informatie hotel: www.felltrek.fi
 • De accommodatie ligt direct aan de langlaufloipes.
 • Ski huur is mogelijk, graag voordien opgeven
 • Vegetarisch eten is mogelijk, voordien opgeven
 • Een reis voor personen die van rust houden en die er van houden om de gehele dag te langlaufen
 • Maximaal aantal deelnemers ca. 20

Langlauf gebied

Heel Lapland staat vol met bomen. Zo ook voor het hotel waar een 4km verlichte loipe van het Jerris is, welke onderdeel is van het langlauf-netwerk van Pallas – Hetta – Yallas. Dit bestaat o.a. uit vele glooiende loipes door de bossen. Voor hen die willen klimmen en afdalen zijn er ook verschillende loipes welke naar de toppen van de Fjells (net meer dan een heuvel welke boven de boomgrens komt) gaan. Hier krijg het idee op de noordpool te zijn. Bij de hoger Fjells komen we ver boven de boomgrens en heb je nog meer het gevoel op de noordpool te zijn. Maar daar moet je dan wel eerst goed voor klimmen.

Door de noordelijk ligging is het sneeuwzeker. Het is niet de vraag of er sneeuw ligt maar hoeveel er ligt en of het oude of nieuwe sneeuw is. Meer dan 1 of meer dan 2 meter zal dan het antwoord zijn. De sneeuw is meestal van zeer goede kwaliteit daar de temperatuur laag is. Overdag kan deze tussen de -15 en 0 graden Celsius zijn maar dit voelt niet zo koud aan door de droge lucht. Door de noordelijke ligging en het afwezigheid van industrie is de lucht hier te de schoonste van Europa.

De loipes zijn vaak enkel gespoord. Doordat het heel rustig is en men geen haast heeft is dit geheel geen probleem. Het gebeurt regelmatig dat je pas na 1 uur lopen andere tegenkomt. Ofwel langlaufen in Lapland is een aparte ervaring. Indien gewenst kan men ook een dag sneeuwschoenwandelen

Nadere informatie gedeelte langlaufgebied: www.tunturi-lappi.fi/en/map/muonio-ski-trail-map

Rauhala

Zaterdag 21 – zondag 29 maart 2020 (volwassenen)

Duur 9 daagse wintersportreis, waarvan 7 dagen langlaufen en/of sneeuwschoenwandelen.
Vervoer Heen- en terugreis met vliegtuig van Schiphol naar Kittilla, Finland.
Vanaf daar middels een bustransfer naar Rauhala.
Vertrek Zaterdagmorgen 21 maart 2020, vanaf vliegveld Schiphol
(minimaal 2 uur tevoren aanwezig zijn, exacte vertrektijden worden t.z.t. bekend)
Kosten voor vervoer van materiaal in vliegtuig zullen we t.z.t. melden.
Thuiskomst Zondagavond 29 maart 2020, op vliegveld Schiphol.
Verzorging Deze reis is op basis van volpension, inclusief een lunchpakket om elke dag mee te nemen op de loipen. De met zorg bereide maaltijden zijn nog grotendeels naar oud recept en van de pure kwaliteit van weleer.

   
   

Terug naar de Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden, Regels en Informatie

Algemeen

Deze algemene voorwaarden en regels hebben betrekking op door de Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging, hierna te noemen ‘de vereniging’ of ‘NVSV’, te organiseren wintersportreizen.
Tevens worden in dit gedeelte van de reizengids de diverse kenmerken van, en enige algemene informatie met betrekking tot, de NVSV-wintersportreizen beschreven.
Voor de goede orde wijzen wij alle deelnemers aan NVSV-wintersportreizen er op dat wintersporten een bewegingssport in de vrije natuur is, waarbij sportongevallen en blessures kunnen voorkomen. Deze risico’s zijn niet significant anders dan bij andere bewegingsporten als voetballen, fietsen, hardlopen, turnen, etc. en zijn mede sterk afhankelijk van de geoefendheid en algemene sportieve conditie van de deelnemer.
Meer informatie over voorkomen van skiblessuren en veiligheid tijdens wintersporten kun je ook vinden op de website : www.veiligheid.nl/sportblessures/preventie-per-sport/skien

Volwassenenreizen

Deze reizen zijn primair gericht op volwassen visueel beperkten : alpine skiërs, snowboarders, langlaufers en/of wandelaars.
De NVSV zal zorg dragen voor voldoende begeleiders om elke dag één-op-één begeleiding te realiseren.
De mogelijkheid bestaat dat ziende partners, vrienden, etc. met een reis mee gaan. Deze ‘medereizigers’ kunnen geen aanspraak maken op begeleiding of anderszins hulp bij het wintersporten. In geval van benodigde skilessen kan de NVSV bemiddelen, maar is de medereiziger zelf verantwoordelijk voor de afspraken met en betaling van de lokale skischolen. Medereizigers kunnen natuurlijk wel dagelijks met de NVSV groep gezamenlijk wintersporten.
Bij deze reizen is het uitgangspunt dat de deelnemers zelfstandig reizen naar de opstapplaatsen, zijnde treinstations, opstapplaatsen van pendelbussen of vliegvelden. Vaak worden tijdens de reizendag (= pré-unie in november/december voorafgaande aan de reis) afspraken gemaakt tussen deelnemers onderling en/of deelnemers en begeleiders met betrekking tot het eventueel gezamenlijk reizen van huis naar de diverse opstapplaatsen. Tijdens de reis van de opstapplaatsen naar de plaats van bestemming zal de NVSV zorgen voor voldoende begeleiders om de groep op een verantwoorde manier te begeleiden.
Tijdens de vakantie zal de NVSV dagelijks zorg dragen voor één-op-één begeleiding door NVSV begeleiders of, in voorkomende gevallen, een ski-, snowboard- of langlaufleraar. Ervaring in het verleden heeft geleerd dat de meest optimale methode is om elke dag andere koppels ‘visueel beperkte – begeleider/leraar’ te vormen. Op deze wijze hebben zowel de visueel beperkte deelnemers als de begeleiders en leraren de kans elke dag nieuwe ervaringen op te doen.
De NVSV vraagt deelnemers, die voor het eerst gaan wintersporten, om vooraf lessen in Nederland te nemen. Behoort dit, om welke reden dan ook, niet tot de mogelijkheden, dan verwacht de NVSV van beginners dat ze tijdens de reis skilessen nemen. De kosten daarvan zijn voor rekening van de deelnemer. Van begeleiders kan en mag niet verwacht worden dat ze skilessen geven. Gaarne adviseren wij over de verschillende mogelijkheden op skibanen in Nederland, zowel voor alpine skiërs, snowboarders als langlaufers.
Overigens geldt de aanbeveling om vooraf skilessen te nemen ook voor de meer ervaren deelnemers. Hoe beter de skitechniek en conditie is, hoe meer plezier je beleeft aan het wintersporten.
De dagelijkse begeleiding geschiedt primair vanaf het moment van vertrek bij het hotel ‘s morgens tot het moment van terugkeer aan het eind van de skidag. Uiteraard zullen begeleiders in voorkomende gevallen ook behulpzaam zijn bij maaltijden, bijvoorbeeld in geval van een ontbijtbuffet of salade buffet, etc. Ook kan een beroep worden gedaan op begeleiders voor hulp bij boodschappen, geld pinnen, etc. Begeleiders zijn niet verplicht te begeleiden tijdens après-skiën en/of uitgaan ‘s avonds. E.e.a. gaat altijd in goed overleg met elkaar.

Van een visueel beperkte verwachten wij een grote mate van zelfstandigheid. Heb je meer hulp of verzorging nodig dan adviseren wij om hiervoor zelf een medereiziger mee te nemen. Een medereiziger begeleidt niet tijdens het wintersporten, daartoe zijn alleen geteste begeleiders bevoegd. Natuurlijk kun je ook voor de gezelligheid je eigen partner, kinderen, vrienden of verwanten als medereiziger meenemen. Als het beschikbare aantal plaatsen dit toelaat en als dit niet ten koste gaat van het deelnemen van een visueel beperkte, kun je een medereiziger meenemen. Visueel beperkten en begeleiders hebben altijd voorrang op een medereiziger bij toewijzingen van reizen.

Gezinnenreizen

Deze reizen zijn gericht op gezinnen met visueel beperkte gezinsleden (kinderen en/of ouders).
In principe reizen gezinnen zelfstandig met eigen auto van huis naar de plaats van bestemming. Indien gewenst kan de NVSV het vervoer (trein, pendelbus, vliegtuig, etc.) regelen. De heen- en terugreis geschiedt geheel op eigen verantwoordelijkheid en kosten.
De NVSV verzorgt privé-skilessen (één-op-één) door gekwalificeerde Nederlands sprekende skileraren gedurende het grootste deel van de vakantie. De overige tijd worden de visueel beperkte deelnemers één-op-één begeleid door NVSV begeleiders. De verdeling van het percentage tijd door skileraren en begeleiders is afhankelijk van beschikbare menskracht en sponsorgelden.
De kosten voor de één-op-één skilessen en begeleiding van de visueel beperkte deelnemers zijn hoger dan die van groepslessen bij de lokale skischolen, maar zijn aanzienlijk lager dan die van privé-skilessen bij de lokale skischolen. Ook hier is er een relatie met de ontvangen sponsorgelden.
Voor ziende gezinsleden (ouders, broers, zussen, e.a.) kan, indien gewenst, de NVSV bemiddelen bij de lokale skischolen. Tijdens de reizendag en andere voorbereidingen zal hierover nader worden afgestemd met de deelnemende gezinnen.
De skileraren en begeleiders zijn in principe verantwoordelijk voor de begeleiding van de visueel beperkte deelnemers van het moment van vertrek bij het hotel tot het moment van terugkeer bij het hotel. Met ouders kan echter worden afgesproken dat zij hun visueel beperkte kind ‘s morgens begeleiden naar de skipiste en/of in de namiddag begeleiden vanaf de skipiste naar het hotel. Ook afspraken over begeleiding tijdens de lunchpauzes en afrekenen van de lunchkosten worden ter plekke gemaakt. Deze afspraken kunnen per dag verschillend zijn, afhankelijk van wat tussen ouders en skileraren/begeleiders wordt afgesproken. Voor de goede orde: de NVSV is geen ‘oppasdienst’.
De NVSV zal vooraf communiceren wie de gekwalificeerde skileraren en wie de NVSV begeleiders zijn. Voor de goede orde: NVSV begeleiders zijn geen skileraren. Zie verder onder ‘Begeleiding’.
Voor alle deelnemende kinderen (tot en met 17 jaar) is het dragen van een adequate skihelm verplicht. Dit om de veiligheid voor de deelnemende kinderen optimaal te maken. Hiermee zijn we in lijn met de wettelijke verplichtingen in sommige wintersportlanden en/of de voorschriften van de meeste lokale skischolen.
De minimumleeftijd voor deelname aan een NVSV gezinnenreis is 5 jaar, zowel voor visueel beperkte als voor ziende kinderen. In het geval dat er jongere kinderen meereizen, zijn de ouders zelf verantwoordelijk voor begeleiding van deze kinderen gedurende de gehele reis. Ziende kinderen, jonger dan 5 jaar, kunnen mogelijk (deels) worden ondergebracht bij een lokale skischool of kinderopvang.
Tijdens de reizendag en andere voorbereidingen van de reizen kan worden afgestemd of de NVSV een inzet kan en zal leveren t.a.v. skilessen en/of het begeleiden van ziende kinderen en/of ouders. Indien hiertoe in onderling overleg wordt besloten en er skileraren en begeleiders voor dit doel beschikbaar zijn, zullen hier kosten aan zijn verbonden. Begeleiders en skileraren hebben overigens een vrije keus om wel of niet ziende kinderen en/of ouders te begeleiden.

Begeleiding / lessen

De NVSV zorgt gedurende de gehele vakantie voor voldoende en gekwalificeerde begeleiding. Hierbij wordt (tenzij bij de reis anders staat vermeld) uitgegaan van een verhouding visueel beperkte / begeleider van één-op-één.

NVSV-begeleiders nemen verlof op en betalen de reis- en verblijfkosten zelf, minus een begeleidersubsidie, welke voor 2015 is vastgesteld op € 150,- per begeleider per reis.
Begeleiders zijn ervaren en enthousiaste wintersporters, die door de NVSV vooraf zijn getest en zij zijn in het bezit van of lopen stage voor het door de NSkiV, NOC*NSF en ministerie van VWS erkende ‘Ski- of Snowboardinstructeur niveau 2, deelkwalificatie wintersport assistent – vísuele beperking‘. De NVSV-begeleiders zijn geen ski-/snowboardleraar of langlaufinstructeur.
Eerstejaars begeleiders volgen, na een test, een stage om zich te certificeren. NVSV-begeleiders staan als zodanig ingeschreven bij de NVSV.
NVSV-begeleiders vinden het leuk om met een groep op vakantie te gaan en visueel beperkten tijdens het wintersporten te begeleiden en waar nodig een helpende hand te bieden tijdens de wintersportreis.
Begeleiders zijn echter geen leraar, arts, verpleegkundige of kinderoppas. Zij geven géén ski-, snowboard- of langlaufles en verrichten geen verzorgende taken. In voorkomende gevallen kunnen begeleiders enige aanwijzingen geven op de piste of in de loipe. Tevens kan een visueel beperkte deelnemer natuurlijk een beroep doen op een begeleider bij het lopend buffet in een hotel, bij het opnemen van geld bij een bank of postkantoor, bij het boodschappen doen, bij het schrijven van kaarten, enz. Je kunt echter géén aanspraak maken op een vaste begeleider, ook niet tijdens het wintersporten. Voor diegene, die naast een visuele beperking ook een auditieve of andere beperking heeft, kan hierop eventueel een uitzondering worden gemaakt. Je kunt bij boeking aangeven, dat je op grond van een meervoudige beperking een beroep wilt doen op een vaste begeleider. Indien je als visueel beperkte uitsluitend door een eigen partner begeleid wilt worden, dient dit bij boeking kenbaar gemaakt te worden, met opgave van de uitzonderlijke reden. Voorwaarde hierbij is wel dat deze partner als begeleider is geregistreerd bij de vereniging.

NVSV-leraren zijn gediplomeerde ski-/snowboardleraren of langlaufinstructeurs, die met goed gevolg een opleiding hebben gevolgd in Nederland of buitenland en een certififcaat hebben ontvangen. Zij geven de lessen op vrijwillige basis, d.w.z. ze ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. De NVSV betaalt hun reis- en verblijfkosten, waarvoor aan de leden die lessen ontvangen een dagvergoeding wordt doorberekend.
Tijdens de lessen treden de leraren natuurlijk ook op als begeleider van de visueel beperkte deelnemer, zoals hiervoor omschreven
Als de NVSV-wintersportreis de mogelijkheid biedt van skilessen, dan zal dat per reis worden bekend gemaakt en dan zijn aan deze privé skilessen aparte kosten verbonden. Zie daarvoor de beschrijving per reis. Als er bij een NVSV-wintersportreis geen melding wordt gemaakt van de mogelijkheid van skilessen en de daaraan verbonden skilessen, kunnen er ter plaatse bij de skischolen altijd privé skilessen worden geregeld. Echter, daarvan zullen de kosten zeer aanzienlijk zijn, denk aan € 200,- tot € 250,- per persoon per dag.

Skihelm bij alpine skiën en snowboarden

Alle deelnemers, begeleiders, leraren en medereizigers, bevelen wij zeer dringend aan om een skihelm te dragen op de piste. Skischolen in de meeste landen stellen het dragen van een helm verplicht tijdens de lessen.
De drukte op de skipisten neemt toe en, met name door de carve ski en de snowboards, ook de gemiddelde snelheid. Een skihelm kan ernstig hoofdletsel in de meeste gevallen voorkomen. Meer informatie kun je ook vinden op de website:
https://www.reisverzekeringblog.nl/wintersporters-helm-op/

Herkenbaarheid op de piste en loipe

Om de aandacht te vestigen op de herkenbaarheid van visueel beperkten en begeleiders op de piste en in de loipe wordt gebruik gemaakt van herkenningsmateriaal. Voor de visueel beperkte deelnemers is het een opvallend geel hesje met opdruk ‘BLIND‘ en het internationale teken met de drie zwarte stippen. Voor de begeleiders en leraren is er een opvallend geel hesje met opdruk ‘GUIDE‘ en een gevarendriehoek erop. Tijdens het wintersporten is het dragen van deze hesjes verplicht voor zowel deelnemers als begeleiders. Alle leden van de vereniging ontvangen een hesje in eigendom bij inschrijving. Begeleiders krijgen een hesje in bruikleen dat na afloop van de reis dient te worden ingeleverd. Niet ingeleverde hesjes zullen in rekening worden gebracht.

Verwachtingen van deelnemers

Alle NVSV vakanties zijn groepsreizen. Dat wil niet zeggen dat er altijd met de gehele groep gelanglauft, geskied en/of gesnowboard wordt. Het betekent wel dat je met een groep op vakantie bent. Je dient dus met elkaar rekening te houden. Wij verwachten van je dat je jezelf houdt aan de door de reisleiding gegeven aanwijzingen, gemaakte afspraken (bijv. over verzamelplaatsen en tijdstippen), adviezen (bijv. over de minimale groepsgrootte waarmee je die dag er op uit wilt trekken) en dat je jezelf flexibel opstelt bijv. als de groepsgenoten een bepaalde route willen volgen of een ander tempo hebben dan jezelf.
De NVSV verwacht van de begeleiders dat zij de skipas, loipegelden, huur van ski- of langlaufuitrusting, lunch en drankjes zelf betalen. Van begeleiders kan echter niet verwacht worden dat zij kosten maken voor excursies. Wil je persoonlijk aan een betaalde excursie of andere activiteit deelnemen, is het billijk dat je ook (in overleg) de kosten van de begeleider betaalt.

Prijswijzigingen voorbehouden

De NVSV behoudt zich het recht voor om de in de gids vermelde voorlopige reissom te wijzigen, indien wijzigingen in de inkoopprijzen bij touroperators, BTW, vervoerskosten, brandstofprijzen, verschuldigde heffingen, wijzigingen in verzekeringspremies, toepasselijke wisselkoersen en/of gemaakte drukfouten daartoe aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten zullen daarbij netto, zonder opslag, aan je worden doorberekend. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen zoals deze bij ons bekend waren tijdens het samenstellen van dit wintersportprogramma. Indien treinreizen in het programma zijn opgenomen, zijn de tarieven voor het vervoer per trein voor de komende winter pas bij het uitkomen van de nieuwe dienstregeling in oktober bekend. Bovendien zijn de prijzen van de treinreis en van de reis met minibus afhankelijk van het aantal reisdeelnemers. Voor vliegreizen geldt de definitieve prijs op het moment van boeken, begin oktober. De in de reizengids weergegeven reissommen zijn dus richtprijzen. Wijzigingen in de diverse tarieven kunnen alsnog aan je worden doorberekend.
Eventuele prijswijzigingen als gevolg van het aantal deelnemers zullen uiterlijk begin oktober aan de deelnemers en begeleiders worden meegedeeld. Betekent deze wijziging van de reissom een verhoging van meer dan 10{c035a519f033d3d7eed9e8b04d69369868561a2fa6b2b69bd5afb05ef2a6c091} per persoon, dan heeft de deelnemer, begeleider en/of medereiziger het recht de overeenkomst binnen tien dagen na ontvangst van de mededeling van deze verhoging te ontbinden, met aanspraak op restitutie van de reeds betaalde gelden.

Boekingsprocedure

Als je wilt deelnemen aan één van de in dit reizenprogramma opgenomen reizen kun je jezelf hiervoor vanaf het verschijnen van de gids tot en met de in de gids vermelde uiterste datum aanmelden. Dit kan middels een e-mail naar boeking@nvsv.nl of telefonisch bij één der leden van de reizencommissie.
Je dient tevens het vermelde aanbetalingbedrag per persoon per reis te storten op de bankrekening van de NVSV: IBAN NL60 RABO 0115 6965 98 t.n.v. NVSV onder vermelding van : aanbetaling wintersportreis, onder vermelding van de reisbestemming.
Wij adviseren je met klem om zo spoedig mogelijk te boeken. Als je jezelf na het verstrijken van de boekingstermijn aanmeldt, kunnen wij niet garanderen dat de boeking nog geaccepteerd kan worden. Er zal eerst geïnformeerd moeten worden bij het betreffende hotel of verhuurbedrijf van chalets/appartementen of er nog plaatsen beschikbaar zijn en/of bij de vervoermaatschappij of er nog plaatsen beschikbaar zijn in de trein, bus, etc. Bovendien moet er nog aanvullende begeleiding geregeld worden. Alle eventueel extra gemaakte kosten die hiermee verband houden worden je in dat geval in rekening gebracht.

Geldigheid inschrijving / reservering / doorgaan van de reis

Een inschrijving (via e-mail of telefonisch) wordt eerst formeel als zodanig erkend als de bijbehorende aanbetaling op de bankrekening van de NVSV is bijgeschreven en de toegestuurde inschrijvingsbevestiging is terugontvangen bij de NVSV, eventueel voorzien van correcties.
Er wordt dan een plaats voor je gereserveerd bij de reis van keuze. Het aantal plaatsen dat beschikbaar is, verschilt per reis. Zie daarvoor de beschrijving per reis. Als er voor een reis meer belangstelling is dan er plaatsen beschikbaar zijn, zal voor toewijzing van de plaatsen worden gekeken naar de valutadatum van de aanbetalingen en de datum van ontvangst van de boekingsgegevens. Bij gelijke ontvangstdata van bovengenoemde inschrijving en aanbetaling van visueel beperkte deelnemers, zal er eventueel tussen de visueel beperkte deelnemers geloot moeten worden.
Vanzelfsprekend geldt ook voor begeleiders en medereizigers dat de aanmelding pas geldig is wanneer wij de inschrijving én de aanbetaling (niet voor leraren) hebben ontvangen.
Bij de definitieve keuze van begeleiders per reis, behoudt het bestuur zich het recht voor om de keuze niet uitsluitend te laten bepalen door de volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Rekening houdend met de groepssamenstelling (leeftijd, beginners / gevorderden) kan het bestuur ervoor kiezen om een begeleider, die zich later heeft aangemeld, aan een reis te laten deelnemen. Wanneer het bestuur hiervoor kiest, neemt de begeleiderscoördinator medio oktober contact met je op om je hierover te informeren. Natuurlijk waarderen wij het als je jezelf als begeleider snel aanmeldt voor een reis. Wanneer het bestuur het noodzakelijk vindt om een afwijkende keuze te maken, zullen wij vanzelfsprekend in overleg met je nagaan of je als begeleider aan een van de andere reizen kunt deelnemen.
Indien de bestemming van jouw eerste keuze is volgeboekt, nemen wij contact met je op. Indien je in gebreke blijft met de aanbetaling kan er helaas geen plaats voor je worden gereserveerd. Wij zullen je hiervan op de hoogte stellen. Je loopt dan het risico dat de gewenste reis inmiddels is volgeboekt.
Een reis vindt pas doorgang als door de vereniging is bevestigd dat de reis zal plaatsvinden.

Reisovereenkomst

De reisovereenkomst komt definitief tot stand zodra de aanmelding is ontvangen én de aanbetaling is bijgeschreven op de rekening van de vereniging én je vervolgens een boekingsbevestiging hebt terugontvangen. Alle deelnemers en begeleiders ontvangen hierover van de vereniging een schrijven, per e-mail of post. Voor het betalen van de resterende reissom wordt een restantfactuur toegestuurd per e-mail of per post. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de NVSV. Indien de deelnemer of begeleider binnen 6 weken voor aanvang van de reis heeft geboekt, dient per ommegaande de gehele reissom te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kan, na sommatie, de reisovereenkomst door de vereniging worden opgezegd. In dat geval worden reeds betaalde gelden niet gerestitueerd. Bij sommatie kan de nog verschuldigde reissom worden verhoogd met € 10,- administratiekosten.

Reisdocumenten

Het is niet toegestaan om met een verlopen reisdocument naar het buitenland te reizen. Het reisdocument (paspoort of ID-kaart) moet gedurende de gehele reis geldig zijn inclusief de dag van terugkeer in Nederland. Voor meer informatie zie de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken/ onder ‘Landen en reisdocumenten’. Deelnemers en/of begeleiders van niet-Nederlandse nationaliteit dienen zelf zorg te dragen voor geldige reispapieren en eventueel benodigde visa en/of inentingsbewijzen.

OV-begeleiderskaart

Een visueel beperkte deelnemer dient tijdens de reis in het bezit te zijn van een geldige OV-begeleiderskaart voor openbaar vervoer. De OV-begeleiderskaart maakt het (deels) kosteloos vervoer middels openbaar vervoer van een begeleider mogelijk Tijdens reizen met de NVSV kan de OV-begeleiderskaart worden gebruikt bij het reizen middels openbaar vervoer naar de centrale opstapplaatsen en tijdens sommige reizen die per internationale trein worden gemaakt.
Tevens is de OV-begeleiderskaart soms nodig om korting op de skipassen te verkrijgen.
Visueel beperkte deelnemers dienen direct aan de vereniging kenbaar te maken indien na boeking de OV-begeleiderskaart wordt ingetrokken. De beschikbare OV-begeleiderskaarten zullen worden aangewend voor begeleiders en niet voor medereizigers. Een medereiziger heeft niet het voordeel van het reizen met een OV-begeleiderskaart, tenzij er voldoende OV-begeleiderskaarten beschikbaar zijn.

Reisduur en reisdata

De reisduur is in hele dagen vermeld. De dag van vertrek en terugkomst zijn als hele dagen meegerekend. De vertrek- en afreisdag staan vast en de tijdstippen van vertrek worden door de betreffende vervoersmaatschappij bepaald.

Vervoer per trein, (pendel)bus of per vliegtuig

Indien in ons reisprogramma trein-/vliegreizen zijn opgenomen, zijn deze inclusief zitplaats reservering, eventueel treincouchette reservering en transfer naar de verblijfsaccommodatie. Idem voor de terugreis.
De maaltijden en consumpties tijdens de heen- en terugreis zijn niet inbegrepen, tenzij in de reisbeschrijving anders staat vermeld. Een definitief reisschema kunnen wij trein-/vliegtuigreizigers pas geven, nadat de nieuwe dienstregeling bekend is en nadat de trein-/vliegtuigreservering is geslaagd. De informatie over de trein-/vliegreis ontvang je ruimschoots voor vertrek. Alle in deze gids vermelde routes, opstapplaatsen en tijden zijn een indicatie en onder voorbehoud.
De meeste busreizen zijn nachtpendels of gaan met een door de NVSV volledig gehuurde bus.
De nachtpendels kennen een centraal verzamelpunt, waar de reis officieel meestal op vrijdag begint en een week later op zondag eindigt. Bij zogenaamde midweekreizen zijn vertrek en aankomstdag beide op zaterdag. Koffie, thee en frisdrank zijn in de bus tegen betaling verkrijgbaar en voor de nacht wordt soms een deken en een kussen uitgereikt.
Om problemen op de centrale verzamelpunten, stations of vliegvelden te voorkomen, verwachten wij dat een visueel beperkte tezamen met een begeleider of geholpen door een wegbrengende kennis/familielid opstapt en dat de bagage goed herkenbaar is en voorzien is van de gele stickers of labels. Het gebruik en het invullen van de reislabels is verplicht. Vul op reislabels buiten aan de koffer niet het adres maar alleen naam en GSM-nummer in.
Op het inschrijfformulier kun je jouw voorkeur voor een treinstation of busopstapplaats kenbaar maken. Op de reizendag worden nadere afspraken gemaakt over het samen reizen en bepaalt de contactpersoon samen met jou en met de andere deelnemers en/of begeleiders waar je definitief op zult stappen.
In geval van ‘eigen’ bus(sen) worden opstapplaatsen afgestemd met de deelnemers. Indien er sprake is van 9-persoons minibus(sen) zonder voorzieningen (koffie, thee, frisdrank, toilet, video, etc.) worden pauzes in onderling overleg geregeld.

Vervoer per eigen auto (gezinnenreis)

De meeste deelnemers aan de gezinnenreis reizen met het gezin met de eigen auto. Voor de goede orde delen wij hierbij mede dat alle verantwoordelijkheden voor deze heen- en terugreis bij de deelnemers zelf ligt. Er dient voor de juiste uitrusting van de auto te worden gezorgd: sneeuwkettingen en winterbanden (verplicht in wintersportlanden!), juiste smeerolie, ruitensproeiervulling, rubbers van de portieren ingesmeerd/ingespoten, etc. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de reizencommissie. Tevens kan bij de ANWB een informatie over autorijden tijdens de wintersport worden verkregen: https://www.anwb.nl/auto/themas/wintervoorbereiding/auto-en-winter .
Bovendien dienen de autopapieren in orde te zijn voor een reis naar het buitenland (groene kaart, etc.).

Reissom

De gepubliceerde reissom geldt per persoon. Tenzij bij de betreffende reis anders is vermeld, is de reissom berekend op basis van:

 • Overnachtingen in een 2-persoons kamer met douche en toilet (volwassenenreizen) of op een 2-/3-p kamer met douche en toilet (gezinnenreizen);
  Voor 1-persoons kamers en voor kamers met meer luxe of ruimte gelden toeslagen;
 • Halfpension verzorging, te beginnen met het diner op de dag van aankomst en eindigend met het ontbijt op de dag van vertrek;
 • Soms zijn extra ontbijt/brunch op dag van aankomst en extra diner op dag van vertrek bij de reissom inbegrepen.

In de reissom zijn uitsluitend de diensten en voorzieningen inbegrepen zoals vermeld bij de betreffende reis in het reizen programma.

Niet bij de prijs inbegrepen

Tenzij anders vermeld in de tekst zijn de navolgende kosten niet bij de prijs inbegrepen: skiliftpassen, loipegelden, ski- of langlaufles, huur ski- of langlaufuitrusting, excursies, lunches, fooien, consumpties en overige persoonlijke uitgaven. Houd er rekening mee dat de totale kosten van de wintersportvakantie nog behoorlijk kunnen oplopen, afhankelijk van de activiteiten en het persoonlijke uitgavenpatroon.

Kamers

Tijdens de NVSV-reizen maken wij standaard gebruik van 2-persoons kamers. Wanneer je echt gebruik wilt maken van een 1-persoons kamer, kun je bij aanmelding jouw voorkeur voor een 1-persoons kamer aangeven, waaraan altijd meerkosten zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat wij je met de gewenste kamer tevreden kunnen stellen. Er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de voorkeuren. Als er een oneven aantal reisdeelnemers is, kan in voorkomende gevallen gekozen worden voor een 3-persoons kamer in plaats van een betrekkelijk dure 2-persoons kamer voor 1 persoon. Dit werkt kostenbesparend en bovendien zijn 3-persoons kamers vaak eenvoudiger te reserveren dan 1-persoons kamers. De eventuele minderprijs voor een 3-persoons kamer of de meerprijs voor een 1-persoons kamer zal worden verrekend in de reissom.
Indien je niet op een 1- of 2-persoons kamer wordt ingedeeld en je voorkeur wijkt af van de toegewezen kamer, zal hierover contact met je worden opgenomen.
Als je voorkeur hebt voor een bepaalde kamergenoot, dan kun je dit ook bij inschrijving aan ons doorgeven.
Tijdens de reizendag zal een voorlopige kamerindeling worden gecommuniceerd op basis van de op dat moment bij ons bekende informatie omtrent beschikbare kamers in de hotels/appartementen/etc.
Voor de gezinnenreis is de reissom gebaseerd op ‘standaard gezinskamers’. Voor kamers met meer comfort (ruimte, luxe, etc.) zal een toeslag gelden.

Meerkosten voor deelnemers en begeleidersubsidie

Door middel van een standaard berekeningsmethode wordt voor iedere reis een basisprijs berekend. Aan begeleiders wordt een begeleidersubsidie verleend. Deze begeleidersubsidie wordt in principe hoofdelijk omgeslagen op de reiskosten van de visueel beperkte deelnemers. Door sponsorbijdragen zijn wij in staat om deze meerkosten voor de deelnemers geheel of gedeeltelijk te elimineren (zie ‘ledensubsidie’).
De bijdrage van een begeleider wordt bepaald door de basisprijs met de begeleidersubsidie te verminderen.
De reissom voor een medereiziger (partner, vriend/vriendin) is gelijk aan de ledenprijs.

Ledensubsidie

Jaarlijks zullen het op de reizen behaalde resultaat en de inkomsten uit donaties, giften en sponsoring worden ondergebracht in een fonds ‘voorzieningen reizen’. Per wintersportseizoen zal een significant deel hiervan beschikbaar worden gesteld als tegemoetkoming in de doorbelaste meerkosten. Het beschikbare bedrag zal worden toegewezen aan die visueel beperkten die het komend winterseizoen deelnemen aan een door de NVSV georganiseerde reis en die per afgelopen 1 mei van dit jaar als lid bij de vereniging staan ingeschreven. Het bestuur streeft er naar om de bovengenoemde meerkosten te bekostigen uit dit fonds, waardoor de leden geen of slechts geringe meerkosten ten opzichte van de basisprijs behoeven te betalen. Bij de vaststelling van de in de reizengids genoemde reissom is aangenomen dat die meerkosten nul zijn. Het definitieve subsidiebedrag per deelnemer wordt pas na sluiting van de inschrijftermijn vastgesteld. Indien het aantal inschrijvingen zeer hoog is, kan de situatie zich voordoen dat een deel van de meerkosten toch in rekening dient te worden gebracht bij de leden die aan een reis deelnemen.

Lidmaatschap van de NVSV

Mede om redenen van juridische aansprakelijkheid dienen alle deelnemers (visueel beperkte, begeleider, skileraar én medereiziger/gezinslid) aan een door de NVSV georganiseerde reis lid te zijn van de vereniging. De kosten van een jaarlijks lidmaatschap zijn vermeld op deze website bij lid worden.
Derhalve zullen alle niet-leden bij boeking automatisch als nieuw lid van de vereniging worden ingeschreven.
Nieuwe leden zijn tevens eenmalig een introductiebedrag verschuldigd. Het introductiebedrag is opgebouwd uit de kosten voor een hesje, administratiekosten, kosten inschrijving Nederlandse Ski Vereniging, etc.
Voor de gezinnen die deelnemen aan de ‘gezinnenreis’ geldt hetzelfde, met dien verstande dat voor het gehele gezin eenmalig het introductiebedrag benodigd is.
Indien je als visueel beperkt (junior)lid na een wintersportreis niet lid van de NVSV wenst te blijven, dien je dit voor 1 mei volgend op de reis te melden bij het secretariaat, omdat anders het lidmaatschap doorloopt in het volgende verenigingsjaar, dat loopt van 1 mei tot 30 april.
Naast visueel beperkte (junior)leden kent de vereniging: begeleiders, skileraren, medereizigers en gezinsleden. Voor nadere beschrijving van deze diverse typen leden zie de betreffende pagina’s op deze website.

Contactpersoon en Senior Begeleider

Voor elke NVSV reis verzoekt het bestuur bij voorkeur aan één van de visueel beperkte deelnemers om als contactpersoon op te treden. Als coördinator van de begeleiders en skileraren wordt één der begeleiders gevraagd. Vanaf de reizendag, tot de terugkomst in Nederland, zijn de contactpersoon en de seniorbegeleider de eerste aanspreekpunten voor de deelnemers. De contactpersoon en seniorbegeleider onderhouden de contacten met het bestuur en handelen als vertegenwoordiger van de vereniging.

Aansprakelijkheid

Deelname aan een NVSV-wintersportreis geschiedt voor eigen risico van de reisdeelnemers. Als je gaat wintersporten accepteer je impliciet de risico’s die deze bewegingssport met zich meebrengt.

De NVSV beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering dekt gebeurtenissen aan derden welke tijdens verenigingsactiviteiten worden veroorzaakt door begeleiders, leraren, bestuursleden en de vereniging als rechtspersoon primair en de gebeurtenissen tijdens verenigingsactiviteiten veroorzaakt door leden van de vereniging secundair. Dit laatste houdt in dat op het moment dat een lid door derden aansprakelijk wordt gesteld voor een gebeurtenis tijdens een verenigingsactiviteit er eerst gekeken wordt of het lid zelf over een aansprakelijkheidsverzekering beschikt. Is dit niet het geval, dan kan een beroep worden gedaan op de aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging. Om een beroep te kunnen doen op deze verzekering moet de benadeelde wel kunnen aantonen dat de vereniging of één van haar leden dan wel begeleiders daadwerkelijk aansprakelijk is voor de geleden schade.
De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid welke niet wordt gedekt door de aansprakelijkheids-verzekering van de vereniging.

De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel, berokkend aan de reisdeelnemer, door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan. Evenmin aanvaardt de vereniging aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen.
Dit alles tast overigens niet de eventuele aansprakelijkheid aan van de vervoersmaatschappijen (spoorweg-maatschappijen, luchtvaartmaatschappijen, busondernemingen, autoverhuurbedrijven, etc.) en de hoteliers, volgens geldende internationale verdragen en/of lokale wetgeving.

Verplichte/benodigde verzekeringen

Alle deelnemers (visueel beperkten, begeleiders, leraren, medereizigers) zijn verplicht een adequate reis- én annuleringsverzekering af te sluiten.

De kosten van de verplichte annule­ringsver­zekering (7{c035a519f033d3d7eed9e8b04d69369868561a2fa6b2b69bd5afb05ef2a6c091} van de reissom, incl. 21{c035a519f033d3d7eed9e8b04d69369868561a2fa6b2b69bd5afb05ef2a6c091} assurantie-belasting en poliskosten) zal op de factuur van de reissom worden vermeld, tenzij de visueel beperkte deelnemer, medereiziger of begeleider heeft aangegeven zelf een (doorlopende) annuleringsverzekering te hebben.

De kosten van de verplichte reisverzekering worden rechtstreeks door de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) in rekening gebracht als de reisverzekering wordt aangegaan via de NSkiV bij de Europeesche Verzekeringen.
Als NVSV-leden reeds eerder een reisverzekering hebben afgesloten als hoofd- of gezinslid van de NSkiV (zie vermelding op de NSkiV lidmaatschapskaart), zullen zij voor de reisverzekering rechtstreeks van de NSkiV een prolongatienota ontvangen. Alle overige NVSV leden, die soms reeds via de NVSV als clublid zijn aangesloten bij de NSkiV, zullen, indien gewenst, bij inschrijving voor een reis door ons worden aangemeld voor een reisverzekering bij de NSkiV. De nota daarvoor wordt vervolgens rechtstreeks door de NSkiV toegestuurd.
NVSV reisdeelnemers die zelf een (doorlopende) reisverzekering hebben afgesloten, ontvangen hun nota van de eigen verzekeringsmaatschappij.
Let op: uitsluitend een ziektekostenverzekering is niet voldoende (zie onder ‘Reisverzekering’).

Reisverzekering

Als je in het buitenland na een wintersportongeval geneeskundige hulp nodig hebt, dan ben je daarvoor op basis van je eigen ziektekostenverzekering niet voldoende verzekerd. Kosten van vervoer van de skipiste naar het ziekenhuis met skibob, ambulance of helikopter, verblijf in vaak dure buitenlandse ziekenhuizen, etc. worden uitsluitend gedekt door een adequate reisverzekering met uitgebreide wintersportdekking én aanvullende ziektekostenverzekering. Bovendien zijn de kosten van repatriëring, bagageverlies, diefstal, enzovoort niet inbegrepen in een ziekte­kos­tenverzeke­ring. Ook omdat het wintersportrisico voor visueel beperkten niet door alle verzekeraars wordt gedekt, is het voor visueel beperkte deelnemers raadzaam om de reisverzekering af te sluiten via de NSkiV bij de Europeesche Verzekeringen. Wanneer je zelf geen lid bent van de Nederlandse Ski Vereniging, sluiten wij deze reisverzekering voor je af. Het eventuele clublidmaatschap bij de Nederlandse Ski Vereniging wordt dan omgezet in een hoofdlidmaatschap. Of een gezinslidmaatschap voor op hetzelfde adres wonende partners of gezinsleden.

Van visueel beperkte deelnemers met een ‘niet-NSkiV’ reisverzekering dient de verzekeringsmaatschappij en het polisnummer bij ons bekend te zijn. Tevens dien je zelf te checken of deze reisverzekering de risico’s van wintersporten door visueel beperkten accepteert

Wanneer je als begeleider, leraar of medereiziger opgeeft zelf geen reisverzekering te hebben afgesloten, sluit de NVSV ook voor jou een reisverzekering af via de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV). Als je reeds verzekerd bent als hoofd- of gezinslid van de NSkiV dient tijdens een reis je lidmaatschapsnummer van de NSkiV bekend te zijn. Van begeleiders, leraren en medereizigers met een ‘niet-NSkiV’ reisverzekering dient de verzekeringsmaatschappij en het polisnummer bij ons bekend te zijn.

De premie van de NSkiV-reisverzekering bedraagt dit seizoen € 50,-, excl. de contributie van het NSkiV-lidmaatschap van € 35,- voor een hoofdlid, € 17,50 voor een op hetzelfde adres wonende partner, volwassen gezinsleden en jeugdleden van 5 – 27 jaar of € 0,- voor kinderen van 0 – 5 jaar. Voor dit bedrag ben je vanaf het moment van afsluiten van de verzekering een jaar lang lid van NSkiV en verzekerd voor alle vakanties (zomer en winter) in Europa (inclusief Nederland), met dekking voor hulpverlening, bagage, rechtsbijstand, ongevallen en ziektekosten. Wereldwijde dekking is ook mogelijk tegen een meerprijs van € 7,50 per jaar.
Tevens ontvang je het NSkiV clubblad ‘Ski Magazine’ gedurende een jaar. Voor gezinnen van 4 of meer personen gelden speciale tarieven.
Als je meerdere keren per jaar met vakantie gaat is het meestal interessant om een doorlopende reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
Meer gedetailleerde informatie over de diverse verzekeringspakketten van de NSkiV kun je bij het secretariaat verkrijgen of zelf inzien op de website van de NSkiV : https://www.wintersport.nl/verzekering/reisverzekering .

Alle visueel beperkte leden van de NVSV ontvangen een pasje van de NSkiV (Nederlandse Ski Vereniging). Dat geldt ook voor begeleiders, leraren en medereizigers die zelfstandig lid zijn van de NSkiV. Op het NSkiV pasje staat vermeld of je clublid, hoofdlid of gezinslid bent en, in geval van hoofd- of gezinslid, of je een reisverzekering hebt afgesloten. Ook de einddatum van de verzekering staat op het pasje vermeld. Als er ‘basis’ op het pasje van de NSkiV staat ben je een hoofd- of gezinslid zonder reisverzekering.
Als je hoofd- of gezinslid bent ontvang je rechtstreeks van de NSkiV een prolongatienota.
Als je geen verzekerd hoofd- of gezinslid van de NSkiV bent en met een NVSV wintersportreis meegaat, dient er alsnog een reisverzekering te worden afgesloten. Indien je de door ons aanbevolen reisverzekering via de NSkiV bij de Europeesche Verzekeringen wilt afsluiten zullen wij je aanmelden bij de NSkiV.

Als er tijdens de reis onverhoopt een beroep moet worden gedaan op de reisverzekering zal in overleg met de betrokken deelnemer actie worden ondernomen door de contactpersoon en/of de senior begeleider van de reis. Zij beschikken over de verzekeringsgegevens van de deelnemers, eventueel te waarschuwen contacten in Nederland en zijn bekend met de te volgen procedures. Houd er rekening mee dat je soms in eerste instantie de doktersrekeningen zelf moet voorschieten en later wordt afgerekend door de verzekeringsmaatschappij.

Uitsluitingen

De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de contactpersoon van een reis en de coördinerende seniorbegeleider ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door zijn/haar ongeoorloofde gedragingen.
De deelnemer of begeleider die hinder of overlast oplevert of kan leveren, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door de vereniging van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer of begeleider.

Speciale wensen of diëten

Om de keuken van de verblijfsaccommodatie tijdig op de hoogte te kunnen stellen van eventuele dieetwensen dien je deze reeds bij boeking kenbaar te maken. Wanneer hieraan extra kosten verbonden zijn, voldoe je deze ter plaatse. Wij kunnen er niet voor instaan dat je het gewenste dieet krijgt. Met jouw dieet- of andere speciale wensen wordt echter wel zoveel mogelijk rekening gehouden. Vegetarisch is meestal wel mogelijk.

Geschiktheid van de reis

Als je eraan twijfelt of een reis geschikt voor je is, kun je altijd contact opnemen met één der leden van de reizencommissie. In overleg met het bestuur zal dan een advies worden gegeven. Een deelnemer die naast een visuele beperking een andere zintuiglijke, lichamelijke of geestelijke beperking heeft, dient dit bij boeking te melden. Wij kunnen dan bij twijfel overleggen of de gewenste reis een juiste keuze is. Bij boeking dien je alle bijzonderheden op te geven die van belang zijn voor het slagen van een reis. Te denken valt aan een dieet, medicijnen, ziekten die acuut kunnen worden, speciale wensen met betrekking tot het begeleiden, enz. Wees bij de opgave hiervan zo volledig mogelijk. Dit is zowel in jouw belang als in het belang van de overige reisdeelnemers. Mocht tijdens de reis blijken dat je belangrijke informatie niet hebt doorgegeven, dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor eigen rekening.
Het bestuur van de NVSV behoudt zich het recht voor om een boeking te weigeren, bijvoorbeeld als er een grote kans is dat het belang van andere deelnemers wordt geschaad. De betrokkene zal hiervan, met opgaaf van redenen, in kennis worden gesteld. In overleg met de betrokkene kan er naar een alternatief worden gezocht.

Medische zaken

Iedere deelnemer is verplicht om de NVSV alle informatie omtrent de gezondheidstoestand te verstrekken die redelijkerwijze nodig is om te beoordelen of wintersportactiviteiten een verhoogd risico met zich meebrengen.

De NVSV beveelt visueel beperkte deelnemers dringend aan om een medische sportkeuring te ondergaan in de volgende situaties:

 • Wanneer het een deelnemer betreft van 65 jaar of ouder;
 • Wanneer de visuele beperking samen gaat met andere lichamelijke beperkingen;
 • Wanneer redelijkerwijze mag worden aangenomen dat het beoefenen van de wintersport voor een deelnemer mogelijk een groot risico met zich mee kan brengen, zoals onder meer in de volgende gevallen:
  • Neiging tot netvliesloslating, lensfluxatie, bloedingen;
  • Aandoeningen van de gewrichten, hart, longen, evenwichtsstoornissen;
  • Recent trauma;
  • Epilepsie.

Deze opsomming is vanzelfsprekend niet uitputtend. De kosten voor een dergelijke keuring komen voor rekening van de betrokken deelnemer.

Het is voor alle deelnemers (visueel beperkt én ziend) raadzaam om tijdens de reis een medische informatiekaart bij je te dragen, waarop gegevens over gezondheid en medicijngebruik vermeld staan. Deze medische informatiekaart is verkrijgbaar bij de apotheek of huisarts. Als je deze informatie bij je draagt wordt voorkomen dat je bij een ongeval of bij medische problemen verkeerde injecties en/of medicijnen, toegediend krijgt.
Benodigdheden voor de medische verzorging dien je zelf mee te nemen.

Medische problemen tijdens de vakantie

Het kan voorkomen dat één van de reisdeelnemers tijdens de vakantie in een ziekenhuis wordt opgenomen, waardoor deze deelnemer niet met de groep naar Nederland kan terugkeren. In een dergelijke situatie zijn onze begeleiders nooit verplicht om bij de deelnemer te blijven. Wanneer één van de begeleiders bereid is om met de zieke deelnemer achter te blijven, dient te worden nagegaan of de extra kosten door de verzekering worden gedekt. Die kosten die onder dergelijke omstandigheden niet gedekt worden, kunnen nooit op de NVSV worden verhaald. Deze kosten komen altijd voor rekening van de deelnemer voor wie de begeleider achterblijft. Reisverzekeringen vergoeden meestal niet de volledige kosten van een langer verblijf. De reden hiervan is onder andere dat mensen die niet op vakantie zijn ook kosten voor maaltijden moeten maken.

Eigen reisgroepen (niet in de NVSV reizengids opgenomen)

Eigen reisgroepen kunnen gebruik maken van de aansprakelijkheidsverzekering van de NVSV. Deze mogelijkheid om met een eigen reisgroep van de aansprakelijkheidsverzekering gebruik te maken, bestaat uitsluitend als de reizen die door de eigen reisgroepen georganiseerd worden als verenigingsactiviteit kunnen worden getypeerd. Er is sprake van een verenigingsactiviteit onder de volgende voorwaarden:

 • Alle visueel beperkte deelnemers zijn lid van de NVSV;
 • Alle begeleiders of leraren zijn afkomstig uit het begeleidersbestand van de NVSV en zijn minimaal gecertificeerd als ‘Wintersportbegeleider 1 – Skiërs met een visuele beperking’;
 • Het bestuur dient uiterlijk een maand voor vertrek schriftelijk (brief + handtekening of e-mail) op de hoogte te worden gesteld van :
  • Voor- en achternamen van alle visueel beperkte deelnemers en NVSV-begeleiders/NVSV-leraren;
  • Bestemming;
  • Wijze van vervoer;
  • Touroperator;
  • Te beoefenen wintersport(en);
  • Vertrekdatum;
  • Datum van terugkomst in Nederland.

De eigen reisgroep kan alleen aanspraak op de aansprakelijkheidsverzekering van de NVSV maken, als de reisgroep voor het vertrek van het bestuur een ontvangstbevestiging heeft ontvangen, waarin staat dat deze reis door het bestuur als verenigingsactiviteit kan worden aangemerkt.
Voor alle overige verzekeringen dienen eigen reisgroepen zelf te zorgen. Indien je voor het vinden van begeleiding een beroep wilt doen op de vereniging zal voor iedere begeleider € 25,- bemiddelingskosten in rekening worden gebracht. Stickers en kofferlabels zijn verkrijgbaar bij het secretariaat. Hiervoor ben je een kleine vergoeding verschuldigd. Herkenningshesjes voor begeleiders kunnen door het secretariaat tegen een borgsom in bruikleen worden verstrekt. Niet geretourneerde begeleiderhesjes zullen in rekening worden gebracht (à € 15,- per hesje).
Eventuele extra hesjes voor visueel beperkten zijn te koop (à € 15,- per hesje of € 25,- per set, plus eventuele verzendkosten) bij het secretariaat, zolang de voorraad strekt.

Gebruik portofoons

De vereniging beschikt over een beperkt aantal portofoonsets. Deze kunnen door de leden worden gehuurd. De huurprijs bedraagt € 50,- voor 10 dagen. Je dient zelf te zorgen voor eventueel benodigde batterijen en het aangetekend terugzenden van de portofoons. Indien je tijdens het wintersporten gebruik wilt maken van deze portofoons kun je dit bij boeking kenbaar maken. Indien er meer belangstelling is voor de portofoons dan er in de periode beschikbaar zijn, krijgen auditief beperkten voorrang op visueel beperkten en deelnemers aan NVSV reizen krijgen voorrang op door deelnemers zelf georganiseerde reizen.

Korting skipassen

In vele alpine skigebieden slaagt de NVSV er in om voor visueel beperkte deelnemers en begeleiders/leraren aanzienlijke kortingen op de skipassen te bedingen. De verkregen korting wordt gelijk verdeeld over de visueel beperkte deelnemers en de begeleiders.
Het lukt niet altijd om ook voor de ziende medereizigers kortingen te verkrijgen. Die zullen in dat geval de normale skipas tarieven moeten betalen.

Eventueel buitengewoon verlof voor begeleiders

Indien je voor het deelnemen als begeleider aan een van onze reizen in aanmerking kunt komen voor buitengewoon verlof, verzoeken wij je de adresgegevens en contactpersoon van de werkgever bij de inschrijving te vermelden. De werkgever wordt dan door het secretariaat schriftelijk benaderd met een verzoek voor het verlenen van buitengewoon verlof voor het deelnemen als begeleider aan een NVSV-reis. Het is aan de werkgever om dit te honoreren of af te wijzen.

Wijziging boeking

Indien je na de definitieve boekingsbevestiging nog wijzigingen wilt aanbrengen in de geboekte reis of als je wilt omboeken naar een andere reis, zijn tot maximaal € 25,- wijzigingskosten verschuldigd.
Ook bestaat de mogelijkheid dat er extra kosten in rekening worden gebracht in verband met (aangescherpte) voorwaarden van vervoersmaatschappijen en/of hotels.

Niet doorgaan of wijziging van de reis

Indien wegens onvoldoende deelname of door onvoorziene omstandigheden door het bestuur van de vereniging wordt besloten dat een reis niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen zullen worden aangebracht, is het bestuur van de vereniging verplicht tot onverwijlde kennisgeving aan de reisdeelnemers. Voorts gelden in die gevallen de volgende regels:

 • Bij niet doorgaan van de reis geldt de reisovereenkomst als ontbonden en reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissommen worden onmiddellijk terugbetaald;
 • Bij wijziging in de verblijfsaccommodatie heeft de reisdeelnemer geen recht op annulering, als de vervangende accommodatie is gelegen op een redelijke afstand van de eerst aangeboden voorziening en deze gelijkwaardig is aan of beter is dan deze eerste voorziening zonder verhoging van de reissom. De redelijke afstand en de gelijkwaardigheid is ter beoordelen vanuit het standpunt van de gemiddelde reiziger naar deze bestemming.

Annulering van de reis

Indien je een bevestigde reis na 1 november annuleert ben je toch de gehele reissom verschuldigd.
Omdat bij het boeken van jouw reis een annuleringsverzekering wordt afgesloten of indien je een doorlopende annuleringsverzekering hebt, kunnen de bovengenoemde annuleringskosten geheel of gedeeltelijk bij de verzekeringsmaatschappij worden geclaimd mits jouw reis vanwege gewichtige redenen wordt geannuleerd. In geval van ziekte of blessure dien je een doktersverklaring te overleggen.
Bij tussentijdse terugkeer naar Nederland kan vaak een deel van de reissom en kosten van skipassen, etc. worden terugontvangen van de annuleringsverzekering voor de niet genoten vakantiedagen.
De voorwaarden kunnen per maatschappij verschillen.

Algemeen voorbehoud

Overmacht ontheft de vereniging van al haar verplichtingen. Onder overmacht moet mede worden verstaan alle omstandigheden die de vereniging niet of niet geheel heeft kunnen voorzien of heeft kunnen voorkomen.
De vereniging aanvaardt geen verantwoordelijkheden voor voorlichtingsmateriaal (folders, foto’s, internetsites, etc.) voor zover deze door derden worden uitgegeven, zelfs indien deze via de vereniging of leden van de vereniging worden verstrekt.
Prijsindicaties, offertes, vergoedingen, leden-/begeleidersubsidies, genoemd door leden van de vereniging zijn uitsluitend indicatief. Alleen schriftelijke bevestigingen door de vereniging zijn bindend.
De vereniging is gerechtigd, zonder opgave van reden, een aanmelding te weigeren.

Terug naar de Inhoudsopgave


© 2019 Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging

Programmawijzigingen voorbehouden. Aan deze gids kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVSV.

Foto´s en films, gemaakt tijdens onze reizen en evenementen, kunnen worden gebruikt voor promotie-doeleinden van de NVSV, tenzij je uitdrukkelijk aangeeft dit niet te willen. Je kunt in dat geval een e-mail sturen naar secretariaat@nvsv.nl.